Vytisknout tuto stránku
so., 19. září 2020 11:02

ZÁMĚR SAMOSTATNÉHO PROJEKTU: VLIV "KAUZY TOMIGA" NA PROSTĚJOVSKÝ MLÁDĚŽNICKÝ HOKEJ

Samostatný projekt – psaná žurnalistika, sportovní specializace. Název Samostatného projektu: Vliv "kauzy Tomiga" na prostějovský mládežnický hokej. Seznam článků: Michal Tomiga a jeho činy. Jak šel čas s kauzou ohledně prostějovské mládeže?; Předseda Marek Černošek: „Bylo nám doporučeno, že když jsme tak chytří, ať si založíme vlastní klub, tak jsme to udělali.“; Páteční poledne patřilo tréninku mladých prostějovských nadějí; Co říkáte na klub SK Prostějov 1913, který vznikl jako alternativa mládežnického klubu LHK Jestřábi Prostějov?; Koronaviru neunikla ani prostějovská mládež.

1. Cíl práce

Cílem tohoto samostatného projektu je zprostředkovat náhled do chodu prostějovských mladých hokejistů, který nastal po vypuknutí tzv. kauzy Tomiga v roce 2017. Za tímto účelem jsem vytvořila ucelený soubor článků, který zpracovává dané téma v různých žurnalistických textech. Chtěla jsem zmapovat celou situaci a její následky, a také ji přiblížit čtenáři, který o této kauze doposud nic neslyšel. Pro zachycení tématu jsem zvolila analýzu, rozhovor, reportáž, anketu a story. Volba je dána tak, aby byl projekt pestrý.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

Během studia žurnalistiky jsem se zaměřila na psanou žurnalistiku a k ní jsme si později zvolila sportovní specializaci. Důvodem bylo to, že je mi téma sportu blízké a zajímám se o něj ve svém volném čase už dlouho. Kromě vlastního sportování se také snažím sledovat vesměs veškeré sportovní týmy, které v mém městě jsou, a že jich je několik (hokej – LHK Jestřábi Prostějov, fotbal – 1.SK Prostějov, volejbal – VK Prostějov, basketbal – BK Olomoucko, a další). Pokud bych si ale měla vybrat pouze jeden ze sportů, byl by to hokej, který mi během let chození na zápasy přirostl k srdci. Díky žurnalistické praxi jsem se dostala do redakce Prostějovského Večerníku, kde jsem se, když se mi poštěstilo, zaměřovala mimo jiné i na hokej. Posléze jsem navíc začala psát i pro klubové stránky LHK Jestřábi Prostějov A-tým. Obě věci dělám dodnes a stále mě baví.

Z výše uvedených faktorů, které ovlivňovaly moje rozhodnutí výběru tématu samostatného projektu jsem měla hned jasno, že jím bude právě prostějovský hokej. Když jsem přemýšlela, co by o něm mohlo čtenáře zaujmout, ale také zároveň i informovat o něčem novém, napadla mě právě kauza Tomiga, týkající se prostějovské hokejové mládeže. Tato událost prakticky neunikla žádným regionálním ani tuzemským médiím. Není divu. Trest, který Tomigovi za jeho činy hrozil, neměl v takovém rozsahu v oblasti českého sportu doposud obdoby. Přišlo mi, že texty kolem Tomigovi situace byly komplikované pro lidi, kteří se o prostějovský hokej zas až tak nezajímají. Proto jsem chtěla vytvořit komplexní obrázek celé kauzy navíc s tím, že se bude týkat přímo prostějovské mládeže. Mým cílem bylo podívat se na chod mládežnických týmu ve městě po vypuknutí kauzy a také se zaměřit na dopad kauzy. 

 

3. Zdroje / stav problematiky

Jedním z hlavních zdrojů pro mě byly články o tomto tématu, kterých bylo dost. Snažila jsem se z nich vytvořit nějakou rešerši, která by mi pomohla v psaní a v orientaci v tématu. Jak už jsem psala, média regionální i celorepubliková této kauze věnovala značnou pozornost. Pročítala jsem si snad každý text, který vyšel od 2017 online. Hojně se články objevovaly na serveru iDnes, ten, co se týče množství textů o Tomigovi, takřka dominoval. Přímo na sport zaměřená média, řešila více i hokejovou stránku věci, něž klasická média jako např. Aktuálně.cz. Ta řešila jen Tomigovi činy a jejich následný trest. V tištěné podobě jsem pracovala hlavně s články, které vyšly v Prostějovském Večerníku, jelikož jsem k nim měla v redakci přístup. Večerníku, co se týče regionálního dosahu, konkuroval i Prostějovský Deník, který kauze dával pochopitelně také velký prostor. Všechny tyto texty mi v první řadě utvořily můj prvotní obraz o tématu.

Užitečné pro mě ovšem byly i debaty s kolegy z redakce Večerníku, kteří o Tomigovi psali do novin. Měli ještě bližší informace, jelikož se účastnili jak jednání města, tak posléze i soudních řízeních. Co se týče informací o klubu SK Prostějov 1913, tam mi hodně pomohl jeho nynější předseda Marek Černošek. Informace od těchto lidí mi dokreslily můj primární pohled na věc a rozšířily mi obzory. Vedle informací o klubu od pana Marka Černoška, mi také obraz o SK doplnili Mikuláš Mihňák, Adam Wind a Adam Černý – trenéři klubu, přesně ročníku 2014, a rodiče hráčů, případně i samotní hokejisté.

Při pročítání různých článku o tomto tématu mi navíc došlo, že přímo dětem z klubu a jejich budoucnosti se nikdo moc nevěnoval. To mi přišlo jako škoda, jelikož na samotné děti měla tato kauza snad největší a nejdrtivější dopad. Hokej je v České republice sice oblíbeným sportem, troufla bych si říct, že se s fotbalem dělí o pomyslnou jedničku na žebříčku nej sportů ČR. Prioritu ale v médiích dostávají spíše seniorské soutěže a národní mužstvo. Podle mého názoru by se měl dávat větší prostor mládeži. Právě toho bych se chtěla hlavně ve svém projektu držet.

 

4. Ideový plán

Jak už jsem psala výše, mým záměrem je vytvořit cyklus textů, který seznámí čtenáře s celou kauzou Tomiga a zprostředkuje náhled do chodu prostějovských mladých hokejistů po jejím vypuknutí. Ke splnění daných cílů mi pomohou asi čtyři texty. Vybrala jsem různé žánry, aby texty projektu byly pro čtenáře zajímavější a neodradily ho k přečtení celého komplexu. Konkrétně se bude jednat o analýzu, rozhovor, reportáž, anketu.

Hlavním textem, který by projekt otevřel měla být zpráva. Pak jsem se ale rozhodla, že vhodnější bude analýza, která se zaměří na celou kauzu. Chronologicky popíše vše, co se stalo, od roku 2016 až dodnes. Ukáže, čeho se Tomiga dopustil a posléze se bude zabývat jeho obviněním a soudem. Analýza utvoří člověku, který ji bude číst primární pohled na situaci, který poté budou dokreslovat a rozvádět ostatní články.

Pro druhý text, kterým je rozhovor, jsem si vybrala předsedu klubu SK Prostějov 1913 Marka Černoška. Černošek stál u zrodu klubu a podílel se na tom důležitým způsobem. Dalo by se říct, že nebýt něj neměl byl klub požadovanou strukturu a asi by ho ani neznali lidé v orgánech hokejového svazu či na krajských výborech. Sám dvojnásobný mistr české extraligy je skromný a prohlašuje, že se na tom nepodílel sám. Mně ale pro rozhovor týkající se věcí kolem vzniku a fungování mládežnického klubu, přišel jako nejpovolanější.

Reportáž poté ukáže jeden trénink ročníku 2014 na prostějovském zimním stadionu. Toho se zúčastním, samozřejmě jen jako pozorovatel. Pro reportáž jsem se rozhodla z toho důvodu, že by tento text mohl oživit moji práci. Navíc moc reportáží z hokejových tréninků ať už mládežníků nebo i seniorů není.

Čtvrtým textem bude anketa s rodiči mladých hráčů, kteří se vyjádří k samotnému klubu. Rodiče řeknou něco k fungování SK Prostějov 1913, někteří si rovněž troufnou oba kluby porovnat. Anketa nabídne pohled z další strany a doplní už věci od vedení a novinářů.

 

5. Postup práce + zdůvodnění způsobu vypracování

5.1. Získání informací

Projekt byl stanoven na podzim roku 2019, kdy jsem se rozmýšlela nad sestavením komplexu textů. Následovala řádná rešerše tématu. Pročetla jsem si články, které o celé kauze vyšly. Rešerši jsem si vytvořila i k rozhovoru s předsedou klubu SK Prostějov 1913 Markem Černoškem. Od ledna do června 2020 pak byl realizován. Po konzultaci s vedoucím, měly vzniknout čtyři samostatné články. Soubor těchto textů měl ukázat kauzu Tomiga a její vliv na mládežnický hokej v Prostějově. Chtěla jsem, aby čtenáři snadno získali důležité informace o celé kauze, která se odehrávala v letech 2017 až 2020.

První věc, kterou jsem musela udělat, bylo nastudovat situaci kolem celé kauzy. Bylo to důležité proto, abych o ní poté mohla informovat. O prostějovském klubu sice mám informací asi více, něž dost, a to díky práci jako redaktorka ve Večerníku a na webu Jestřábů. I tak jsem nevsázela jen na svoje znalosti a snažila jsem se dozvědět více. Přečetla jsem proto nejdříve knížku o prostějovském hokeji, která mi spíše utvořila historii klubu a hokeje v Prostějově. Pak následovalo studium přímo kauzy Tomiga. Studovala jsem ji takřka ze všech stran a využívala jsem různá média. Nevsázela jsem pouze na regionální noviny, jelikož jsem chtěla vidět, jak o ní informovala i ostatní tuzemská média. Nechtěla jsem totiž mít málo zdrojů informací. Pro doplnění analýzy jsem použila poznatky kolegů a také přímé informace od předsedy Marka Černoška.

První, dalo by se říct velký rozhovor, s panem Černoškem probíhal osobně na zimním stadionu v Prostějově. Trenéra Mihňáka do reportáže jsem se ptala přímo po tréninku v březnu. Další materiál do reportáže jsem odposlechla přímo při samotném tréninku, kdy trenéři mluvili na hráče na ledě. Odpovědi na anketní otázky jsme od rodičů získala na březnovém tréninku. Pár z nich jsem doplnila ještě, když jsem se na zimní stadion vydala hned o víkendu a stihla jsem zápasy ročníků 2011 a 2012. Někteří rodiče odpovídali bez menšího zaváhání, naopak byli i tací, co na anketní otázku odpovídat nechtěli.

Článek o vlivu koronaviru na prostějovskou hokejovou mládež jsem psala na začátku června pro Prostějovský Večerník, kdy se situace ohledně viru zlepšila a začaly se uvolňovat opatření. V něm také 22. června 2020 článek vyšel. Rozhovory na toto téma s Markem Černoškem a Mikulášem Mihňákem probíhaly elektronickou formou. Vyplývalo to tak ze situace, kdy jsem jejich odpovědi do Večerníku potřebovala co nejdříve a pánové měli při opětovném rozjezdu tréninků a plánování soustředění dost práce. Domluva s oběma pány probíhala velice dobře. Kontaktovala jsem je telefonicky, s panem Černoškem jsme si na první rozhovor domluvili schůzku. S panem Mihňákem jsem se zase domlouvala na návštěvě tréninku. Problém nebyl ani v červnu, když jsem psala článek o koronaviru.

 

5.2. Tvorba textů 

Při zpracování tématu jsem se snažila o to, aby texty projektu byly žánrově pestré a zaujaly čtenáře. Nejtěžší asi byl úvodní text v podobě analýzy, kde jsem pracovala s řadou informací a snažila jsem se z nich vytvořit text vysvětlující celou kauzu, ale zároveň aby jej čtenáři dočetli až do konce. Reportáž z tréninku pro mě byla také oříškem, jelikož jsem zatím psala vždy jen o dění ze zápasu. Zbylé texty mi zas takový problém nedělaly, asi díky tomu, že jsem pracovala s citacemi. Tvorbu jednotlivých článků jsem se snažila podrobně popsat v následujících pěti podkapitolách.

 

5.2.1. Analýza – Michal Tomiga a jeho činy. Jak šel čas s kauzou ohledně prostějovské mládeže?

Nejprve jsem se rozmýšlela, jaký text jako hlavní zvolit. Rozhodovala jsem se mezi zprávou a analýzou. Analýza nakonec vyhrála, jelikož poskytne mnoho informací, objektivním způsobem. Mnou zpracovaná analýza vysvětluje kauzu v několika letech a přináší pohled na dnes již exšéfa mládežnického klubu LHK Jestřábi spolek Michal Tomigu. Zabývám se v ní nejdůležitější momenty celé kauzy, od odhalení podvodu až ke snížení trestu. Rovněž se v ní vyjadřuji k několika situacím, které mládežnické kluby kvůli ní zažívaly. Přípravy na analýzu mi zároveň zabraly nejvíce času. Podkladem nakonec mi byly texty, které o kauze vyšly, debaty s mými kolegy, kteří se kauze věnovali a v neposlední řadě i samotný předseda klubu SK Prostějov 1913 Marek Černošek.

 

5.2.2. Rozhovor – Předseda Marek Černošek: „Bylo nám doporučeno, že když jsme tak chytří, ať si založíme vlastní klub, tak jsme to udělali.“

Při přemýšlení o tom, s kým povedu ohledně této věci rozhovor jsem měla hned jasno. Rozhodla jsem se pro nynějšího předsedu klubu SK Prostějov 1913 Marka Černoška. Černošek stál u zrodu klubu. Dle mého, jsem získala informace ohledně nového klubu, který vznikal ještě před kauzou, od toho nejpovolanějšího. Po telefonické domluvě s panem Černoškem jsme se rozhodli, že rozhovor vznikne na zimním stadionu v Prostějově. Otázky na rozhovor jsem si připravila dopředu, některé vyplynuly přímo při vedení rozhovoru. Zaměřila jsem se na vznik klubu SK Prostějov 1913, na spolupráci s druhým týmem, který vedl Tomiga, na vliv celé kauzy. V druhé půli rozhovoru jsme se věnovali fungování klubu dnes, ptala jsem se také na plány předsedy s klubem do budoucna.

 

5.2.3. Reportáž – Páteční poledne patřilo tréninku mladých prostějovských nadějí

Reportáž jsem realizovala po jednom z pátečních tréninků. Domluvit se s trenéry určitého ročníku mi pomohl bývalý manažer A-týmu LHK Jestřábi Prostějov, Štefan Žigárdy, který zároveň působil jako trenér brankářů mládeže. Žigárdy mě spojil s hlavním trenérem ročníku 2014 Mikulášem Mihňákem. Mihňák s tím neměl problém, a tak jsem hned následující pátek přišla. Po pozorování hodinového tréninku jsem s Mihňákem zašla ještě před šatnu a poslechla si ohlasy mladých hráčů a hráček. V této reportáži bylo mým cílem co nejlépe takový trénink mládeže přiblížit.

 

5.2.4. Anketa – Co říkáte na klub SK Prostějov 1913, který vznikl jako alternativa mládežnického klubu LHK Jestřábi?

Anketa vznikala nadvakrát. Poprvé jsem podklady k poslednímu textu získala po tréninku ročníku 2014. Podruhé to pak bylo hned následující víkend, při zápasech ročníků 2011 a 2012. Všem dotazovaným jsem položila jednu otázku a jejich odpovědi jsem si nahrála. Co se týče zpracování, tak se mi anketa zdála jako nejjednodušší část souboru textů.

 

5.2.5. Story – Koronaviru neunikla ani prostějovská mládež

V červnu jsem se rozhodla do projektu zařadit ještě jeden text. Story tedy vzniklo jako text navíc. Jelikož projekt vznikal během šíření pandemie covid-19, kdy opatření s ní spojená ovlivňovala a rušila spoustu věcí, hokej nevyjímaje. Napadlo mě, že bych jako poslední text vytvořila story o tom, jak koronavirus ovlivnil mládežnický hokej v Prostějově. Do story jsme si vybrala předsedu klubu Marka Černoška, se kterým jsem vedla již hlavní rozhovor do mého projektu. Jeho slova doplnil ještě jeden z trenérů ročníku 2014, z jejichž tréninku jsem dělal reportáž, hlavní kouč Mikuláš Mihňák. Kratší rozhovory pro story vznikaly s oběma pány online po telefonické domluvě, jelikož při opětovném rozjezdu tréninků a plánování soustředění měli dost práce. Otázky jsem měla na oba dva stejné. Pátý text tedy celý komplex článků uzavře.

 

 6. Sebehodnocení

Hlavní cíl samostatného projektu byl, vytvořit komplex textů zprostředkovávající náhled do chodu prostějovských mladých hokejistů, který nastal po vypuknutí tzv. kauzy Tomiga v roce 2017. Domnívám se, že se mi mých stanovených cílů podařilo dosáhnout. V projektu jsem představila průběh kauzy Tomiga a klub SK Prostějov 1913, který se stal pomyslným nástupcem LHK Jestřábi Prostějov, který vedl Tomiga. Pandemie koronaviru mi naštěstí mé plány nějak nenarušila, podařilo se mi realizovat vše, jak jsem si stanovila. Naopak jsem dostala nápad na delší článek o jejím vlivu na prostějovský mládežnický hokej.

Prostor pro zlepšení se ale dá nalézt vždy. Když se ohlédnu, mohla bych například přidat ještě další rozhovor, například s někým z bývalého klubu LHK Jestřábi Prostějov, který by se ke kauze vyjádřil nebo ještě s někým z klubu SK Prostějov 1913. Zajímavé by určitě bylo vyzpovídat i samotného Michala Tomigu. Podle toho, jak se ale vyjadřoval během let ke kauze v médiích a později ani s novináři nekomunikoval, tak bych řekla, že by na rozhovor asi nekývl. Přestože by se daly vymyslet další texty do projektu, které bych mohla vytvořit, jsem i tak s jeho finální podobou spokojená.

Musím říct, že samotné zpracování projektu mě bavilo. Získala jsem spoustu nových informací a zkušeností. Rozšířila jsme si obzory v tom, jak s takovými texty pracovat. Díky projektu jsem nahlédla i do soudních jednání, o které jsem se dříve moc nezajímala. V textech, týkajících se soudu jsem se posléze lépe orientovala. Dostala jsem se také ještě dál do toho hokejového prostřední, ve kterém jsem se pohybovala už před projektem a navázala jsem další kotakty.

 

7. Literatura a zdroje, konkurenční projekty

7.1. Literatura

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.

JÍLEK, Viktor. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2218-3.

VINCENEC, Tomáš. 100 let osobností prostějovského hokeje. Prostějov, 2012, 272 s.

 

7.2. Zdroje

SK Prostějov 1913 [online]. Dostupné z: http://www.skprostejov1913.cz/

LHK Jestřábi Prostějov [online]. Dostupné z: https://www.lhkjestrabi.cz/index.asp?cover=nezobrazit

Český svaz ledního hokeje [online]. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/

iDNES.cz [online]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/

Večerníkpv.cz [online]. Dostupné z: http://www.vecernikpv.cz/

Sport.cz [online]. Dostupné z: https://www.sport.cz/

Aktuálně.cz [online]. Dostupné z: https://www.aktualne.cz/

 

7.3. Konkurenční projekty

Nenašla jsem žádné „konkurenční“ projekty týkající se podobného tématu.

Zobrazeno 431 krát
Naposledy upraveno: ne., 20. září 2020 21:49
Eva Reiterová

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste