O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické produkce, ať již vzniklé v rámci výuky či mimo ni, prakticky si ozkoušet různé redakční procesy, získat první novinářské zkušenosti a také sebevědomí pro navázání spolupráce s jinými redakcemi. Díky provázání s výukou praktických kursů od prvního do posledního semestru a díky přirozené setrvačnosti a dynamice studentského kolektivu je pak vybraným úspěšným studentům nabídnuta role editorů, aby mohli nabyté zkušenosti dále předávat svým mladším kolegům a současně se sami mohli posunovat ve své novinářské kariéře, zkoušet si další, odpovědnější typ práce v médiích.

V roce 2015 se pak portál Pres.UPmedia.cz dočkal ku příležitosti 20. výročí katedry nového vizuálního stylu. Nové jméno portálu, Pres, odkazuje jednak (primárně) k mezinárodnímu „press“ coby univerzálnímu označení pro media, zároveň pres coby cizí slovo značí i „tlak“ (uzávěrek či deadlinů) a „časovou tíseň“ (typickou to situaci pro práci novinářů) či „nesnáze“ (které musí cestou za zajímavým článkem překonávat). V dalším z významů slova pres, „tlačenice“, je vedle zmíněného „tlaku“ skryté slovenské „tlač“, označující tisk a přeneseně i média obecně. V elektronických médiích, u audio a video formátů, je pak tlačítko press (či pokyn „press the button“) tím hlavním, které všechno spustí, a najdeme ho i na kamerách či diktafonech… Slůvko pres je pak skryto i v řadě dalších slov označujících reálie ze života a práce žurnalistů – touhu po profesní prestiži, šéfredaktorovo „presto“ jako pokyn pro dodání příspěvku „expres“, tedy co nejrychleji, aby byl redakční impresário spokojen, depresi provázející tvůrčí blok či neutěšenou situaci, již je třeba reportérsky zpracovat, napětí mezi psaním expresivním a seriózním, i snahu obé spojit, překlenovat propast mezi subjektivní impresí a co nejpřesnějším, obecně platným a sdělným popisem stavu věcí. A taky hektolitry espressa (nebo čehokoliv, co si na ně hraje), které novináře drží v pohotovosti, dokud příspěvky „nevisí“ na síti, noviny nevyjdou či relace není odvysílána… 

pres logo

Šéfredaktorem Presu je Mgr. Tomáš Holešovský, který na něm sám začínal v 1. ročníku publikovat. Po úspěšném ukončení studia Žurnalistiky na FF UP absolvoval tamtéž obor Mediální studia a momentálně zde pokračuje ve studiu v doktorském programu Mediální a kulturální studia. Mimo Presu, pro který editoval od roku 2016, absolvoval stáž ve zlínské redakci České televize, v roce 2018 psal pro olomouckou mutaci sítě regionálních médií Drbna nebo pro fakultní akademický časopis Aspekt. Od roku 2019 se pak podílí i na výuce na své domácí katedře.

Redakční okruh Presu se každým rokem obměňuje, jak studenti přicházejí a co absolventi odcházejí, krom běžných přispěvatelů, kterými jsou všichni studenti katedry, však za provozem portálu stojí vždy užší jádro redakčního týmu, který krom šéfredaktora aktuálně tvoří: Linda Judasová, Gabriela Kokešová, Karolína Krhutová, Karolína Manová a Eliška Šťastná.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.