čt., 6. květen 2021 10:08

Ani pri najlepšej snahe sa z každého šteniatka nestane vodiaci pes

Ilustračná fotografia Ilustračná fotografia Zdroj: visualhunt.com
Na otázky, ako dlho trvá výcvik vodiaceho psa, ako prebieha, aké povahové vlastnosti sú pre takéhoto psa najdôležitejšie a mnoho ďalších, odpovedá Katarína Hornišová, predsedníčka občianskeho združenia Psi na život a vyštudovaná kynologička.

Prichádzajú k vám šteniatka z nejakého špeciálneho chovu?

Áno, pracujeme so psami zo špeciálnych účelových chovov vodiacich psov. Máme rozbehnutú spoluprácu s viacerými zahraničnými školami pre vodiacich psov, ktoré majú vlastné odchovy.

Od akého veku začína šteniatko s výcvikom?

U šteniatka ešte nehovoríme o výcviku, ale o výchove. Súčasťou dobrej výchovy je aj natrénovanie klasických cvikov psej poslušnosti, ako ju poznajú bežní „psíčkari“. Pod výchovou ale rozumieme aj neustále upevňovanie povahových čŕt, ktoré potrebuje vodiaci pes, a vytváranie dobrých rutín a návykov. Šteňa sa učí komunikovať, spolupracovať, sústrediť, ovládať a kontrolovať – odolávať vyrušeniam. Postupne ho socializujeme a učíme pokojne reagovať v rôznych situáciách a prostrediach.

Je to posilňovanie žiaduceho správania, ktoré sa postupne stane pre psa bežným aj vo chvíľach, keď práve nedostáva povely. Žiadúci je napríklad návyk kráčať vedľa človeka na uvoľnenom vodidle, teda neťahať, napriek tomu, že pes nedostal povel k nohe. Alebo ak aj pes kráča pred človekom, akonáhle zacíti napnutie vôdzky, sám spomalí alebo zastaví, koriguje svoje správanie. Proces výchovy začína približne v dvoch mesiacoch veku, keď šteniatko príde do rodiny vychovávateľa. V tejto rodine bude do veku jedného roka.

Aké rasy sú najideálnejšie ako vodiace psy?

Suverénne najvyužívanejšou rasou v tejto oblasti je labradorský retríver, ľudovo labrador. Vodiace psy sa však nestávajú z bežných labradorov, ale z jedincov zo špeciálnych pracovných línií. Rodičia sa vyberajú na základe povahových a špecifických fyzických vlôh, vzhľad psa nehrá rolu tak, ako je tomu u výstavných psov. Ale aj šteniatka z pracovných línií majú rodokmene, na základe ktorých sa dá sledovať a vyhodnocovať dedičnosť súboru vlôh pre túto špecifickú prácu. Významné zahraničné školy vodiacich psov sa cielenému chovu venujú už desiatky rokov.

Ako dlho trvá výcvik?

Prvý rok strávi šteňa vo výchove v rodine skúseného dobrovoľníka. Ak postúpi, ďalších šesť až osem mesiacov ho má tréner v špeciálnom výcviku. Keď sa vodiaci pes odovzdáva klientovi, je spravidla vo veku jeden a trištvrte až dva roky.

Viete mi v skratke opísať, ako prebieha výcvik vodiaceho psa?

Pes si postupne zvyká na prácu v postroji. Učí sa, že v postroji je potrebné ešte viac sa sústrediť a odolávať rozptýleniam. Pohybovať sa plynulo v primeranom, strednom tempe po chodníku. Učí sa „oprieť“ sa do postroja tak akurát, aby bolo jeho vedenie dostatočne zreteľné, ale nie vyslovene silové. Učí sa na povel zrýchliť a spomaliť.

Následne sa učí smerové povely, vnímať a obchádzať prekážky, napríklad stĺpy, smetné koše alebo reklamné pútače. Učí sa zastavovať na okraji cesty a vyhľadať pre nevidiaceho rozličné veci dôležité na jeho stabilných trasách, napríklad dvere, prechod pre chodcov, schody, miesto na sedenie, zastávku.

Postupne sa zvyšujú nároky na samostatnosť psa a schopnosť rozhodovať sa bez podpory. Učí sa nielen slepo vykonať povel v momente, keď bol zadaný, ale keď je to nevyhnutné, jeho vykonanie aj pozdržať, prípadne odmietnuť. Je to naozaj mentálne náročná práca.

Podarí sa vám vycvičiť každého psa, ktorý k vám príde alebo sa medzi nimi niekedy vyskytne aj taký, o ktorom po čase zistíte, že na túto úlohu nie je vhodný?

Stáva sa to a je to normálne. Ani pri najlepšej snahe nie je možné, aby sa z každého šteniatka, ktoré je v našom programe, stal vodiaci pes. Napriek dobrej povahe a výsledkom v prvej časti špecializovaného tréningu môže presun kompetencií a postupné zvyšovanie nárokov na samostatnosť psa byť tou métou, ktorú už nezvláda a ktorá vedie k stresu. Pes môže napríklad pracovať dobre, ak mu povely dávame v optimálnom čase. Ale vodiaci pes musí zvládnuť aj situáciu, ak je vydaný povel nelogický.

Napríklad v takejto situácii - tréner simulujúci nevidiaceho prikáže psovi odbočiť doľava alebo vpravo, aj keď žiadna odbočka na chodníku nie je. Pripravuje psa na skutočnosť, že nevidiaci neodhadne úplne presne vzdialenosť, kde bude chcieť odbočovať a pes musí vykonanie povelu „odložiť“ až do momentu, kým to má zmysel. Musí si pamätať a vyhodnocovať. A toto je pre niektorých psov príliš náročné a stresujúce.

Teda tvrdiť, že z každého šteňaťa, ktoré máme v programe, hoc z účelového chovu, sa stane vodiaci pes, je ako tvrdiť v pôrodnici, že z tohto bábätka raz bude neurochirurg alebo vedec. Ani keby boli obaja rodičia členmi Mensy, nič nie je isté.

Aké povahové vlastnosti sú dôležité pre vodiaceho psa?

V poslednom čase sa dosť hovorí o psychosomatike a v tomto kontexte je dobré povedať, že aj u zvierat sú povahové a fyzické vlastnosti spojenými nádobami. V skutočnosti ešte viac ako u ľudí. Sledujeme teda súbor genetických čŕt a daností a existujú štandardizované metodické postupy, pomocou ktorých sa vyradia z výchovy šteňatá s vyslovene nežiadúcimi črtami. Jednoznačným dôvodom na vyradenie by mohla byť napríklad prílišná úzkostlivosť alebo agresivita. Teda ak by šteňa aj po dostatočnej socializácií vykazovalo úzkostlivé reakcie na nové podnety v prostredí, nemohli by sme s ním ďalej pracovať.

Dôležitými a prospešnými vlastnosťami je záujem o človeka a z neho prameniaca ochota spolupracovať. Ďalej primeraný temperament, teda pes by nemal byť ani extrémne energický, ani veľmi pomalý. Dôležitá je tiež stredná citlivosť tela. Znamená to, že psovi nevadí manipulácia a postroj, ale zároveň je dostatočne citlivý, aby si uvedomoval, keď zavadí o prekážku. Táto citlivosť prispieva k jeho schopnosti dávať si na prekážky pozor a obchádzať ich. Citlivosť tela prispieva aj k lepšej ovládateľnosti na vodidle.

Akými skúškami musí pes prejsť pred tým, ako je priradený nevidiacemu?

Aby sa zabezpečila objektivita v posúdení naučených schopností vodiaceho psa, v poslednej tretine/štvrtine špeciálneho výcviku chodia tréneri so psami naozaj „naslepo“. Za nimi samozrejme ide kolega, ktorý ich zastaví v prípade chyby vedúcej k ohrozeniu zdravia.

Na záver výcviku robí dvojica – tréner a vodiaci pes – skúšky, na ktorých pred komisiou, ktorú tvoria najmenej dvaja odborníci v tejto oblasti, predvedie všetko, čo sa pes naučil. Prejde vopred naučenú a v druhej časti aj neznámu trasu. Tréner so psom predvedie aj cviky poslušnosti a ovládateľnosti, ako je privolanie, chôdza pri nohe, odloženie (povel zostaň), a podobne. Celé skúšky robí tréner so zakrytými očami, naslepo.

Ako funguje proces, keď si chce nevidiaci zaobstarať vodiaceho psa? 

Nevidiaci, ktorý sa zaujíma o možnosť zaobstarať si vodiaceho psa, by mal mať zvládnutú základnú schopnosť samostatnej orientácie v exteriéroch a určitý stupeň fyzickej kondície. Ak ale tieto zručnosti zatiaľ nemá, všetko sa môže naučiť. Je prospešné obrátiť sa na najbližšie krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde môže dostať potrebnú podporu a inštruktáž.

Vodiaci pes má z pohľadu legislatívy status kompenzačnej pomôcky. Je to však živý tvor a je to tvor sociálny. Potrebuje mať naplnené fyziologické potreby a cítiť náklonnosť človeka, byť členom rodiny. Je veľmi dôležité, aby bol človek dostatočne dôsledný a schopný dodržiavať pravidlá. Len tak môže u psa udržať kvalitu práce.

Pomáha pes nevidiacemu aj v domácnosti?

Nie, toto nie je poslaním vodiaceho psa. Po dobre odvedenej práci vonku, teda napríklad vedení do obchodu, na návštevu alebo k lekárovi, si potrebuje pes doma naozaj oddýchnuť. Takisto potrebuje, aby mu nevidiaci zabezpečil trikrát denne venčenie. Vtedy pes nevodí, ale napĺňa svoje fyziologické a psychohygienické potreby. Pes je nielen pomocníkom, ale aj spoločníkom a kvalita jeho práce závisí aj od kvality vzťahu medzi človekom a psom.

Ako prebieha komunikácia medzi psom a nevidiacim na ulici? Čo spraví pes, keď sa treba vyhnúť prekážke alebo zastaviť na priechode?

Nevidiaci a jeho vodiaci pes pracujú ako tím. Zväčša sa pohybujú po známych trasách, človek má predstavu, kam sa chce dostať. Vie si naučenú trasu predstaviť, lebo ju už viackrát prešiel, a pozná dôležité orientačno-kontrolné body na trase. Priebežne zadáva povely a pes je ich vykonávateľom.

Vodiaci pes dbá na bezpečnosť dvojice na trase. Ak sa dá prekážka bezpečne obísť, samostatne ju obíde. Ak sa obísť nedá, pes pred ňou zastaví, aby ju nevidiaci našiel signálnou palicou a následne vyhodnotil, ako budú situáciu riešiť. Takto bude riešiť nečakané situácie, akými sú spadnutý konár na chodníku, výkop či zle zaparkované auto.

Zobrazeno 1014 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 10:12
Pro psaní komentářů se přihlaste