Hokejová rodinná pouta

1. Cíl této práce Cílem této práce je seznámit čtenáře s rodinnými vztahy různé hierarchie v hokejovém prostředí. Mým záměrem před začátkem vypracovávání samostatného projektu bylo získat z úst vybraných respondentů vyjádření, která neotřele a bez zášti popíšou klady a zápory vzájemných soužití rodinných příslušníků v jednom mužstvu. V ideálním případě se pokusit získat také konkrétní případy, které by tyto výhody a nevýhody ilustrovaly. Nechtěl jsem, aby byly rozhovory jen povrchní, nýbrž aby dávaly možnost nahlédnout hlouběji do vybrané problematiky. K docílení stanovených cílů jsem zvolil formu rozhovorů, které jsem se snažil pojmout trochu neformálně, abych se při nich cítil dobře jak já, tak zejména respondenti. Předpokládal jsem, že by respondenti v takovém případě mohli být více otevření. Výsledkem mé práce jsou tři rozhovory, přičemž dva z toho bychom mohli nazvat jako „dvojrozhovory“, protože probíhaly se dvěma respondenty najednou, a dva texty v podobě úvodníku, který vkládá téma do všeobecné roviny, a glosy, jež celé téma propojuje s mojí osobní zkušeností. Před začátkem každého ze tří rozhovorů jsem se rozhodl několika odstavci uvést téma do širšího kontextu. 2. Zdůvodnění volby tématu Během svého tříletého bakalářského studia jsem absolvoval semináře, na základě kterých jsem si vybral téma a formu svého samostatného projektu, tedy seminář se sportovním zaměřením a mimo jiné také psanou žurnalistiku. Sáhl jsem k volbě tohoto tématu z několika důvodů. Jednak proto, že sport je obecně mým koníčkem číslo jedna, ať už ve formě pasivní či aktivní. Za druhé je mi blízká psaná žurnalistika, které se už několik let věnuji i mimo studium. Tématiku rodinných vztahů jsem se rozhodl ilustrovat v hokejovém prostředí, jak už napovídá samotný název samostatného projektu „Rodinná hokejová pouta“. K hokeji mám nejblíže ze všech sportů, i když jsem ho vrcholově nikdy sám nehrál. O hokej se ale zajímám téměř od malička, a od svých 16 let o něm také píšu články. Aktuálně pro web Hokej.cz a částečně pro klubový web HC Olomouc. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl ve svém samostatném projektu zkoumat problematiku rodinných vztahů, je i moje osobní zkušenost. Amatérsky hraji florbal se svým bratrem a vím, jaké klady a zápory toto společné působení má. Zajímalo mě ale, jak to vnímají ostatní lidé v podobné situaci, ale na úrovni, kde na výsledcích záleží daleko víc než v mém případě. A jelikož se sám dokážu vžít pouze do role „bratra spoluhráče“, zajímalo mě, jak se lidé cítí v případě, kdy vedle sebe mají svého rodiče. Chtěl jsem znát jejich pocity, názory či vliv na psychiku a následné výkony a výsledky. Jako respondenty jsem si vybral otce a syna Galvasovi, kteří se zapsali do historie českého hokeje a od začátku sezóny 2017/18 spolu hrají v jednom týmu, ba dokonce v jednom obranném páru. Dalším respondentem byl útočník Roman Vlach, syn slavného Rostislava Vlacha, který má na svém kontě dvě bronzové medaile z mistrovství světa a několik titulů v české nejvyšší soutěži ať už v roli hráče nebo trenéra. I v tomto případě jsem měl záměr udělat „dvojrozhovor“, Rostislav Vlach ale neměl bohužel o rozhovor zájem. V případě Galvasových i Romana Vlacha jsem využil svých osobních kontaktů, které s těmito hráči mám díky práci pro oficiální web klubu HC Olomouc a webu Hokej.cz. Bratrský vztah jsem si nechal vysvětlit od bratrů Kratochvílových, kteří spolu nastupují v týmu Přerova. Můj výběr byl v tomto případě umocněn tím, že se jedná o dvojčata. 3. Zdroje/stav problematiky Předtím, než jsem začal svůj samostatný projekt vypracovávat, jsem se do žádného hledání předchozích projektů s podobnou tématikou nepouštěl. Chtěl jsem, aby celý koncept mé práce vyšel pouze z mé hlavy, a myslím si, že kdybych se pustil do hledání projektů, které byly vytvořeny v minulosti, mohlo by to můj postup ovlivnit. Při vypracovávání tohoto samostatného projektu jsem využil jen jeden knižní zdroj, a to knihu Ondřeje Zamazala s názvem „Kniha rekordů extraligy ledního hokeje“ z roku 2016. Jinak mi byly nápomocny články zlínské a přerovské mutace Deníku, jeden článek z webu deník Sport, tedy iSport.cz, jeden článek z webu bsndenver.com, jeden pak také z oficiálních webových stránek NHL. Rovněž mi pomohly oficiální webové stránky klubů HC Olomouc a HC Zubr Přerov. Vůbec nejvíc jsem pak z internetových zdrojů pracoval s webem www.eliteprospects.com, což je hokejová databáze, v níž je možné dohledat všechny potřebné informace o každém profesionálním hokejistovi světa. Stránka zahrnuje o jednotlivcích obecné informace jako datum narození, místo narození, tělesné proporce, kompletní statistiky z kariéry, úspěchy či přestupy. Naprosto primárním zdrojem pro mě byli ale samotní respondenti. Jen od nich jsem mohl zjistit informace, které jsem potřeboval. 4. Ideový plán S mým návrhem jsem přišel za Mgr. Karlem Páralem, kterému se nápad líbil, a toto téma mi pro můj samostatný projekt schválil. Základním prvkem mého plánu bylo, abych získal rozhovory několika respondentů z hokejového prostředí, kteří mají zkušenosti s vzájemným působením rodinných příslušníků v jednom oddíle. Přísně vytyčený harmonogram své práce jsem neměl, protože ve všech případech záleželo zejména na tom, kdy budou mít čas samotní respondenti. Rozhovor s Lukášem a Jakubem Galvasovými i Romanem Vlachem jsem totiž dělal ještě v průběhu sezóny, proto bylo potřeba domluvit se s nimi na termínu, kdy nebudou mít zápas ani trénink. Zato s bratry Kratochvílovými jsem dělal rozhovor v době, kdy už měli po sezóně. Jedinou jistotu, kterou jsem ve svém plánu měl, bylo, že chci napsat glosu, která pojí i mojí osobní zkušenost s tématem. Chtěl jsem se do ní pustit až ve chvíli, kdy budu mít hotový rozhovor právě s dvojčaty Kratochvílovými, abych jejich dojmy ze vzájemného působení v jednom týmu mohl srovnat se svými poznatky. 5. Postup práce Na svých textech jsem pracoval průběžně. Ke každému ze tří rozhovorů bylo potřeba si udělat přípravu otázek, při které jsem čerpal z již výše zmíněných zdrojů. Jako první jsem se domluvil na rozhovoru s Lukášem a Jakubem Galvasovými. Jelikož jsem s Galvasem mladším v minulosti už dělal spoustu rozhovorů, a tudíž se s ním znám, kontaktoval jsem ho a domluvil se s ním na termínu schůzky, který bude vyhovovat jak mně, tak hlavně jim oběma. Rozhovor jsme nakonec uskutečnili v prostorech zasedací místnosti klubu HC Olomouc. Důvody výběru těchto dvou respondentů jsem uváděl už ve druhé části záměru svého samostatného projektu. Zajímalo mě, jaké pocity měli, když nastupovali proti sobě, jak se cítili před prvním zápasem, který odehráli vedle sebe v jednom obranném páru, jak na tohle všechno reagovali jejich blízcí nebo do jaké míry ovlivnil Lukáš Galvas kariéru svého syna Jakuba. V rámci rozhovoru jsme se ale pak dostali i k otázkám, které jsem dopředu neměl připravené, a vznikly až bezprostředně v průběhu povídání jakožto reakce na odpovědi. Při výběru respondentů ve vztahové rovině otec trenér – syn hráč jsem zvolil Romana Vlacha, který už od konce sezóny 2016/17 působil v Olomouci. Situace se ale trochu zkomplikovala, když se kluby Olomouce a Třince domluvily na tom, že Roman Vlach zamíří na hostování právě k Ocelářům a opačným směrem poputuje Zbyněk Irgl. Původně mělo hostování trvat po dobu jednoho měsíce, následně ale bylo prodlouženo do konce sezóny 2017/18. Potřeboval jsem se proto s Romanem Vlachem spojit telefonicky, k čemuž jsem využil sportovního manažera HC Olomouc Josefa Podlahu, se kterým se znám už spoustu let, a který mi kontakt na Romana Vlacha poskytl. Romanu Vlachovi jsem tedy zavolal a zeptal se ho, zda by byl ochotný se mnou rozhovor udělat. Upozornil mě na to, že už dříve avizoval, že rozhovory na téma „otec“ odmítá dělat, ale jelikož se jedná o materiál pro studijní projekt, řekl mi, že udělá výjimku. Domluvili jsme se tedy na termínu, který Romanovi vyhovoval, a následně jsme se setkali v jedné z kaváren v Třinci. Roman bez jakékoliv záště odpovídal na všechny moje dotazy, i když podle mě některé z nich nemusely být úplně příjemné. Zajímala mě různá úskalí, která vznikají, když syn hraje pod vedením vlastního otce, a jestli to má i nějaké výhody. Poslední ze všech tří rozhovorů jsem dělal s bratry Kratochvílovými. S těmi jsem se do té doby osobně nikdy nesetkal. Můj kamarád, se kterým jsem ale před pěti lety působil v jednom florbalovém týmu, s oběma bratry v přerovském klubu hrával, proto nebyl problém se s nimi spojit. Oproti rozhovorům s Galvasovými a Romanem Vlachem bylo jednodušší najít společný termín na uskutečnění rozhovoru, jelikož už Kratochvílové měli po konci sezóny. S týmem HC Zubr Přerov prohráli ve čtvrtfinále play off druhé nejvyšší hokejové soutěže všechna čtyři utkání, čímž vypadli nejrychlejším možným způsobem. Setkali jsme se v jedné z přerovských kaváren a v rámci rozhovoru jsme si povídali přes půl hodiny. Zajímalo mě, jak dlouho spolu hrají v jednom útoku, jestli mezi sebou mají tzv. sourozeneckou chemii, kolik času spolu tráví mimo led, v čem jsou odlišní nebo to, jaké měli pocity, když si oba mohli zahrát proti Jaromíru Jágrovi. Nakonec z tohoto rozhovoru vznikl nejdelší text mého projektu. Nejdříve ze všeho jsem si každou nahrávku přepsal formou „otázka – odpověď“, což mi přišlo vůči formátu, který jsem si zvolil, nejadekvátnější. Byl jsem přesvědčený, že jiným způsobem, třeba formou storky, bych texty zbavil jejich autentičnosti, a to jsem nechtěl. Poté, co jsem učinil tuto první fázi, zvolil jsem titulek. A to s takovým záměrem, aby byl trefný a nevšední. Posléze jsem ve všech třech případech v několika odstavcích uvedl dané téma do kontextu tak, aby čtenář věděl, co ho v následujících řádcích čeká. V předposlední fázi jsem se pustil do glosy, ve které jsem nechal promluvit svoji vlastní zkušenost se zvoleným tématem. Popsal jsem, jaké pocity mám ze vzájemného působení s mým o tři roky mladším bratrem Petrem v jednom florbalovém týmu. I když je téma samostatného projektu zasazeno do hokejového prostředí a moje glosa se do toho zdánlivě nehodí, zdůvodnil jsem v ní své důvody, tedy kromě osobní zkušenosti s tématem, proč jsem ji do projektu zařadil. Netypicky až v samotném závěru, alespoň co se časové hierarchie tvorby mého projektu týká, jsem napsal úvodní článek, který usazuje vybranou tématiku do už dříve známých okolností. Jelikož jsou v tomto „úvodníku“ využity i citace z následných rozhovorů, nebyla jiná možnost, než vytvořit tento text až úplně na konec. 6. Sebehodnocení Při závěrečném hodnocení svého samostatného projektu můžu říct, že jsem s výslednou podobou spokojen a myslím, že se mi povedlo naplnit předem stanovené cíle, nebo je možná ještě o něco převýšit. Zaprvé podle mě tato práce splnila svůj primární úkol, tedy dát možnost nahlédnout tzv. pod povrch. Všichni respondenti mluvili otevřeně, pocity ze vzájemného působení v jednom týmu s rodinným příslušníkem demonstrovali i na konkrétních situacích. Nejméně mě asi překvapili Lukáš a Jakub Galvasovi. Znám je totiž už z předešlých rozhovorů a už trochu vím, jak se při rozhovorech chovají a jak hovoří. Navíc už na téma „otec a syn v jednom mužstvu“ pár rozhovorů absolvovali. Přesto i zde jsem se dozvěděl něco nového a rozhodně jsem se nenudil. Jedna z věcí, která mi zůstala v hlavě, byl kladný přístup mladého Jakuba Galvase k rozhovorům a médiím jako takovým, což u hokejistů, nebo sportovců obecně, není až tak častý jev. Velmi mile mě překvapil Roman Vlach. Vzhledem k tomu, že už do médií o svém otci nechce mluvit, se v rozhovoru se mnou rozpovídal bez jakékoliv zášti a z pohledu tématu projektu beru tento rozhovor možná jako vůbec nejnosnější. A to z toho důvodu, že přinesl, podle mého názoru, nejvíc informací, které nejsou na první pohled zřetelné, a také kvůli tomu, že vzájemné angažmá s otcem u jednoho týmu mělo přímý vliv na jeho kariéru. Nyní se oklikou vrátím ke druhému odstavci této kapitoly, konkrétně k mému tvrzení, že výsledek možná ještě překonal stanovené cíle. Myslím si, že kromě jakési edukativní stránky, nabízí rozhovory i pobavení. Záměrně to zdůvodňuji až tady, protože se budu zmiňovat o rozhovoru s dvojčaty Kratochvílovými. Po rozhovoru s nimi jsem odcházel s úsměvem, protože jsem se opravdu moc bavil. Překvapilo mě, jak byli oba sdílní, že na sebe během rozhovoru reagovali naprosto bezprostředně, aniž by mě předtím kdykoliv viděli. Ještě před samotným rozhovorem jsme prohodili několik slov tzv. mimo nahrávku, což vedlo k tomu, že jsme se všichni uvolnili a díky tomu nebyl rozhovor nijak svázaný. Stejnou věc jsem se snažil praktikovat i u předchozích dvou rozhovorů, u Kratochvílových to však splnilo svůj účel zřejmě nejvíc. Myslím si, že velkým důvodem, proč byli oba tak sdílní, bylo to, že nejsou na zájem médií až tak zvyklí, a jak mi sami řekli, rozhovoru si velice cenili. Neprojevila se u nich žádná přesycenost z rozhovorů, měl jsem z obou bratrů pocit, že si rozhovor opravdu užívají. Co se týká mé glosy, kterou jsem svůj projekt uzavřel, snažil jsem se pokračovat ve stejném duchu, v němž se nesly všechny rozhovory – vyjádřit mé pocity z osobní zkušenosti spojené s vybraným tématem a zároveň ji vytvořit tak, aby nenudila. Myslím si, že tato glosa může být i pro mě osobně cenným artefaktem, který si s mým bratrem s odstupem času rádi přečteme. V úvodním článku jsem se pokusil zasadit všechny rozhovory do všeobecně známého kontextu, jehož opěrnými body byly momenty z historie, ať už dávné, nebo nedávné. I když tomu tak v případě třech vzniklých rozhovorů není, pokusil jsem se v „úvodníku“ vypíchnout extrémní případy. Například příběh bratrů Šťastných, kteří se díky hokeji dostali ke svobodě, a na druhé straně kauzu bývalé lyžařky Šárky Strachové a jejího otce Petra Záhrobského, kteří spolu vzájemně spolupracovali, ale jejich konec vyústil až soudním řízením a tahanicemi o peníze. 7. Zdroje Úvodní článek: https://www.nhl.com/news/gordie-howes-sons-loved-being-his-teammate/c-280934332 https://www.bsndenver.com/stastny-brothers-defect-for-nhl/ https://sport.idnes.cz/petr-zahrobsky-sarka-strachova-soud-o-penize-fn6-/lyzovani.aspx?c=A150113_114516_lyzovani_ten http://www.eliteprospects.com/player.php?player=737 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=738 Rozhovor s Lukášem a Jakubem Galvasovými: https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/135393/1000-kol-extraligy-na-rozlucku-otce-jaskina-naskocil-i-jeho-13lety-syn.html ZAMAZAL, Ondřej. Kniha rekordů extraligy ledního hokeje. Praha: BPA sport marketing, 2016. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=162759 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=112363 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=23710 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=236429 http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Otec-po-boku-syna-Do-Olomouce-prichazi-obrance-Lukas-Galvas-4535 Rozhovor s Romanem Vlachem: https://hokej.idnes.cz/rozhovor-s-hokejistou-vlachem-dz1-/hokej.aspx?c=A130207_091746_hokej_par https://hokej.idnes.cz/hokej-zlin-vlach-vyrazeni-09z-/hokej.aspx?c=A151124_080615_hokej_rou https://hokej.idnes.cz/hokej-zlin-vlach-02n-/hokej.aspx?c=A140516_074729_hokej_rou https://zlinsky.denik.cz/hokej_region/vlach-syn-neni-protezovany-20111104.html https://zlinsky.denik.cz/fotbal_region/vlach-hral-za-zlin-a-fandil-vsetinu-kvuli-tatovi.html http://www.eliteprospects.com/player.php?player=19014 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=60795 http://www.eliteprospects.com/team.php?team=1567 http://www.eliteprospects.com/team.php?team=153 Rozhovor s Matoušem a Šimonem Kratochvílovými: http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Spoluprace-dvojcat-klapla.-Krasne-sourozenecke-chvile,-rekl-Simon-Kratochvil-3864 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=213665 http://www.eliteprospects.com/player.php?player=213673 https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zubri-dvojcata-pokracuji-klub-podepsal-matouse-a-simona-kratochvilovy-20170628.html
Zveřejněno v: psaná žurnalistika
Igloo Ice Arena, Granada - V úterý večer se proti sobě postavili reprezentanti Španělska a Mexika. Nešlo ale o fotbal, která je pro tyto země typičtějším sportem. Tentokrát se střetli na ledě ve španělské Granadě, kde se koná hokejové mistrovství světa II. divize skupiny B. Lépe jsou na tom domácí hráči, kteří zatím vedou tabulku a neskrývají ambice na postup do prestižnější skupiny A. Mexiko naopak balancuje na hraně sestupu do III. divize.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
Praha – Pár posledních týdnů žila tahle informace svým vlastním životem, nyní je oficiální. Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač po mistrovství světa v Dánsku skončí u národního týmu spolu se svým dosavadním asistentem Josefem Kalousem. Oba podepsali smlouvu u ruského týmu Metallurg Magnitogorsk, hrajícího Kontinentální hokejovou ligu. O jejich nástupcích u národního týmu svaz dosud neinformoval.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
Samostatný projekt sportovní/DTP specializace   1. Cíl projektu  Již v prvním ročníku jsem si v rámci bakalářského studia oboru žurnalistika zvolil dvě specializace. Zaprvé specializaci sportovní, která cílila na oblast, jíž se chci v budoucnu detailně zabývat. Od svých čtrnácti let se pravidelně věnuji psaní o hokeji, ale zájem projevuji také o jiné sporty. Proto jsem absolvoval dva povinně volitelné kurzy se sportovní tématikou související: Základy sociologie sportu (letní semestr 1. ročníku) a Žurnalistická specializace – sportovní (zimní semestr 3. ročníku). Zadruhé jsem zvolil specializaci profesní, a to se zaměřením na grafickou tvorbu novin a časopisů. Z toho důvodu jsem absolvoval kurzy Praktikum DTP (zimní semestr 2. ročníku) a Workshop DTP (letní semestr 2. ročníku). Práci ve dvou posledně zmíněných předmětech mi usnadnilo předchozí studium na Vyšší odborní a Střední průmyslové škole v Šumperku, konkrétně oboru informační technologie. Zde jsme v rámci odborného zaměření absolvovali řadu praktických předmětů, mimo jiné i takové, které se týkaly práce v grafickém programu InDesign, v němž byl tento samostatný projekt tvořen. V rámci kurzů Praktikum DTP a Workshop DTP jsem tak měl možnost rozšířit své dovednosti a navázat na dřívější zkušenosti. Navíc už na základní škole mě bavila úprava textů a fotek v grafických programech různého druhu. Se spolužáky jsme – ačkoli v amatérském provedení – vytvářeli třídní noviny. Tím pádem mohu tyto zkušenosti zúročit a pomocí naučených postupů vytvořit ucelený návrh časopisu. Jako závěrečný projekt k zakončení bakalářského studia na oboru žurnalistika jsem se rozhodl zpracovat návrh layoutu vlastního hokejového časopisu, který nese jméno Svět NHL. Provedení podobného tématu jsem si vyzkoušel už v průběhu předmětu Workshop DTP. Časopis se specializuje výhradně na kanadsko-americkou hokejovou soutěž National Hockey League (NHL) a v případě působení na trhu by vycházel jako měsíčník. V pilotním a mnou zpracovaném čísle je obsaženo několik témat, jako hlavní však příběh brankáře týmu San Jose Sharks Aarona Della.Cílem samostatného projektu je vytvořit návrh vlastního časopisu, který se stane alternativou a zároveň doplněním na trhu tisku skromně zastoupené hokejové tématiky. Svět NHL bude chtít svou pozornost u čtenářů získat především příběhy o jednotlivých hráčích soutěže a poutavými rozhovory. 2. Zdůvodnění volby tématu Výběr tématu jsem zvažoval již během letního semestru 2. ročníku s tím, že jsem měl předem jasno se zaměřením na hokejovou tématiku. Se sportovní a s hokejovou žurnalistikou zvlášť mám letité zkušenosti. Kromě pravidelného přispívání na oficiální webové stránky hokejového klubu Draci Šumperk se věnuji i tvorbě pro web nhl.cz (mnou psané články pro tento web mimochodem využívám jako textový materiál v samostatném projektu), občasně vypomáhám na portálu hokej.cz. Mou zatím poslední zajímavou metou je práce externího sportovního redaktorka v Šumperském a jesenickém deníku. I proto padla volba na hokej.Jakožto hokejový nadšenec mám k tématu osobní vztah, soutěž National Hockey League dlouhodobě a podrobně sleduji. Jedná se o ligu s nejkvalitnějšími hokejisty světa, jež sestává z 31 týmů, sídlících na území Spojených států a Kanady. Dle mého názoru si NHL v Evropě zaslouží o něco větší mediální prezentaci. Mimo jiné odebírám předplatné časopisu Pro Hockey, taktéž zaměřeného na NHL, více se o něm zmíním v další kapitole záměru projektu. Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, jsou nejen hokejová, ale obecně sportovní periodika na českém trhu nedostatkovým zbožím. Zejména pak ta, jež pojednávají o týmových sportech. Což patří mezi hlavní důvody, proč jsem se rozhodl zpracovat časopis Svět NHL.Měsíčník by měl najít mezi čtenáři uplatnění, protože se zabývá hokejisty nastupujícími v nejlepší soutěži světa a přináší jejich nejen sportovní, ale také životní příběhy, které v denním zpravodajství (například na internetových serverech) mohou zapadnout. Cílem časopisu je co nejdetailnější pohled na jednotlivce, a to většinou za pomocí žánru story nebo klasického rozhovoru. To jej odlišuje od konkurence na trhu, která o NHL píše z různých dalších hledisek (představování týmů, jejich analýza, novinky z ligy a podobně). Týmovými záležitostmi se chci v periodiku zabývat pouze okrajově. V případě pilotního čísla úlohu okrajového textu plní ohlédnutí za první čtvrtinou základní části NHL. 3. Zdroje a stav problematiky Hokejová periodika tištěného charakteru nejsou na českém trhu příliš častým zbožím. Z celostátních deníků a týdeníků se přímo tomuto sportu nevěnuje žádný, pouze Deník Sport má v rámci každého čísla vyčleněnou hokejovou rubriku. Deník Sport dále publikuje příležitostné přílohy kompletně obsáhlé hokejem (například ke příležitosti mistrovství světa nebo začátku nejvyšší tuzemské soutěže Tipsport extraligy), ty však vycházejí nepravidelně.    V Brně a na jižní Moravě je například vydáváno periodikum s názvem Kometa noviny, které si lze na internetu předplatit, nemůžeme jej však považovat za celostátní. Bez předplatného je totiž k dostání jen v Brně a okolí. Kometa noviny se věnují převážně dění v hokejovém klubu HC Kometa Brno, tudíž jde o úzce zaměřenou tiskovinu, určenou především pro informování fanoušků organizace a obyvatele města Brna. Vycházejí osmkrát ročně. Pro můj projekt je ke srovnání nejvíce relevantní časopis Pro Hockey, s podtitulem Největší evropský magazín o NHL. Vychází každý měsíc a v současnosti se jedná o jediné celostátní hokejové periodikum distribuované na území České republiky. Stejně jako mnou navrhovaný časopis Svět NHL, i Pro Hockey se zaobírá zpravodajstvím (ale obsaženy jsou také názorové texty) z nejlepší hokejové ligy světa. České i další evropské soutěže zcela vynechává, výjimečně dávají autoři prostor aspoň mládežnickému hokeji. Pro Hockey čtenářům pravidelně předkládá aktuality, různé žebříčky, představuje některé z jednatřiceti mužstev NHL nebo jednotlivé hráče, avšak také hodnotí jejich výkony. Je důležité upozornit, že od začátku roku 2018 byl tisk Pro Hockeye přesunut do zahraničí, nicméně na českém území nadále vychází, stejně tak na Slovensku. Z výše uvedeného vyplývá, že v prostředí českého tisku dlouhodobě schází časopis věnovaný výhradně domácímu a evropskému hokeji. I tento koncept jsem zvažoval jako jednu z variant pro téma projektu. Ale mimo jiné vzhledem k možnosti využít vlastní články jsem se nakonec přiklonil k návrhu periodika o National Hockey League. Svět NHL nemá za úkol napodobovat Pro Hockey. Naopak se snaží ukázat, jakým jiným způsobem lze časopis stejného zaměření provést a jaké lze učinit inovace. A to jak po grafické, tak obsahové stránce. Další podrobnosti o konceptu časopisu uvádím v ideovém plánu. V počtu dostupných novin a časopisů je na tom o něco lépe fotbal, v České republice podobně oblíbený sport jako hokej. Na kopanou se aktuálně zaměřují tři velké tituly: Sport Góóól (měsíčník), Hattrick (měsíčník) a Pro Football. 4. Ideový plán Témata a rubriky Jak jsem naznačil výše, časopis Svět NHL chci v první řadě soustředit na příběhy jednotlivých hráčů, ne primárně na výsledky zápasů a aktuální formu týmů. Každý měsíc bude na obálce jeden hokejista, jehož příběh (ať už související s výkony v hokeji nebo s osobním životem) se stane hlavním tématem čísla. Plánem je usilovat o vyváženost při výběru takových témat. Prostor nedostanou jen ti nejlepší hráči s nejlepšími výsledky a nejlepšími statistikami, ale i méně známí hokejisté NHL, jež stojí za pozornost. Rubrika s příběhy se jmenuje Story a bude vycházet pravidelně, stejně jako rubrika Rozhovory. Tu čtenáři najdou hned na další straně následující po příběhu. I v této časti časopisu se čtenáři dozví něco ze životů hráčů, avšak tentokrát formou klasického interview. Právě tyto dvě zmíněné rubriky by se měly stát pilířem periodika a zajistit jeho prodejnost na trhu.    Třetí rubrika nese název NHL news a jedná se o jedinou nepravidelnou a jedinou čistě zpravodajskou rubriku v celém časopise. Měla by na ní být témata týkající se aktuálního dění v lize. Pro pilotní číslo jsem zvolil ohlédnutí za první čtvrtinou základní části, článek doplněný o fotografie vyzdvihuje nejdůležitější postavy, okamžiky nebo týmy daného období. Na těchto stranách se v dalších číslech mohou objevit třeba fotoreportáže, aktuální postavení celků v tabulkách nebo nejzajímavější výsledky uplynulého měsíce. Na poslední stranu hodlám pravidelně řadit dopisy od čtenářů. Lidé rádi zasílají názory na dění v NHL a pro ostatní, kdo si periodikum zakoupí, mohou být přínosem stejně hodnotným jako texty od redaktorů. Na rozdíl od časopisu Pro Hockey, který zveřejňuje někdy pouze jediný dopis od čtenářů, bych chtěl na stranu pokaždé vměstnat alespoň tři příspěvky. Dopisy jsou jediným textovým obsahem v pilotním čísle, který jsem si vypůjčil odjinud. Při rozvržení stran jsem zvažoval, zda raději nedám v každém čísle prostor názorům a komentářům redaktorů. Nakonec jsem se přiklonil k variantě dopisů od čtenářů. Přijdou mi větším zpestřením pro časopis. Grafické zpracování Při úvaze nad grafickým provedením jsem měl předem jasno, že se chci výrazně odklonit od konkurenčního časopisu Pro Hockey. Jeho layout není vůbec špatný, já bych ovšem rád vsadil na heslo „v jednoduchosti je krása.“ Každé vydání plánuji vyladit do dvou až tří základních barev, které se objeví ve všech článcích a součástech časopisu. Chci se vyhnout kombinování nadměrného počtu barev dohromady, aby periodikum nepůsobilo bulvárně a přeplácaně. Titulní strana bude obsahovat portrét hráče z rubriky Story, dále se na obálce objeví upoutávky na další důležitý obsah časopisu. Písma pro titulky i texty budu v celém časopise volit jednotné pro všechny strany, což konkrétně rozvádím v postupu práce. Cílové publikum Svět NHL cílí na poměrně specifické publikum – převážně na muže, a to ve věku přibližně 15–50 let, kteří se zajímají o sport a o hokej zvlášť. Přízeň by si mohl získat také u začínajících hokejistů (zhruba ve věku 10 let), ti mají v příbězích možnost získat inspiraci do budoucna. Svět NHL bude usilovat o to, aby na trhu obstál v konkurenci Pro Hockeye. Ten však nemá za úkol nahradit, pouze vhodně doplnit a nabídnout čtenářům alternativu v tématice NHL. 5. Postup práce K tvorbě pilotního čísla časopisu Svět NHL jsem využil celkem tři počítačové programy. Hlavním pilířem byl program pro úpravu veškerých tiskovin Adobe Indesign CC 2018. V něm probíhal hlavní návrh layoutu, přes vkládání textu až po doplnění o různé grafické prvky. Ty jsem vytvářel ve dvou jiných programech. Zaprvé v Adobe Photoshop CC 2018, zadruhé v Adobe Illustrator CC 2018. Ve výše uvedených softwarech jsme pracovali v rámci kurzů DTP, tudíž jsem byl s jejich používáním aspoň částečně obeznámen. Přesto jsem v několika případech využil návody k postupům z příslušné literatury. Konkrétně ji uvádím na závěr tohoto záměru projektu. Nejprve jsem si v programu Adobe Indesign nastavil základní parametry podoby časopisu. Rozměr stránek zůstal v klasickém formátu A4 (tedy rozměry 210x297 mm). Jiná velikost ani nepřipadala v úvahu. Zároveň jsem určil počet stran na 8, následně nastavil okraje o velikosti 5 mm na všech stranách dokumentu. Úmyslem bylo, aby okraje nepůsobily příliš výrazně a nezabíraly zbytečně velký prostor. Ačkoliv časopis pravděpodobně nebude tisknut do fyzické podoby, raději jsem nastavil spadávku pro případ, že by k tisku v budoucnu přeci jen došlo.   Titulní strana Obálku časopisu jsem se snažil koncipovat tak, aby působila svěže a jednoduše. Její kostru tvoří hokejista, který vystupuje v hlavním článku čísla (rubrika Story). Bylo třeba najít dostatečně kvalitní fotografii hráče a ořezat ji v programu Adobe Photoshop, aby za ni mohlo být vloženo jiné pozadí. Stejně tak jsem ve Photoshopu vytvořil logo periodika. V pilotním čísle má tyrkysovo-bílou vizáž, nicméně v závislosti na barevné kombinaci případných dalších čísel se barva loga může měnit. Kromě hlavního článku o Aaronu Dellovi na titulní straně poutám i další dva texty: rozhovor s Adamem Henriquem a ohlédnutím za první čtvrtinou základní části NHL. V úvahu připadalo zařadit na obálku také upozornění na rubriku s dopisy od čtenářů. Avšak chtěl jsem zachovat co nejjednodušší koncept titulní strany. Volba barev nejen na obálce, ale v celém časopise, se odvíjí od hlavního tématu čísla. Hokejista Aaron Dell nastupuje za tým San Jose Sharks, který prezentuje jako hlavní klubovou barvu tyrkysovou. Do této barevné podoby jsem tedy vyladil celý layout. A to z toho důvodu, aby časopis působil jednotně. Tyrkysovou barvu ještě doplňuji o neutrální barvy – černou a bílou. Kromě těchto tří barev se v základních prvcích periodika žádné jiné neobjevují, což bylo cílem. Na stejném principu bych stavěl i další čísla Světa NHL. Například místo tyrkysové barvy by mohla být modrá, červená a podobně. Svůj účel na titulní straně mají i okraje. Jejich úkolem je, aby se obálka co nejvíce podobala vnitřním stranám periodika. Obsah Obsahová strana hned po titulní rozhoduje o tom, jaké články si čtenář přečte. Proto jsem se na ni snažil klást důraz a co nejlépe ji graficky zpracovat. Na obsah čísla zde odkazuji dvěma způsoby: zaprvé pomocí obrázkových bublin, zadruhé pomocí popisků s čísly stran. Fotografie v bublinách jsem udělal záměrně velké, aby nešly snadno přehlédnout. V pozadí obsahu je umístěno částečně zprůhledněné logo NHL, které zaplňuje zbytek bílého místa na straně. Běžné strany s textem Než jsem přistoupil k samotnému plnění obsahu texty a grafikou, bylo potřeba vytvořit základní design, který zůstane na všech stranách shodný. V mém případě se jedná o záhlaví, číslování stran a ohraničení okrajů černou barvou. Pro usnadnění práce jsem k tomu využil šablonu v podobě vzorové strany na kartě „stránky“ v Indesignu. Tu jsem následně aplikoval na každou stranu kromě inzertní (zde nebylo vzhledem ke komerčním účelům potřeba vkládat záhlaví, pouze jsem ručně bílou barvou nastavil číslo strany). Číslování stran provádím až od rubriky Story, v obsahu by nenašlo své uplatnění. Záhlaví tvoří zmenšené logo ligy NHL, logo časopisu a název rubriky s podtržením (tenkou lištou) v tyrkysové barvě. Názvy rubrik jsou pro jednotnost designu navrženy ve stejném stylu jako logo časopisu, a to v programu Photoshop. Pro obojí jsem použil textový font Courier New v tučném provedení, o velikosti 40 bodů. Okraje mají stejnou podobu jako zbylé strany v časopisu. Formátování textu a nadpisůPodobně jako jsem vsadil na jednotu barev, bylo mým cílem zachovat také jednotu při formátování textu. A to jak ve stylu písem, tak při rozložení článků do sloupců. Při tvorbě nadpisů i obyčejného textu jsem využil odstavcových stylů, kde se mi povedlo přednastavit celkem sedm rozdílných formátování, jež jsem poté podle potřeby využil. Hlavní nadpisy článků mají nadefinovaný font Bookman Old Style, pouze jsem u každého z textů mírně upravil velikost nadpisu tak, aby ideálně pasoval do rozložení strany. Takto má například titulek na straně 2 velikost 42 bodů, avšak na stranách 3 a 5 jen 30 bodů. Výjimku tvoří poslední stránka 6, kde vzhledem k její povaze nebylo velký nadpis vůbec třeba použít. Důležitou roli hrají i podnadpisy (v případě tohoto projektu nadpisy druhé úrovně). Jejich úlohou je buď doplnit hlavní nadpis, nebo – například na poslední straně – plnit funkci menších nadpisů k jednotlivým krátkým odstavcům. I tyto podnadpisy jsou psány fontem Bookman Old Style, pokaždé velikostí 15 bodů. Svůj styl a velikost dále mají popisky k fotografiím (Times New Roman, 9 a 8 bodů), grafické citace zapojené do textu pro zatraktivnění (Bookman Old Style, 13 a 15 bodů), úvodní odstavce článků (Minion Pro, 14 bodů) a v neposlední řadě také samotné texty článků. Všechna textová pole s obsahem článků v časopise jsou formátována jednotným způsobem. Pokud by tomu tak nebylo, layout by ztratil na své předem dané vizáži. Texty mají nastavený font Minion Pro o velikosti 11 bodů, který působí elegantně a zároveň je pro čtenáře snadno čtivý. Odstavce jsem zarovnal do bloku s posledním (východovým) řádkem doleva. Většina textů je rozdělena do tří sloupců, což přesně odpovídá velikosti časopisové strany. Dělení na čtyři a více sloupců by vypadalo neesteticky. Jak jsem uvedl výše, texty mají nastavený font Minion Pro. Výjimku tvoří malé podnadpisy, oddělující od sebe jednotlivé odstavce. Ty jsou psány obyčejným fontem Times News Roman. A to proto, že ve stylu Minion Pro nelze zvolit tučné písmo (bold), které bylo pro účely podnadpisu potřeba využít. Font Times New Roman aplikuji také na straně 5 v rozhovoru s Adamem Henriquem, konkrétně jej používám pro otázky v interview. Na tomto místě je důležité podotknout, že jsem byl některé texty (rozhovor a Překvapení úvodní čtvrtiny sezony) nucen zkrátit. Donutil mě k tomu fakt, že články měly příliš velký rozsah. Texty byly původně psány pro webové stránky, kde délka nehraje zásadní roli.    Fotografie a obrázky k článkůmZatímco drtivá většina článků v pilotním čísle pochází z mé vlastní produkce – výjimkou je poslední dopisní strana, kde jsem použil starší dopisy čtenářů z časopisu Pro Hockey – fotografie mají původ na zahraničních webových stránkách. U každé fotografie uvádím zdroj hned na konci textu, pod jménem autora příspěvku. Alespoň nějaký obrazový doprovod připojuji ke každému textu. Kromě fotek, grafických tabulek (například strana 5) a zvýrazněných citací přikládám pro zpestření i loga týmů NHL, jež s daným článkem souvisí. Zároveň jsem se však chtěl vyhnout nadměrnému použití grafiky, aby obrazové materiály nepřevládaly nad textem. Fotografie i obrázky jsem vkládal buď za odstavce, nebo přímo do jejich vnitřku. K tomu bylo využito funkce obtékání textu v programu Indesign. Zde mi činilo největší problém zapojit do textu fotografii Adama Henriqua v rozhovoru na straně 6. Vzhledem k tomu, že je fotka výškového formátu, bylo nutné ji vložit mezi čtyři různé odstavce a poté ještě mírně upravit rozhozený text (například zkrátit některé odpovědi, zmenšit proklady mezerami mezi slovy a podobně). Inzertní strana a dopisy čtenářů Aby časopis působil co nejvíce realisticky, vložil jsem do pilotního čísla jednu inzertní stranu. Ta se týká výhradně buď přímo hokejové, nebo aspoň sportovní tématiky obecně. Výrazný inzertní prostor dostala sázková kancelář Tipsport (horní třetina strany), stejně tak celosvětový výrobce hokejové výstroje společnost CCM (spodní třetina strany). Dále se mi na inzertní plochu podařilo doprostřed zařadit reklamu od prodejce zboží pro fanoušky NHL (firma Fanda NHL) a dalšího výrobce sportovního zboží – společnost Reebok.    Roli při výběru inzerce v mém případě hrála zaprvé různorodost inzerentů, zadruhé touha po co nejbarevnější variaci. Nedošlo tak k tomu, že by celá inzertní strana vypadala jednolitě. Pro odlišení od samotného obsahu časopisu jsem stranu v levém horním rohu označil malým bílým textem jako inzertní. Veškeré reklamy pochází z webových stránek společností. Tvorba strany obsahující dopisy od čtenářů proběhla z velké části shodně jako tvorba jiných běžných stran s textem (viz výše). Od ostatních ji odlišují dva aspekty. Zaprvé jsem zde pro větší přehlednost oddělil jednotlivé sloupce čarami, aby bylo zřejmé, na kterém místě každý dopis končí a příspěvky nesplývaly dohromady. Zadruhé jsem do pravého horního rohu strany 6 umístil ikonu s perem a papírem, jež má čtenáři na první pohled – třeba i bez přečtení názvu rubriky – prozradit, že se jedná o dopisní rubriku. Tato ikona byla navržena v programu Adobe Illustrator CC a je to jediný prvek časopisu, pro který jsem tento grafický program využil. Zbytek prvků v projektu, vložených následně do Indesignu, pochází z programu Adobe Photoshop. 6. Sebehodnocení V samostatném projektu se mi podařilo splnit předem stanovený cíl, a to navrhnout layout vlastního hokejového časopisu, který jsem nazval Svět NHL. Periodikum má být alternativou a zároveň doplněním podobně zaměřených tiskovin na českém trhu. Myslím, že jsem návrh uskutečnil přesně podle svých představ a splnil svá očekávání. Povedlo se mi vytvořit jednoduchý koncept časopisu, který působí jednotně z hlediska barevného vyladění i uspořádaní prvků na stranách. Dosáhl jsem i dalšího osobního cíle v projektu: využít v pilotním čísle co nejvíce vlastních textů, které jsem v minulosti publikoval v rámci své redaktorské práce. Po dokončení práce na projektu mohu konstatovat, že jeho realizace proběhla bez větších komplikací. Během zpracování v programu Indesign se vyskytly jen menší překážky. Například jsem musel nečekaně dlouho řešit formátování textů do vhodné podoby poté, co byly na stránky zařazeny grafické prvky (obrázky, citace, nadpisy atd.). Nejvíce času jsem strávil tvorbou titulní strany, kde bylo potřeba kromě ořezu hokejisty ve Photoshopu také detailně promyslet rozmístění menších nadpisů (poutáků na články), stejně jako vytvořit logo periodika a vhodně jej zakomponovat do záhlaví titulní strany. Pakliže by měl být časopis Svět NHL rozpracován na více než osm stran, bylo by možné do něj zařadit i další zajímavé rubriky. Například fotostranu s nejzajímavějšímu fotografiemi z uplynulého měsíce, nebo snímky ze zákulisí soutěže. Dále bych určitě použil více rozhovorů a osobních příběhů, jak jsem nastínil již v ideovém plánu projektu, případně reportáže ze zákulisí jednotlivých týmů NHL. Ze všeho nejvíce bych si vytknul dobu, ve které začaly mé práce na projektu. Samotnou realizaci jsem zahájil až na přelomu března a dubna roku 2018. Tudíž mi zbylo méně času na promyšlení layoutu a sesbíraní případné další inspirace. 7. Zdroje Obecné internetové zdrojeČasopisy kategorie fotbal a hokej. Magazíny.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.magaziny.cz/casopisy/kategorie/fotbal-a-hokej/.Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html.Imotormedia.cz. Kometa noviny - profil časopisu [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.imotormedia.cz/files/kometa-2017.pdf.Pro Hockey.cz. Největší evropský časopis o NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/.Předplatné časopisů. Send.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://send.cz/casopis/1204/kometa-noviny. Zdroje článkůSCHWARZ, Martin. Zázrak jménem Dell. Dvojka Sharks si říká o větší prostor v brankovišti. NHL.CZ[online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/zazrak-jmenem-dell-dvojka-sharks-si-rika-o-vetsi-prostor-v-brankovisti/5014230.SCHWARZ, Martin. Vegas, Vasilevskij a další překvapení, která zpestřila úvodní čtvrtinu sezóny. NHL.CZ[online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/vegas-vasilevskij-a-dalsi-prekvapeni-ktera-zpestrila-uvodni-ctvrtinu-sezony/5014068.SCHWARZ, Martin. Po výměně jsem se cítil jako první školní den, vzpomíná Henrique. Překvapilo ho teplé počasí?. NHL.CZ [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/po-vymene-jsem-se-citil-jako-prvni-skolni-den-vzpomina-henrique-prekvapilo-ho-teple-pocasi/5014444.Dopisy čtenářů. Prohockey.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/clanky?clanek=dopisy-i-cast. Zdroje fotografiíDiscover airdrie: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.discoverairdrie.com/local-sports/aaron-dell-returns-home-after-nhl-loss.NHL.COM: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.nhl.com/news/san-jose-sharks-goalie-aaron-dell-unmasked/c-286580508.NHL.COM: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.nhl.com/sharks/news/aaron-dell-nominated-for-the-masterton-trophy/c-288112594. Pro Hockey: Sergej Bobrovskij [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/clanky?clanek=dopisy-i-cast.Puckprose.com: Vegas Golden Knights. [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://puckprose.com/2017/09/29/vegas-golden-knights-2017-season-preview-predictions/.Puckprose.com: Vegas Golden Knights [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://puckprose.com/2017/10/20/vegas-golden-knights-focus-winning-later-now/.NY.TV: Mathew Barzal [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.sny.tv/islanders/news/islanders-didnt-get-lucky-with-barzal-hes-just-that-good/264100288.Sportsnet.ca: Connor Hellebuyck [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/winnipeg-jets-sign-goaltender-connor-hellebuyck-one-year-deal/.Pinterest.com: Andrej Vasilevskij [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/minkong5/andrei-vasilevsky/.Usatoday.com: Kostka Prudential Center [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.usatoday.com/story/sports/nhl/2017/10/06/devils-unveil-largest-arena-scoreboard-prudential-center/738746001/.Websports.net: Clayton Keller [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://websports.net/Journal/47166/Monday-Morning-Howl-Improvement-but-Coyotes-Still-Winless.NJ.COM: Adam Henrique [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nj.com/devils/index.ssf/2017/12/ducks_adam_henrique_reflects_on_1st_game_vs_devils.html.Twitter.com: Adam Henrique [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/AdamHenrique/status/938458472743669760.Aktualne.cz: Tomáš Plekanec [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/priprava-pred-sp-cesko-rusko/r~0efa22dc778911e69966002590604f2e/r~f6462a54815d11e6bc7c0025900fea04/?redirected=1523621330.Tipsport.cz: Reklama Tipsport [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.tipsport.cz/forum.Twitter.com: Reebok Hockey [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/reebokhockey.Twitter.com: Fanda-NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/fandanhl.Youtube.com: CCM Hockey [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UC90_E9aHym1R_xp0uEoRC4g.Swoonreads.com: Quiz in honor [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.swoonreads.com/blog/quiz-honor-you-dont-know-my-name-what-your-spy-code-name/.1000logos.net: Logo NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://1000logos.net/nhl-logo/.Logos.wikia.com: Logo San Jose Sharks [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://logos.wikia.com/wiki/San_Jose_Sharks.Wikipedia.com: Logo Anaheim Ducks [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Anaheim_Ducks. Použitá literatura při tvorbě projektuANTON, Kelly Kordes a John CRUISE. Adobe InDesign CC. Computer Press, 2017. ISBN 9788025148570.FAULKNER, Andrew a Conrad CHAVEZ. Adobe Photoshop CC - Oficiální výukový kurz. Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC. Computer Press, 2017. ISBN 9788025148624.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Hradec padl, Třinec jde do finále

Hradec Králové - Napotřetí Třinec dokázal zvítězit v rozhodujícím zápase o postup do finále české extraligy. O výsledku zápasu se opět rozhodovalo až v nastaveném čase, kdy svojí střelou do levého horního rohu branky Patrika Rybára ukončil zápas hráč Ocelářů Ondřej Kovárčik. Třinec si zahraje finále po třech letech.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
-        Olomouc - Tým University Shields Olomouc zažil premiérovou sezónu v mezinárodní Evropské univerzitní hokejové lize (EUHL). Nově složený tým pod vedením kouče Zbránka v ní rozhodně ostudu neudělal. V posledním utkání celé sezóny tento týden na domácím ledě porazil v prodloužení tým z Trenčína.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
Olomouc – Ani jedno ze dvou domácích utkání nedokázali olomoučtí hokejisté zvrátit ve svůj prospěch a po těsných prohrách jsou na pokraji vyřazení z čtvrtfinále extraligového play off.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
Olomouc - Hokejisté Olomouce balancují na hraně vyřazení z play-off Tipsport extraligy. Po pondělní porážce s Plzní 3:4 prohráli i druhý domácí duel po brankách Stacha a Mertla 0:2 a v celé sérii, hrané na čtyři vítězná utkání, prohrávají 1:3. Šanci postoupit do semifinále bude mít Plzeň na domácím ledě už ve čtvrtek.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
U příležitosti ukončení Zimních olympijských her v Pchjongčchangu se dostal na světlo světa dokument mapující pravděpodobně největší sportovní úspěch v historii České republiky. The Nagano Tapes přibližují fanouškovi hokeje (nejen z Česka) tento fenomenální úspěch, ke kterému se jen těžko hledá paralela.
Zveřejněno v: ZPRÁVY
Pardubice - Padesáté kolo hokejové Tipsport extraligy přineslo zajímavou podívanou. Na pardubický led přijela litvínovská Verva, která už má jistou účast v play out, tedy baráži. Naopak domácí jsou stále v boji o přímý postup do play off a výhra nad Litvínovem by jim zajistila alespoň předkolo. Po těsném výsledku 2:1 se pardubičtí vyhoupli na šesté místo a play off mají ve svých rukou.
Zveřejněno v: ZPRÁVY

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Únor 2019 »
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace