Vytisknout tuto stránku
út., 30. duben 2019 09:57

Multimedializace sportovních rubrik regionálního deníku

Samostatný projekt sportovní/online specializace   Projekt je k vidění zde: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/prvni-rok-tydeniku-olomoucko-je-za-nami-jak-vypadal-20190429.html 

 

1. Cíl práce 

 

Tento projekt odráží mou specializaci v rámci studia žurnalistiky, během něhož jsem absolvoval kurzy směřující k profilování na sportovní a online žurnalistiku.

Cílem této práce bylo připravit shrnutí zajímavých hlášek sportovců, které se objevily v Týdeníku Olomoucko, jenž patří pod Olomoucký deník a který jsem si vybral z důvodu nedávného dosažení prvního roku od jeho vůbec prvního vydání. Jelikož jsem po absolvování kurzu online žurnalistiky pevně navázal pracovní spojení se sportovní sekcí Deníku, bylo pro mě jednodušší pohybovat se v tomto prostředí, protože jej již důvěrně znám.

Hlavním cílem práce však bylo prohloubit praktické dovednosti, s nimiž jsem se v průběhu studia seznámil. Vzhledem k mému žurnalistickému zaměření projekt reflektuje kromě specifik internetové žurnalistiky také tematické zaměření do sportu. Mou snahou bylo prokázat odbornou orientaci ve sportovním prostředí a schopnost využití znalostí v práci žurnalisty.

K docílení stanovených cílů jsem pracoval hlavně s programem Epaper, ve kterém lze dohledat jakékoliv články všech regionálních deníků a týdeníků, které vycházejí v České republice pod vydavatelstvím Vltava Labe Media. Dále pak s programem Exodus, ve kterém jsem našel velkou část použitých fotografií.

Výsledkem projektu je shrnutí a ohlédnutí se za rokem 2018 v Týdeníku Olomoucko, sekci Sport.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

 

Když mi přišel dopis, ve kterém bylo psáno, že jsem byl úspěšně přijat na obor Tělesná výchova – Žurnalistika, bylo hned jasné, že oblast, ve které se budu chtít pohybovat, bude sport. Od svých tří let jsem hrál hokej. Nejprve v Prostějově, poté v Olomouci. V roce 2016 jsem se rozhodl kariéru ukončit, abych ji o rok později zase oprášil za univerzitní tým Univerzity Palackého University Shields Olomouc.

K tomu všemu jsem ještě minulý rok společně se svými spoluhráči vytvořil in-line hokejový klub Univerzity Palackého, ve kterém zastávám funkci místopředsedy. Jen pro informaci in-line hokej je podobný sport jako lední hokej, s podobnými pravidly, akorát se hraje na kolečkových bruslích a v menším počtu hráčů. Tato volnočasová aktivita, která se provozuje především v rozmezí duben-červen, mě baví a poměrně naplňuje. Jako velké plus zatím beru, že po roce fungování si již dokáži představit, jak to může chodit ve větších sportovních klubech, než je ten náš. Jaké to je, pracovat s určitým finančním obnosem, být členem nějakého sdružení a starat se o to, aby tým fungoval.

Z těchto příkladů je tedy jasné, že se sportem jsem v podstatě neustále v kontaktu. Proto jsem postupně během svého tříletého bakalářského studia volil semináře a workshopy, které jsou se sportem spojeny. Jde o oblast, o kterou se dlouhodobě zajímám a troufám si tvrdit, že se v ní vyznám lépe než v jiných odvětvích, kterými se zabývaly zbylé specializace. Co se týče online žurnalistiky, přišla mi zajímavá. Chtěl jsem ale také poznat nové lidi, někoho, s kým jsem se zatím v průběhu studia nesetkal, jako byl Mgr. Martin Nevyjel. Jak se nakonec ukázalo, byl to dobrý krok, jelikož jsem si během těchto seminářů a workshopů vytvořil pár kontaktů ve vydavatelském domě Olomouckého Deníku a od té doby zde pracuji jako externí sportovní redaktor, což mě velmi těší.

Docela jsem přemýšlel, s čím svojí specializaci spojit a jak bych vlastně chtěl, aby můj projekt vypadal. Hledal jsem inspiraci v různých odvětvích. Nakonec mě napadlo, že Týdeník Olomoucko bude v době ukončení mého bakalářského studia slavit rok od svého prvního vydání, což se jeví jako ideální příležitost pro téma mého samostatného projektu. Přišlo mi to jako dobrý nápad, protože bych mohl čtenářům rok 2018 shrnout a připravit pro ně souhrn nejzajímavějších hlášek sportovců, které se v tomto týdeníku objevily. Tím bych spojil, dle mého názoru, příjemné s užitečným. Jinými slovy bych vytvořil něco, co by nemělo hodnotu pouze projektu potřebného ke státnicím, ale také hodnotu informační pro čtenáře Olomouckého deníku.

Postupně jsem tedy sledoval jednotlivá vydání a hledal hlášky, které by mě zaujmuly, které bych mohl použít, ale hlavně které by zaujmuly čtenáře. Nakonec z toho vyšlo číslo 23.

 

3. Zdroje/stav problematiky 

 

Předtím, než jsem začal svůj samostatný projekt vypracovávat, jsem se do žádného projektu s podobnou tématikou nepouštěl.

Popravdě jsem netušil, jestli někdo přede mnou něco takového dělal. Ani mě to moc nezajímalo. Já jsem svoji vizi, jak by to mělo vypadat, měl a tím jsem se snažil řídit. Myslím, že kdybych se pokusil najít nějaké podobné projekty buďto od pracovníků Deníku, kteří si, myslím, něco podobného určitě dělali, nebo od mých starších vrstevníků na fakultě, mohlo by mě to ovlivnit. Chtěl jsem jednoduše vytvořit něco s tím, že když se mě někdo zeptá, jestli jsem to někde viděl nebo se nechal inspirovat, řekl bych s čistým svědomím ne, já to chtěl udělat sám.

Při vytváření projektu jsem pracoval pouze se svými doposud nasbíranými zkušenostmi, které jsem coby sportovní redaktor zachytil. Samozřejmě jsem pracoval i s radami, které mi poskytl můj konzultant Mgr. Martin Nevyjel.

Na projekt by se v budoucnu určitě dalo navázat. Mohl by také sloužit jako vzorový příklad.

 

4. Ideový plán

 

Tento projekt je především školní a studentská práce. Je určen čtenářům Týdeníku Olomoucka. Je však určen i širokému spektru lidí, kteří Týdeník nemuseli nikdy číst. Měl by jim přiblížit uplynulý rok v sekci „sport“ a také připomenout fakt, že tento Týdeník je vydáván už přes rok.

Výsledkem práce by mělo být ohlédnutí za rokem 2018 v podání nejlepších hlášek sportovců, kteří se v Týdeníku Olomoucka objevili. Dále pak jejich fotky a sport, kterému se věnují. Pravidelný čtenář Týdeníku by si měl po zhlédnutí vybavit určité vzpomínky a v nejlepším případě si říct: „Ano, na to si vzpomínám.“ Ten, který Týdeník nečte pravidelně, by se měl především pobavit, jelikož některé hlášky jsou opravdu vtipné a dále si představit, jak asi zhruba sekce Sport v Týdeníku Olomoucko vypadá a o čem je.

Projekt může také dosáhnout toho, že se mu podaří nalézt místo v široké nabídce zpravodajských obsahů online žurnalistiky a mohlo by dle něj vznikat více podobných projektů, které by zachycovaly důležité momenty a okamžiky.

 

5. Postup práce

 

Tato kapitola bude věnována podrobnému popisu při postupu práce na samostatném projektu. Popsána bude volba tématu, postup a samotná realizace projektu.

      5.1. Volba tématu 

Vše začalo o letních prázdninách, kdy jsem poprvé vyprodukoval články pro Olomoucký deník, tudíž jsem získal přístupy do všech agentur a programů, které pod něj spadají. V průběhu své další praxe a poté již jako zaměstnanec jsem měl možnost tyto přístupy využít a dostat se k veškerým vydáním všech deníků a týdeníků, které společnost Vltava Labe Media vydává. Proto jsem se rozhodl, jelikož jsem se dozvěděl, že v době ukončení mého bakalářského studia bude Týdeník Olomoucko slavit rok od svého prvního vydání, shrnout čtenářům tento rok prostřednictvím nejlepších hlášek sportovců, které Týdeník Olomoucko obsahoval.

Líbila se mi představa, že bych vytvořil něco užitečného jak pro čtenáře, tak pro sebe jako svůj projekt ke státnicím a že bych mohl získat další zkušenost spojenou s online žurnalistikou.

Se svým návrhem jsem přišel za Mgr. Martinem Nevyjelem, který mi téma na můj samostatný projekt schválil.

5.2. Postup

Jelikož, jak už jsem psal, není problém v programu Epaper dohledat starší vydání jakéhokoliv Deníku či Týdeníku, začátkem školního roku jsem si právě tímto způsobem dohledal všechna vydání, ze kterých jsem si vytáhnul nejzajímavější hlášky, které bych mohl do projektu použít.

            Poté jsem jednotlivá vydání sledoval až do konce kalendářního roku a pokračoval v sepisování dalších hlášek. Z toho vyplynul určitý počet, který jsem zredukoval na ty, které se mi líbily nejvíce. Zároveň jsem také hlídal sportovce a sporty, které se v nich objevují, aby se příliš neopakovaly. To se mi myslím povedlo. Projekt obsahuje širokou škálu sportů, jako je například box, rugby, fotbal, hokej, basketbal, volejbal nebo dokonce tanec.

Dalším krokem bylo vyhledání adekvátních fotografií. Většinu jsem našel v agentuře Exodus, se kterou se velmi dobře pracuje. Stačí pouze napsat jméno sportovce a okamžitě vyjedou možné varianty. Některé fotografie však v agentuře nebyli, proto jsem je musel dohledat na internetu.

Ovšem problém nastal tehdy, když jsem nemohl nic vhodného najít ani na internetu. Proto jsem se rozhodl přes sociální síť facebook.com kontaktovat samotného sportovce, jestli by mi nebyl schopen poslat svojí fotku. Konkrétně myslím Kateřinu Lónovou, která mi ale obratem fotografii poslala.

Jakmile jsem všechny tyto informace měl, bylo na čase začít pracovat na konkrétní podobě projektu.

5.3. Samotná realizace projektu

Vybrané hlášky jsem společně s fotkami hodil do programu Word, který jsem zanesl do vydavatelského domu Olomouckého deníku v Olomouci. Ještě předtím, než jsem se tam vydal, jsem musel vymyslet poutavý titulek a nějaký jednoduchý a zajímavý perex, který by čtenářům nastínil, co mají před sebou. Aby i ten, kdo nikdy nebyl s Týdeníkem Olomoucko v kontaktu věděl, o co jde.

Rozhodl jsem pro titulek „První rok Týdeníku Olomoucko je za námi. Jak vypadal?.“ Při tvorbě titulku jsem musel pracovat s omezeným prostorem, jelikož samotný výsledek putoval také do novin. To mi však, po mých zatím nasbíraných zkušenostech, nedělalo větší problém. Perex jsem zvolil jednoduchý a výstižný, aby pouze výsledný projekt v jednoduchosti představil a čtenář věděl, co jej čeká.

Ve vydavatelském domě jsem poté dal projektu konečnou vizuální podobu a umístil jej na webové stránky Olomouckého deníku, kde je volně přístupným všem čtenářům. Objevil se také v samotném Týdeníku.

Zvolil jsem jednoduché bílé pozadí, díky tomu, že uvedené fotky jsou na něm velice dobře vidět. Dále jsem to proložil dvanácti šedými obdélníky, které mají spíše grafický efekt. Vlevo nahoře se nachází již zmíněný perex. Jednotlivá data jsou označena tučnou červenou barvou, aby si čtenář konkrétní hlášky mohl zasadit do ročního období.

 

6. Sebehodnocení

 

Při závěrečném hodnocení musím říct, že jsem spokojen se svým výsledkem. Co je pro mě však důležité, je fakt, že mě realizace projektu poměrně bavila a těšilo mě, že dělám něco, co bude určitým způsobem přínosné.

S dohledáváním konkrétních vydání nebyl žádný problém. Programy Epaper i Exodus fungují velice dobře, nabízí člověku několik variant zobrazení, možnosti uložení atd. Nejvíce času mi asi zabralo samotné redukování vybraných hlášek a hledání vhodných fotek. Některé totiž, jak jsem psal, v agentuře nebyly. Tudíž jsem musel buďto kontaktovat samotného sportovce, jako v případě Kateřiny Lónové, nebo fotky dohledat na internetu.

Dále pak nějaký čas zabrala i samotná realizace výsledného projektu, tudíž komunikace s grafičkou Denisou Lottmannovou. Ta však probíhala naprosto bezproblémově. Sdělil jsem svojí vizi a představu, nachystal fotografie a dali jsme to společně dohromady, za což bych jí chtěl poděkovat.

Co se týče problémů při realizaci projektu, největší z nich byl asi s přístupem do Epaperu a celkově do databází při vyhledávání. Mělo to co dočinění s tím, že jsem veden jako externí redaktor a každé tři měsíce se mi změní do těchto programů heslo. To jsem předtím vůbec netušil. Problém jsem ale vyřešil během jednoho týdne s jedním z IT pracovníků, který má tohle na starost.

Poté již žádné problémy neeviduji a všechny programy fungovaly naprosto skvěle. S komunikací mezi mnou a panem Mgr. Martinem Nevyjelem nebyl též žádný problém. I když toho má poměrně dost, vždycky jsme se nějak domluvili a čas si pro mě udělal.

Tento projekt by mohl sloužit jako jeden z vzorových příkladů, jak čtenářům přiblížit určitý deník nebo týdeník a shrnout to nejpodstatnější, co se v něm za konkrétní období v konkrétní sekci událo. Šlo by na něj určitě navázat a udělat například to samé za rok 2019 a poté oba výsledky porovnat a vyhodnotit, jestli se konkrétní týdeník někam posunul, či nikoliv. Jestli ten novější je lepší, či nikoliv.

Hlavní přínos projektu, jak už jsem psal, je určitě v tom, že jsem nevytvořil pouze něco, co potřebuji ke státnicím, ale také něco, co bude sloužit normálním čtenářům Týdeníku Olomoucka nebo třeba Olomouckého deníku. Že to bude mít určitý smysl, na což jsem před plánováním projektu hodně myslel.

Myslím si, že projekt svůj úkol jednoznačně splnil. Jsem rád, že jsem se rozhodl právě pro to, co jsem udělal. Určitým způsobem mě to vzdělalo a posunulo dále, což je určitě podstatné. Jakmile budu dělat v budoucnu něco podobného, budu již vědět, co to obnáší, na co si dát případně pozor a co zabere nejvíce času.

 

7. Zdroje

Seznam zdrojů uvedený níže sloužil pro vyhledání adekvátních fotek, které jsem do svého projektu použil. Fotky sloužily pro lepší orientaci čtenáře a také jako doplněk celého projektu.

http://www.ctk.cz/

http://www.epaper.denik.cz

https://exodus.denik.cz/agentura/

https://www.facebook.com/honza.bezousek

https://www.facebook.com/kacka.lonova

http://www.omegasport.cz

http://www.volejbalsternberk.cz

Zobrazeno 1029 krát
Naposledy upraveno: út., 30. duben 2019 12:39
Jiří Horák

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste