SPORTOVNÍ ČASOPIS TIME FOR SQUASH

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Samostatný projekt - sportovní žurnalistika/DTP
  1. Cíl práce

Cílem tohoto projektu je vytvoření layoutu vzorového čísla fiktivního squashového časopisu s názvem Time for Squash. Měl by přinášet squashovým nadšencům a zájemcům zajímavosti a aktuality ze zahraniční i domácí squashové scény. Této problematice není v současných českých médiích věnován prostor tak jako ostatním sportům. Současně by měl rozšiřovat povědomí o tomto sportu a o nadějných juniorských hráčích u širší veřejnosti a umožnit propagaci domácím klubům. Nicméně by se časopis nezaměřoval tak široce na sport jako ostatní, nýbrž pouze na squash.

Časopis by vycházel jedenkrát měsíčně a sloužil by jako kvalitní a pravidelně vycházející prostředek přísunu informací ze squashového světa pro hráče i ostatní zájemce z publika bez věkového omezení. Tento je sport totiž provozován v kategoriích od „juniora“[1] až po „masters“ (od 35 let věku s neomezenou horní věkovou hranicí). Jelikož jsou juniorští hráči na squashovém tréninku takřka každý den a rozumí, o čem se většina témat ve squashi týká, jazyk není nutné orientovat a upravovat s ohledem primárně na dětské nebo adolescentní publikum. Měl by být takový, aby mu rozuměli všichni a aby zároveň dospělí čtenáři neměli pocit, že časopis je určený pro děti.

Profesní i tematické zaměření práce koresponduje s absolvovanými specializacemi během mého bakalářského studia. Využívá získané dovednosti z kurzů Praktikum DTP, Workshop DTP absolvovanými ve třetím a čtvrtém semestru bakalářského studia, Základy sociologie sportu a Žurnalistická specializace – sportovní absolvovanými v druhém a pátém semestru.

Zdůvodnění volby tématu

Téma a realizaci jsem uzpůsobila vybraným žurnalistickým specializacím sportovní a DTP. Sport jsem hlouběji vymezila a zaměřila na squash, tedy sport, kterému se sama aktivně věnuji, a tedy v této se oblasti pohybuji. Od roku 2013 jsem registrovanou a aktivní hráčkou v českém mužském žebříčku. Squash nabízí velké množství zatím médii neprozkoumaných zákoutí a příběhů, kterým není věnován dostatečný prostor a které by se díky tomuto časopisu zviditelnily. Také na současném českém mediálním trhu nenajdeme časopis zabývající se komplexně a detailně squashem tak, jako se hokejem zabývá časopis ProHockey, jak vysvětluji v následující kapitole.

Protože se na současném mediálním trhu vyskytuje hojně čtený a široce specializovaný sportovní deník Sport, rozhodla jsem se nezaměřit časopis obecně na všechny sporty, ale na squash, který nemá na českém mediálním trhu své zastoupení v kvalitní podobě jako jiné sporty v ostatních sportovních periodicích. V rámci toho se můžu věnovat mužské i ženské hře, tedy by byly informace genderově vyrovnanější, než jak se věnuje deník Sport například hokeji nebo fotbalu. Ženské i mužské kategorie jsou mezi hráči squashe považovány za rovnoprávné. Mnoho žen hraje také za muže druhou a třetí ligu a daří se jim.

Zdroje a stav problematiky

V současnosti nenajdeme na českém mediálním trhu podobný časopis věnující se squashi, který by uskutečňoval obsahové požadavky zmíněné v kapitole 1 včetně dané periodicity. Jeho přímou konkurencí v Česku by byl časopis Squash & badminton revue (dříve Squashrevue) vydávaný sportovní značkou Oliver, který je „jediným českým periodikem specializovaným na squash a badminton[2]. S půlroční periodicitou (vychází v sezónách podzim/zima a jaro/léto) je distribuován zdarma a do všech sportovních squashových center v České republice, což ho dělá potenciálně těžkým protivníkem na mediálním trhu. Na zhruba třinácti stranách, tedy na polovině z celkového rozsahu časopisu, se obsahově věnuje převážně zprávám o probělých akcích a turnajích, nabízí aktuální žebříčky a rozhovory ze squashe a badmintonu, přičemž squash zaujímá zpravidla pět stran časopisu psaného v češtině a slovenštině v závislosti na mateřském jazyku autora daného článku. Druhá polovina je věnována marketingové činnosti vydavatele, kde prezentuje nejnovější kolekce badmintonového a squashového oblečení, obuvi, raket a jiného sportovního vybavení.

O squashi píší nepravidelně také deník Sport a regionální Deník, které články zařazují primárně na své online stránky, tudíž výrazná většina se do tištěné verze nedostane. Jelikož je Sport jediným českým periodikem s tak širokou sportovní profilací, má možnost produkovat více článků i o squashi než ostatní média bez vyhraněné specializace. Nicméně si vybírá pouze události z mezinárodních turnajů, kde se čeští hráči výrazně prosadili nebo postoupili do pokročilejších kol turnaje.

Oproti českému mediálnímu trhu najdeme v zahraničí o něco více squashových časopisů, na které by tento projekt ve své podstatě navazoval. Ve Spojeném království vychází šestkrát do roka The Squash Player. Obsahově se velmi podobá navrhovanému layoutu, avšak do svého obsahu zařazuje daleko více profesionálních fotografií. Přispívají do něj profesionální novináři a fotografové. Je distribuován v tištěné i online verzi, avšak ta se od klasického typu médií liší výhodami a rozšířenými možnostmi[3].

Dalším je britský čtvrtletník International Squash Magazine[4], 32 stran zaplňují obsáhlejší zprávy z odehraných turnajů a akcí s početným obrazovým zastoupením, komentáře a rozhovory. Časopis je k zakoupení za tři libry a je distribuován více než šedesáti tisícům nadšencům squashe. Informuje o akcích po celém světě převážně v obrazovém formátu. Čím se liší od ostatních je rubrika s radami a hodnocením squashového vybavení. Obsahuje rubriky, které jsem také použila v layoutu projektového časopisu Time for Squash – trenérské rady hráčům, jak zlepšit svou hru. Oba magazíny jsou určené pro široké spektrum publika.

Ideový plán

Časopis Time for Squash by nebyl určený širšímu spektru lidí, ale squashovým hráčům nebo jeho fanouškům a ostatním, co se o něj aktivně nebo pasivně zajímají. Tedy by předpokládal základní znalosti terminologie. Zpracovával by rozsáhlejší témata žurnalistických žánrů, mezi které patří rozhovory s jednotlivými hráči, trenéry, rozhodčími, komentáře, analýzy, glosy a další. Jedna z rubrik by prezentovala samotného hráče z obálky a klub či tým, za který je registrovaný a za který hraje, čímž by dostala prostor reprezentace českých klubů. V případech změny pravidel, způsobů hry a jiných aktualit souvisejících se hrou by zde i toto téma dostalo své místo, popřípadě jeho podrobnější komentář s pozitivními a negativními dopady na hru.

Časopis by obsahoval také detailní rozbor bránění ve hře a rozhodnutí vybraného kvalifikovaného rozhodčího s názorným obrazovým materiálem z konkrétních případů. Tato rozhodnutí jsou užívaná i na turnajích nižších kategorií, kde se rozhodčími stávají sami hráči a mnohdy situaci nedokážou operativně vyřešit. Téma by mělo vlastní rubriku, která by však nevycházela s každým číslem, ale minimálně šestkrát za rok, tedy ob měsíc, aby nedošlo k brzkému vyplýtvání témat. O rozhodnutí periodicity rubriky by se rozhodlo v případě vytvoření skutečného časopisu a jeho startu na českém mediálním trhu. V nejzazším případě by se jednalo o seriál o několika dílech, který by se později nahradil jiným projektem.

Mezi pravidelné každoměsíční rubriky by patřily doporučení vybraného trenéra nehledě na pohlaví a zemi původu v části nazvané TOP 5 doplněné o jméno trenéra po vzoru náhledové strany 4 a 5 ve vytvořeném layoutu. Rubrika by měla rozvíjet především amatérský způsob hry a dávat návody amatérskému hráči, který hraje squash pouze pro zábavu a který (zatím) neuvažuje o profesionální trénink. Tématem by bylo například zlepšení úchopu, správné odehrání na forhendové a backhandové straně nebo efektivní pohyb po kurtu. Jako občasník by v rámci této rubriky vycházel i stručný výklad části pravidel hry, který by byl doplněn o obrazový materiál v případech, kdy je možné je vizualizovat.

Přispěvateli do časopisu a tvůrci textů by byli profesionální novináři specializovaní na squash nebo příbuzné raketové sporty, kteří by vytvářeli především články rozsáhlejších žánrů. Dále by jimi byli trenéři a profesionální hráči vysvětlující pravidla, herní možnosti, odborně by rozebrali určité situace vybraného zápasu PSA turnaje, pohyb a herní styl hráčů (jednoduše by situaci rozvedli s komentářem pod „elektronickou tužkou“ po vzoru sportovního kanálu České televize). Jelikož v České republice trvale žijí také zahraniční hráči, i oni by byli přispěvateli do časopisu stejně jako ostatní z mezinárodního squashového pole.

Jazykově by se měl časopis sjednotit v českém jazyce, avšak kvůli přítomnosti zahraničních hráčů v Česku by i jeho část byla v anglickém překladu. Každý článek v tomto oddíle by však byl překladem jednoho z článků zařazených na předchozích stranách čísla, nebo byl zařazen z minulých čísel. Mělo by jít o analýzy, glosy, komentáře a další rozsáhlejší typy textů. Ve většině případů zahraničních hráčů žijících v Česku se jedná o poloprofesionály nebo profesionály aktivně trénujícími pod českým trenérem, žijící s českým občanem v manželství nebo partnerství a tudíž je zbytečné zabývat se začátečnickými tématy s radami, jak zlepšit úchop, nebo pohyb po kurtě.

Další částí časopisu by byly také zajímavosti, příběhy, popřípadě i den bilingvální rodiny, ve které se oba partneři věnují squashi, ať už na profesionální nebo amatérské úrovni. Mezi takové můžeme v současnosti v Česku zařadit manžele Sermeovi a Gaultierovi. Téma by se rozšířilo také na monolingvální dvojice, které by splňovaly podmínku účasti na squashových turnajích. Rubrika by vtáhla veřejnost do životů squashistů a nastínila by jim rozvržení jejich dne, týdne, měsíce, ve kterém navštěvují tréninky a turnaje a mnohdy žijí klasický rodinný život ve městě. V rámci rubriky by stručně nabídli squashovým nadšencům také svůj jídelníček, popřípadě i recept na lehké jídlo vhodné pro sportovce.

V případě, že se vydají čeští squashisté na zahraniční turnaj v rámci republikového mistrovství dané země nebo na finančně ohodnocený turnaj PSA, se squashistou by vycestoval do dané země i novinář, který by do následujícího čísla popsal své působení v místě turnaje, okomentoval ubytování squashistů, denní aktivity, sledoval pro pozdější porovnání návštěvnost tohoto sportu v dané zemi atd., avšak bez podrobné analýzy turnaje, které by patřilo místo v jiné z rubrik. V případě finanční tísně redakce by hráč samotný prezentoval své působení a zážitky na daném turnaji s obrazovým materiálem.

Součástí každého měsíčního čísla by byl i aktuální žebříček nejlepších 32 hráčů s šipkami značícími pohyb po žebříčku. Toto číslo se vztahuje k maximálnímu počtu hráčů reprezentující hlavní soutěž na každoročním mistrovství České republiky.

Součástí časopisu by byla i přehledová dvoustrana aktualit z minulého měsíce, které by prezentoval současný aktivní hráč z ostravského squashového klubu, který v současnosti aktivně publikuje na klubový web reportáže z odehraného turnaje společně se svým osobitým stylem psaní. Rubrika by se jmenovala „Okénko z“ a název měsíce, o kterém aktuálně píše.

Stejně jako jiná média by měl i Time for Squash svou finanční stránku založenou především na reklamě, jejíž ukázku jsem zahrnula do layoutu na zadní stranu obálky. Tematicky by se měla vztahovat ke squashi, jednalo by se o squashové vybavení, squashová centra po celé republice, avšak z praktického hlediska by byla tato činnost bezzisková, proto by prostor dostaly i ostatní firmy, které by měly zájem sebeprezentace v časopise. Kromě těch nevztahujích se ke sportu by takovým příkladem byla prezentace pojišťovny nabízející svým zákazníkům slevy na sportovní aktivity nebo na pojištění týkající se sportovní aktivity. Nebo nabídka slevy s heslem od vybraných zdravých výživ a jiných potravních řetězců, které by měly o spolupráci zájem.

Časopis by byl prodáván za určitý obnos, zpočátku by výdaje na výrobu a distribuci pokrýval prodaný náklad a začáteční reklama. Výdělek na marketingové účely a další fungování by časopis získával převážně z ní a v počátcích časopisu i z dobrovolných příspěvků čtenářů a přátel squashe a sportu. Propagován by byl na oficiálním webu Českého squashe a jeho sociálních sítí, vlastních sociálních sítích časopisu a webu, postupem času i na různých squashových akcích, kde by bylo pro nalákání dalších čtenářů rozdáváno starší číslo zdarma. Po předchozí domluvě by byl i v menším počtu distribuován do vybraných trafik ve městech, kde se nachází přední české squashové kluby, které by časopis také propagovaly.

Čtenáři by měli možnost předplatit si časopis na rok za zvýhodněnou cenu nebo s malým squashovým dárkem. Cena by se odvíjela od verze časopisu - tištěná by byla dražší, digitální levnější, avšak mezi nabídkou by byla i jejich kombinace, tedy by předplatitel dostával jak tištěnou, tak i digitální verzi. Na předplatné by upozorňovala jedna z vnitřních stran časopisu s grafikou. Součástí by byl obrázek s posledním vydaným číslem.

Upoutávka na následující číslo časopisu by byla na zadní straně obálky. V několika stručných bodech by nastínila, na jakého hráče se příště autoři zaměří, s kým bude rozhovor a o jaké technice se bude mluvit v rubrice TOP 5.

Postup práce

Projekt jsem tvořila útržkovitě během půlročního období přerušované práce, tedy nedokážu odhadnout, kolik čistého času mi jeho vytvoření zabralo. Avšak odhaduji, že tato doba překročila 30 hodin. Pracovala jsem výhradně v programu Adobe InDesign CC 2018, s jehož starší verzí jsem se setkala v kurzu DTP, kde jsem vytvořila také logo pomocí základního výběru stylů textu. Obrázky jsem převedla do PNG formátu v programech Adobe Photoshop CC 2019 a online stránce Photopea.

Před vytvářením grafického layoutu v programu Adobe InDesign CC 2018 jsem si na papír načrtla rozvržení celého časopisu, který budu vytvářet, avšak který jsem také během práce několikrát pozměnila vzhledem k nekomplementárnímu vztahu s ostatními texty v časopise. Již předem jsem měla promyšlené, že čísla stránek budou uvnitř jedné ze dvou squashových raket. Na levých stranách v levé raketě, na pravých stranách v pravé. Rakety nejsou vkládány na každou stranu zvlášť, použila jsem A-vzoru v okně Stránky.

Pro pokusné číslo jsem vybrala měsíc listopad, ze kterého jsem záměrně využila téma squashe na olympiádu zaujímající poslední stranu názorového čísla. Všechna data (zejména umístění na žebříčku) odpovídají listopadovým žebříčkům. Toto téma by vystihovalo pravidelnou práci s grafikou na různá témata v rámci závěrečné strany čísla. Jelikož v ukázkovém čísle neprezentuji aktuality, ostatní témata v časopise se mohla vztahovat buď k olympijským hrám, nadcházejícímu mistrovství České republiky, nebo obecným tématům. Vzhledem k tomu, že jsem si pro obálku vybrala Martina Švece, použila jsem i jeho rozhovor s deníkem Sport a Brněnským deníkem.

Poslední ukázkovou stranu týkající se olympijských her jsem vytvořila s použitím vlastního navrženého grafického designu a s využitím článku o squashi na olympijských hrách.

Úvodní strana obsahuje formální záležitosti časopisu - obsah čísla, editorial a výpis redakce. Nadpis obsahu a editorialu mají stejnou velikost a typ písma a leží na stejné úrovni, což ve čtenáři má vyvolat profesionálnost při vytváření časopisu a vizuální vyrovnanost. Do obsahu jsem přidala i strany a témata, která se ve výsledném layoutu nevyskytují, aby se časopis podobal své výsledné formě putující na mediální trh. Text hůlkovým písmem přitahuje čtenáře k pravidelným rubrikám. Pro doplnění a ozvláštnění strany jsem pod obsah přidala fotografii, na které se mimo jiné nachází i postava z obálky.

Editorial jsem vytvořila sama v závislosti na hlavní téma měsíce názorového čísla, přidala fotografii a stažený podpis. Fotografie je pouze ilustrativní, je pořízená před několika lety jako fotografie na gymnazijní tablo. V případě, že by se jednalo o skutečný časopis, nechala bych si vyfotit portrét v košili.

Výpis redakce je menším písmem než zbytek textu na stejné straně po vzoru jiných již vycházejících tiskovin. Obsahuje fiktivní i skutečná jména, ze kterých se na výrobě layoutu podílelo jen jméno šéfredaktora a grafika.

Dvě různé barvy bílá a šedá mají rozlišit formální úpravu časopisu a dodat úvodní stránce na pestrosti.

První ukázkovou dvoustranu jsem věnovala Martinu Švecovi, hráči z obálky, přičemž na pravou stranu jsem zařadila rozhovor. Ten je ozvláštněn zajímavostmi o hráči, jeho úspěchy v modrém a osobní informace v červeném rámečku. Toto rozhodnutí je čistě arbitrární, barvy se shodují s logem názvu časopisu, avšak v tomto případě nemají svůj účel. Pouze čtenáře přitáhnout zářivými barvami k informacím. Levá strana obsahuje jeho názor na jihoamerické hráče, přičemž jsem využila slepou mapu, kterou jsem se rozhodla dát jako podklad pro text a větší polovinu strany. Mapu jsem do textu vložila pomocí A-vzoru. Pro edukační účely jsem využila i šipek, které spojuji s daným hráčem a zemí, ze které pochází. Národnost zmiňuji v tabulce na levé straně. Tato dvoustrana by však v pravidelně vycházejícím periodiku nepatřila na první stranu po té úvodní, ale až ke středu. Mezi ní a úvodní stranou bych vložila aktuality s krátkými rozhovory s hráči, kterých by se týkaly.

Druhá dvoustrana patří pravidelné rubrice TOP 5, kterou jsem zmínila i v ideovém plánu práce a která by měla za úkol radit amatérským hráčům se stylem hry. Stranu jsem položila do pozadí squashového kurtu, který by v případě tématu pohybu po kurtu byl ideálním prostředím pro grafiku. Velká fotografie v pravém rohu dvoustrany čtenáře více sblíží s trenérem, který byl zařazen do aktuálního čísla časopisu. Střed zdobí reklama, která je součástí všech tiskovin. Stejně jako ostatní názvy rubrik jsem i název této umístila do levého horního rohu levé strany, pod níž je tabulka se seznámením se s trenérem. Jeho jméno poté vyčnívá nad horní červenou linií kurtu. Text jsem rozdělila na pět částí a rozmístila neuspořádaně po ploše dvoustrany. Čtenář se tak lépe zorientuje v daných bodech a dává mu svobodu je číst podle jeho zájmu. Druhá fotografie na dvoustraně umístěná v levém dolním rohu má za úkol doplnit textová pole a rozbít zdánlivý prázdný prostor, který by jinak vznikl.

Závěrečná strana je věnována tématu měsíce, přičemž název rubriky je jasně odlišen od ostatních názvů rubrik, aby evokoval ve čtenáři důležitost. Stejně jako všechny ostatní strany má i tato titulek ve vrchní části časopisu, vedle kterého je symbol olympiády, o které se v tématu mluví. Pod titulkem je mnou sepsaný perex, jehož závěrečná věta je tučně zvýrazněna, aby evokovala důležitost a odkazovala na grafiku níže. Grafiku jsem poskládala z olympijských kruhů v jejím středu, což značí střed zájmu tohoto měsíce a téma, ke kterému se vztahují všechny ostatní boxy. Ty jsem pro zajímavost vyplnila šedou barvou shodující se s tou na úvodní straně s 11% odstínem barvy a přidala stín značící trojrozměrnost a vizuální odlišení všeho ostatního. Většina boxů je doplněna o obrázky, podle kterých je na první pohled patrné, o čem každý z nich pojednává, aniž by si čtenář něco začal číst. Texty v boxech jsou jedním typem a stylem písma, titulky jsou kapitálkami pro slavnostnější vyznění textu, protože se pro squash jedná o téma, kterému se přikládá vysoká důležitost. Mezi boxy pak jsou tři doplňující informace a zajímavosti, které se samy o sobě nevztahují k olympijskému tématu, ale doplňují význam pořádané akce „Protlačme společně squash na olympiádu“.

Před vytvořením této grafiky jsem měla v úmyslu vložit na poslední stranu souvislý text s vysvětlením, proč by se měl squash připojit mezi olympijské sporty s názory českých hráčů a trenérů, avšak její grafické vyobrazení by se podobalo předchozím stranám. Proto jsem pro odlišení každé ze stran vytvořila tuto grafiku.

Zarovnání

Texty jsem zarovnala do bloku a nastavila automatické dělení slov na konci řádku společně s použitím stylu GREP k limitování jedno a víceznakových předložek na konci řádků. Tento typ zarovnání považuji za přehlednější a profesionálněji vypadající, než volné zakončování řádků. Každý odstavec jsem odsadila od toho předcházejícího stejným číslem pro odsazení, taktéž zarovnání od kraje a mezera mezi více sloupci jsou stejné u všech textů.

Barvy

Vzhledem k tomu, že jsem pro název titulu použila červenou a modrou barvu se tyto barvy ukazují také v perexech, orámování a výplni tabulek některých rubrik. Červenou barvu jsem vybrala kvůli tomu, že squashový kurt je orámován červenými liniemi a uprostřed je podávací linie. Modrá slouží jako protipól červené, která zvýrazňuje předložkovou část u jména titulu. Zeleně obarvené jméno trenéra v rubrice TOP 5 je z důvodu zvýraznění jména, toto rozhodnutí je čistě arbitrární a nemá žádný skrytý význam. Kdybych použila červenou, mohl by text snadno zapadnout do pozadí a vyzněl by jako součást kurtu, který je podkladem.

Na první a poslední straně časopisu využívám šedou a světle šedou (11% odstín) pro rozlišení editorialu od obsahu časopisu. Na poslední straně je použita z důvodu vystihnutí každé položky a bodů společně se stínováním. Tato kombinace vede k trojrozměrné optice.

Písmo

Texty jsou napsány písmem Myriad Pro s velikostí 11 bodů. Písmo Minion Pro jsem užila v rámečcích se zajímavostmi k rozhovoru o Martinovi Švecovi k dosažení jejich odlišení od ostatního textu. Typ písma Verdana jsem užila pro název celého časopisu a název pravidelné rubriky Top 5. Číslo zdůrazňuje pětici základních prvků, rad, pouček, které každý trenér v každém čísle dává. Tento typ písma jsem použila také u závěrečné strany s olympijskými hrami, neboť se podobá typu písma oficiální akce Českého squashe pro výběr peněz přes web Startovač.

Nadpisy jsou rozdílnou velikostí písma podle důležitosti článku na stránce a dvojstránce. Na úvodní straně časopisu užívám stejnou velikost nadpisu obsahu a editorialu. Ve výčtu jmen a pozic redakce, která se podílela na přípravě aktuálního čísla, jsem užila velikost písma 9 bodů. Tiráž je po vzoru jiných vydávaných periodik menší než ostatní text, protože neplní u čtenáře tak důležitou roli jako samotné texty uvnitř periodika a které je pouze doplňkové a povinně uváděné.

Fotografie

Veškerá obrazová dokumentace pochází z již vydaných článků na různých webech, jejichž citace uvádím v přehledu zdrojů na konci tohoto resumé projektu. Titulní fotka, na kterou jsem vybrala portrétovou fotku Martina Švece, má přilákat čtenáře ke koupi časopisu a dalšímu zájmu o jeho obsah. Největší fotografie však je uvnitř článku v rubrice Top 5, kde celý background článku vystihuje squashový kurt a který by byl používán v každém dalším čísle v této rubrice pro jasné vymezení rubriky s radami.

Ostatní fotografie a grafiky doplňují články tak, aby stránky vypadaly profesionálně a poučně, jak je tomu u prvního článku o Jižní Americe, kde jsem použila slepou mapu této oblasti.

Sebehodnocení

Vytvořený časopis považuji za mou zatím největší výzvu. I když jsem se mnohdy inspirovala množstvím layoutů časopisů různého zaměření, snad mohu říct, že jsem dokázala alespoň částečně vymyslet vlastní styl a témata, která na sportovním mediálním trhu často nenajdeme a ukázat, co jsem se během dvousemestrální práce v jednotlivých kurzech naučila. Dle mého názoru může časopis sám inspirovat současná česká média k podrobnějšímu zpracování squashového tématu a uvádět pravidelněji fanoušky a hráče samotné do tohoto světa, který nedisponuje pouze výsledky a žebříčky, jak o něm většinou média pojednávají. Pokud by časopis opravdu vznikl, myslím, že by nakonec uchvátil příznivce tohoto sportu a časem by z něj bylo ještě kvalitnější periodikum s novými, mnohem zajímavějšími rubrikami.

            Abych okomentovala, jak vidím výsledek mé práce, kriticky přiznávám, že některé části časopisu se dají udělat lépe, na jiné bázi, přistoupit k nim jinak, aby časopis vypadal originálněji, moderněji a designově vyrovnanější. Avšak pokud přihlédnu na prozatímní schopnosti, které mám s používanými programy, jedná se o výsledek předpokládající práci začátečníka nebo mírně pokročilého jedince. Vizuálně na mě působí projekt pozitivně a pokládám ho za zdařilý plný jednoduchých vychytávek. Pokud by však opravdu někdy vstoupil na mediální trh, musel by být daleko promyšlenější a originálnější, čímž by se dokázal lépe vyrovnat s konkurencí. Avšak s tímto problémem se v realitě většinou vypořádávají profesionální grafici.

  1. Použitá literatura a jiné zdroje

Zdroje článků v časopise:

https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-dalsi-sporty/336543/v-jizni-americe-se-probouzi-squashova-sila-patri-k-nejlepsim-rika-svec.html [cit. 2019-04-23]

http://www.squashpage.net/shaun-moxham-zmeny-a-efektivni-trenink-1-1997.html

Další zdroje:

https://www.oliver-sport.cz/index.php/123-home/squashrevue/233-casopis-squashrevue

http://www.squashplayer.co.uk/magazine.htm

https://www.squashplayershop.co.uk/inc/sdetail/8092

http://www.squashmagazine.com/

http://www.isportgroup.com/about-us/iSPORTmedia/Squash-Magazine

https://www.idnes.cz/oh/olympismus/squash-breakdance-olympijske-hry-pariz-2024.A190306_144206_sporty_mt2

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Červenec 2020 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace