Návod na používání portálu Pres.UPmedia.cz

Úvod

Internetový zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz vznikl v roce 2015 jako nástupce původního bezejmenného cvičného portálu, který již přestával vyhovovat nejen technickým požadavkům, ale především potřebám studentů i samotné katedry. Nová podoba studentského portálu přichází s přívětivějším uživatelským prostředím pro studenty, snadnější administrací pro editory a v neposlední řadě také lepší funkčností a přehledností pro čtenáře.

 

1      Registrace a vytvoření profilu

Registrace na portálu Pres.UPmedia.cz je umožněna pouze studentům Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci. Každý registrovaný uživatel disponuje vlastní osobní (prezentační) stránkou (ve tvaru pres.upmedia.cz/jmeno.prijmeni), která shromažďuje veškerou jeho na portálu uveřejněnou tvorbu a kam je možné kromě jména, fotografie či kontaktních údajů vložit také další informace o své osobě (bio apod.).
Tuto personální stránku tak každý uživatel může užívat coby portfolio či „vizitku“, například v komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, jako součást podpisu v e-mailové komunikaci apod.

Údaje zadávané při registraci do registračního formuláře musí být v přesně stanoveném tvaru, viz Obr. č.  1.

Obr. č.  1        Registrační formulář

 

Jako jméno je nutné uvést celé vlastní jméno a příjmení. Uživatelské jméno musí být uvedeno ve tvaru jmeno(tečka)prijmeni, bez použití mezer či diakritiky. Jako email je možné zadat jakoukoliv vaši funkční e‑mailovou adresu, kterou skutečně používáte (není nutné zadávat univerzitní mail). Vámi zadané uživatelské jméno a heslo slouží jako přihlašovací údaje na portál. Poté co bude váš účet administrátorem schválen, budete se moci přihlásit na portál a vkládat články.

Pozor: pokud údaje v poli Jméno a Uživatelské jméno nebudou splňovat výše uvedenou formu, nebude účet administrátorem schválen a budete muset provést registraci znovu.

V registračním formuláři je dále možné vložit bio, profilovou fotografii a další (nepovinné) údaje. Všechny údaje vyjma uživatelského jména lze později editovat.

Vyplněný uživatelský profil může vypadat například takto: http://pres.upmedia.cz/jan.vomacka

 

2      Uživatelské menu

Po přihlášení k účtu na webu Pres.UPmedia.cz se v pravé horní části stránky zobrazí menu Můj účet, ze kterého je možné ovládat uživatelské funkce portálu. Nachází se zde následující volby:

-          Přidat nový článek – zobrazí se okno pro vložení nového článku

-          Moje stránka – odkaz na vaši veřejnou osobní stránku, takto ji mohou vidět všichni návštěvníci portálu

-          Můj účet – možnost změny hesla, e-mailu, profilové fotografie a dalších údajů na profilu

-          Spravovat komentáře – zde je možné spravovat komentáře u vašich článků

 


3      Vložení článku

Vkládání článků je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Po přihlášení lze článek vložit z menu Můj účet > Přidat nový článek, po kliknutí se zobrazí vyskakovací okno s rozhraním pro vložení článku.

Obr. č.  2        Okno pro vložení nového článku

 

Titulek článku se vkládá do pole Název, pole Přezdívka názvu není potřeba vyplňovat, vytvoří se automaticky – jedná se o tzv. alias, tj. podobu titulku článku, která bude zobrazena v URL adrese. Dále je nezbytné zvolit kategorii, do které se článek tematicky hodí a přiřadit k němu štítky (nazýváno též jako značky, tagy či klíčová slova).

Každý článek musí být vložen do jedné z šesti hlavních kategorií (u psaných textů Zprávy nebo Publicistika u videopříspěvků UP TV, u audiopříspěvků Radio UP, u fotogalerií UP Foto a Samostatné projekty) a zároveň by měl být označen ideálně alespoň třemi štítky. Vložení do kategorií a přiřazení štítků je důležité pro správné zobrazení článku na webu – pod příslušným odkazem v menu.

Poznámka: kategorie Samostatné projekty je určena pro interní potřeby katedry a oproti ostatním kategoriím stojí stranou, proto se v menu zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům. K zadávání Samostatných projektů viz níže.

Tematické členení obsahu je na webu rozlišováno ve třech rovinách, zároveň se jedná o strukturu hlavního menu:

Tab. č.  1        Tematické členění obsahu na webu

1

KULTURA, POLITIKA, EKONOMIKA, SPORT, ZDRAVÍ, SPOLEČNOST, VOLNÁ TVORBA

2

ZPRÁVY, PUBLICISTIKA, UP TV, RADIO UP, UP FOTO

3

ZAHRANIČNÍ, DOMÁCÍ, OLOMOUC, UNIVERZITA, KATEDRA (SAMOSTATNÉ PROJEKTY)

 

Obr. č.  3        Hlavní menu portálu = tematické roviny členění obsahu

Ke každému článku by měl být přiřazen alespoň jeden štítek z každé tematické roviny, celkově tedy minimálně tři štítky, ale není na škodu, je-li přířazeno štítků více. Pokud u článku nebude žádný štítek, nebude na něj směřovat žádný odkaz z hlavního menu a na webu se víceméně nezobrazí (bude dostupný pouze přes vyhledávání, archiv či kalendář). Z toho důvodu nebudou články bez přiřazených štítků editory přijímany (nebudou zveřejněny). Štítky je nutné uvádět přesně ve tvaru viz názvy položek v menu, není potřeba dodržovat velká písmena a diakritiku, je doporučeno používat „našeptávač“ který zobrazí nabídku již uložených štítků po napsání prvních tří písmen slova. Do systému je také možné vkládat nové štítky, po napsání slova je potřeba vložení potvrdit stisknutím klávesy enter.

Příklad vhodného označení štítky:

Článek, který pojednává o atentátu na amerického prezidenta by mohl být označet těmito štítky: zprávy, politika, zahraniční, Obama, atentát (článek je zpravodajského žánru a týká se zahraniční politiky).

Článek, který polemizuje nad řešením uprchlické krize v ČR by mohl být oštítkován takto: publicistika, domácí, společnost, uprchlíci, solidarita, chaos.


3.1    Vložení textu článku

Text je možné psát přímo v okně editoru na kartě Obsah, nebo jej lze vložit z jiných zdrojů (např. Word či jiný textový editor). Při vkládání textu z jiných zdrojů (CTL+C -> CTRL+V) se může stát, že spolu s textem budou přeneseny i formátovací prvky, což na webu následně může způsobit rozhození vzhledu stránky. Proto je nezbytné tyto formátovací prvky z textu odstranit, to lze provézt dvěma způsoby:

1)    Pomocí tlačítka „Vložit jako prostý text“

2)    Pomocí tlačítka „Odstranit formátování“ (text je potřeba předem označit)

 

Obr. č.  4        Odstranění formátovacích prvků z textu

 

3.2    Introtext (perex)

Introtext (perex) je část textu, která se na webu spolu s titulkem a miniaturou hlavního obrázku zobrazuje jako úvodní část článku, teprve po rozkliknutí se zobrazí celý článek. Každý článek na portálu Pres.UPmedia.cz (včetně Samostatných projektů) musí obsahovat perex, který je zároveň vždy nutné oddělit oddělovačem introtextu.

Obr. č.  5        Vložení oddělovače introtextu

 

3.3    Vložení obrázku k článku

Upozornění: Portál Pres.UPmedia.cz disponuje vlastní interní fotobankou, která je tvořena z fotografií samotných studentů. Berte prosím na vědomí, že s nahráním vlastních fotografií na web udělujete právo jejich užití i ostatním studentům a potřebám portálu Pres.UPmedia.cz.

Při vkládání obrázků k článku je potřeba rozlišovat tři způsoby vložení:

1)    Hlavní obrázek – tento by měl být vložen u každého článku, jedná se o obrázek, ze kterého jsou vytvářeny miniatury a náhledy, které jsou následně použity jako titulní obrázky na hlavní stránce webu, ve sliderech, výpisech kategorií, uživatelských profilech atd.

2)    Obrázek v textu – obrázky lze vkládat i přímo do textu, nelze na ně však klikat pro zvětšení.

3)    Fotogalerie – do fotogalerie lze vložit hromadně několik obrázků najednou, po nahrání se vytvoří miniatury obrázků, které se po kliknutí myši zobrazí ve větším rozlišení.

 

Obr. č.  6        Tři způsoby vložení obrázku

 

3.3.1 Vložení hlavního obrázku

Hlavní obrázek článku se vkládá na kartě Obrázek, zde je možné buď uploadovat vlastní soubor, nebo procházet obrázky na serveru, tyto obrázky byly v minulosti nahrány jinými uživateli a je možné je využít například pokud potřebujete pouze ilustrační obrázek. Do příslušných polí je nutné uvést titulek obrázku a také zdroj, odkud obrázek pochází. V případě použití obrázku ze serveru uvádíme jako zdroj „Archiv Pres“ (pokud je dohledatelný i autor, pak „Archiv Pres – Karel Vomáčka“¨).

Upozornění: je důsledně zakázáno uploadovat obrázky či fotografie, které podléhají autorským právům třetích stran, tj. ke kterým nemáte autorská práva vy sami. Výjimku tvoří pouze obrázky spadající pod licenci Creative Commons[1], nebo jiné volně dostupné zdroje. V každém případě je však nutné úvést zdroj, odkud čerpáme.

Např. google.com, idnes.cz, novinky.cz apod, není možné uvádět jako zdroj, je nutné používat vlastní fotografie, nebo jiné volně dostupné zdroje.[2]

Obr. č.  7        Vložení hlavního obrázku k článku

 

Poznámka: nahrání obrázku, poté co vyberete soubor z počítače, proběhne až po stisknutí tlačítka Uložit v právem horním rohu vyskakovacího okna. Náhled obrázku tak jak je zobrazen na Obr. č.  7 se zobrazí až po nahrání na server.

Poznámka: Článek je možné ukládat průběžně, i po uložení je možné ho dále editovat. Dokud článek upravujete, administrátor k němu nemá přístup a nemůže provést jeho kontrolu/zveřejnění.

 


3.3.2     Vložení obrázku do textu

Při vkládání obrázku do textu je možné nahrát vlastní soubor, nebo vybrat obrázek z interní fotobanky, okno pro vložení se zobrazí po stisknutí tlačítka, které je označeno na Obr. č.  6 (výše).

Obr. č.  8        Okno pro vložení obrázku do textu

 

 

V okně pro vložení obrázku do textu je zobrazena adresářová struktura interní fotobanky portálu Pres. Na nejvyšší úrovni adresáře (root) se nachází složky, které představují názvy studentských fotogalerií, ty byly v minulosti vloženy k článkům ostatními uživateli. Dále se zde nachází složka s názvem FOTOBANKA, kam budou postupně přidávány tematicky roztříděné fotografie. Pokud chcete nahrát vlastní fotografii a tu následně vložit do textu, je nejprve nutné fotografii nahrát do některé z podsložek adresáře FOTOBANKA, obrázky v tomto adresáři jsou tříděny dle témat. Pokud vaše fotka neodpovídá žádnému tématu, je možné nahrát obrázek do složky NEKATEGORIZOVANO.

Po nahrání a vložení obrázku se obrázek zobrazí v tom místě v textu článku, kde byl aktuálně umístěn kurzor. Obrázek vložený přímo v textu nesmí přesáhnout šířku 650px, doporučená šířka je 300px. Odsazení textu od obrázku není potřeba nastavovat – po uložení článku se nastaví automaticky. Pokud potřebujete vložit do textu jednu fotku, ale potřebujete aby se dala rozkliknutím zvětšit, použijte třetí variantu vložení obrázku – „Vložení fotogalerie“.

Upozornění: nevkládejte obrázky do fotogalerií (složek), které nejsou vaše. Vkládání je povoleno pouze do složek v nadřazeném adresáři FOTOBANKA, případně do adresáře NEKATEGORIZOVANO. Z cizích fotogalerií je povoleno pouze čerpat, nikoliv do nich nahrávat další fotky.

Upozornění: není povoleno vkládat obrázky do textu způsobem CTR + C, CTR + V z jiného webu. Je potřeba si uvědomit, že tímto způsobem se vloží pouze cesta (odkaz na) umístění obrázku, který je uložen zcela na jiném webu. Obrázek se sice zobrazí, ale dojde-li později ke změně této cesty nebo k odstranění obrázku, zmizí obrázek i z vašeho článku.

 

3.3.3 – Vložení fotogalerie

Pomocí fotogalerie lze vložit hromadně několik fotografií najednou, ty jsou pak v článku zobrazeny jako miniatury a po kliknutí se zobrazí ve větším rozlišení. Okno pro vložení fotogalerie se zobrazí po stisknutí tlačítka Fotogalerie (viz Obr. č.  6). Zde se na jednotlivých kartách nachází možnosti, co chceme vložit. Pokud chceme umístit fotku z již existující galerie, můžeme vložit pouze jeden obrázek (Obr. č.  9: zleva - karta č. 1). Karta č. 2 slouží k vložení všech fotek z již existující galerie. V nejčastějším případě však budeme potřebovat nahrát nové obrázky a vytvořit novou fotogalerii. Před nahráním samotných obrázků je nejprve nutné vytvořit novou kategorii (slovem kategorie se zde rozumí složka či galerie) a k tomu slouží karta č. 4. Po vytvoření kategorie můžeme přejít na kartu č. 3 a nahrát obrázky.

Obr. č.  9        Okno pro vytvoření/vložení fotogalerie

Obrázky lze nahrávat hromadně (několik souborů najednou), a to buď otevřením okna pro výběr, nebo pouhým přetažením fotek z počítače na zelené tlačítko. Pokud zaškrtneme volbu „Nastavit jednotný název pro všechny obrázky“, bude všem nahraným obrázkům vytvořeno jméno, které je následně třeba uvézt v poli „Jednotný název“. Pokud tato volba není zatržena, je možné obrázky po přetažení na zelené tlačítko pojmenovat jednotlivě. Máme-li všechny obrázky vybrány a pojmenovány, stiskneme tlačítko Nahrát. Nyní jsou obrázky nahrány v kategorii (složce/fotogalerii), kterou jsme si předtím vytvořili/zvolili, pro její vyvolání v článku přejdeme na kartu č. 3 (Vložit kategorii) a zde zvolíme příslušný název galerie, kterou chceme do článku vložit. Následně se v textu objeví kód, který po uložení článku zajistí zobrazení dané fotogalerie.

Obr. č.  10      Ukázka kódu, který zajistí zobrazení fotogalerie

Poznámka: v okně pro vložení článku se vložené obrázky nezobrazí, zobrazí se pouze kód, který následně zajistí jejich zobrazení až po uložení článku.

Upozornění: do fotogalerií i do obrázků v textu je dovoleno uploadovat POUZE AUTORSKÉ FOTOGRAFIE. Je důsledně zakázáno nahrávat fotografie, které podléhají autorským právům třetích stran, a to VČETNĚ fotografií spadajících pod licenci Creative Commons apod (ty je možné použít pouze v případě tzv. Hlavních obrázků, viz výše).

 

3.4   Vložení videa/audia k článku

Video či audio je možné vložit na kartě Média, a to buď nahráním vlastního souboru, nebo odkázáním na externí službu (např. Youtube). Preferovaným typem souboru při nahrávání videa je komprimovaný formát MP4 (MPEG-4, H.264), pro audio MP3, maximální možná velikost nahrávaného souboru je 128 MB. Z důvodu úspory místa na fakultních serverech je doporučeno nevkládat zbytečně velké soubory, zpravidla nemá smysl na web nahrávat videa ve full HD rozlišení či v nekomprimovaných formátech. Pro převod a kompresi nadrozměrných videosouborů je možné použít například freewarový program Freemake Video Converter[3].

Při vkládání videa/audia v rámci Samostatného projektu není doporučeno užíváno externích služeb, ale je doporučeno využít možnosti nahrát soubor na server, kde bude bezpečně uložen.

 

3.5   Vložení přílohy

Na kartě Přílohy je možné nahrát soubor v různých formátech (např.: .pdf, .docx, .zip), který se zobrazí pod článkem jako příloha ke stažení. Zde je nutné uvézt název přílohy.

Obr. č.  11 Vložení přílohy k článku

 

3.6   Vložení článku – dokončení, schválení, odmítnutí

Máme-li vloženy všechny součásti článku (text, hlavní obrázek, popř. video, fotogalerii či přílohu), můžeme článek uložit (ukládání je možné provádět i průběžně) a zavřít. Po uložení je článek zanesen do systému a čeká na kontrolu a schválení editorem. V této fázi článek není zveřejněný a po tuto dobu je možné ho dále upravovat.

Schválení článku – Jakmile je článek editorem schválen, je publikován na portálu Pres.UPmedia.cz. Je potřeba mít na paměti, že jakákoliv editace článku (opětovné uložení) po tom, co byl článek zveřejněn, přepne článek zpět do nezveřejněného stavu. V takovém případě je nutná opětovná kontrola a zveřejnění editorem. Proto není možno editovat již zveřejněné články, bez předchozí domluvy s editorem, jelikož zvláště u starších článků se o potřebě opětovného zveřejnění nemusí editoři již vůbec dozvědět.

Odmítnutí článku – Pokud článek nevyhovuje stanoveným požadavkům, je editorem odmítnut a vrácen autorovi k přepracování. V takovém případě zůstává článek nezveřejněný a do jeho titulku je editorem připsáno označení „K PŘEPRACOVÁNÍ“ – to autor pozná ve výpisu článků na své osobní stránce (je tedy potřeba si svou osobní stránku kontrolovat).

Oprava článku – Když je odmítnutý článek autorem opraven, je nutné z titulku článku odstranit označení „K PŘEPRACOVÁNÍ“ a místo něj vložit označení „OPRAVENO“, jen podle toho editoři poznají, zda už je článek opraven či nikoli, a zda mohou provést jeho kontrolu.

 

4  Samostatné projekty

Vkládání samostatných projektů se řídí podle podobných pravidel jako vkládání klasických článků, je zde pouze několik specifik. Při výběru kategorie článku je nutné zvolit jednu ze sedmi podkategorií Samostatných projektů (tedy Fotožurnalistika, TV žurnalistika, online, apod.), podle daného studijního zaměření. Dále je nezbytné vložit k projektu i všem jeho částem štítek ve tvaru „jmeno prijmeni samostatny projekt“. Vložení tohoto štítku je nutné pro rychlé dohledání projektu během státní závěrečné zkoušky.

 

Obr. č.  12      Vložení samostatného projektu

Pokud vkládáte Samostatný projekt např. z psané či TV žurnalistiky, měl by kromě samotného textu či videa obsahovat také hlavní obrázek, který může být pouze ilustrační, nebo lze použít i screenshot z videa. Obecně pro všechny články na portálu platí, že by měly obsahovat hlavní obrázek, který slouží jako náhledový a spolu s perexem uvozuje článek.

Samostatný projekt musí obsahovat perex, který bude před samotným tělem práce, a jako perexy u klasických článků musí být oddělen oddělovačem introtextu (viz kap. 3.2).


5  FAQ

 

1. Jsem nový student, jak mám na portál vložit článek?

Nejprve je potřeba se na portál zaregistrovat, vyčkat na schválení účtu administrátorem a teprve poté je možné vkládat články. Před registrací je nutné si prostudovat výše uvedený manuál.

2. V manuálu se píše, že není povoleno nahrávat na portál fotografie, ke kterým nemám autorská práva. Píšu článek o setkání prezidenta s občany Olomouce, kde mám vzít jeho fotku?

a)    Jděte na místo setkání a vyfoťte ho.

b)    Podívejte se do interní fotobanky portálu Pres.UPmedia.cz, jestli ho nevyfotil někdo před vámi, pokud ano, můžete fotografii použít jako ilustrační (případně improvizujte: najděte alespoň fotku olomouckého náměstí, kde k setkání došlo, fotku prezidenta z jiné situace apod.).

c)    Podívejte se na oficiální zdroje, zda nenabízí fotografie k užití pro média (v tomto případě např. www.hrad.cz).

d)    Prohledejte fotobanky, které nabízejí fotografie pod licencí Creative Commons (viz poznámka č. 2 na str. 7).

e)    V každém případě uveďte zdroj.

3. Píšu článek o tom, že americká hudební skupina xy vydala nové album, kde mám vzít jejich fotku, když nemám možnost je nikde vyfotit?

a)    Podívejte se na oficiální zdroje, tzn. jejich web, patrně tam budou k dispozici oficiální promo fotky.

b)    Prohledejte fotobanky, které nabízejí fotografie pod licencí Creative Commons.

c)    V každém případě uveďte zdroj.

 [1] Více o licenci Creative Commons: https://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

[3] Dostupný zde: http://www.freemake.com/cs/free_video_converter