Vytisknout tuto stránku
st., 3. červen 2020 18:08

Záměr samostatného projektu: Roztančené divadlo aneb když herci tančí

Samostatný projekt – psaná žurnalistika, kulturní specializace Název samostatného projektu: Roztančené divadlo aneb když herci tančí Počet článků: Pražská divadla se opět utkají v tanci; Tanec, smích i pot. Gemrotová se s Havlem na parketě rozhodně nenudí; Tanečníci Tereza Řípová a Martin Šimek: Všichni si fandíme. Roztančené divadlo je jedna velká parta; Veronika Khek Kubařová: Roztančené divadlo mi dodalo odvahu

1. Cíl práce

Cílem projektu je poskytnout čtenářům vhled do taneční soutěže Roztančené divadlo aneb když herci tančí. Tento taneční projekt je svou podobou velice podobný televiznímu pořadu Star Dance, nicméně Roztančené divadlo tento projekt nekopíruje, jak by se mohlo zdát. Vzniká z úplně jiné myšlenky, tedy ze snahy propojit divadlo a tanec, o čemž spousta diváků nemá tušení. Cílem je tedy představit tento projekt v jiném světle, a to komplexně. To znamená od samotných příprav až po velké finále. Tento záměr chceme realizovat prostřednictvím čtyř textů: reportáže, pozvánky, rozhovoru a recenze.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

Přestože mou specializací byla v průběhu studia politická žurnalistika, rozhodla jsem se v rámci samostatného projektu pro oblast kulturní, protože také k té mám velice blízko. Společenský tanec jsem vybrala proto, že jeho postavení je z hlediska zařazení problematické. Tanec je umístěn na rozhraní umění a sportu, přičemž v posledních letech se přemisťuje spíše do oblasti sportu nežli umění. Alespoň co se společenského tance týče.

Profesionální tanečníci v této oblasti se pohybují po soutěžních tanečních parketech, nikoli po divadelních jevištích. Právě této skutečnosti si všimli dva profesionální čeští tanečníci, přesněji Martin Šimek a Tereza Řípová, kteří se ji rozhodli alespoň na jeden večer změnit a sloučit divadlo se společenským tancem. Tento netradiční projekt mě velice zaujal svou neotřelostí a originalitou. Od prvního ročníku, který se konal v Mladé Boleslavi organizátoři přidali další prvky, které se více blíží právě divadelnímu představení, nikoli taneční soutěži a projekt tak nabírá stále vyšší popularity a rozšiřuje se z Mladé Boleslavi také do dalších měst. V rámci tohoto projektu tedy vnímáme společenský tanec jako umění, nikoli jako sport.

 

3. Zdroje/stav problematiky

O společenském tanci dnes pojednávají především sportovní rubriky, a to ve velice omezeném množství. Tuto tematiku nalezneme především na televizních programech ČT a internetové televizi TVcom, kde jsou některé soutěže tanečního sportu vysílány online, případně je z nich natočen záznam. Psaná média se tanečnímu sportu nevěnují. A pokud se o společenském tanci zmiňují, většinou se jedná o televizní soutěž StarDance. To platí také o psané žurnalistice. Média většinou zpracovávají rozhovory s účastníky pořadu, či pojednávají o výsledcích jednotlivých kol.

Pokud se podíváme na medializaci Roztančeného divadla, pravidelně o jeho konání i výsledcích informují regionální média. V posledních letech, především s rozšířením projektu do pražských divadel, se o projekt začínají zajímat také celostátní média. Články zde ale vznikají především na základě tiskových konferencí, které jsou pořádány s dvouměsíčním předstihem. Výjimku tvoří Rádio DAB Praha, které natočilo rozhovor s Patricií Solaříkovou, taneční partnerkou organizátora Martina Šimka, a TV Nova, která natočila reportáž z jejich tréninku.

 

4. Ideový plán

Mým ideovým plánem je, aby texty poskytly čtenářům co možná nejkomplexnější vhled do projektu Roztančené divadlo. Aby se mohli seznámit s jeho podstatou, prvotním nápadem, procesem příprav i průběhem samotného večera. Nechci tedy ukázat jen to, co mohou vidět všichni diváci, ale také to, co se děje v zákulisí. Projekt je zatím rozšířen jen v několika málo městech, a to v Mladé Boleslavi, Praze a Chebu. Jedná se přitom o úplně novou formu divadelního představení, která je u diváků velice oblíbená a má potenciál rozšířit se i do dalších měst nejen v České republice.

Na textech různých žánrů jsem tedy chtěla přiblížit čtenáři Roztančené divadlo jako celek. Pozvánka čtenáři poskytne základní informace o projektu. Rozhovor s organizátory následně vysvětlí detailněji smysl projektu, popíše přípravy a také to, jak se projekt vyvíjí od samotného začátku, tedy od prvního ročníku, který proběhl v roce 2016 v Mladé Boleslavi. Přípravám, přesněji tréninkům, se bude věnovat také reportáž z tréninku jednoho z tanečních párů. Smyslem této reportáže je ukázat, že se nejedná pouze o jeden večer, kdy herci se svými tanečníky vystoupí. Jde totiž o několikaměsíční tréninky, které především pro herce nejsou vůbec jednoduché. Posledním článkem bude recenze z galavečera, která letošní ročník zhodnotí a díky které se čtenáři seznámí s průběhem letošního ročníku.

 

5. Postup práce

Jelikož tento projekt sleduji již od prvního ročníku, který se konal v Mladé Boleslavi, základních informací ohledně projektu jsem měla dostatečné množství. Co se získávání informací týče, důležité pro mě bylo především získat informace o průběhu letošního pražského ročníku. Tyto informace jsem získávala především ze sociálních sítí, kde jsou uvedeny jednotlivé soutěžní páry, porotci, ale i datum a místo konání. Prvním krokem bylo zkontaktování se s organizátory, tedy s Terezou Řípovou a Martinem Šimkem, kteří byli ochotni mi poskytnout rozhovor a zároveň mi umožnili navštívit jeden z tanečních tréninků. Tento prvotní kontakt proběhl v polovině února, kdy tento projekt začal vznikat.

 

5.1. Tvorba textů

5.1.1. Pozvánka

Ze všeho nejdříve vznikla pozvánka, k níž jsem čerpala informace ze svého předešlého povědomí o problematice, ale také z informací od bývalého manažera Roztančeného divadla Davida Fencla. Následně byla pozvánka doplněna o informace, které zazněly při následujícím rozhovoru s Terezou Řípovou a Martinem Šimkem. Pozvánku jsem koncipovala tak, aby byla prvotním seznámením čtenáře s tímto projektem, pokud tedy čtenář Roztančené divadlo nezná. Pozvánka obsahuje také základní informace o tom, jak by letošní ročník měl proběhnout a co v něm bude nového.

 

5.1.2. Reportáž z tréninku

Taneční dvojici jsem vybrala podle krátkodobého rozvrhu, který mi organizátoři poskytli, na základě vlastních časových možností. Měla jsem na výběr mezi páry dvěma páry: Martin Šimek s Patricií Pagáčovou a Adam Havel a Michaelou Gemrotovou. Záměrně jsem si vybrala druhou z dvojic. Jednak proto, že s Martinem Šimkem jsme se následně sešli za účelem rozhovoru a jednak proto, že první dvojice je nejvíce mediálně propagovaným tanečním párem v letošním ročníku Roztančeného divadla. Mohla bych se také odvolat na reportáž z jejich tréninku, kterou odvysílala TV Nova, nicméně to na můj výběr nemělo žádný vliv. Televize ji totiž odvysílala až poté, kdy jsem svou reportáž měla zpracovanou.

Na smluvený termín jsem se tedy dostavila na trénink s Adamem Havlem a Michaelou Gemrotovou, s nimiž jsem strávila celé dvě hodiny jejich tréninku. Buď jsem je při tanci jen pozorovala, případně jsem se doptala na to, co jsem potřebovala vědět. Adam Havel mě hned na začátku upozornil, jak bude trénink probíhat a v průběhu tréninku mi také sám podával informace o tom, co právě nacvičují a proč.

 

5.1.3. Rozhovor

Za účelem rozhovoru jsem se sešla s oběma organizátory z toho důvodu, že jsem nechtěla ani jednoho z nich upřednostnit. K rozhovoru jsme se sešli osobně, aby byl příjemnější, živější a uvolněnější. Otázky sice byly připraveny předem, nicméně vyskytly se i situace, kdy jsem otázky doplnila podle potřeby. Otázky jsem pokládala oběma, nebyly připraveny otázky pro každého z nich zvlášť. Každou otázku si tedy přebral ten, kdo právě chtěl odpovídat a druhý ho případně doplnil. Na většinu otázek tak odpovídali oba dva. Otázky jsem přizpůsobila svému záměru, podle nějž, jak už bylo zmíněno výše, by měl detailněji nastínit podstatu projektu, jeho přípravy a postupný vývoj.

 

5.1.4. Story

Vzhledem k okolnostem, přesněji k pandemii koronaviru, byl finální večer přesunut z 15. března na 19. září. Svůj plán jsem tedy v procesu tvorby musela změnit a místo recenze na galavečer jsem se rozhodla pro story. Jedná se o příběh Veroniky Khek Kubařové, účastnice prvního mladoboleslavského ročníku Roztančeného divadla a vítězky 10. řady StarDance, která měla být v porotě tohoto ročníku pražského Roztančeného divadla. Nakonec však bude porotkyní až v dalším mladoboleslavském ročníku.

Pro tento text jsem se rozhodla z toho důvodu, že se by se mohlo jednat o zajímavou výpověď někoho, kdo absolvoval obě dvě soutěže. Poskytne čtenáři tedy vhled na to, jak tento typ soutěží prožívají samotní herci a co jim osobně přináší. Současně zapadá také do mého ideového plánu představit tuto soutěž komplexně. Rozhovorů s Veronikou Khek Kubařovou, které se týkají StarDance, existuje sice spousta, avšak story o ní a tanci, kde je obsaženo i Roztančené divadlo, jsem nikde nezaregistrovala.

V souladu se situací jsme tentokrát museli vyloučit osobní setkání a spojili jsme se prostřednictvím Skype. Jednalo se tak o co možná nejbližší kontakt, který může, i když jen částečně, nahradit osobní shledání. Jako podklad pro tento článek pak sloužily především informace od herečky, která odpovídala na předem připravené i spontánně položené otázky. Tyto odpovědi byly následně přepsány do podoby žánru story.

 

6. Sebehodnocení

Domnívám se, že cíl, který si práce kladla byl splněn. Tento soubor textů poskytne čtenáři vhled do dané problematiky a pomůže mu pochopit celý tento projekt v jeho komplexnosti. Jediné, co se nepovedlo, byl nerealizovaný finální text ze samotného galavečera, který však nemohl být uskutečněn v daném termínu. Pokud by se tedy v tomto projektu dalo něco dopracovat, byl by to právě on. Jsem však přesvědčená o tom že příběh o účastnici předešlého ročníku, vítězce StarDance a budoucí porotkyni Roztančeného divadla byl správnou volbou, protože přináší naprosto odlišný úhel pohledu na celý projekt.

 

7. Literatura a zdroje, konkurenční projekty

7.1. Literatura

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.

JÍLEK, V. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2218-3

 

7.2. Zdroje

DVOŘÁKOVÁ, Denisa a ŠUBRTOVÁ, Diana. Můj tanečník mě musí chválit a musí s ním být sranda, říká Vanda Hybnerová. In: idnes.cz [online]. 22. 9. 2019. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/vanda-hybnerova-herecka-rozhovor-tanec-roztancene-divadlo-kdyz-herci-tanci-show.A190920_130425_lidicky_sub

MACEK, Jiří. Roztančené divadlo: unikátní projekt vzbuzuje emoce. In: Boleslavský deník [online]. 2. 10. 2017. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://boleslavsky.denik.cz/kultura_region/roztancene-divadlo-unikatni-projekt-vzbuzuje-emoce-20171004.html

MACKOVÁ, Veronika. Labe Dance Open 2019. [online]. 8. 11. 2019. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10171877043-tanec/219471291101202-mezinarodni-tanecni-festival-usti-nad-labem?fbclid=IwAR0pwJaXFAjMJPGZuFi5ml4lI1zhFH0Tc0k93YUGJvTtLw1PiEMNCokOHA8

Novinky.cz. Vítězkou StarDance je Veronika Khek Kubařová. In: Novinky.cz [online]. 14. 12. 2019. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/vitezkou-stardance-je-veronika-khek-kubarova-40307141.

VOSECKÁ, Sabina. Roztančené divadlo aneb Když herci tančí. In: Rádio DAB Praha [online]. 25. 2. 2020. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://dabpraha.rozhlas.cz/roztancene-divadlo-aneb-kdyz-herci-tanci-8153461

TVcom. 20th Czech Dance Open Ostrava 2019. In: TVcom.cz [online]. 6. 10. 2019. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Tanecni-sport/Sezona-2019/182715-20th-CZECH-DANCE-OPEN-OSTRAVA-2019.htm

 

7.3. Konkurenční projekty

KVAPIL, Michal. „S projektem se chceme dostat až za hranice ČR,“ říká Martin Šimek z Roztančeného divadla. In: Tývka.cz [online]. 19. 8. 2019. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://tyvka.cz/s-projektem-se-chceme-dostat-az-za-hranice-cr-rika-martin-simek-z-roztanceneho-divadla/

ŠORFA, Josef. Raz, dva tři. Roztančené divadlo mění chebské herce v tanečníky. In: idnes.cz [online]. 6. 1. 2018. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/roztancene-divadlo-herci-tanec-zapadoceske-divadlo-cheb.A180103_373791_vary-zpravy_ba

Zobrazeno 326 krát
Naposledy upraveno: st., 3. červen 2020 21:18
Kristýna Žáková

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste