Záměr samostatného projektu: Postoj kandidátů do krajských voleb 2020 k environmentální problematice v Olomouckém kraji

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Záměr samostatného projektu, jehož součástí jsou čtyři články vložené do systému se stejnojmenným štítkem samostatny projekt Genserová.

1) Cíl práce
Cílem práce je zhotovení krátkých rozhovorů s kandidáty do krajských voleb 2020 pojednávající o stavu životního prostředí v Olomouckém kraji. Sada tří otázek bude položena napříč politické reprezentace, aby byla zachována novinářská vyváženost a možnost vyjádření dostal každý. Jako aktuální environmentální téma, na které se v otázkách budu ptát bude aktuálně diskutovaný záběr orné půdy u Hněvotína, který byl schválen současným zastupitelstvem. Druhým reflektovaným problémem bude stav Jeseníků postižených kůrovcem. Jakmile získám odpovědi od vybraných respondentů, vyhotovím čtyři žurnalistické texty. Jedním z textů bude článek, který především uvede kontext a shrne nasbírané odpovědi, dalšími třemi texty budou poskládané z odpovědí kandidátů k dané otázce.  
Výsledkem by tedy měl být jakýsi souhrn jednotlivých pohledů napříč politickým spektrem zasazen do reálné skutečnosti environmentální politiky. K tomu mi pomůže rešerše žurnalistických textů vydaná na daná témata. Respondenty vyberu dle sestavených kandidátek. Budu se tedy snažit vždy vybrat kandidáta, který má k environmentální politice blízko, pokud takového kandidáta na kandidátní listině neobjevím, budu kontaktovat tiskové oddělení politického uskupení nebo jejich lídra. Všichni respondenti dostanou stejnou sadu tří otázek. Respondent se může rozhodnout buď odpovědět korespondenčně nebo telefonicky. 

 

Otázky pro kandidáty budou znít následovně:

Jak velkou prioritou bude pro vaše politické hnutí/pol. stranu environmentální politika? Máte už konkrétní kroky, které chcete navrhnout a mají přispět ke zlepšení?

Jak se stavíte k aktuálně schválenému záběru orné půdy u Hněvotína?

Jak byste řešil aktuální kůrovcovou krizi v Jesenících?

 

Oslovím tato politická uskupení a kandidáty:

ANO – hejtman Ladislav Okleštěk, přes tiskovou kancelář (Lichnovský)

ČSSD – Jiří Zemánek, přes asistentku E. Schwarzovou

ODS – Dalibor Horák, přímo telefonicky/e-mail

PIRÁTI A STAROSTOVÉ – Ing. Et Ing. Martin Šmída, telefonicky/e-mail

SPD – Pavel Jelínek, přes tiskové oddělení

SPOJENCI – Marian Jurečka, telefonicky přímo

MORAVANÉ – Dušan Tejkal, e-mail/telefon

KSČM – Ludvík Šulda, BBA, telefonicky/e-mail

SOUKROMNÍCI+ODA – Bohuslav Coufal, telefonicky/e-mail

TRIKOLÓRA – Zuzana Majerová Zahradníková, přímo telefonicky/e-mail

 

2) Zdůvodnění volby tématu

Téma jsem si vybrala z důvodu osobní blízkosti k environmentalistice, která je dle mého názoru v mediích stále nedostatečně pokrytá. Navíc vnímám, že v kraji je případ záběru kvalitní orné půdy u Hněvotína tématem většího rozsahu, kvůli kterému vznikla byla dokonce podaná žaloba samotnou obcí. Dalším důvodem jsou blížící se krajské volby. Proto věřím, že mnou odvedená práce může být oceněna voliči z kraje, které dané téma zajímá a dávají mu prioritu. Texty vyjdou v rubrice Politická korida na webovém zpravodajském portále Olomoucká Drbna, který má měsíčně okolo 250 000 unikátních čtenářů a přibližně 500 000 návštěvníků měsíčně. Tím pádem se může mnou zpracované téma dostat k podstatné části obyvatel Olomouckého kraje.  Životní prostředí se týká každého, proto si myslím, že tento projekt má smysl a může přispět ke zlepšení povědomí o aktuálním stavu životního prostředí v kraji. Navíc téma má přesah do celostátní politiky, a proto vnímám projekt jako obecně přínosný do veřejné diskuze.

 

3) Zdroje/stav problematiky

Téma číslo jedna je zábor orné půdy u Hněvotína. Na toto téma vznikl také vznikly dvě petice. Jsou vytvořené online a  jedná má v tuto chvíli okolo 1700 podpisů, druhá přibližně 800. Obec Hněvotín sama o sobě závor půdy nepodporuje a podala žalobu ke krajskému soudu. 

Zábor půdy však není téma jen Olomouckého kraje. Při rozhovoru se Zdeňkem Žaludem, který působí v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, jsem se ho na tento trend ptala:

 

„V současné době se v našem regionu řeší například plánované zastavění úrodné půdy u Hněvotína. Jak vy vnímáte to, že se úrodná půda zastavuje novými stavbami a není pro společnost natolik důležitá?“
„Vnímám to velice negativně. Naše krajina je relativně náchylná ke změně klimatu. Ať už se jedná o erozi půdy nebo utuženost půdy. Třetím faktorem, který tomu napomáhá, je právě nekoordinovaná zastavěnost půdy. My ročně ztrácíme v České republice zhruba 3000 ha zemědělské půdy, i když nejde jen o její zastavěnost, ale i o převod zemědělské půdy na lesní. Denně se však v naší republice zastaví přibližně 10 fotbalových hřišť. To je výrazný podíl zemědělské půdy, která by mohla být použita k produkci potravin. Pravdou ovšem je, že nemáme efektivní legislativu, která by stavby na kvalitní půdě zastavění omezovala. V dnešní době je rozhodující pro výstavbu především blízkost infrastruktury bez ohledu na to, jak bonitní je daná půda,“ odpověděl Zdeněk Žalud.

 

Podobný projekt tomu mému jsem během své rešerše nenašla, proto si myslím, že je svou podstatou originální. Ovšem, k vypracování mého projektu budu potřebovat různé mediální výstupy, které byly již vydané, abych se v problematice lépe zorientovala. Projekt tedy navazuje na ně a snaží se udělat jednoduchou syntézu informací od politických představitelů. Projekt dá prostor čtenáři pro porovnání postojů, aniž by musel informace shánět postupně.

 

4) Ideový plán

Rozhovory nejdou příliš do hloubky, jsou opravdu spíše povrchové, projekt ale ani nemá za cíl podrobné rozebrání tématu, jakožto spíše srovnání postojů jednotlivých kandidátů k environmentální problematice v kraji před konáním krajských voleb. Projekt tak splňuje zásady novinářské práce – aktuálnost, vyváženost a informativnost.

Informace získané od respondentů doplním o informace získané z tisku pojednávající o zmíněných problémech v kraji.

 

5) Postup práce + zdůvodnění způsobu zpracování, volby jednotlivých řešení apod. 

1. Ujasnění záměru a cílů práce, čeho chci dosáhnout a proč tento projekt zpracovávám 
2. Rešerše environmentálních témat v kraji
3. Vyhledání potřebných informací – především jména kandidátů do krajských voleb, hledání kontaktů na konkrétní osoby. U jednotlivých stran/hnutí se budu snažit najít kandidáta, který se o environmentální politiku zajímá, pokud takového kandidáta strana neuvádí, oslovím lídra kandidátky. Hledání informací v programech stran vztahující se k environmentální politice.
4. Příprava série otázek, které splňují obecnou i konkrétní rovinu vybraných témat – Kůrovcová krize Jeseníků, Zábor půdy u Hněvotína.
5. Kontaktování jednotlivých osob – bud emailem nebo telefonicky, následné zpracování odpovědí, oslovení respondenti mají na odpověď tři pracovní dny. 
6. Přepis telefonických odpovědí, třízení odpovědí do třech jednotlivých článků. Zasazení získaných informací do souvislého textu s doplněným kontextem a vyjádření dalších subjektů (neziskové organizace, experti)
7. finální úprava textů do grafické podoby, korektura

8. Zařazení článků do redakčního plánu Olomoucké Drbny, rubrika Politická korida

9. září Stav environmentální politiky v kraji
16. září Kauza Hněvotín
23. září Kůrovec v Jesenících

 

6) Sebehodnocení

Cíl se mi víceméně podařilo naplnit. Určitě by se dalo na toto téma sepsat ještě více textů, které budou probírat téma více do hloubky. V mých textech k tomu bohužel už nebyl takový prostor, jelikož zpracovat celkem třicet odpovědí je přeci jen už samo o sobě pracné. Výsledné texty jsem chtěla zachovat čitelné, proto tři texty, kde jsou doslovné odpovědi politiků, nejsou doplněny o kontext tolik, jak jsem si původně představovala, krátký kontext uvádím pouze v perexu článků. Také si uvědomuji jistou využitelnost textů samotnými politiky k jejich osobnímu PR. Za sebe ale mohu říct, že jsme projekt vykonala jak nejlépe jsem dovedla a dodržela při něm zásady žurnalistické práce. 

 

7) Literatura, zdroje 

Report EU z roku 2018 s žebříčkem zemí s informacemi o počtu emisí CO2:

EDGAR - Fossil CO2 emissions of all world countries, 2018 report - European Commission. EDGAR - EDGAR was present at COP23 with: - European Commission [online]. Dostupné z: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2018&dst=CO2emi&fbclid=IwAR0WzTa4UrDTCuYnSUrKnbo2veC9HeXZWoX4CH0o_xyxEE_q1pYRL3f9QKw

Čech zatíží planetu více zplodinami než Číňan. A je dokonce nejhorší ze západní i střední Evropy - Seznam Zprávy. Seznam Zprávy [online]. Copyright © 1996 [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prekvapiva-data-cesko-je-na-tom-s-emisemi-na-hlavu-hur-nez-cina-zijeme-si-nad-pomery-a-plytvame-79562

 

Online články na téma životního prostředí v Olomouckém kraji:

ROZHOVOR: Zažíváme změny ve stupních Celsia, přičítat to astronomickým procesům je mylné, říká expert na klima | Společnost | Zprávy | Olomoucká Drbna - zprávy z Olomouce a Olomouckého kraje. Olomoucká Drbna - zprávy z Olomouce a Olomouckého kraje [online]. Dostupné z: https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/17378-rozhovor-zazivame-zmeny-ve-stupnich-celsia-pricitat-to-astronomickym-zmenam-je-mylne-rika-expert-na-klima.html

Půda v kraji ztrácí na ceně, kvůli erozi - Olomoucký deník. Olomoucký deník - informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/puda-v-kraji-ztraci-na-cene-kvuli-erozi20110714.html

Beton místo černozemě? Hněvotín podává žalobu kvůli záboru půdy - Deník.cz. Deník.cz - informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://www.denik.cz/regiony/hnevotin-podava-zalobu-kvuli-zaboru-44-hektaru-pudy-20200625.html

Hněvotín bude žalovat kraj, kvůli záboru půdy pro technologický park - Olomoucký deník. Olomoucký deník - informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/hnevotin-bude-zalovat-kraj-kvuli-zaboru-pudy-pro-technologicky-park-20191009.html

CHKO Jeseníky povolila kácení na Rejvízu. Ekologové se chtějí proti rozhodnutí odvolat — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2845091-chko-jeseniky-povolila-kaceni-na-rejvizu-ekologove-se-chteji-proti-rozhodnuti

Výjimka pro kůrovcové kácení na Rejvízu neplatí, ministerstvo ji už podruhé zrušilo — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2974943-vyjimka-pro-kurovcove-kaceni-na-rejvizu-neplati-ministerstvo-ji-uz-podruhe-zrusilo

Ztrácíme kvalitní půdu, voda smývá miliony - Olomoucký deník. Olomoucký deník - informace, které jsou vám nejblíž [online]. Copyright © [cit. 14.09.2020]. Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ztracime-kvalitni-pudu-voda-smyva-miliony-80180508.html

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Leden 2021 »
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace