út., 25. duben 2017 20:13

Multikulturní Olomouc

Samostatný projekt kulturní a fotografická specializace pod vedením Ing. Petra Zatloukala.

Cíl
Olomouc je známým a oblíbeným studentským městem. Nemalá část studentů, kteří v Olomouci pobývají, je jiné národnosti než české. Tento samostatný projekt si klade za cíl vytvoření fotografického zobrazení a přiblížení multikulturní Olomouce prostřednictvím zachycování osob jiných národností v prostředí Olomouce. Jedenáct fotografovaných osob se řadí mezi zahraniční studenty Univerzity Palackého, jedna na univerzitě vyučuje. Spolu s fotografiemi chci vytvořit i krátké příběhy účastníků fotoprojektu.

Zdůvodnění volby tématu
Při zvažování volby tématu jsem zohlednila svůj zájem o cizí země a jejich obyvatele.
Komunikaci s jinými národy vnímám jako kulturní přínos. Olomouc coby studentské město nabízí pestrost v národnostním složení studentů. Zjišťování vztahu zahraničních studentů k Olomouci, jejich obyvatelům a odhalování jejich příběhů považuji za novinářskou výzvu.
Jedním z důvodů tématického zaměření práce je i současná prezentace multikulturality v českých médiích, jelikož se v posledních letech řeší hlavně v souvislosti s migrační krizí.
V Olomouci téma zahraničních studentů nejvíce rezonovalo před dvěma lety v souvislosti s bulvárním zobrazením výměny názorů muslimských studentů a s petičního stánku proti přijímání uprchlíků. Domnívám se, že kulturnímu rozměru mísení národů není dáván dostatek prostoru, a proto se ho pokusím nastínit v podobě introdukce zahraničních studentů a osoby pracující pro univerzitu.

Stav problematiky
Nenašla jsem podobný fotografický projekt kulturního zaměření. S tvorbou příběhů lidí v Olomouci a jejich fotografováním pracuje projekt Humans Of Olomouc, nezaměřuje se však pouze na studenty
.

Ideový plán
Projekt se bude snažit zachytit jednotlivé zahraniční studenty a současně reflektovat jejich vztah ke studiu v Olomouci, městu samotnému a jejich osobním zkušenostem a příběhům. Pro účely focení vyberu místa v Olomouci, která by se ve výsledném setu fotek neměla opakovat. Záměrem je vytvořit 12 fotografií s olomouckými arch
itektonickými a přírodními dominantami na pozadí, aby bylo zřetelné, že se osoby nacházejí v Olomouci. Výběr studentů se bude odvíjet od nafocených národností, aby se v projektu neduplikovaly.

Portrét v přirozeném prostředí
U portrétní fotografie se dbá na vhodné světlo a příjemně naladění portrétované osoby. Za nejvhodnější nástroj pro portrét se považují digitální zrcadlové fotoaparáty, které mají větší dynamický rozsah, a proto zachytí více světla a stínů. Portrétní fotografii by měla zachycovat oči, ať už se v ideálním případě dívají do objektivu anebo se dívají jinam.
Při fotografování je důležité vyjádření prostoru. Hlavní motiv fotografie by měl být dostatečně ostrý. Velmi důležitá je kompozice, kterou narušují světlé nepodstatné prvky, čímž odvádí pozornost pozorovatele fotografie od hlavního motivu.
Pro fotografie bude společným jmenovatelem převážně výběr portrétních fotografií, kdy bude kompozice volena s dominantním zobrazení postavy s použitím hloubky ostrosti fotografie pro ustupující pozadí fotografie.

Zahraniční studenti na Univerzitě Palackého
V roce 2014 měla univerzita 844 zahraničních studentů, jejichž pobyt byl delší než 4 týdny.
Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce byl v r. 2015 program Erasmus.  V loňském roce se téměř sto zahraničních studentů učilo na Univerzitě Palackého česky. V dlouhodobém záměru univerzity se uvádí, že bude systematicky podporovat a integrovat zahraniční studenty do života akademické obce a celé společnosti.“ K začlenění zahraničních studentů se UP slouží i volitelný předmět Čeština jako cizí jazyk. Na základě strategických cílů univerzity by měl počet zahraničních studentů do roku 2020 převyšovat 10 % celkového počtu studentů. Univerzitní nabídka cizojazyčných programů tak bude odpovídat postavení univerzity v evropském kontextu.

Postup práce
Nejprve jsem kontaktovala zahraničního studenta, který byl spolubydlícím mého spolužáka na kolejích. Tímto způsobem jsem pak získala kontakty na další zahraniční studenty, díky nimž jsem prostřednictvím sociálních sítí nebo telefonní komunikace měla opět možnost oslovit další osoby. Pro stejné národnosti jsem získala několik zástupců daného státu, ale s ohledem na kritérium neopakování národností jsem jich nevyužila. Celkem jsem oslovila 21 studentů, z nichž bylo 11 ochotných se na projektu podílet. Sérii jsem doplnila osobou vyučující na Univerzitě Palackého, která navštěvuje univerzitní kurzy pro cizince. Fotografie vznikaly v dubnu s výjimkou jedné osoby focené v únoru. Pro realizaci fotografií ve venkovním prostředí byl žádoucí dostatek světla.
Počasí bylo proměnlivé, ale v průběhu dní pořizování portrétních fotografií vesměs umožňovalo.

Použité vybavení
Pro focení jsem využila dva digitální zrcadlové fotoaparáty. Prvním byl Canon 1200D se základním objektivem 18-55 mm a teleskopickým objektivem 75-300 mm. Pro teleskopický objektiv jsem ovšem nenašla mnoho využití. Jako druhý fotoaparát mi posloužil Nikon D5200 se zoomovacím objektivem Nikkor o rozsahu 18-140 VR.
U fotografií pořízených Canonem jsem využila manuálního režimu, u uživatelsky náročnějšího Nikonu jsem si manuální režim spíše zkoušela a pracovala především s poloautoumatickým režimem, kdy jsem fotoaparát nechala pracovat s délkou expozice a nastavovala dle potřeby clonu.


Postprodukce

K úpravě fotografií, které byly pořizovány i ve formátu RAW jsem využila program Adobe Lightroom 6.3. Pracovala jsem především s úpravou kontrastu fotografií, nastavením jasu a stínů a pro fotografie, kde byl potřebný větší zásah jsem použila korekci expozice a barevného tónu fotografie. Některé fotografie jsem ořezávala pro zajištění lepší kompozice a odstranění rušivých elementů. 

Popis fotografií

Fotografie 1

Floyed Sekgobela, 26 let, student magisterského oboru mezinárodních rozvojových studií

Floyed pochází z Jihoafrické republiky, kde má přezdívku Mozilolo. Známe se dva roky, tudíž jsem ho k focení nemusela dlouho přemlouvat. V Olomouci bydlí na kolejích Evžena Rošického, ale často díky studiu cestuje i do dalších zemí Evropy. Čas od času na kolejích připravuje typická jihoafrická jídla pro své přátele. „Olomouc je báječné město rozdílných lidí z nejrůznějších zemí. Dává mnoho příležitostí k poznání jiných kultur,“ řekl mi a dodal i o svou negativní zkušenost v Olomouci: Jednou mě nějací lidé přepadli na vlakovém nádraží a ukradli mi telefon."

Floyeda jsem fotografovala ve chladný únorový den, protože mi napsal, že následující den odlétá na několik měsíců domů. Rozhodla jsem se ho fotografovat v centru města u Mariánského sloupu a Arionovy kašny. Floyed byl zprvu trochu nervózní, protože měl strach, že zase přijde o svoje věci a neustále sledoval svou tašku.

Floyed Sekgobela u Arionovy kašny

Do výsledné série jsem vybrala fotografii Floyeda u Arionovy kašny s želvou v pozadí, kdy je hlavní dominantou fotografie jak Floyed, tak i v pozadí vystupující želva. K fotografování jsem použila Nikon D5200. Fotografie vznikla za použití ohniska 38mm, času expozice 1/125 s korekcí -0,3, clona f/11, ISO 250. Při zpracování obrazu byla fotografie hodně oříznuta, zvýšen kontrast, a světelnost.

Fotografie 2

Albina Feofilaktova, 22 let, studentka bakalářského oboru teorie a dějin dramatických umění na škole

Albina je původem z Ukrajiny. Mluví rusky a jak mi řekla, neví, zda se cítí jako Ukrajinka nebo Ruska. Po dokončení jedenáctileté školy se domluvila s rodiči, že kvůli ekonomickému a politickému stavu země odjede pryč.
Zaujalo mě, jak dobře mluví česky. „
Měla jsem roční kurz češtiny v Poděbradech. Následovaly přijímací zkoušky v Olomouci, kdy jsem na ústním pohovoru dokázala říct jen, že tady strašně chci studovat a oni mě přijali. Rozhodovala jsem se mezi Prahou a Olomoucí, ale budova Konviktu a obecně město byly tak krásné, že jsem o výběru Olomouce neměla pochyby,“ vysvětlila mi.
První dva roky se bavila s Ukrajinci a Rusy, až později se spřátelila i s Čechy. Otevřeně přiznala, že se tady cítí osaměle. „
Vyměnila jsem domov za samotu v Olomouci. Město za to nemůže, je to jinou mentalitou lidí. Také mi chybí má rodina.“

Albinu jsem fotografovala u sloupu Nejsvětější Trojice, v Parkánových zahradách a u Jupiterovy kašny. S ohledem na vztah k univerzitě jsem ve výsledku vybrala jsem fotografii v Parkánových zahradách.

Albina Feofilaktova v Parkánových zahradách
Fotila jsem Nikonem D5200 s ohniskem 80mm, čas expozice 1/320 bez korekce a clonou f/5,6 při ISO 640.

Při zpracování fotografie byl zvýšen kontrast fotografie s potlačením jasu a zesvětlením stínů a mírně navýšena expozice s potlačením sytosti zelené barvy v pozadí.

Fotografie 3

Erika Valentini, 22 let, studentka bakalářského oboru španělské a anglické filologie

Domovem Eriky je Puglia v provincii Lecce na jihu Itálie, ale vysokou školu navštěvovala v Toskánsku. Před dvěma lety navštívila Prahu a zamilovala se do České republiky.
„Zajímají mě chladná města a centrální Evropa, protože se hodně liší od mého domova,"
poznamenala, když jsme se spolu procházely Olomoucí.
Zeptala jsem se Eriky
na rozdíly mezi Čechy a Italy. „Místní lidé mi připadají méně přátelští a mnohem méně hluční. Jsou ale milí a nápomocní, zvlášť na univerzitě, kde se cítím dobře jako ve městě samotném," uvažovala.
Podle Eriky se v Olomouci najdou místa pro zábavu i odpočinek: „Ráda se procházím v parku a poslouchám řeku. Když se chci bavit, můžu si vybrat z mnoha hospod.“
Začátky pro ni byly těžké. „
Češi mi připadají hodně dochvilní. Nemohla jsem si zvyknout na úplně jiné stravování, ale už je to lepší. Těstoviny mi tu chutnají,“ řekla se smíchem.

Erika Valentini panoramatická fotografie

Rozhodla jsem se Eriku fotografovat na střešní terase Přírodovědné fakulty, abych docílila panoramatické fotografie s Katedrálou svatého Václava. Z fotografií s různými dominantami na pozadí jsem vybrala tu, na které Erika stojí před budovou Kozlovny, takže pivnice neruší historický pohled na město. Kromě fotografií na střeše jsem se párkrát pokusila ji zachytit i u řeky Bystřice, ale nenašla jsem vhodnou dominantu pro kritérium fotografie.

Fotografie byla pořízena Canonem 1200D s použitím ohniska 28mm, na manuální režim, čas expozice 1/400 a clona f/4,5 při ISO 100.

Při zpracování v počítači byl zvýšen kontrast fotografie a maximálně snížen světelný jas.

Fotografie 4

Souleyman Tahir, 24 let, student bakalářského oboru geologie

Souleyman se mi představil jako Sulley. Narodil se v Jeddahu v Saudské Arábii. „Moji rodiče pocházejí z Čadu a do Saudské Arábie se přestěhovali kvůli práci. V Čadu jsem nikdy nebyl, ale rád bych," vysvětlil mi. Po ukončení střední školy se rozhodl svou zemi opustit. „Myslím, že vzdělání v České republice je na lepší úrovni než u nás, navíc není tak drahé," řekl mi v Čechových sadech.
O Olomouci se dozvěděl díky stránkám univerzity, předtím o ní nikdy neslyšel. Teď už v ní studuje třetím rokem. „Doma jsem žil v druhém největším městě. V Olomouci se dá kamkoli dostat za méně než dvacet minut. Líbí se mi také olomoucké historické budovy, u nás se neustále staví moderní,"
dodal.

Souleyman Tahir v Čechových sadech

Ze Sulleyho fotografií jsem vybrala jednu z parku v Čechových sadech pro její přirozený kontrast. Fotografováno na Canon 1200D s ohniskovou vzdáleností 55mm, manuální režim, čas expozice 1/50, clona f/5,6 při ISO 100.

Minimální úprava v podobě snížení celkového jasu.

Fotografie 5

Filip Ondrkál, 22 let, student bakalářského oboru archeologie

Filip pochází z Moravského Lieskového, vesnice v okolí Trenčína na Slovensku. Nerad se fotí, takže mu chvíli trvalo, než si na fotoaparát zvykl.
K nápadu přihlásit se do Olomouce ho přivedlo sběratelství mincí. „Měl jsem ve sbírce mince Olomouckého biskupství, které byly krásně propracované. Začal jsem se díky tomu o Olomouc zajímat víc a zjistil jsem, že je tu moderní Přírodovědná fakulta,"
popisoval. Původní studium chemie ho nebavilo, a tak se přihlásil na archeologii. „Studium archeologie mě přivedlo zpátky k mincím, specializuji se na mince habsburské monarchie," řekl. Filip během tří let v Olomouci vypozoroval pár rozdílů mezi svým rodištěm a Olomoucí. „Myslím, že to tady žije víc kulturně než na Slovensku a pije se víc piva," zhodnotil s úsměvem.

Vybrala jsem fotografii Filipa u vnějšího opevnění Korunní pevnůstky.

Filip Ondrkál u Korunní pevnůstky

Fotografie byla vyfocena na Canon 1200D s ohniskem 32mm, čas expozice 1/50, clona f/4,5 při ISO 100.

V počítači provedeno oříznutí fotografie k docílení detailního portrétu a dále úprava jasu a kontrastu.

Fotografie 6

Camille Alexandre, 22 let, studentka bakalářského oboru Aplikované ekonomie

Camille pochází z města Clermont-Ferrand ve střední Francii. Je drobná a chvíli mi připadalo, že se trochu ostýchá. „Moje město se od Olomouce hodně odlišuje. V Olomouci bývá často zataženo. Ve Francii máme jiné klima, jinou architekturu a atmosféru města. A hory, spoustu hor,“ řekla mi. Ve Francii o víkendech pracovala jako servírka. Prvně studovala fyzioterapii, ale studium bylo nad její síly: „Předměty na předchozím oboru mě bavily víc. Je pro mě těžké najít si svou cestu. Ještě nevím, co chci v budoucnu dělat, ale doufám, že mě to bude bavit."

Vybrala jsem fotografii Camille v altánu v Čechových sadech, kdy je Camille dominantou fotografie.

Camille Alexandre v altánu v Čechových sadech

Fotografie byla pořizena Canonem 1200D s ohniskem 29mm, časem expozice 1/30 při cloně f/4,5 a ISO 100.

Zpracováním fotografie v počítači byl snížen jas mírně přepáleného místa oblohy, snížena celková expozice obrazu, upravena sytost zelené barvy v pozadí a použití sjednocujícího filtru pro úpravy v obličeji a zaostření očí.

Fotografie 7

Vinay Pathak, 30 let, student doktorského oboru biofyziky

Ind Vinay mi nabídl, ať za ním přijdu na na jarní etapu Flory 2017. Procházeli jsme stánky a povídali si o Indii a jeho vesnici Amiliya Khurd. Na Flóře byli pávi, které jsem mu chtěla ukázat. „Na pávy jsem zvyklý. V naší vesnici jich máme mnoho,“ reagoval. Postupně jsme se dostali i k vážnějším tématům. "Olomouc se mi líbí, ale časem chci zpátky do Indie. Jen se bojím, abych našel práci, až se vrátím. V Indii studuje doktorské studium mnoho lidí a země má vysokou nezaměstnanost,řekl. Na Flóře se mu líbilo a při focení se vůbec neostýchal. Postupem času opět zvážněl. „Jsem tu tři roky, ale lidé se na mě pořád podivně dívají. Nepřipadá mi, že jsou k cizincům vřelí. Zaznamenal jsem i pár rasistických událostí,“ svěřil se. „Je mi trochu líto starých lidí, kteří musejí všechno dělat sami. Nemohou třeba skoro chodit, ale nikdo se o ně nepostará,“ sdělil mi své postřehy.

Nejpovedenější fotografií Vinaye je podle mého názoru detailnější portrét s pozadím rozkvetlých tulipánů ve Smetanových sadech.

Vinay Pathak ve Smetanových sadech

Fotografováno bylo na fotoaparát Canon 1200D s ohniskem 41mm, časem expozice 1/50 při cloně f/5 a ISO 100.

Fotografie byla mírně oříznuta pro větší zdůraznění obličeje a posun doprava, zvýšen její kontrast a snížen jas.

Fotografie 8

Oğuz Can Yagzi, 22 let, student bakalářského oboru grafický design

Domovem Oğuze je Istanbul v Turecku. Celý život ho lákala Evropa, a tak se rozhodl, že před dokončením studia si vyzkouší pobyt v jiné zemi prostřednictvím programu Erasmus. „Nikdy předtím jsem nebyl v zahraničí. Vybral jsem si Českou republiku na základě doporučení přátel, kteří tu byli a říkali, že tu neutratím tolik jako jinde,“ vysvětloval.
Město mu během sedmi měsíců přirostlo k srdci: „Olomouc se stala mým druhým domovem.
Když jedu někam na dva dny na výlet, už se těším, až se sem vrátím. Nevím, zda dokážu odsud odejít.“

Vybrala jsem fotografii Oğuze na Wurmově ulici pro její celkovou přirozenost.

Oğuz Can Yazgi ve Wurmově ulici

Fotografováno na Canon 1200D s ohniskem 49mm, časem expozice 1/160, clonou f/5,6 a ISO 200.

Fotografie byla upravena mírným oříznutím, zvýšením kontrastu a vyšším snížením jasu.

Fotografie 9

Tea Glizijan, 27 let, studentka magisterského oboru Mediální studia

Tea pochází z města Banja Luka v Bosně a Hercegovině. V Olomouci studuje druhým rokem, mimo to pracuje v Brně. Mluví obstojně česky, protože absolvovala roční kurz češtiny v Praze.
„Na rozdíl od Banja Luky mi život v Olomouci připadá pomalejší. Kavárny zavírají brzo a o víkendu je tu úplné ticho,“ ř
ekla. Jiný styl života vypozorovala i u místních lidí. „Mladí lidé se více věnují koníčkům, a ještě k tomu pracují a studují. U nás nemají tolik možností pracovat, a tak tráví čas studiem,“ dodala
S Teou jsme při povídání narazily na její problém s českou kuchyní. „Dva roky se snažím si na jídlo zvyknout. Je pro mě těžké jíst hlavní jídlo bez pečiva, ale české pečivo mi vůbec nechutná. V Bosně máme výborné maso na grilu a čevapčiči, tady mi nechutná.“

Vybrala jsem fotografii u Terezské brány s budovou bývalých Vodních kasárna v pozadí. Snažila jsem se ji mimo vybranou lokalitu vyfotit i společně s bazilikou na Svatém kopečku ze střešní terasy Přírodovědné fakulty, ale bazilika byla příliš v dálce.

Tea Glizijan u Terezské brány

Foceno na Nikon D5200 s ohniskovou vzdáleností 50mm, časem expozice 1/250, clonou f/7,1 a ISO 640.

Upraven byl kontrast fotografie, zvýšen jas stínů a mírné oříznutí na levé straně pro odstranění rušivého elementu v podobě části automobilu.

Fotografie 10

Liang-Ting Juan, 31 let, zahraniční lektorka čínské filologie

Juan pochází z Yünlinu na Taiwanu. Kromě vyučování několika předmětů v čínštině se učí česky.
Dlouho jsme si povídat nestihly, protože spěchala na svou další hodinu. „Líbí se mi tu víc než na Taiwanu, hlavně mi vyhovuje počasí. Když jsem se minulé léto vracela na Taiwan, nemohla jsem vydržet to horko,“ řekla mi. V Olomouci má lepší pracovní podmínky. „Na Taiwanu se příliš pracuje. Pamatuji si, jak jsem byla v práci od devíti ráno do devíti večer, i když jsem měla mnohem vyšší plat. Tady jsem se naučila, jak si užívat života. Výše platu není tak důležitá, dokud mohu jíst dobré jídlo,“ vzpomínala se smíchem.

Vybrala jsem portrétní fotografii na nádvoří rektorátu, protože mi Juan nemohla věnovat více času pro focení na více lokalitách. Fotografie má nedostatek v podobě otevřených dveří v pozadí.

Liang Ting Juan v nádvoří rektorátu

Foceno na Nikon D5200 s ohniskem 34mm, časem expozice 1/80, clonou f/7,1 a ISO 640.

Při úpravě fotografie byl mírně zvýšen kontrast a snížen jas a provedeno mírné oříznutí.

Fotografie 11

Yan Chen, 26 let, studentka magisterského oboru biologie

Chen pochází z Chongqingu na jihu Číny. „V Olomouci není tolik lidí, v Číně lidé neustále někoho míjí. Hůř se mi tu ale chodí, takovou dlažbu nemáme," vysvětlila mi, když jsme chvíli stály na náměstí. Řekla mi o sobě, že má ráda divadlo: „Líbí se mi, že tu mohu jít do divadla za rozumnou cenu. V Číně návštěva divadla vyjde na hodně peněz.“

V den našeho setkání chvílemi pršelo. Chen neměla moc času, a tak jsem zariskovala a fotila ji pouze u olomouckého orloje. Konečně jsem tak našla využití pro teleobjektiv, protože jsem Chen postavila ke kašně a fotila ji zpovzdálí, abych neměla rušivé lešení okolo orloje v záběru. Chen má na brýlích kapky deště, díky nimž vznikla neoriginálnější fotografie série.

Yan Chen u olomouckého orloje

Obrázek byl vyfocen pomocí Canon 1200D s ohniskem 95mm, časem expozice 1/160, clonou f/4,5 na ISO 320.

Při úpravě byla fotografie oříznuta pro větší zdůraznění Chen a upraven jas fotografie.

Fotografie 12

Reiko Ishihara, 21 let, studentka bakalářského oboru mezinárodních vztahů

Reiko má trvalé bydliště v japonském Tokiu. Na schůzku málem nepřišla, protože se potřebovala učit na test. „Tokio je hodně moderní, rušné a šílené město. Olomouc vnímám jako mírumilovné město. O svátcích z ní odjíždí mnoho studentů, takže se trochu stává městem duchů. Současně si tu připadám jako v pohádce, obklopují mě samé krásné budovy,“ řekla mi.
Největší zážitek ji potkal na kolejích. „Když jsem sem přijela, dojalo mě, že se mi snažil pomoct pán z recepce, i když neuměl vůbec anglicky,“ řekla.
S příjezdem do Olomouce se pro Reiko změnil způsob stravování. „Jídlo mi tu chutná, ale na tak tučné nejsem zvyklá. Překvapilo mě, na kolika místech se tu dá koupit kebab,“ poznamenala.

Kvůli nedostatku času jsem měla možnost Chen vyfotit pouze u sloupu Nejsvětější Trojice. Záměrem bylo, aby Reiko co nejvíce vystupovala z fotky a sloup byl rozpoznatelným pozadím. Zvolila jsem kompozičně nejlepší fotografii, kde Reiko stojí více na pravé straně.

Reiko Ishihari u sloupu Největější Trojice

Fotografie byla pořízena na Nikon D5200 s ohniskem 66mm, časem expozice 1/80, clonou f/7,1 a ISO 640.

Fotografie byla upravena oříznutím a snížením jasu.

 

Sebehodnocení
Povedlo se nafotit jedenáct zahraničních studentů a jednu zahraniční lektorku Univerzity Palackého. Částečně se podařilo reflektovat jejich vztah k Olomouci a zjistit něco o jejich domovině. Někteří studenti a lektorka mi nemohli věnovat dostatek času, takže vzniklo méně jejich fotografií. Nepodařilo se pořídit fotografii s bazilikou na Svatém Kopečku, protože nikdo ze studentů neprojevil zájem o focení na tomto místě a nenalezla jsem vhodnou budovu, z které bych mohla vyfotografovat studenty s bazilikou na pozadí. Nedostatkem může být jistá stereotypnost většiny fotografií v souvislosti s požadavkem zachycení studentů i Olomouce.
Zachycené příběhy jsou krátké s ohledem na volbu fotografického zpracování. Budoucí projekty by na téma mohly navázat v psané podobě žánrem story nebo formou TV reportáže.

Zdroje:
BŘEZINA, Petr. Jak fotografovat portrét. In: Digiarena [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: https://digiarena.e15.cz/jak-fotografovat-portret
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR Univerzity Palackého v Olomouci na období 2016–2020. In: Univerzita Palackého v Olomouci [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/DZ_UP_2016-2020.pdf
Do 15 let budete naši otroci, křičeli v Olomouci Arabové, kteří napadli stánek s peticí. In: Blesk.cz [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-krize/321955/do-15-let-budete-nasi-otroci-kriceli-v-olomouci-arabove-kteri-napadli-stanek-s-petici.html
HUMANS OF OLOMOUC. In: Studiumartium.cz [online]. [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://studiumartium.cz/humans-of-olomouc/
OPOČENSKÁ, Jana. Téměř stovka zahraničních studentů se v Olomouci učí česky. In: Rozhlas.cz [online]. [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/temer-stovka-zahranicnich-studentu-se-v-olomouci-uci-cesky--1637131
STIBOR, Miloslav. Fotografie pro lidové školy umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. Učebnice středních odborných škol.
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015. In: Univerzita Palackého v Olomouci [online]. [cit. 2017-04-27]. Dostupné z: http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/VZC_UPOL_2015.pdf
Zobrazeno 2565 krát
Naposledy upraveno: čt., 24. červen 2021 11:41
Pro psaní komentářů se přihlaste