×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 1487

eXXXtreme

eXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtreme Cíl práce Sportovní lezení, basketbal 3x3, freestyle na bikrosovém kole, skateboarding a surfing, to jsou sporty, které uvidíme už na Olympijských hrách v Tokiu 2020 a Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV) tím vzkazuje jasnou zprávu: “tradiční sporty již nejsou v módě.” Mladá generace tíhne k jiným sportům než dříve. Vrací se k přírodě. Chce sportovat všude a kdykoliv. Chce překonávat své hranice. Jde do rizika a extrému. Právě kvůli tomuto trendu a snaze přiblížit se mladým byly výše zmíněné sporty zařazeny do programu Letních olympijských her a i tato tendence dala za vznik tematickému zaměření mého samostatného projektu. Cílem práce kombinující sportovní žurnalistickou specializaci a DTP je vytvořit layout časopisu tematicky zaměřeného na extrémní a adrenalinové sporty, stejně jako na ty netradiční, ale zároveň divácky atraktivní a zajímavé, které nemají šanci prosadit se v zavedených sportovních periodikách. O třetí oblast netradičních sportů jsem práci rozšířila především kvůli osobnímu vztahu k těmto malým a opomíjeným sportům. V rámci mého samostatného projektu vznikl návrh fiktivního sportovního měsíčníku „eXXXtreme“, jehož čtenáři by se měli skládat z příznivců extrémních, adrenalinových a netradičních sportů, které nabírají stále více na popularitě. Půjde tedy o cílovou skupinu 15 až 35 let. Časopis má čtenáře zaujmout nejen svým obsahem, ale i vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku, je tedy čistý a minimalistický s důrazem na kvalitní fotografie. Grafické efekty mají podtrhovat dynamiku daných sportů a lehce dotvářet výsledný layout. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou kvality, vytváří tedy spojení, které současná mladá generace vyhledává. Na vytvořených stránkách jsem chtěla nastínit celkovou podobu jednoho čísla a ukázat většinu z hlavních okruhů časopisu (“Téma”, “Reporty”, “Události”, “Trendy”). Kvůli mému komplexnímu uvažování o konceptu měsíčníku tvorba výsledných 13 stran nakonec značně přesáhla požadovaných třicet hodin práce.  2. Zdůvodnění volby tématu Téma samostatného projektu jsem si vybrala na základě absolvování kurzů DTP a zvolené sportovní profilace v rámci dvouoborového studia žurnalistiky a divadelní vědy. Přestože můj druhý obor vypovídá o tom, že je kultura v současné době podstatnou částí mého života a značnou chvíli jsem váhala nad zvolením své profilace, nakonec jsem se rozhodla pro tu sportovní, neboť se aktivnímu sportu věnuji již od útlého věku. Rodiče mě vždy vedli ke sportovní všestrannosti. V žákovských letech jsem hrála tenis a volejbal, závodně jsem plavala a kombinovala mnoho dalších sportů. Později nad všemi sporty převážilo alpské a především travní lyžování, kterému se od 15 let věnuji poloprofesionálně. Jako přidanou hodnotu svého rozhodnutí zvolit si sportovní profilaci beru i to, že jakožto absolvent této profilace a divadelní vědy budu mít větší rozhled a více možností při hledání zaměstnání. V posledních letech se vzhledem k mému pracovnímu zaměření snažím i o mediální propagaci tohoto netradičního a málo známého sportu a hledám cestu, jak tento sport dostat do povědomí veřejnosti. Lyžařská komunita je bohužel malá a specializovaných periodik v České republice není mnoho. Ve velkých zavedených tiskovinách naopak nemůže travní lyžování konkurovat tradičním sportům. Proto jsem se rozhodla oslovit tímto letním sportem outdoorové sportovce a nadšence do adrenalinových a extrémních sportů, které v současné době nabírají na popularitě, a k nimž má travní lyžování bezesporu blízko. Při rešerši podobných časopisů jsem zjistila, že v České republice existuje pouze jeden, a to Outdoor magazín. Právě proto jsem se rozhodla najít v rámci mého samostatného projektu koncept magazínu, do nějž by podobné malé sporty (travní lyžování, ploutvové plavání, orientační biatlon, frisbee, vodní lyžování atd.), které nemají šanci prosadit se v mase, spadaly. Moji koncepci pak podpořilo i rozhodnutí MOV, který chce v novém olympijském cyklu přiblížit Olympijské hry (dále jen OH) mladé generaci a zařadil tak do programu OH v Tokiu 2020 sporty s podobným publikem, jež bych chtěla oslovit i já. Spojení výše zmíněných sportů s novými olympijskými sporty a módními sporty, jako je akro jóga, slackline, longboarding, kiting, wakeboarding nebo paddleboarding, tak dává netradičním a malým sportovním aktivitám ideální prostor postihnout větší počet recipientů, kteří se o podobné sporty zajímají. Na rozdíl od výběru tematické profilace jsem měla jasno v profesním zaměření mého projektu. Ačkoliv jsem během studia žurnalistiky absolvovala také přípravné kurzy televizní žurnalistiky (Workshop TV a Praktikum TV) a fotožurnalistiky (Fotografie 1 a Praktikum fotožunalistiky) a na druhém oboru navštěvovala předměty zaměřené na rozhlas (Úvod do studia rozhlasu a Oborové praktikum rozhlasové) a věnovala se ve studentském rádiu UP AIR, bylo DTP jasnou volbou. Ke grafice a vizuálnímu umění jsem měla vždy blízko. Absolvovala jsem výtvarný obor na základní umělecké škole a o trendy v grafickém a reklamním designu se zajímám dlouhodobě. Po osvojení si základních dovedností v grafických a sazečských programech v rámci univerzitních kurzů (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Adobe Indesign) pro mě byla největším přínosem praxe v časopise SNOW a správa webů a sociálních sítích velkých sportovních akcí, na nichž jsem působila jako člen mediálního týmu společnosti SPR Media, která zajišťuje mediální operace a PR vybraných sportovních událostí a svazů (ME v krasobruslení 2016 a 2017, Zlatá tretra 2016 a 2017, SP ve vodním slalomu 2016, Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017, East Bohemia Tour 2016 a 2017, Světový festival Minipingpongu 2017, Evropský pohár v chůzi 2017, Atletický míting PTS 2017, Mistrovství Evropy v basketbalu do 18 let 2017, Projekt Českého atletického svazu pro mládež od 13 do 21 let Jsem atlet, Česká asociace stolního tenisu, Český krasobruslařský svaz). V lyžařském magazínu SNOW jsem měla možnost nahlédnout do práce grafiků, redaktorů i editorů a získala jsem povědomí o tom, jak funguje provoz malého nakladatelství sportovních měsíčníků. Díky práci s SPR media jsem se zorientovala v mediálním prostředí sportovních akcí a sportovním PR. Všechny tyto zkušenosti mě pak utvrdily ve výběru mého technického zpracování projektu a pomohly mi vytvořit koncept časopisu “eXXXtreme” v co možná nejreálnější podobě. 3. Zdroje/stav problematiky Okruhu sportů, který jsem si jako téma svého projektu vybrala, a jež jsem již výše specifikovala, se k mému překvapení nevěnuje žádná komplexní platforma. Lze najít časopisy, magazíny, portály a pořady zaměřené na část z nich, ale nikoli na celek. Například měsíčníky “SNOW mag”, “NORDIC mag”, “SKI magazín”, “SKI classic” nebo “Everest” se zabývají především zimními sporty, i proto vychází většina z nich pouze během zimních měsíců. Čtvrtletník “BIKE” pak představuje aktuální technické novinky o horských, ale i silničních a částečně i trialových kolech. Tematicky blízko k eXXXtremu má “Outdoor magazín”, který do svých čísel zapracovává většinu outdoorových sportů. Celkově má ale asi nejblíže mému konceptu dvouměsíčník “Dirtbiker”, který se jako jediný cyklistický časopis na našem trhu zaměřuje na mládež, informuje o dění na scéně horských kol a bmx. Klade důraz na články a fotoreportáže z prostředí mladých aktivních cyklistů, což časopis spolu s jeho grafickou úpravou výrazně odlišuje od ostatních oborových a sportovních titulů, podobně jako by se měl lišit i “eXXXtreme”, který se ale na rozdíl od “Dirtbiker” bude věnovat více disciplínám. Mnohem více možností samozřejmě nalezneme ve webovém prostředí, ale ani zde neexistuje portál, který by podobné sporty spojoval. Čtenář tak musí procházet různé specializované servery a blogy jako http://www.slacklinerka.cz, http://slacklineacademy.org/blog/ (slackline), http://emontana.cz,  http://www.nadzemi.cz a https://blog.hanibal.cz (horolezectví), https://blog.hudy.cz (horolezectví a cestování), http://www.freemagazine.cz (skateboarding a surfing), http://www.pohora.cz (nordic walking), http://www.tulenipasy.cz (skialpinismus), http://www.padler.cz (divoká voda) a mnohé další. Asi nejkomplexněji podobné sporty pokrývá https://www.redbull.com/cz-cs/, který se věnuje téměř totožné cílové skupině jako můj smyšlený časopis a zpracovává podobná atraktivní témata, ať už textově, nebo v podobě pořadů na Red Bull TV. Ani v českých televizích není nabídka pořadů s extrémními, adrenalinovými a netradičními sporty vysoká. ČT Sport v současné době vysílá pouze jeden pravidelný magazín, kterým je Vertikal. Nova Sport, ani česká mutace Eurosportu podobné pravidelné magazíny v programu nemá. Výjimkou jsou záznamy a sestřihy z vrcholných akcí jako je Red Bull Air Race nebo Mistrovství světa ve vybraných sportech. Zahraniční alternativou pro milovníky adrenalinových a extrémních sportů pak může být specializovaný kanál Extreme Sports Channel. Tento však nenajdeme v základní nabídce programů a je dostupný pouze s českými titulky. 4. Ideový plán Mým záměrem bylo vytvořit časopis o extrémních, adrenalinových a netradičních sportech se střízlivým designem a zajímavým obsahem a zároveň tak vytvořit prostor a publikum pro mediální prezentaci méně známých, ale atraktivních sportů. Cílovou skupinou magazínu jsou mladí lidé od 15 do 35 let a tomu odpovídá i obsah a jeho grafické zpracování. Tato generace se právě prostřednictvím sportu, cestování a turistiky vrací k přírodě a ke svým kořenům, ale zároveň má vysoké nároky a vyhledává jistý luxus. Snažila jsem se proto držet jasného konceptu, kterým byl důraz na obrazovost, ale zároveň jednoduchost a čistý design. Dominantou většiny stran jsou fotografie, které díky jednoduchým grafickým efektům ještě zvýrazňují samotný text i jeho obsah. Pro celkový dojem jsou důležité i drobné grafické detaily, které jsem vždy ladila s podkladovou fotografií. Nejedná se tak pouze o zážitek ze čtení jako takového, ale o snahu vzbudit ve čtenáři také estetický dojem a zaujmout vzhledem. Recipient tak vnímá stránky jako celek, nesoustředí se pouze na vytištěná slova. O jednoduchost a přehlednost jsem usilovala i v celkovém uspořádání časopisu, který má pevné rubriky tak, aby čtenář hned od prvního koupeného čísla věděl, jaký obsah může očekávat. Každé číslo se dělí na 4 hlavní sekce („Téma”, „Reporty”, „Události”, „Trendy”), které jsou jasně odděleny barevným označením. “Téma” se mění podle sezony a komplexně zpracovává daný sport, v tomto případě slackline. Představí jej, přinese velký rozhovor s hvězdou daného sportu (v ukázce rozhovor s Annou Kuchařovou), shrne jeho historii a nejvýznamnější osobnosti, poradí zajímavé lokality, ukáže extrémy a v závěrečné rubrice “No comment” si budou moci čtenáři prohlédnout zajímavé fotografie. V „Reportech” se pak budou autoři věnovat uplynulým akcím v různých sportech spadajících do mnou vybrané skupiny (v ukázce Red Bull Feel The Wheel). V „Událostech“ najde recipient akce, které se teprve konat budou (v ukázce premiéra filmu Lyžař). Závěrečná sekce „Trendy“ má blízko k lifestylovému časopisu a budou v ní k nalezení novinky, tipy a triky z vybraných sportů. Díky tomuto rozdělení získají čtenáři komplexní přehled v daných sportech a naopak díky různorodosti témat si v magazínu každý najde to své. 5. Postup práce Po výběru a konkretizaci námětu a zpracování jsem rozmýšlela nad titulem mého fiktivního časopisu. Jako finální název jsem zvolila „eXXXtreme“, na obálce jsou však tři “X” sloučeny do trojitého písmene “X”. Tento název jsem vybrala, protože měsíčník přináší něco extra - extrémní sporty, extra riziko, extra adrenalin, extra fotografie, extra zábavu. Ztrojené písmeno “X” pak představuje tři odvětví sportů, kterým se časopis věnuje, a jež jsem definovala na začátku. Motiv písmene “X” provází celé číslo v podobě klínů v obsahu a v záhlaví stran. Samotný titul ve výsledné podobě jsem vytvořila pomocí křivek v program Adobe Illustrator na základě písma Letter Gothic Std. Jednoduchostí a vzdušností, které vzniklo větším prostrkáním písmen ve slově, koresponduje návrh s mým grafickým záměrem. Další důležitou otázkou pro mě byla periodicita. Váhala jsem, zda z “eXXXtremu” neudělat pouze čtvrtletník, ale po rešerši různých netradičních a malých sportů jsem zjistila, že atraktivního materiálu je dost, a se přiklonila se tak k měsíčníku. Autoři tak budou mít dostatek času vytvořit obsah a díky pravidelné měsíční prodlevě si lidé časopis lépe zapamatují a naučí se jej kupovat. Naopak u formátu jsem měla od začátku jasno. Z vlastních zkušeností a praxe vím, že klasický formát A4 je pro tisk nejvýhodnější. Každé další jiné úpravy totiž navyšují cenu výroby a jsou takřka zbytečné. Dále jsem se rozhodovala, jaké rubriky do svého návrhu zahrnu a v jakém pořadí (viz Ideový plán). Od volby rubriky se odvíjelo i samotné grafické zpracování. Ještě před zahájením práce v InDesignu jsem si všechny stránky načrtla na papír. Cílem bylo ujasnit a rozvrhnout vzhled jednotlivých stránek. Díky tomuto bodu jsem k počítači zasedla již s jasnou představou rozvržení stran, i když s vědomím, že jakmile začnu layout v InDesignu tvořit, uvidím, kde bude třeba udělat změny v závislosti na potřebách samotného textu a čitelnosti. První vytvořenou stranou byla obálka, jejíž dominantou je fotografie s Annou Kuchařovou. Fotografie je laděna do studených tónů a je zajímavá sama o sobě, proto jsem se nepouštěla do žádných barevných experimentů a název i poutače na jednotlivé rubriky držela v černobílé rovině. Díky tomu jsem docílila přehlednosti strany a neodpoutala jsem pozornost od podkladové fotografie, přitom jsem ale čtenáře upozornila na vše důležité z čísla. Následovala tvorba dvoustrany s obsahem. Tam jsem zařadila reklamu na cyklistické vybavení Maloja, již jsem v programu Adobe Photoshop upravila pro potřeby mého formátu, tedy A4, spojením dvou již hotových reklam. Jako podklad pro druhou stranu se stručným obsahem jsem použila fotografii sítí hammock zavěšených v Dolomitech, která se tematicky váže na “Téma” celého tohoto ukázkového čísla - highline. Dalších šest stran obsahuje ukázku části “Téma”, které je, jak už jsem několikrát zmínila, v tomto návrhu highline a je nejobsáhlejší částí každého čísla. Highline jsem vybrala především pro vzrůstající popularitu chození po linách a pro velkou obrazovou atraktivnost tohoto sportu. Nejprve se na první dvojstraně čtenář dozví základní informace, definice, zajímavosti a rekordy highline, stejně jako obsah celé kapitoly “Téma”. Dva tipy informace (texty o highline a obsah) jsem pro přehlednost oddělila graficky prostřednictvím bílých klínů. V pozadí pak celou dvojstranu dokresluje fotografie slacklinera nad Riem de Janeirem.  Na rozhovor jsem do svého ukázkového čísla vybrala jednu z neúspěšnějších světových highlinerek Annu Kuchařovou, která se věnuje i výuce slackline a highline, a zároveň je to člověk se zajímavým příběhem. Text rozhovoru jsem situovala do fotografií Anny Kuchařové v akci. Na první dvojstraně jsem musela pro lepší čitelnost využít bílého pole pod textem, které zároveň přehledně rozděluje rozhovor od perexu a medailonu Anny. Opět se zde snažím opakovat motiv klínu (“X”), do nějž jsem v tomto případě kromě označení strany zasadila i medailon. V dalších dvou stranách jsem se rozhodla umístit text rozhovoru přímo do graficky upravených fotek a oživit celek zvýrazněným citátem. Celý rozhovor je laděn do světlých barev, tak aby korespondoval s titulkem a náladou rozhovoru, kde je kladen důraz na balanc, klid a přírodu. Další dvě stránky jsou už ukázkou ze sekce “Report”, v níž čtenář nalezne reportáže, rozhovory a články o dění ve vybraných sportech. Tentokrát přibližuje průběh longboardcrossových závodů Red Bull Feel The Wheel, který se od roku 2014 koná v Benátkách nad Jizerou. V pozadí je opět k vidění graficky upravená fotografie, která vykresluje závodní atmosféru, ale tentokrát není tím hlavním, co čtenáře upoutá. Nejvýraznějším prvkem těchto stran jsou tmavě modré obdélníky, které logicky rozdělují text na tři části podle obsahu - obecnou část a část o ženském a mužském závodě. Barvy jsem tentokrát volila tak, aby se shodovaly s barvami Red Bull. Celek je tak dynamický, ale přitom přehledný a drží si jednotný styl. Na poslední dvojstránku jsem zařadila příklad ze sekce “Události”, tedy pozvánky, informace, články a rozhovory o chystaných akcích v extrémních, adrenalinových a netradičních sportech. Zde jsem prostor využila právě pro již zmíněné travní lyžování. Dominantou je tentokrát plakát chystaného filmu “Lyžař”, který je netradičním portrétem nejúspěšnějšího travního lyžaře všech dob Jana Němce. K filmu se váže i článek, který čtenáře informuje o natáčení, obsahu a Janově příběhu a zároveň zve na premiéru a první reprízy. Vzhledem k tomu, že plakát zabírá celou jednu stranu, má vlastní poetiku a je sám o sobě dost výrazný, kladla jsem při výběru a zpracovávání článku důraz hlavně na text. Podklad jsem nechala bílý a pouze pod titulek a perex jsem vložila fotografii Jana Němce z jeho posledního závodu ve Světovém poháru. Primárně kvůli lepší čitelnosti, ale i pro zvýraznění jsem potom barevně rozlišila i řádky titulku. Všechny textové rámečky pracují s odsazením textu a zarovnáním k levému okraji. Účelem je usnadnění čtení a optická úprava textu. Pro veškeré texty jsou zvoleny bezpatkové typy písma, aby byl design jednotlivých stránek co nejčistší a celkový vzhled časopisu moderní. Většina použitých fontů je z rodiny Nexa. Hlavní text a perexy jsou psány fontem Nexa Book, přičemž perex je vždy jeho versálkovou formou. Nadpisy využívají řezu Nexa Heavy. Dalším řezem ze stejné dílny, písmem Nexa Bold, je tvořena i titulní strana. Jedinou výjimkou je titul časopisu a štítky jednotlivých rubrik. Na vytvoření titulu v Adobe Illustrator jsem využila jiného bezpatkového písma Letter Gothic Std, které můžeme najít právě i v záhlaví a číslech stran. Na závěr proběhla kontrola celého dokumentu, zarovnání na mřížku účaří, odstranění případných gramatických chyb a jednoznakových předložek na konci řádku tzv. nedělitelnou mezerou. Posledním krokem byl export dokumentu z formátu .indd do formátu .PDF, aby bylo možno jej nahrát na pres.upmedia.cz a vypálit na CD, protože soubory programu InDesign s programovou příponou .indd nelze v žádném jiném programu otevřít. Po exportu do formátu .PDF jsem ještě jednou zkontrolovala grafiku dokumentu i obsah textů, tentokrát již nahlížením do souboru PDF. Po objevení menších nedostatků, jako zarovnání některých nadpisů nebo nepřesné umístění některých fotografií, jsem ještě poupravila původní dokument v InDesignu a opět jej vyexportovala do tentokrát finální verze PDF připravené ke zveřejnění. Celý proces vzniku od ideje po výsledný návrh 13 stran časopisu značně přesáhl požadovaných 30 hodin práce, především kvůli komplikacím, na které jsem v průběhu narazila. Prvním problémem byl nedostatek kvalitních fotografií, které by se zároveň hodily do konceptu strany. Druhou komplikací samozřejmě bylo následné snoubení textu s fotografií a grafickými prvky. Díky více než dvouleté praxi s grafickými programy se mi ale podařilo všechny problémy zdárně vyřešit a svůj návrh jsem dokončila až do pro mě přijatelného stavu. 6. Sebehodnocení Hodnotit samu sebe je pro mě dost obtížné, protože na sebe a svou práci nedokážu nahlížet nezaujatě. Navíc jsem k sobě dost kritická a jsem tedy přesvědčena, že profesionální grafik by návrh zpracoval lépe. Nicméně jsem se snažila dle svých možností zpracovat komplexní koncept a dosáhnout cílů, které jsem si vytyčila. Vše šlo zhruba podle plánu, který jsem si na začátku připravila. Myslím, že se mi dařilo přemýšlet nad tímto fiktivním časopisem jako nad celkem a vytvořila jsem tak fungující komplex. Při jednotlivých grafických úkonech jsem samozřejmě narazila na několik problémů, ale většinu jsem byla schopná vyřešit, nebo obejít použitím jiného programu než Adobe InDesign (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator).  Původní záměr vytvořit obrazově zaměřený, ale designově čistý časopis pro mladou generaci sportovců zajímajících se o extrémní, adrenalinové a netradiční sporty jsem dle mého názoru naplnila. Návrh je přesně tou kombinací, kterou jsem popsala již na začátku tohoto záměru. Zaujme čtenáře nejen svým obsahem, ale především vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku. Je čistý a minimalistický. Klade důraz na kvalitní fotografie. Grafické efekty podtrhují dynamiku daných sportů, ale nestrhnou na sebe pozornost. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou luxusu. Rezervy však vidím v grafickém zpracování a především ve zpracování loga titulu, kde jsem nedokázala vytvořit logo přesně podle svých představ, ale jen se k němu přiblížit. Intenzivní práce s grafickými programy mě samozřejmě opět posunula v mých schopnostech, ale hlavním přínosem tohoto projektu je pro mě zjištění, že podobně zaměřené periodikum v České republice vlastně neexistuje.             7. Literatura, zdroje A. Použité programy: Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Photoshop CS6 Pixelmator Adobe Acrobat Reader DC Adobe Bridge CS6   B. Fotografie: http://www.aventuro.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_08.jpg https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_95_celek_150dpi/1?ff=true&e=1838405/39377995 http://pix.avaxnews.com/avaxnews/fd/a2/0001a2fd.jpeg http://blog.bergzeit.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/JMA_20110328_1082-Kopie.jpg http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_01.jpg http://4.bp.blogspot.com/-nPuJ4r1f5yE/Ud7V0kUdBWI/AAAAAAAAAWo/d7Vu2SgErYU/s1600/009.JPG http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_05.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725124547_54/0012/0/0/0/1350/3000/2550/1/video-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725059910_43/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725061998_49/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725060282_45/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg Archiv TJ Sokol Předklášteří (autor fotografie: Anna Hrbáčková) https://www.facebook.com/lyzar/photos/a.541858362562550.1073741827.541847719230281/1059014320846949/?type=3&theater C. Zdroje článků: Šírová, Natálie. Mám v břiše katedrálu. In: Aventuro.cz | Magazín o dobrodružství, lezení a nevšedním cestování [online]. © 2014 [cit. 5. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.aventuro.cz/rozhovor-ance-kucharova/ Haisl, Tomáš. Odměna pro Honzu Němce. O legendě travního lyžování vyjde dokumentární film [online]. In: czech-ski.com. [cit. 6. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.czech-ski.com/zakladni-lyzovani/aktuality/odmena-pro-honzu-nemce-o-legende-travniho-lyzovani-vyjde-dokumentarni-film Fullface Productions. Red Bull Feel The Wheel 2015. In: redbull.com [online]. [cit. 5. 12. 2016] Dostupné z: https://www.redbull.com/cz-cs/events/longboard-zavody-red-bull-feel-the-wheel-2015 
Zveřejněno v: DTP žurnalistika
Samostatný projekt politická/psaná žurnalistika.
Zveřejněno v: psaná žurnalistika

Neznámá hrdinka Květoslava Bartoňová

Všichni víme, jak je válka hrozná. Přináší utrpení a zkázu, lidé v jejím jménu páchají nelidská zvěrstva, plodí pláč a bolest. Někdy však dá válka vyniknout výjimečnému charakteru člověka, ukáže jeho laskavé srce, soucit a nechá vykvést jeho nejlepší vlastnosti v plné síle, které by za normálních okolností možná zůstaly skryté. O tom je příběh Květoslavy Bartoňové.
Zveřejněno v: psaná žurnalistika

Medailon Květoslavy Bartoňové

Květoslava Bartoňová, roz. Axmanová se narodila v Olomouci 7. března 1928.
Zveřejněno v: psaná žurnalistika
Spěchající doktoři, pobíhající zdravotní sestry, které potřebuje několik pacientů zároveň, neustálý ruch a shon. Při spojení urgentní příjem se mi vybaví přesně takový obrázek, především díky americkým seriálům. Zcela odlišně však situace vypadala na Oddělení urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Olomouc. Naše malá skupinka studentů Zdravotně-sociální žurnalistiky zde totiž má domluvenou prohlídku na čtvrteční dopoledne, kdy v nemocnici vládl relativní klid. V čekárně posedává jen pár lidí čekajících na ošetření a my čekáme společně s nimi, a to na naši průvodkyni, vrchní zdravotní sestru Michaealu Gehrovou, která se laskavě uvolila ukázat nám své pracoviště a vysvětlit jeho chod. Všichni se zvědavě rozhlížíme kolem. Prostory tohoto oddělení jsou v nové, moderní budově, která byla postavena v samém středu areálu nemocnice. Netypicky modernímu pojetí stavby napomáhají i reflexní dílce, kterými je budova osazena, a zajímavým způsobem tak zrcadlí své okolí. Po pár minutách dorazí paní Gehrová a prohlídka může začít. Drobná zdravotnice působí velmi mile a sympaticky a já si pomalu poopravuji názor na zdravotní sestry, se kterými jsem měl až doteď veskrze negativní zkušenosti. Na začátku se dovídáme základní informace o oddělení, které v olomoucké nemocnici vzniklo v roce 2005. V současné době jde zde plně centralizovaná akutní péče, jejímž hlavním úkolem je ošetřit všechny pacienty vyžadující neodkladnou péči bez ohledu na tradiční oborové rozdělení medicíny. Lidé sem mohou přijít s jakýmkoli zdravotním problémem, oddělení také funguje jako určitá „třídírna“, která posílá pacienty na konkrétní oddělení v nemocnici podle typu jejich potíží. Po ošetření a provedení potřebných vyšetření se zde pacient buď běžným způsobem hospitalizuje, nebo je propuštěn do domácího ošetření. Protože je budova relativně nová, najdeme zde čisté, světlé a moderní prostředí. Jednotlivé ambulance a ošetřovny jsou logicky uspořádány a vše je přehledně popsané, takže ani člověk s chabým smyslem pro orientaci se tu určitě neztratí. Pomalu se vydáváme hlavní chodbou a procházíme jednotlivé ošetřovny. Vždy jen na chvíli nahlédneme, abychom nenarušili běžný pracovní den lékařů a sester. Postupně se dostáváme přes interní, neurologickou a chirurgickou ambulanci až k lůžkové části, kde zrovna leží několik pacientů, především z řad starších lidí. Na těchto tzv. expektačních lůžkách je pobyt možný pouze po dobu 24 hodin. Pacienty na lůžkách je třeba neustále monitorovat, vážnějším případům je věnována intenzivní péče. Následně, za neustále zajímavého výkladu zdravotní sestry Gehrové, sestupujeme do nižšího patra budovy, kde sídlí operační středisko. Nachází se v prosklené místnosti, plné technického vybavení a blikajících monitorů, hned vedle rampy pro příjem pacientů ze sanitek. Středisko slouží jako komunikační a řídicí centrum pro zvládání krizových situací, jako například hromadná neštěstí nebo mimořádné události. Na přijetí velkého počtu raněných jsou zde zdravotníci dobře připravení, protože centra pro příjem leží přímo na oddělení či v jeho bezprostřední blízkosti. Navíc probíhají cvičení a simulace nehod a hromadných neštěstí, které slouží k nácviku zvládání těchto situací, kdy se testuje pohotovost Zdravotnické záchranné služby i připravenost na krizi přímo v nemocnici. Cvičení také mohou pomoci vyhodnotit stávající krizová řešení a případně zlepšit systém včasné lékařské péče. Zlatý hřeb prohlídky přichází, když naše skupinka vyjede služebním výtahem až nahoru na střechu nemocnice, kde se nachází přistávací plocha pro vrtulníky záchranné služby. Krásný podzimní den a poloha uprostřed města poskytují nádherný výhled na všechny strany, především na historické centrum Olomouce. Protože je však nahoře větrno, dlouho se nekocháme a rádi se vracíme zpátky do budovy. Tím návštěva nemocnice končí, loučíme se tedy s naší trpělivou průvodkyní. Kdo ví, třeba se nám jednou budou získané poznatky hodit.
Zveřejněno v: PUBLICISTIKA
Samostatný projekt sportovní/online specializace.
Zveřejněno v: online žurnalistika
Samostatný projekt kulturní žurnalistika/fotožurnalistika
Zveřejněno v: fotožurnalistika
Liang-Ting Juan, evropským jménem Belinda, je jedenatřicetiletá lektorka čínštiny na místní univerzitě. Pochází z Yünlinu, ale jejím bydlištěm je už třetím rokem Olomouc, které si nemůže vynachválit hlavně kvůli příjemnému počasí a znatelně menší hustotě zalidnění než na Taiwanu. Všichni tři její sourozenci jsou lékaři a jak sama prozradila, její bratr na Taiwanu praktikuje čínskou medicínu. Do problematiky zasvěcená Belinda tak poodhalí, jak tradiční čínskou medicínu vidí Asiaté, a že největší rozdíly ve zdravotnických systémech „západu a východu“ nejsou tak úplně v moderním vybavení…
Zveřejněno v: psaná žurnalistika

Hudba – lék pro duši?

Samostatný projekt kulturní/rozhlasová žurnalistika.
Zveřejněno v: rozhlasová žurnalistika

Samostatný projekt: Češi v Anglii

Realizace: http://cesivanglii.webnode.cz Záměr: 1 ÚVOD Tento text je podpůrným materiálem k samostatnému projektu s názvem „Češi v Anglii.“ Podává uceleným způsobem informace o pozadí tohoto projektu, jeho cíle, způsob vytváření, přínosy a souvislosti. Tento samostatný projekt vznikl jako výstup specializace online žurnalistiky a tematicky spadá do specializace sport. Je závěrečným výstupem mého bakalářského studia na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Protože mé studium je dvouoborové a dal jsem přednost profilaci v druhém oboru mého studia, kterým je tělesná výchova a sport, nepíšu bakalářskou práci na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, a tento projekt je tak definitivním vyvrcholením mého studia žurnalistiky. 2 CÍL PRÁCE Hlavním cílem práce je osvojit si a prohloubit praktické dovednosti, s nimiž jsem se seznámil v průběhu studia, a prezentovat žurnalistické postupy používané v online prostředí. Vzhledem k mému žurnalistickému zaměření projekt reflektuje kromě specifik internetové žurnalistiky také tematické zaměření do sportu. Mou snahou je prokázat odbornou orientaci ve sportovním prostředí a schopnost využití znalostí v práci žurnalisty. Kromě výše zmíněných cílů, které reflektují hlavně mé osobní vzdělávací a seberealizační potřeby, se projekt okrajově zaměřuje na komunikaci s konzumenty mediálních obsahů. S ohledem na mé zájmy jsem si stanovil další cíl, aby projekt byl přínosem pro zpravodajství profesionálního fotbalu. Cílem projektu pro veřejnost je rozpracování stávajících možností, které zákazníkům nabízí žurnalistické online prostředí a poskytnutí určité přidané hodnoty, co se týká poskytovaných informací. 3 Volba tématu Jako téma jsem si zvolil problematiku z fotbalového prostředí. Název „Češi v Anglii“ je na první pohled nicneříkající, navazuje však na podobnou prezentaci „Češi ve světě“ z dílny České tiskové kanceláře (ČTK). Jedná se o informačně-zpravodajský web zabývající se českými profesionálními fotbalisty hrajícími v soutěžích pod hlavičkou the Football Association (FA) na území Anglie. Zmíněný projekt ČTK je podobný, na rozdíl od mé práce je však obecnější a méně přehledný a informačně méně obsáhlý. Česká tisková kancelář vydává ve sportovní sekci svého zpravodajského portálu ČeskéNoviny.cz články s jednotným názvem „Češi ve světě.“ Články podávají přehled o tom, jak na sebe upozorňují svými výkony čeští profesionální fotbalisté, kteří hrají v zahraničních ligách v Evropě i mimo starý kontinent. Rubrika aspiruje na to, být pravidelnou, avšak ne vždy se novinářům z České tiskové kanceláře podaří v daném týdnu článek vydat. Navíc periodicita jednou týdně nereflektuje případná vložená kola uprostřed pracovního týdne, která jsou zejména pro anglický fotbal typická. |Mým záměrem tedy původně bylo volně se inspirovat konceptem České tiskové kanceláře a rozpracovat web zabývající se všemi českými fotbalisty v zahraničních top ligách s důrazem na eliminaci slabin, které jsem spatřoval v současné nabídce. Po zralé úvaze jsem se však rozhodl omezit se pouze na geografickou oblast Anglie. Obsáhnout problematiku v takovém rozsahu by totiž bylo, vzhledem k tomu, že na rozdíl od České tiskové kanceláře, začínám bez jakýchkoliv podkladů a zkušeností, velmi obtížné. Omezení počátečního stavu také nabízí větší potenciál k dalšímu rozvoji. Anglii jsem si zvolil jako zemi fotbalově dobře zmapovanou jak médii, tak odbornou fotbalovou veřejností. Z fotbalového hlediska s sebou nese Anglie několik specifik. Nehledě na to, že se jedná o kolébku fotbalu, prestiž této hry je mezi Angličany i obyvateli jiných částí světa nesrovnatelná s ostatními ligami. I z ekonomického pohledu je Anglie výjimečná. Anglický fotbal je sledovaný po celém světě, dokáže plnit titulní stránky novin v Asii i Africe. Je tedy nasnadě, že i čeští hráči neodmítají angažmá na Ostrovech a pro českého fanouška, jakožto zákazníka mediální produkce, jsou osudy a úspěchy českých fotbalistů v nejvyšších anglických soutěžích přitažlivým tématem. Můj projekt tedy cílí na dvě oblasti mediálních příjemců. První z nich je široká skupina fotbalových fanoušků. Fotbal je světově nejrozšířenější sport, který se těší popularitě po celém světě. „Češi v Anglii“ oslovují hlavně českého fanouška s alespoň mírným vlasteneckým cítěním. Zároveň se předpokládá, že příjemce vstupuje na tyto webové stránky už s určitým vstupním penzem znalostí a pokročilým zájmem o problematiku. Stránky nejsou určeny pro širokou laickou veřejnost, spíše cílí na skupinu se společným specifickým zájmem. S tím souvisí i druhá skupina, na kterou projekt míří, a tou jsou odborníci pracující ve fotbalovém prostředí. Ve své první fázi projekt informuje o oblasti, která je dobře zmapovaná a podchycená. V případě rozšíření tématu mimo Anglii by už však mohl být přínos v informacích z méně zmapovaných končin a o hráčích, kteří jsou méně na očích, a tím i méně známí a opomíjení v očích fotbalových trenérů, manažerů a skautů. Web tedy aspiruje na to, aby se stal komplexním zdrojem informací mapující výkonnost zahrnutých fotbalistů, podloženou statistickými údaji a veškeré souvislosti, které pomohou utvořit kompletní povědomí o daném hráči. Naplnění tohoto cíle vyžaduje především dodržení tří zásad, aktuálnosti, informační naplněnosti a přehlednosti. 4 Stav problematiky Jak už bylo řečeno výše, tento samostatný projekt je volně inspirován články České tiskové kanceláře. Tyto články jsou volně publikované ve sportovní části webu, v sekci fotbal. Další členění do podrubrik už na webu nefunguje, články tedy zaujmou místo mezi ostatními publikovanými obsahy z různých témat od mezinárodního fotbalu až k českým regionům, od reportáž ze zápasů až po zákulisní a doplňující zprávy. Samotné články jsou rozděleny do dvou částí. V první části jsou zpravodajskou formou podávány nejvýznamnější události, kterými se v daném časovém období prezentovali vybraní fotbalisté. Významné události jsou vybírány systematicky, nejlépe bývají hodnoceny vstřelené branky českými hráči či výrazný příspěvek k vítězství svého týmu. Jednoznačně bývají upřednostňovány úspěchy před nepovedenými věcmi, nicméně přednost má význam události. Také je v určováni důležitosti zohledňována prestiž a kvalita ligy, ve které hráč hraje, a také jméno, zkušenosti a dosavadní potvrzené kvality hráče, o kterém je informováno. Ve druhé části jsou tabulkově zpracovány informace o všech hráčích ve zkoumaných zahraničních ligách. U každé ligy je přehledně rozlišeno hrací kolo, konkrétní zápas a tým, za nějž hraje český hráč. Jednotlivé ligy jsou také přehledně seřazeny. Značný přínos článků České tiskové kanceláře vidím v tom, že obsahují videa z Youtube obsahující právě nejzajímavější akce českých fotbalistů tak, jak je zachytily sestřihy daných médií. Opět jsou tyto informace závislé na tom, co agentury poskytují, zpravidla se do sestřihů dostávají pouze gólové situace. Zároveň jen ojediněle jsou zaznamenány ohlasy českých aktérů, opět je to díky závislosti na zahraničním zpravodajství. Tyto přehledy „Češi ve světě“ vydává Česká tisková kancelář jednou týdně. Ne vždy tomu tak je, nicméně jedná se pouze o občasné vynechání. Týdenní přehledy jsou na webu Českých novin také doplňovány běžným zpravodajstvím, jak ze zahraničních lig obecně, tak speciálními články o konkrétních zápasech a hráčích. Tím by se do jisté míry dalo pokrýt vypadávání tzv. vložených kol z přehledů (viz. výše), nicméně v praxi se tak moc neděje. Fotbal je ve zpravodajském prostředí vděčným tématem, existuje celá řada zpravodajských i jiných webových prezentací o tomto sportu. V celé záplavě mediálních produktů na tomto trhu často jen obtížně hledáme rozdíly. Většinou se weby, které už jsou zavedené, zabývají fotbalem v celé jeho šíři. Tyto servery, např. Eurofotbal.cz, eFotbal.cz…, disponují širokou redakční základnou a mohou poskytovat velké množství zpravodajského materiálu. Pro potřebu tohoto projektu jsem si všímal jejich struktury a členění mediálních obsahů těchto médií. Typické rozdělení bývá podle soutěží, případně podle zemí, partikulární kategorie pro české hráče v zahraničních soutěžích se mi však ani vzdáleně vysledovat nepovedla. Tyto zpravodajské servery však dobře slouží jako zdroje informací. Zpravidla informují o aktuálním dění, navíc odkazují na primární zdroje. Nemůžu se vyhnout ani zahraničním zpravodajským domům, které poskytují další detailní informace z různých prostředí, která se týkají i tématu tohoto projektu. Jmenujme například Goal.com. Svým obsahem se projektu „Češi v Anglii“ blíží české, převážně fanouškovské portály zaměřené na anglický fotbal, např. Premiership.cz, ale stále zde jsou poměrně velké obsahové nesrovnalosti. Kvalitním zdrojem informací jsou i četné statistické fotbalové údaje, jež jsou na internetu také dostupné. Sázkové společnosti většinou nabízejí k analýze množství tabulek a historických záznamů. Pro analýzu výkonu jsou tato data nezbytná. Tyto weby se však nezaměřují na konkrétní hráče, sledují spíše týmy, ligy a zápasy. Oproti tomu jsou weby, které se zaměřují na fotbal z určitého pohledu. Využitelný pro můj projekt je například web Transfermarkt.com. Tento portál sleduje situaci na fotbalovém trhu práce. Předmětem zájmu Transfermarkt.com jsou tedy údaje jako tržní cena, smluvní podmínky hráčů a veškeré finanční záležitosti. Jak napovídá název, web informuje o všech přestupech a souvislostech transferů fotbalistů napříč světem. Situace na trhu práce ve fotbale specificky určována kvalitou práce, kterou hráči odvádějí, což znamená výkony na hřišti. Proto je hodnocení výkonů klíčovým předpokladem k informování o přestupech. Je to základ skautingu ve fotbale. Web Transfermerkt.com je v mapování hráčů velmi důkladný. Každý hráč má na webu svůj profil, který obsahuje veškeré záznamy o celé jeho kariéře. Významnou část zahrnují údaje o výkonech v zápasech. Z každého zápasu je záznam o gólech, kartách, odehraných minutách a dalších důležitých momentech. Druhou významnou část zahrnují údaje o smlouvě, platu, ceně, kterou by momentálně musel zájemce zaplatit při koupi hráče do svých služeb. Server nabízí i přestupové spekulace a další doplňující, důležité informace jako historie hráče, účasti v národním týmu a aktuální zprávy. Web Transfermarkt.com svým obsahem rozhodně nesplňuje parametry zpravodajství, nicméně jedná se o kvalitní a důvěryhodný zdroj informací. Zpravodajský obsah je jen malé procento tohoto portálu, navíc obvykle nezahrnuje specifickou oblast, která je předmětem projektu „Češi v Anglii.“ Informace, které Transfermarkt.com poskytuje, však může tento projekt využít pro obohacení nabídky fotbalového online zpravodajství. 5 Ideový plán Projekt „Češi v Anglii“ je především školní, studentská práce a jako taková nemá žádná očekávání a nároky. V případě neúspěchu nehrozí žádné ekonomické následky. Projekt tedy může jen získat. Projekt může dosáhnout toho, že se mu podaří nalézt místo v široké nabídce zpravodajských obsahů online žurnalistiky, které zatím zůstává neobsazené. Projekt tedy chce nabídnout po vzoru „Čechů ve světě“ od České tiskové kanceláře obsah pro pokročilé fotbalové fanoušky, nicméně cílová skupina je poměrně úžeji definovaná. Projekt se chce zaměřit na uspořádání a přehlednost nabízených informací, a chtěl by poskytovat informace úplné a aktuální, v čemž spatřuji hlavní nedostatky nabídky České tiskové kanceláře. Na základě nepřeberného množství informací odborných fotbalových portálů by dále projekt chtěl tyto obsahy podávat příjemci ve stravitelném množství a kvalitním výběru, a to vše jasnou žurnalistickou formou. 6 Postup práce Realizace projektu začíná na jaře 2017. Prvním úkolem je vytvoření základní struktury webu. Druhý úkol je vzhledem k charakteru práce dlouhodobější povahy. Jedná se o udržování aktuálnosti webu pravidelným dodáváním mediálních obsahů. Pro vytvoření webové prezentace jsem použil nástroj Webnode. Hlavní výhody jsem spatřoval v jednoduchém uživatelském ovládání a přístupnému rozhraní v českém jazyce. Vytvoření základní struktury webu bylo s tímto nástrojem jednoduché. Zvolil jsem jednoduchý layout s jedním menu v horní horizontální liště. Menu nabízí šest záložek. Homepage je stránka se základními informacemi s názvem „O nás,“ dále jsou k dispozici stránky „Aktuality,“ což by měla být stěžejní rubrika, pravidelně aktualizovaná, obsahující zpravodajství, „Hráči,“ kde lze nalézt informace o fotbalistech momentálně figurujících v kádrech anglických týmů, stránka s názvem „Kde hrají“ ukazuje na mapě rozmístění klubů českých hráčů po Anglii. Stránka „Fotbal v Anglii“ by měla doplnit celkový obraz portálu o nezbytné základní informace o situaci v anglickém fotbale. První vytvořená stránka - „Homepage“ by měla sloužit pro základní zorientování pro ty, kdo poprvé zabloudí na tento web. Kromě nezbytných informací by měla také trochu populisticky nalákat ke čtení těchto stránek. „Aktuality,“ jak už je psáno výše, by měly být tím hlavním, co lze na webu nalézt. Rubrika bude vznikat až úplně na konci, až bude ostatní informační servis nachystán.  Důraz v této sekci by měl být kladen zejména na striktní příslušnost článků k celkovému tématu webu. Kromě klasických zpravodajských žánrů by se měly objevovat i jiné, netextové obsahy. Pilířem rubriky by měly být články s pravidelným souhrnem zápasů, vždy jasně, graficky jednotně, označené. Další rubriky, které vznikají najednou v počátcích projektu, by se měly měnit jen v závislosti na přestupech hráčů. V Anglii je přestupové okno otevřeno v souladu s pravidly fotbalu dvakrát ročně na období několika týdnů. V profilech hráčů by nemělo chybět přiblížení informací prostřednictvím jednoduché infografiky. Protože s tímto mediálním nástrojem nemám takové zkušenosti, jedná se v počátku o malá lehká díla. Také vytvoření interaktivní mapy je dobrým zpestřením obsahu portálu. Časový harmonogram u tohoto typu projektu nevnímám jako rozhodující. Můj postup je takový, že po vytvoření základního layoutu články vytvářím přímo do webového prostředí. Časovou prioritu mají stálé, téměř neměnné rubriky, jako vytvoření základní opory pro dynamickou část projektu. Po dokončení profilů hráčů a informativních stránek je načase začít s tvorbou aktuálního zpravodajství, popř. publicistiky (v užším slova smyslu). Považuji za nutné více popsat rubriku „Aktuality.“ V této sekci by se měly poměrně často objevovat mediální obsahy v různé podobě. Základem budou zprávy. Pravidelný týdenní přehledový článek by měl splňovat parametry mozaikové zprávy (Jílek 2006). Další doplňující články jsou různého charakteru a žánrů podle aktuálního dění a potřeby. Není v mých technických možnostech zajistit vlastní fotografie, proto budou tyto převzaté a řádně zdrojované. Netextovým obsahem budou kromě mapy hlavně infografiky. Každý hráč má svou, informace obsažené by se měly týkat oblastí přestupů, jež je pro toto zpracování vhodná. Základem grafického prvku bude fotografie, která následně bude doplněna časovou osou se shrnujícími údaji. Tento obsah je vytvářen spolu s mapou v úvodní fázi projektu. Informace budou získávány v drtivé většině rešerší internetových informačních zdrojů. Spíše než v publikování originálních informaci bude přínos obsahu spočívat v selekci a originálním zpracování zdrojů. Jednoduchá grafika webu by měla být jednotícím prvkem. Pro vytvoření titulního obrázku jsem skombinoval volně dostupný fotbalový motiv se znakem anglické Fotbalové asociace. V barevném stylu motivu jsou potom vyvedeny všechny zvláštnější textové prvky. Zvoli jsem font „Lobster“ metodou náhodného výběru. V úplné počáteční fázi jsem se rozhodoval, zda pojmout problematiku široce, nejen v rámci jedné země – Anglie. Z důvodů popsaných výše jsem zvolil toto řešení. Další rozhodování bylo ohledně pojetí rubriky „Hráči,“ zda zpracovat pro každého hráče samostatnou stránku a rozšířit tak hlavní menu nebo zvolit jinou variantu. Nakonec jsem usoudil, že infografika neobsáhne všechno, a bude třeba ji doplnit textem, proto tedy jsou stránky pro jednotlivé hráče. V neposlední řadě jsem se rozhodl využít možnosti použít kontaktní stránku, spíše pro formu než z praktického pohledu. Pro vytvoření mapy se samozřejmě nabízely dvě možnosti dle různých poskytovatelů služeb. Pro cestu vytvoření vlastní mapy byl argument setrvání na webu „Češi v Anglii,“ takto vede odkaz na externí stránky. Tato interaktivní mapa je naproti tomu kvalitnější řešení než jednoduchý obrázek. 7 Vyhodnocení Projekt „Češi v Anglii“ ve své realizaci nezabral tolik času, kolik jsem očekával. Největší množství práce se událo v březnu 2017, kdy vznikla kostra projektu. Časový harmonogram byl rychlý zejména proto, že nebylo nutné řešit žádné závažnější problémy. Původní záměr byl vypracovat projekt s pomocí WordPress.com, webového nástroje pro jednoduchou tvorbu webových prezentací. Nakonec se jako uživatelsky nejpříjemnější ukázala česká alternativa Webnode.cz. Jednak má rozhraní v českém jazyce a zadruhé přesněji vyhověl specifikům tohoto tématu. Hlavní grafický motiv není nijak nápaditý, vsadil jsem, podobně jako u infografiky, na jeden obrázek jako ústřední prvek, doplněný některými detaily. Bylo obtížné sladit grafiky s textem. Je zde ilustrována důležitost každého detailu, který v internetové žurnalistice rozhoduje o zaujetí příjemce. V sekci „Aktuality“ bylo potřeba dát jednotnou podobu zpravodajským příspěvkům. Opět jsem vsadil na jednoduchost a kvalitní obsah. Články jsem volil s přiměřeným rozsahem a každému článku patří alespoň jedna fotografie, což vnímám jako důležitý prvek.  Pro pestrost jsou alespoň fotografie v jednotlivých článcích rozmístěny různě. Největší obavy panovaly z udržování aktuálnosti webu, což se mi také potvrdilo. Postupem dní jsem upouštěl od ambic psát publicistiku a tak dále. Myslím, že tím notně utrpěla jedna ze zásad projektu, kterou je plnost informací. Jeden člověk sám nemá dostatek kapacit a sil, aby zvládl aktualizovat zpravodajství. Web však, co se aktuálnosti týká, funguje zatím celkem dobře, i když očekával jsem větší pestrost článků ze své strany, včetně nějakého rozhovoru. V tomto směru vidím velký potenciál pro zlepšení. Myslím, že s postupem času se projevoval v mých článcích úbytek počátečního nadšení. Články se zkracovaly a stávaly se z nich jednodušší a jednodušší zprávičky. Myslím, že jsem však vhodně prolínal mozaikové zprávy Týdenních souhrnů s ostatními typy článků. Dále hodnotím uspořádání rubrik jako poměrně dobré. V úvaze byla i možnost více vertikálně členěného menu s více úrovněmi záložek. Nakonec jsem se však rozhodl pro větší jednoduchost. A to i z toho důvodu, že jsem nekombinoval náročně a nepřehledně mapu hráčů se stránkou jejich profilů, a v menu jsou tyto oddělené. Došlo tím k jasnému vymezení dvou různých mediálních produktů, které tyto stránky nabízejí. Nyní lze tedy zvlášť užívat plných výhod obou služeb, které se tímto na webu neztratí a nebudou polovičaté, jako by tomu bylo, kdyby byly spojeny v jednu prolínající se stránku. Veliké zjednodušení mé práce přineslo využití Mapy.cz, které umí místo na Zemi ukázat velmi podrobně, a zanesení všech potřebných fotbalových stadiónů netrvalo nijak zvlášť dlouho. Jako velmi problémové jsem vnímal pojetí rubriky „Hráči.“ Vytvořené infografiky jsem dle možností zvažoval připojit ve formě fotogalerie, druhá možnost bylo vytvoření jednoduchých „Karet hráče,“ které by byly všechny na jedné stránce a třetí možnost – udělat pro každého hráče jednu celou stránku. Ideální by bylo něco mezi těmito třemi možnostmi, to se však ukázalo jako technicky velmi obtížné až nemožné. Zvítězila třetí varianta. Díky tomu jsem mohl vytvořit poměrně poutavý rozcestník, který odkazuje na jednotlivé profily hráčů. Tím, že se jedná o celou stránku, můžou nést daleko více informací a mnohem lákavěji vyzní i nabídka infografiky. Stejně tak rozcestník využívá prvky infografik. Za další výhodu webu považuji, že je v optimální míře vzájemně provázán rychlými odkazy mezi stránkami. Už na úvodní stránce jsou odkazy do všech rubrik. Následně se nárazově vyskytují odkazy v dalších částech webu, a v sekci „Fotbal v Anglii“ vedou i mimo tento portál. Kladně hodnotím také rubriku kontakty. Nejedná se sice o žurnalistické dílo, ale na každý web by měly patřit informace o vydavateli. Je zapotřebí být transparentní za každé situace. Děkuji všem, kdo tuto prezentaci svými schopnostmi jakkoliv podpořili. 8  Závěr Troufám si tvrdit, že dílčí cíl, který byl zaměřen na mě a práci v online prostředí s tématem sportu, byl poměrně slušně naplněn. Poznal jsem, jak velmi náročné a zdlouhavé může být rozpracování webové grafiky, kolik nástrojů se dá využít pro sestavení a vypilování článku o akci. To, jestli se projektu povedlo, stát se plnohodnotným úzce zaměřeným webovým projektem, budou hodnotit jiní. 9 Zdroje literatury Jílek, V., (2006). Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc. UP. Češi ve světě. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-ve-svete-sebevrazda-rajtorala-cech-ve-finale-poharu/1477069  - informační servis České tiskové kanceláře obsahující týdenní souhrn mapující výkony českých profesionálních hráčů v zahraničních soutěžích. Transfermarkt.com. http://www.transfermarkt.com/ - odborný fotbalový statistický projekt zaměřující se hlavně na přestupy hráčů, jejich cenu a mzdy; stejně tak i mapování hráčských statistik ze všech odehraných zápasů.
Zveřejněno v: online žurnalistika

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Říjen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace