Layout hudebního časopisu AlterEcho

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Layout hudebního magazínu AlterEcho Holubová titulní strana Projekt DTP HolubováProjekt DTP Holubová2 Projekt DTP Holubová3 Projekt DTP Holubová4 Projekt DTP Holubová5 Projekt DTP Holubová6 Projekt DTP Holubová7Projekt DTP Holubová final záloha9Projekt DTP Holubová9Projekt DTP Holubová10Projekt DTP Holubová11 1) Cíl práce

Cílem mého projektu je vytvoření layoutu prvního čísla časopisu AlterEcho, který je situován na českou a zahraniční alternativní scénu. Časopis by vycházel s měsíční periodicitou. Obsahem časopisu by byly zprávy, recenze a reportáže z koncertů týkající se převážně české i zahraniční alternativní scény. Prvoplánově by měl být časopis prostorem pro propagaci mladých začínajících kapel, o kterých se v českých mainstreamových médiích, ať už v tisku, televizi či rozhlase, moc nemluví. Prostřednictvím časopisu by kapely mohly kapely získat prostor k propagaci, a tak se dostat do povědomí širšího publika. Jelikož AlterEcho vychází pouze skrz webové stránky, a tudíž je cílem mého projektu zhmotnit představu, jak by časopis vypadal ve své tištěné verzi.

Tohle téma jsem ti zvolila vzhledem ke své žurnalistické specializaci – tematické i profesní. V průběhu studia, kdy nastal čas vybrat si určitou specializaci, jsem měla od začátku již napůl jasno. První volbou na jistotu byla kulturní specializace, jelikož tato oblast je mi odjakživa velmi blízká a v budoucím profesním životě bych se jí chtěla hlouběji věnovat. V prvním ročníku, v letním semestru jsem absolvovala Základy obecné estetiky a uměnovědy a v zimním semestru třetího ročníku pak kurz Žurnalistická specializace – kulturní.

Co se týče profesní specializace, tady byla volba o něco těžší. Prvoplánově jsem se chtěla věnovat fotografické specializaci, ale co se fotografování týče, jsem samouk a myslím si, že by mi výuka v tomto směru nepřinesla nic, co bych do té doby sama neznala a neovládala. Proto jsem se rozhodla osvojit si specializaci z oblasti grafiky a designu a zapsala si předmět desktop o publishing neboli DTP, v jehož rámci jsem ve druhém ročníku absolvovala kurzy Praktikum DTP a Workshop DTP. Při zpracování tohoto projektu bych ráda využila znalosti a dovednosti získané v těchto kurzech.

 

2)Zdůvodnění volby tématu

DTP projekt jsem plánovala původně zaměřit na módní a lifestyle periodiku a rozšířit tak svou zápočtovou práci z druhého ročníku. Poté jsme však zvolila veškerá pro a proti výběru tématu a došla jsem k závěru, že by má výsledná práce možná nemusela být uznaná z důvodu, že se nejedná o ryze kulturní tematiku. Nakonec padla volba k vytvoření hudebního periodika, jelikož tato kulturní oblast je mi společně s divadlem nejbližší. Aktivně se zajímám o dění na české hudební scéně, a to i té klubové, jezdím na koncerty a festivaly a snažím se stále objevovat nové kapely a interprety, a to i ze zahraničí. Od prvního ročníku studia na vysoké škole jsem aktivním členem redakce hudebního serveru a studentských novin, prostřednictvím kterých jsem měla možnost načerpat potřebnou praxi a více se ponořit do světa hudební publicistiky.

Nejblíže má charakteristice mého záměru zřejmě časopis Full Moon, který mi byl u vytváření projektu velkou inspirací, jelikož já sama jsem jeho pravidelná čtenářka. Vzhledem k mé osobní zkušenosti si však myslím, že Fullmoon působí pro obyčejného čtenáře, nenadšence do alternativné scény příliš snobsky a možná až „hipstersky“. Svým obsahem se sice dotýká aktuálního dění na alternativní scéně, avšak často jsou texty redaktorů až příliš umělecké, ba až zasněné, a obyčejný čtenář, co by si jen chtěl rozšířit obzory, by se mohl v záchvatu nových pojmů a dojmů autora ztratit. Mým cílem bylo vytvořit mezistupeň mezi „periodikem pro snoby“ a časopisem pro obyčejné čtenáře a mladé lidi, se kterým by mohli trávit pohodový volný čas či který by jim mohl dělat společnost na cestách. Zkrátka nenáročné, avšak zajímavé hudební čtení, které utkví v paměti.

 

3) Zdroje a stav problematiky

I přes celkový úbytek tištěných médií na českém trhu stále funguje celkem hodně periodik zabývajících se čistě, nebo alespoň většinově, hudbou. Žádné z nich se ale neshoduje ve všech aspektech (cílová skupina, obsah, zpracování, žánrové zaměření) s mým projektem. I výše zmíněný Fullmoon se sice většinově zajímá o hudbu, v poslední době však upozorňuje i na kulturní akce jiného rázu jako výstavy, performance a další. V následujícím výčtu krátce představím nejvýznamnější české hudební časopisy a webové stránky píšící o hudbě. Nebudu však zmiňovat periodika zaměřená na kulturu obecně, jelikož v rámci periodického tisku se sice setkáváme s kulturní sekcí, přílohou či rubrikou, to však ale nemůže být bráno za samostatnou jednotku.

Rock & Pop

Rock & Pop je čistě hudební časopis, zaměřující se, jak název napovídá, především na rockovou a popovou hudbu, a to především na její mainstream, čili známá jména. Jeho první číslo v novinové formě vyšlo v roce 1990 pod šéfredaktorem Jiřím Černým. Toho v roce 1992 nahradil Vojtěch Lindaur, kterého později vystřídal Ivan Ivanov. V roce 2014 se ale do šéfredaktorského křesla posadil opět Vojtěch Lindaur, jen aby hned další rok kvůli sporům s vydavatelem časopis i s velkou částí redakce opustil a založil časopis nový – Rock & All. Po tomto kroku kvalita časopisu značně upadla a zmenšila se i jeho čtenářská obec. Šéfredaktorkou je momentálně Martina Jablonovská a Rock & Pop vychází jednou měsíčně v průměrném nákladu 17 000 výtisků.

Rock & All

Časopis založený Vojtěchem Lindaurem po jeho odchodu z Rock & Popu v roce 2014 – jeho první číslo vyšlo 28. července 2015. Protože pro Rock & All píší převážně původní členové redakce Rock & Popu, jeho zaměření je téměř totožné, jen kvalita je značně vyšší. Dalo by se tak říct, že Rock & All je vylepšenou verzí původního periodika Rock & Pop.

Full Moon

Multižánrový hudební časopis založený roku 2010 novinářkou a moderátorkou Janou Grygarovou alias Apačkou, v minulosti autorkou hudebního serveru Freemusic nebo kulturní rubriky Lidových novin. Full Moon při svém uvedení na mediální trh značně šokoval konkurenci i čtenáře – nedržel se žádných zavedených norem ani zvyklostí a jeho jediným cílem bylo vymanit se z davu, ostatně, jak to už u alternativního proudu bývá. Osahoval zvláštní rubriky, články působící dojmem do časopisu náhodně vloženého textu a strohou, ultramoderní grafiku. Prvotní výtisky svým neotřelým čtvercovým formátem, kvalitou papíru a dalších připomínaly spíše katalogy designérů. Po smrti Jany Grygarové v roce 2015 prošel Fullmoon jistou přeměnou. V čele časopisu aktuálně stojí Michal Pařízek. Dnešní podoba Fullmoonu již do jisté míry kopíruje a napodobuje klasické hudební časopisy, co do vzhledu bych jej mohla srovnat např. s výše zmíněným Rock & All. Časopis se však chlubí tím, že pro něj píší fanoušci hudby, původně dokonce obsahoval jen texty o oblíbencích autorů, taková myšlenka však nebyla dlouhodobě udržitelná. Dnes tedy v časopisu najdeme i jiné než zcela adorující texty, ač se stále týkají primárně neznámých kapel a interpretů. Tato charakteristika se blíží charakteristice mého projektu, jak jsem však již zmínila, četba Full Moonu je celkem náročná, tím spíše pro mladší publikum, které často vyžaduje rychlé, přehledné a jasné informace, ačkoliv ke čtení Fullmoonu je častokrát potřeba i mít již o kapele nějaké povědomí, protože málokterý redaktor vás s kapelou či interpretem představí, pokud se nejedná a úplného nováčka na scéně.

Spark

Spark je měsíčník zaměřený na tvrdší hudební žánry, tedy především metal, rock a punk. V klasické formě píše o českých i zahraničních kapelách, opět především velikánech a známých interpretech na této scéně, a to od roku 1991. Časopis vede Karel Balširák a momentálně vychází kolem 20 000 výtisků každý měsíc.

Fakker

Fakker vznikl pod hlavičkou Sparku a dá se považovat za takový „Spark pro teenagery“ nebo „Bravo pro metalisty“. Vychází pravidelně od září roku 2015 a stejně jako Spark píše o tvrdších žánrech. Výrazně se vymezuje proti komerčním umělcům a je psaný velmi osobitým stylem, zaměřeným na udržení pozornosti mladých čtenářů.

Proč ne?!

Ačkoliv se nejedná o ryze hudební periodikum, ale spíše o lifestylové, Proč ne?! Mi bylo inspirací zejména po designové stránce. Jako čtenář sama preferuji čistý, minimalistický design. Proč ne?! Vychází jako příloha Hospodářských novin od roku 2015, jednou za měsíc. Přináší to nejlepší ze světa módy, cestování, gastronomie, umění, nebo automobilů. Aktuálně je ve vedení Petra Matějčka.

Headliner

Hudební časopis založený publicistou Jardou Konášem, známým například pro svůj pořad „Příběh písně“ vysílaný na online platformě Stream.cz. Headliner je digitální hudební měsíčník, který hraje. Už čtyři roky vychází zcela zdarma pro tablety, chytré telefony i na webu www.headliner.cz. Nezávislé médium, které nezastřešuje žádný velký vydavatelský dům a záměrně nevyužívá žádné granty ani dotace. Jeho cílem je dělat kvalitní, zábavnou a profesionální hudební žurnalistiku napříč žánry a také podporovat tuzemskou hudební scénu. Headliner je mi blízký zejména svým výběrem témat i samotnou prezentací. Sympatická je mi taktéž myšlenka časopisu, který doopravdy hraje. Sice nevychází na papíře, ale navazuje na tradici zlaté éry tištěných hudebních magazínů. Díky technologiím jej může mít kdokoliv kdykoliv při ruce a hned si poslechnout, o čem redaktoři píšou, protože všechny články provází hudební a video ukázky. Zakladatelé Headlineru také zavedli jsme unikátní formát oživlých titulních stran, z nichž zpívají a hrají přední tuzemské kapely a interpreti a k tomu i zahraniční jako v minulosti Imagine Dragons, LP či The Kills.

AlterEcho

Primárním zdrojem mého projektu byl hudební a kulturní server AlterEcho, jehož členkou jsem od roku 2016. AlterEcho je platforma pro současnou hudební kulturu. Publikuje články z oblasti domácí i zahraniční živé scény, mapuje koncerty a festivaly, přináší aktuální zpravodajství o nových albech, videoklipech, akcích a představuje hudebníky, kapely či různé hudební fenomény. Autoři jsou převážně studenti humanitních oborů univerzit v Brně, Olomouci a Praze. Hlavní snahy jsou upozorňovat na lokální nezávislou kulturu ruku v ruce s komentováním a reagováním na dění na světové scéně. Přehlížena nezůstává ani soudobá hudba domácích a zahraničních skladatelů, protože současný hudební vývoj čím dál více maže jakékoliv žánrové hranice. Významnou součástí webu je obrazová sekce zahrnující fotoreportáže z klubů a festivalů.

 

4) Ideový plán

 

Jak jsem již zmínila, mým záměrem je přiblížit mladým nadšencům do hudby takové kapely a interprety, o kterých by se jinak neměli moc šanci doslechnout. Zároveň bych tímto projektem ráda pomohla právě takovýmto interpretům prosadit se a dostat se do podvědomí více lidem a upozornit na současné dění na alternativní scéně. Časopis by měl v každém svém čísle obsahovat pevně dané rubriky na stejných stranách, aby pravidelnému čtenáři umožňoval snadnější orientaci. Rubriky by také měly být zpracovány graficky dostatečně odlišně, ne ale příliš, časopis by měl stále působit kompaktním dojmem.

Název AlterEcho má taktéž své opodstatnění. Jelikož je periodikum orientované na alternativní scénu, část „Alter“ má svůj důvod. Druhá část „Echo“ vychází z označení pro ozvěnu, zvuk.

Co se grafického zpracování týká, chtěla bych vytvořit časopis, který nebude přehnaně barevný, plný výrazných a křiklavých prvků, ale nebude ani příliš strohý a nudný. Primárním grafickým prvkem by tak měly být především relevantní fotografie. Ty by měly doplňovat přehledné, ne příliš dlouhé texty psané originálním, ale ne výrazně vybočujícím, fontem. Pro titulky a logo časopisu taktéž plánuji použít nepřezdobený moderní font. Celková idea je tedy moderně vypadající časopis v přiměřené barevnosti a celkovém grafickém zpracování.

 

5) Postup práce


V první fázi práce na projektu jsem se rozhodla pro hudební zaměření, dále jsem si pak určila cílovou skupinu a typ obsahu budoucího časopisu. Všechna tato rozhodnutí byla potřeba učinit již na podzim před odevzdáním zadání samostatného projektu. Záležitosti jako výběr názvu časopisu a ostatní nezbytnosti mi v realizaci odpadly, jelikož můj výstup má kořeny již v existujícím médiu.

Na jaře poté nastal čas samotné realizace projektu. Práci s grafickými programy předcházela práce s papírem a tužkou, kdy jsem si prvně stanovila, jaké rubriky chci do svého časopisu zařadit. Vytvořila jsem si tzv. zrcadlo časopisu. Na papír jsem si předkreslovala různé typy rozvržení stránek, umístění fotografií, počty sloupců, jejich podbarvení apod. Jak jsem již zmiňovala, původně jsem plánovala vytvořit návrh osmi stran časopisu, včetně titulní a zadní strany, nakonec jsem se ale rozhodla pro dvanáct stran, z důvodu, že jsem chtěla zařadit i články s větším rozsahem, které potřebují náležitý prostor. Právě při promýšlení zpracování jednotlivých stran jsem si uvědomila, že tři vnitřní dvojstrany poskytují moc málo prostoru na ukázku všech rubrik, které jsem chtěla do časopisu zahrnout. Jmenovitě jsem se rozhodla pro následující rubriky: editorial, Bedekr (čili rubrika obsahující recenze desek), novinky, rozhovor, Czech It (rubrika věnující se českým interpretům) a EchoLokátor (rubrika představující nové kapely).

Při realizaci projektu jsem pracovala výhradně s balíčkem AdobeCreative. Po naplánování kompletní podoby projektu na papír jsem si musela nainstalovat program Adobe InDesign CC, a také program Adobe Photoshop CC. Pro úpravu fotografií jsem se rozhodla použít program AdobeLightroom, který jsem používala pro drobné kosmetické úpravy jako úprava jasu a kontrastu u fotek či jejich oříznutí. Program Adobe Photoshop jsem tedy využívala pro vytvoření specifických grafik, například mapky desek pro rubriku Bedekr.

Po nainstalování programů a zorientování se v novější verzi InDesignu, než se kterou jsme pracovali v rámci Praktika a Workshopu DTP, jsem se pustila do práce na finální verzi projektu. V InDesignu jsem si založila dvanáctistránkový dokument v klasickém formátu A4, přednastavila šířku okrajů, mezery mezi sloupečky a jelikož plánuju projekt i tisknout, důležité bylo i nastavení spadávky, která zabrání vzniku bílých okrajů při případné nepřesnosti tisku. Pak už jsem se věnovala úpravám jednotlivých stránek a přizpůsobení jejich nastavení budoucím článkům podle předem rozvrženého ‚zrcadla‘.

V první fázi tvorby jsem nastavila barevné podklady stránek a také fotografii na titulní straně a celostránkovou reklamu na straně zadní. Dodatečně jsem pak vložila menší reklamy na stranu dvě, která v běžných časopisech slouží často k tomuto účelu. Tímto jsem tedy vyřešila „nutnost“ zahrnout do časopisu reklamu a rozhodla se nenarušovat jí už běžné strany.

V druhé fázi jsem vložila veškeré již upravené fotografie k plánovaným článkům, a to na všechny běžné strany. Fotky jsem brala jako dominantní prvek časopisu, jelikož je v nich takto nahlíženo i v časopisech, které jsem brala jako výchozí inspiraci. Následovala třetí fáze – vložení textů tak, aby přesně zaplnily daný prostor. V této fázi jsem strávila velké množství času vybíráním vhodných fontů na titulky a samotný text. Volba nakonec padla na patkové písmo Minion Pro, které, i když je základní součástí balíčku fontů, splňoval má kritéria na vzhled a funkčnost. Chtěla jsem do projektu zařadit písmo, které bude snadno čitelné, ale svým vzhledem dodá časopisu neotřelý designový vzhled. Pro texty jsem zvolila velikost písma 10 bodů s prokladem 12 bodů, titulky a podtitulky jsem pak už na jednotlivých stranách přizpůsobovala velikosti, kterou jsem zrovna potřebovala a která se mi zamlouvala do kompozice. Při vkládání textů jsem často musela řešit jejich krácení nebo naopak prodloužení. Zde jsem využila i funkce „prostrkání“ v míře, která by neměla být patrná. Veškeré texty jsou převzaty z webu AlterEcho.cz a tudíž sepsány buď mnou samotnou nebo mými kolegy z redakce.

K dokončení úpravy stránek poté chybělo už jen nastavit číslování stran, které doprovází malý nenápadný symbol časopisu, iniciály AE. Pro potřeby grafického zpracování projektu jsem si na míru namíchala několik barev, konkrétně dvě z nich, korálovou a tmavě modrou, které se vyskytují ve vizuálu rozhovoru, jsem získala z původní grafiky banneru Donaufestivalu, jelikož jsem chtěla, aby pozadí s grafikou splývalo a korálová barva banneru ladila se zabarvením otázek rozhovoru. Dále jsme při tvorbě použila fonty Baskerville Old Face Regular pro logo časopisu, Britannic Bold pro nadpisy na titulce časopisu a Bookman Old Style pro některé titulky. Na stránce s editorialem jsem se navíc rozhodla zakomponovat proužek mramorového vzoru, abych odlišila text editorialu od představení redakce. Mramorový vzor jsem zvolila pro jeho neotřelost a také proto, že mi vzor tohoto kamene evokuje čistotu a luxus.

Jako poslední jsem vytvořila titulní stránku, kterou jsem chtěla udělat co nejjednodušší a moderní. Nelíbí se mi, když jsou poutače na titulní straně pestrobarevné, pro všechny jsem tedy zvolila stejnou velikost a bílou základní barvu. Pruhem představující interprety obsažené v čísle jsem se inspirovala u magazínu Fullmoon, jelikož je mi tato prezentace sympatičtější než klasické titulní stránky, jejichž odkazy jen kopírují nadpisy článků uvnitř čísla. Na titulní stránku jsem také umístila čárový kód pro větší autentičnost, ročník, číslo časopisu a jeho cenu.

Na závěr sem zkontrolovala texty kvůli případným typografickým chybám, upravila jej podle připomínek vedoucí projektu a exportovala projekt do formátu pdf.

 

6) Sebekritika


S finální podobou layoutu časopisu jsem celkem spokojená a odpovídá mému záměru. Během práce jsem samozřejmě musela čelit mnoha menším i větším komplikacím, ať už míchání barev, vhodný výběr textů a další nezbytnosti. Při realizaci projetu jsem si často dopomáhala internetovými příručkami či tutoriály na youtube, které mi téměř vždy pomohly vyskytnutý problémy zdárně překonat.

Jelikož jsem kurzy DTP absolvovala ve druhém ročníku, delší dobu trvalo, než jsem si v paměti osvěžila, jaký nástroj je k čemu vhodný a jak při práci co nejjednodušeji postupovat. Práce s Lightroomem byla mnohem jednodušší, jelikož tento program využívám velice často pro úpravu osobních fotek.

Myslím, že jsem s ohledem na absolvování dvou kurzů zaměřených na DTP vytvořila pěkný layout, za který se nemusím stydět, a který se nebojím předložit k obhajobě. Také jsem ráda za získané dovednosti, které doufám využiji i mém budoucím ať už osobním či profesním životě.

 

7) Použitá literatura a zdroje


Použité programy:

Adobe InDesign CC

Adobe PhotoShop CC

Adobe Lightroom CC

Zdroje textů:

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/echolokator/echolokator-lebanon-aleppo.html

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/czech-it/czech-it-ima-teva.html

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/rozhovory/fest-view-donaufestival-2018.htmlhttps://alterecho.muzikus.cz/novinky/zizkovska-noc-letos-prekona-sama-sebe-tri-dny-a-noci-bude-vladnout-hudba.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/krehka-sila-vzdoru-braids-poprve-v-praze.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/talentovana-pisnickarka-lp-miri-na-pohodu-a-do-prahy.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/minimalismus-cateriny-barbiery-si-omota-prahu-poprve-doprovodi-ji-oko-dj.html

https://alterecho.muzikus.cz/recenze/bedekr-5-2017.html

zdroje obrázků:

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/echolokator/echolokator-lebanon-aleppo.html

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/czech-it/czech-it-ima-teva.html

https://alterecho.muzikus.cz/altersfera/rozhovory/fest-view-donaufestival-2018.htmlhttps://alterecho.muzikus.cz/novinky/zizkovska-noc-letos-prekona-sama-sebe-tri-dny-a-noci-bude-vladnout-hudba.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/krehka-sila-vzdoru-braids-poprve-v-praze.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/talentovana-pisnickarka-lp-miri-na-pohodu-a-do-prahy.html

https://alterecho.muzikus.cz/novinky/minimalismus-cateriny-barbiery-si-omota-prahu-poprve-doprovodi-ji-oko-dj.html

https://alterecho.muzikus.cz/recenze/bedekr-5-2017.html

archiv Academia Film Olomouc

archiv Beseda u bigbítu

archiv OFF festival Katowice

archiv GoOut.cz

archiv Kapela Zrní

archiv festivalu Pohoda

 

 

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Duben 2019 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace