Vytisknout tuto stránku
ne., 26. duben 2015 16:41

Kvantech

Samostatný projekt vědecká/online žurnalistika. Realizace projektu k dispozici zde.

 

Záměr

1. Cíl práce

Během studia na Katedře žurnalistiky jsem absolvoval Praktikum online žurnalistiky a Workshop online žurnalistiky. Můj samostatný projekt je tedy po formální stránce výstupem vědomostí nabytých v těchto kurzech. Obsah mého projektu reflektuje mnou zvolenou specializaci na vědeckou tematiku. Realizací mého projektu bude tedy internetový portál, který bude obsahovat zpravodajský i publicistický obsah zaměřený na obor kvantové fyziky, podaný popularizační formou. Forma obsahu bude přitom kriticky důležitá, protože jde o téma po všech stránkách náročné a hlavní funkcí portálu má být právě přiblížení tohoto tématu veřejnosti.

 

Kromě vytvoření internetového portálu a zaplnění jej obsahem jsou tu ale i cíle sekundární. Po úspěšném zprovoznění portálu bych rád v jeho spravování pokračoval a snažil se vybudovat stabilní základnu čtenářů a zvýšit obecné povědomí o existenci portálu. Dalším z cílů je získat podporu některé z institucí v oboru kvantové fyziky, nebo alespoň spolupráci zasvěceného fyzika. Hlavní přínos takové spolupráce vidím v případných korekturách zveřejňovaných textů, protože vím, že objektivně psát o kvantové fyzice bez odborného vedení je obtížné. Taková asistence by mi také dovolila věnovat se s větší jistotou více komplexním tématům.  

 

Cílem mého projektu také je, aby výsledek byl účelný. Zamýšlené funkce portálu uvedu zde. Hlavní funkcí bude zvýšení zájmu veřejnosti o dané téma, cílovou skupinou by měli být především studenti středních škol, které by zájem o kvantovou fyziku mohl vést k jejímu studiu. Stejně tak ale portál svým obsahem bude mířit na všechny, kteří mají o kvantovou fyziku, stejně jako já, jednoduše laický zájem a hledají srozumitelný zdroj nových informací z tohoto oboru.  

 

2. Zdůvodnění volby tématu

K výběru tématu, tedy kvantové fyziky, mě vedlo několik různých podnětů. Prvním z nich byl určitě můj osobní zájem o toto téma. Věřím, že bude zajímat i širší publikum, protože kvantová fyzika je nejvíce provokativní vědou, kterou znám. Klade nám otázky, na které známe odpovědi už desítky nebo i stovky let, a ukazuje nám, že jsou nesprávné. Zpochybňuje zásadní dogmata o složení našeho světa, dokonce i jeho existenci. Věřím, že toto téma se proto přímo dotýká každého z nás, a těm zvídavým může nabízet uspokojující odpovědi zakotvené, na rozdíl od různých konspiračních teorii, v reálné vědě.

 

Dalším z podnětů je absence podobně úzce zaměřeného portálu v českém internetovém prostředí. Z těch větších, podobně zaměřených, je tu vesmir.cz, online odnož časopisu Vesmír, nebo veda.cz. Oba portály se ale tématu kvantové fyziky jen dotýkají, nemají pro něj vyhrazený zvláštní prostor. Stejně tak je tomu i v případě webů Scienceworld.cz, 21stoleti.cz, Scinet.cz nebo s rubrikou věda na relax.lidovky.cz. Na těchto portálech se sice tu a tam objeví nějaká zpráva z oblasti kvantové fyziky, ale jde většinou jen o zveřejnění výsledků některého z výzkumů, čtenáři tak neznají kontext, ve kterém výzkum probíhal a také způsob, jak byl prováděn.  

 

Kromě důvodů zmíněných výše, jejichž podstata většinou závisí na kvalitě mých vlastních odhadů, je tu ale ještě podnět, který vychází z médii ověřeného konceptu. Mám tím na mysli téma teoretické fyziky a jeho současný průlom do světové popkultury, snad z největší části zprostředkovaný televizním seriálem The Big Bang Theory.  Tento sitcom běží na komerční americké televizní stanici CBS od roku 2007 a v současnosti je (se sledovaností téměř 24 milionů) nejsledovanějším televizním seriálem v USA.  Tam také od začátku jeho vysílání univerzity registrují prudký nárůst (v průměru přibližně 20%) studentů se zájmem o teoretickou fyziku. Tento nárůst je dobře shrnut například v článku zveřejněném na theguardian.com[1]  6. listopadu 2011. Tento zvýšený zájem o kvantovou fyziku se už začal promítat i do jiných médií, například do počítačových her, ať jde o QCraft nebo Life is Strange. I zde má zasazení do světa kvantové fyziky velký úspěch. Všechny tyto případy jsou pro mne tedy ukazatelem životnosti a žádanosti tohoto tématu. Do českého prostředí doráží západní trendy většinou se značným zpožděním, ať je to kvůli jazykové bariéře, nebo horší dostupnosti prostředků, které tyto trendy šíří. Věřím proto, že teď je vhodná doba pro založení českého portálu orientovaného na kvantovou fyziku.

 

Vhodné období pro spuštění takto orientovaného webu je v současnosti i proto, že 5. dubna byl po dvou letech znovu spuštěn urychlovač částic v CERNu. V příštích měsících (a snad i letech) se proto ve světě kvantové fyziky dá očekávat velké množství událostí, o kterých bude potřeba informovat. Po objevení Higgsova bosonu byl urychlovač pozastaven, aby byl po všech stránkách navýšen jeho výkon. To má vědcům umožnit ověřovat hypotézy, o jejichž testování se dříve nemohli ani pokusit. V příštích letech bude proto výzkum na urychlovači zaměřen na Brout-Englert-Higgsův mechanismus, temnou hmotu, antihmotu a kvark-gluonové plasma. Zvýšení rychlosti a tlaku, pod kterým budou protony sráženy, otevírá také možnost hledání „dvojčat“ Higgsova bosonu. Domnívám se proto, že materiálu ke zpracování a k publikování na webu nebude nedostatek.

 

Dalším z důvodů pro výběr tohoto tématu je fakt, že sám mám zájem o získávání vědomostí a aktualit ze světa kvantové fyziky, jenže bez tohoto projektu bych si na to v současnosti pravděpodobně nenašel čas.  Doufám také, že prací na tomto projektu získám cenné zkušenosti, které budu moci později zužitkovat.

 

Kromě studia žurnalistiky také studuji anglickou filologii, ovládám proto angličtinu na dostatečné úrovni abych mohl čerpat z originálních zdrojů, ať jde o výzkumné ústavy nebo univerzitní fóra. Mým zvlášť oblíbeným zdrojem je portál theconversation.com, protože zde zástupci různých výzkumných týmů nebo univerzit publikují své hypotézy a zjištění, a také reagují na dotazy v konverzační sekci příspěvku. Všechny příspěvky jsou psané často výrazně technickou angličtinou. Jako hodnotný přínos pro můj portál proto vidím i kvalitně přeložený text z theconversation.com. Je to jeden z důvodů pro výběr tématu kvantové fyziky – mám možnost čerpat ze zdrojů, kterých je v češtině k tomuto tématu relativně málo.

 

Posledním důvodem je i obecné povědomí společnosti o tématu kvantové fyziky. Když se řekne „kvantová fyzika“, spousta lidí si nejspíš představí něco složitého, bariéru, za niž nemají možnost nahlédnout. Představí si vědce, kteří celé dny tráví v laboratořích nebo učence, kteří celé dny studují. Nebo si nepředstaví vůbec nic. Právě toto povědomí o kvantové fyzice mě motivuje ke zpracovávání tohoto tématu a jeho osvětlení, zpřístupnění běžným čtenářům.

 

3. Zdroje/Stav problematiky

Na úvod se zde budu věnovat zdrojům, ze kterých čerpám při vytváření obsahu pro můj projekt. Všechen obsah projektu vytvářím sám, ale využívám k tomu většinou zahraničních zdrojů. Mým nejoblíbenějším zdrojem je portál theconversation.com, protože jsou zde publikovány originální teorie a rozhraní portálu nabízí možnost tyto teorie konzultovat s jejich původci. Když si tedy nejsem něčím jistý, mohu si u autora ověřit, jestli jsem jeho text pochopil správně. Tento výklad potom mohu publikovat v češtině na svém portálu s větší jistotou. Dalším hodnotným zdrojem je internetový portál Massachusettského Institutu pro Technologii, který je přehledně rozdělen podle oborů, ve kterých právě probíhá výzkum. Konkrétní rubrika se jmenuje Physics[2] a často se zde objevují zprávy z oboru kvantové fyziky. Dále také čerpám z tiskových prohlášení společnosti CERN[3]. Ve většině případů je to první místo, kde se dají nalézt aktuální informace o výzkumu probíhajícím na Velkém Hadronovém Urychlovači.  Dalším zdrojem je web Kolumbijské univerzity[4] - ta má největší oddělení zaměřené na kvantové výpočty.  Joseph F. Traub, který zde působí jako profesor, získal grant 1,8 milionu dolarů na výzkum počítače, který místo binární soustavy pracuje za pomoci Qubitů. J.F.Traub se tedy snaží sestrojit počítač podle zákonů kvantové mechaniky a právě na portál Kolumbijské univerzity umísťuje aktuální informace o průběhu jeho výzkumu.

 

Kromě těchto „primárních“ zdrojů také využívám portál newscientist.com, protože je zde velmi kvalitní rubrika quantum world[5]. Většina příspěvků je napsána velmi srozumitelně a často i poskytuje odkazy ke zdrojům. Další podobný web je quantamagazine.org[6]. Ten se soustředí na všechno, co se kvantové fyziky týká. Jestli bych se chtěl svým projektem některému webu přiblížit, je to právě tento. Publikované texty jsou na vysoké úrovni, publikuje zde například Maggie McKee, externí redaktorka Nature, Technology Review, Scientific American, Nautilus, BBC a také držitelka první European Astronomy Journalism prize.  V případě, že jsou informace na newscientist.com a quantamagazine.org  nedostatečné, tyto weby vždy poslouží alespoň jako kvalitní rozcestník.

 

Z česky psaných zdrojů uvedu jen rubriku věda[7] portálu E15. Nevěnuje sice výhradně kvantové fyzice, ale články z tohoto oboru jsou zde často k nalezení. Obecně české popularizační zdroje nepoužívám, protože nechci jen překlápět obsah z cizího webu na svůj, i kdyby to mělo být jinou formou. Také jsem nenalezl žádný kvalitní český portál, který by se zabýval výhradně kvantovou fyzikou.

 

Dále se budu věnovat současnému stavu této problematiky v českém prostředí. Sekce věda je součástí mnoha českých internetových portálů (technet.idnes.cz; novinky.cz/veda-skoly; relax.lidovky.cz/veda.aspx; vtm.e15.cz) ale pokud to můžu na základě svého hledání tvrdit, žádný portál se nevěnuje výhradně kvantové fyzice.

 

Můj projekt tedy obsahem nenavazuje na žádný jiný. V dubnu 2013 publikoval na portálu upmedia.cz svůj projekt Radek Gerla. Jeho cílem bylo vytvořit internetové stránky, které by obsahovaly aktuality ze světa přírodních věd. Bohužel jeho web[8] už není na původním hostingovém serveru k dispozici, ale po přečtení jeho Záměru se domnívám, že jeho projekt byl tomu mému obsahem nejblíže.

 

Po formální stránce se budu snažit následovat portály, jako jsou například 21stoleti.cz a vesmir.cz. Líbí se mi provedením a designem. Mým hlavním vzorem ale zůstává quantamagazine.org, spravovaný organizací Simons Foundation sídlící v New Yorku. Portál quantamagazine.org je velmi přehledný, působí čistým dojmem, neobsahuje žádné reklamy a místo vizuálních efektů se soustředí na obsah příspěvků. Texty jsou doplněny o ilustrace k tématu, většinou fotografiemi, ale i krátkými filmy nebo animovanými gify. Pod všemi příspěvky je otevřena možnost diskuse, takže je možné získat jako čtenář zpětnou reakci autora.

 

Právě krátké animované smyčky (například ve formátu .gif) najdou na webu o kvantové fyzice své uplatnění. Jsou ideálním prostředkem pro znázornění fyzikálních jevů a různých reakcí. Zároveň se s nimi dobře pracuje a není technicky příliš náročné je k příspěvku umístit.

 

Rozložením stránky připomíná quantamagazine.org vážně magazín, tedy většinou vlevo nahoře se nachází nejnovější příspěvek a vpravo po stranách a dole se nachází starší texty. Co mi tu ale chybí je datum zveřejnění každého příspěvku na domovské stránce. Zprávy jsou nejspíš řazeny podle stáří do nějakého systému, ale já jsem na něj nepřišel. Na svém portálu proto chci mít u každého titulku i datum zveřejnění.

 

4. Ideový plán

Jak už jsem uvedl výše, hlavním cílem projektu je vytvořit zpravodajsko-publicistický portál, který bude srozumitelnou formou informovat o aktuálním dění ve světě kvantové fyziky. Zpravodajské příspěvky budou jednoduše zprostředkovávat nové poznatky z tohoto oboru. Publicistickými příspěvky se budu snažit přístupnou formou rámcově vysvětlit některé konkrétní téma. Portál by měl obor kvantové fyziky popularizovat.

 

Zpravodajský obsah budu vytvářet sám, ale budu přitom co nejvíce čerpat z originálních zdrojů, které jsem uvedl výše. Publicistický obsah bude můj vlastní a půjde například o naučné texty nebo recenze jiných popularizačních prostředků (dokumentární filmy o kvantové fyzice). Také se chystám publikovat rozhovor s vědcem v rozsahu 5000 – 10 000 znaků a doplnit ho o názorné grafické prvky.

 

Publicistickými příspěvky se budu snažit reagovat na ty zpravodajské, tedy pokud zveřejním zprávu o znovuspuštění urychlovače částic, chtěl bych současně nabídnout i srozumitelný naučný text o tom, co to urychlovač částic je, jak funguje, k čemu se dá využít, atd. Také bych se chtěl soustavně věnovat vybraným konkrétním tématům, například sledovat výzkum temné hmoty, antihmoty a gluonů.

 

Moje představa vizuální stránky webu a rozložení jednotlivých prvků se blíží portálu quantamagazine.org, ale některé detaily upravím jinak, po svém. Můj portál bude nabízet více možností prohlížecího rozhraní, aby si ho každý čtenář mohl přizpůsobit tak, aby mu bylo prohlížení příjemné. Základní rozhraní bude klasické „blogové“, tedy bude zobrazovat příspěvky na jedné stránce pod sebou, s tím že nahoře bude příspěvek nejnovější a dole nejstarší. V tomto režimu budou všechny příspěvky otevřené celé i s přílohami najednou, nebude tedy nutné otevírat každý příspěvek zvlášť, ale postačí scrollovat po stránce.  Příspěvky budou zobrazovány uprostřed stránky, černým textem na bílém pozadí, a na krajích bude toto bílé pole odsazeno několik centimetrů od úplného okraje stránky. Pozadí stránky bude na okrajích v tmavém odstínu, aby nerušilo a vytvářelo podobný efekt, jaký koncentruje pozornost diváka na plátno v kině. Každý příspěvek se bude nacházet na vlastním bílém poli a bude uveden výrazným titulkem. O jeho barvě se ještě rozhodnu, bude záležet na paletě, kterou si stanovím.

 

Další prohlížecí rozhraní bude mít formu magazínu, tak jak je tomu u quantamagazine.org. V horní části portálu bude zobrazen náhled nejnovějšího příspěvku a jeho úvodní grafický prvek a kolem tohoto bloku budou podle časové relevance seřazeny starší příspěvky. Z těch bude viditelný jen náhled. Pro čtení jednotlivých příspěvků už v tomto rozhraní bude nutné na ně kliknout. To otevře okno s příspěvkem a posune ho automaticky do popředí, přičemž dojde ke ztmavení zbytku webu, ať jde o pozadí na okrajích nebo různé funkční prvky. V dolní části otevřeného okna bude tlačítko pro sdílení příspěvku na sociálních sítích a otevřená sekce pro komentáře.

 

Rozhraní blogu a magazínu se dobře hodí pro čtení nových příspěvků, ale v případě, že čtenář hledá starší zprávu, nebo se chce jen rychle ve všech příspěvcích zorientovat, nejsou tato rozhraní příliš vhodná.  Proto bude můj web ještě obsahovat možnost přepnutí do rozhraní náhledů. Tyto náhledy bude potom možné třídit podle data publikace a také podle tematických kategorií příspěvků. Například zde budou kategorie jako Recenze, Rozhovory nebo Zprávy.

 

Název portálu bude „Kvantech“ a podnázev „Váš portál do světa kvantové fyziky“. Název a podnázev budou vždy pevně připnuty k právě zobrazovanému poli, tedy čtenář je uvidí, i když se po stránce bude posunovat dolů. Od obsahové části portálu budou název a podnázev odděleny funkční lištou, která bude nabízet možnosti přepínání mezi několika druhy prohlížecího rozhraní. Prostor nad touto lištou bude nepohyblivý a kromě názvu a podnázvu bude také obsahovat nástroj pro vyhledávání na webu.

 

5. Postup práce

Prvním krokem realizace mého projektu bylo vytvoření vlastní domény a výběr vhodného hostingu. Protože mám velmi dobré zkušenosti se službou Blogger, kterou provozuje společnost Google, hned jsem se pro tuto službu rozhodl. Výhodou služby Blogger je, že umožňuje zaregistrovat doménu s příponou .blogspot.cz zdarma a přesto na váš web bez vašeho svolení neumísťuje reklamy. Dále bylo potřeba vymyslet název webu. Chtěl jsem, aby název zněl česky, vypovídal o obsahu webu a zároveň byl srozumitelný pro anglicky mluvicí čtenáře, pro případ, že bych jednou zprovoznil tento portál s anglickou lokalizací. Rozhodl jsem se tedy pro název Kvantech, což je kompozitum ze slov „kvantová technologie“. Tento název je možné číst česky a s malým ústupkem i anglicky. Registrace domény byla tímto dokončena.

 

Dále bylo nutné rozhodnout se pro systém publikování příspěvků – buď vytvořit jednoduchou databázi formou přestupních a odkazujících stránek, nebo všechny příspěvky publikovat na jednu stránku s tím, že k orientaci mezi nimi budu používat systém štítkování. Když jsem zjistil, že služba Blogger má velmi příjemné rozhraní pro správu štítků jednotlivých příspěvků, rozhodl jsem se pro tuto jednodušší možnost. Tento systém bude působit účelně v kombinaci s možností prohlížení náhledů příspěvků seřazených podle jejich štítků. Tím pádem nebylo nutné vytvářet žádný systém databáze. Tou dobou už jsem měl napsány čtyři příspěvky a vytvořil jsem proto kategorie štítků s názvy Rozhovory, Recenze, Zprávy a Nové Teorie.

 

Když už jsem věděl, jak budu příspěvky publikovat, bylo potřeba se rozhodnout, jak bude portál vypadat. Jak už jsem zmínil výše, po designové stránce jsem se chtěl přiblížit internetové stránce quantamagazine.org. Nejschůdnějším řešením bylo vybrat si již připravenou šablonu a dále si ji podle svého uvážení upravit. Protože jsem měl v plánu zprovoznit více druhů rozhraní prohlížení webu, vybral jsem si dynamickou šablonu, která tuto možnost nabízí. Pro tuto šablonu jsem si vybral základní barevné schéma, které sestává z černé, bílé a světle modré. To znamená černý text na bílém poli a světlé modrou dělicí lištu. Co se týče barev, chtěl jsem se držet pravidla „v jednoduchosti je síla“, protože nejsem designer a chtěl jsem se vyvarovat nevkusných kombinací. Dále jsem jako pozadí umístil fotografii noční oblohy, protože je k tématu, tmavá a hlavně nerušivá při čtení. Potom jsem rozšířil stránku s textem z původních 800 pixelů na 960, abych získal dostatek prostoru pro usazení grafických prvků do textu.  V nastavení rozvržení portálu jsem odstranil všechny gadgety (funkční prvky), kromě archivu portálu. Tlačítko archivu je výsuvné z pravého kraje obrazovky, takže pokud ho čtenář nepoužívá, ani o něm neví. Nad oddělovací lištu jsem přidal funkci vyhledávání na webu.  Dalším krokem bylo nastavení názvu a podnázvu webu, tedy jejich font a barva. Prvním cílem bylo, aby název a podnázev nepůsobili rušivě při čtení příspěvků, držel jsem se tedy původní palety a název zvolil bílý a podnázev světle modrý. Druhým cílem bylo, aby název a podnázev neodradili případného nového návštěvníka portálu. Zvolil jsem proto uvolněný, neformální font „Rock Salt“ a „Coming Soon“. Potom už jsem jen nastavil barvu titulků na tmavě červenou, aby bylo jasně rozeznatelné, kde začíná a končí příspěvek a přidal jsem ke každému titulku automatické zobrazování data publikace.

 

6. Sebehodnocení

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit portál se zpravodajským a publicistickým obsahem zaměřený obsahově na kvantovou fyziku. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout. Na portálu jsem pracoval přibližně od začátku března do konce dubna a v publikování příspěvků se chystám pokračovat. Druhotným cílem projektu bylo zvýšit návštěvnost portálu. O jistém nárůstu se tu mluvit dá – návštěvnost vzrostla z nuly na několik prokliků denně. Je to hlavně proto, že jsem portál nechtěl propagovat, dokud nebude obsahovat dostatek obsahu.  Dalším cílem bylo získat podporu nějaké vědecké instituce nebo spolupráci znalého fyzika, se kterým bych mohl publikované texty konzultovat. Podporu celé instituce jsem sice nezískal, ale jsem v kontaktu s Bc. Vojtěchem Vozdou, studentem Matematicko-Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který mi nabídl pomoc s faktickými korekturami textů.

 

Při vytváření webového obsahu jsem se snažil, abych nabídl příspěvek pokaždé z jiné oblasti kvantové fyziky, ale také jsem chtěl vytvořit tematicky jednotné texty. Proto jsem prve zveřejnil krátkou zprávu o spuštění urychlovače částic a potom také publicistický, naučný text o urychlovačích částic. Udělal jsem to proto, že jsem chtěl čtenáři nabídnout kontext, který k jasnému vyznění zprávy potřebuje. Kromě zpráv, které jsem přebíral z citovaných webů a doplňoval je o informace, které jsem považoval za relevantní, jsem se také snažil vytvořit vlastní texty. Vznikla tak recenze dokumentárního cyklu, nebo třeba rozhovor se studentem/vědcem, který se pohybuje v oblasti optiky a kvantové mechaniky. Součástí rozhovoru jsou jeho vlastní grafické modely, které programuje pro svůj výzkum, a také fotografie z laboratoří rentgenového laseru v Hamburku. Je to pravděpodobně nejhodnotnější obsah na mém portálu, protože nikde jinde není.

 

S formální úpravou portálu jsem celkem spokojený, podle mého názoru působí čistě a přehledně. Podařilo se mi zprovoznit dynamická rozhraní prohlížení obsahu portálu, tedy klasické rozhraní „blogové“, magazín a náhledy. To bylo v původním plánu. Naopak se mi nepodařilo odstranit možnost prohlížení portálu ve formátech Mozaika, Postranní Panel, Snímek a Časový Blok. Tyto možnosti sice nejsou na překážku, ale také nejsou součástí původního cíle. V budoucnu se budu snažit tento nedostatek odstranit.

 

Myslím si, že se mi podařilo vytvořit web, který nabízí zajímavý obsah a dobře se v něm orientuje. Téma kvantové fyziky je autorsky náročné, takže jestli je potřeba něco zlepšit, jsou to moje znalosti v tomto oboru. To by mi dále dovolilo psát s větší jistotou.

 

7. Literatura, zdroje a konkurenční projekty

https://www.quantamagazine.org/

http://web.mit.edu/physics/news/index.html

http://press.web.cern.ch/news

http://engineering.columbia.edu/

http://www.scientificamerican.com/

http://www.nature.com/

http://www.newscientist.com/topic/quantum-world

https://www.quantamagazine.org/

http://vtm.e15.cz

https://theconversation.com/uk

http://www.scinet.cz/

http://21stoleti.cz/

http://www.bbc.co.uk/news/science_and_environment/

http://www.cas.cz/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/veda-a-technika/

http://commons.wikimedia.org/

http://en.wikipedia.org/

http://www.esa.int/ESA

http://www.scienceworld.cz/

http://www.lidovky.cz/veda.aspx

http://www.nasa.gov/

http://www.novinky.cz/veda-skoly/

http://press.avcr.cz/

http://www.sciencedaily.com/

http://www.sciencemag.org/

http://www.sciencenews.org/

http://www.tydenvedy.cz/

http://vesmir.cz/

http://vtm.e15.cz/veda

 

[1] http://www.theguardian.com/education/2011/nov/06/big-bang-theory-physics-boom

[2] http://web.mit.edu/physics/news/index.html

[3] http://press.web.cern.ch/news

[4] http://engineering.columbia.edu/

[5] http://www.newscientist.com/topic/quantum-world

[6] https://www.quantamagazine.org/

[7] vtm.e15.cz

[8] http://www.science-news.8u.cz/

Zobrazeno 1460 krát
Naposledy upraveno: pá., 21. srpen 2015 19:36
Alois Rozsíval
Pro psaní komentářů se přihlaste