Vytisknout tuto stránku
čt., 6. květen 2021 10:45

Samostatný projekt - "Distanční víra"

1. Cíl práce: Projekt s názvem „Distanční víra“ by měl zobrazit život nábožensky založených lidí v době koronaviru pomocí série fotografií. Je vyústěním dvou, po sobě jdoucích fotožurnalistických workshopů, které jsem absolvovala ve druhém ručníku svého studia. Cílem projektu je snaha zachytit často velmi silné momenty víry, které lidé zažívají i v této nelehké době, kdy se i jejich běžná náboženská praxe potýká s vládními omezeními. Snaží se poukázat na to, že jsou lidé pro svou víru ochotni přizpůsobit se restrikcím, aby i nadále mohli na bohoslužby, náboženská setkání apod. Pokud ani to nemohou, setrvávají v modlitbě v rodinném kruhu či individuálně, proto tedy zvolený název „distanční víra“, ačkoliv je třeba brát ho s nadhledem.

2. Zdůvodnění volby tématu:
Projekt a samozřejmě celá idea vznikla až v návaznosti na nouzový stav, velice zpřísněné podmínky pro vykonávání náboženské činnosti a shodou okolností také po rozhovoru s přáteli, kde mi bylo řečeno, že jakkoliv komplikované to v současnosti je, víra si svou cestu najde. Sama jsem věřící, a i když moje rodina není tak zapálená pro navštěvování bohoslužeb, či jinou náboženskou praxi, měla jsem pocit, že se mě toto téma dotklo.
A právě proto jsem si ho vybrala pro svůj projekt. Abych mohla přiblížit, jak složitá může pro někoho momentální situace být a jakou reakci v lidech vyvolává.

3. Zdroje/stav problematiky:
Jako jeden z hlavních stavů problematiky mi přijde vhodné uvést pandemii jako takovou. Již celý loňský rok, byl ve své podstatě velmi hektický, zároveň jakýmsi podivným způsobem zpomalený oproti svému běžnému tempu. Věřící se tedy už na jaře 2020 setkávali s náhlým přesunem, co největšího množství náboženských aktivit, do online prostředí. Průběh roku 2020 byl v tomto ohledu plný oprav a úprav, omezení pro setkávání při bohoslužbách se pohybovala mezi úplným zákazem, rozvolněním, nutností mít roušku či respirátor, možností účastnit se bohoslužeb s rozestupy, zákazem podání ruky při přání svatého pokoje (při katolické bohoslužbě) a omezením celkové kapacity bohoslužby na 10% .
Díky tomuto nemilému celospolečenskému stavu se mi ovšem podařilo přiblížit k situacím, ke kterým bych za normálních okolností vůbec nedospěla. Podařilo se mi sérií fotografií zachytit právě snahu fungovat dál, i přes všechna tato omezení, najít cestu, jak dál prožívat hluboké chvíle náboženské pospolitosti a běžné praxe.
Nutno říct, že jsem měla inspiraci, ne tedy v konkrétním projektu, ale v jedné osobě z mého okolí. Fotografka z mého rodného města, paní Hana Morová, která je sama též věřící a udržuje blízký přátelský vztah s kolínskou farností, má často možnost nahlédnout do chrámu a zdokumentovat tak jedinečné okamžiky projevů víry. O jiných konkrétních projektech nevím, snažila jsem se do projektu vtisknout vlastní ideu, nekopírovat ničí, již vytvořenou práci.

4. Ideový plán:
Jak jsem již uváděla ve volbě tématu, nápad pro tento projekt mi přišel zajímavý z mnoha hledisek, jedním z nich byla osobní rovina, které se téma víry významně dotklo. Projekt jsem zadávala začátkem prosince, nad tématem jsem tedy před ukončením výuky v zimním semestru spíše přemýšlela, jeho realizaci jsem plánovala směřovat do prvních několika měsíců roku 2021. Chtěla jsem pro svůj projekt využít právě kontaktu na svou kamarádku ze střední školy, která se silně angažuje v praktikách Apoštolské církve v Brně a celá její rodina je velmi nábožensky aktivní. Problém, který nastal po začátku roku, byla zhoršující se pandemická situace a s ní i plánovaná uzavírka krajů.
Netušila jsem tak, zdali budu schopná jejich aktivity v Brně zachytit, zda se vůbec – vzhledem ke kapacitě – budu moci bohoslužby zúčastnit atd. Naštěstí se mi podařilo začlenit do svého ideového plánu i další náboženské aktivity, které jsem mohla zdokumentovat, abych tak zároveň porušovala co nejméně vládních opatření spojených s pandemií COVID-19.

5. Postup práce:
Na projektu jsem plánovala začít pracovat po ukončení zimního semestru. První praktickou součást jsem tvořila koncem února, shodou okolností v několika posledních dnech před uzavřením okresů, které vyhlásila vláda 28. února s platností od 1. března do 21. března 2021 . Má škála možných návštěv náboženských zařízení se tímto prohlášením výrazně omezila.
Těsně před uzavřením jsem si vybrala bohoslužbu v Mladé Boleslavi v arciděkanském kostele. Kontaktovala jsem kněze, který měl ten den v Boleslavi sloužit, p. Štěpána Smolena a v krátkosti se s ním nejprve mailovou korespondencí a následně při osobním setkání domluvila na své účasti při bohoslužbě. Pan Smolen byl velmi ochotný, představil mě v oznámení na začátku bohoslužby, aby se mě účastníci bohoslužby nelekali a vše mohlo proběhnout bez většího narušení.
Tak vznikla první série fotografií.
Další část jsem po skončení uzávěry okresů realizovala při natáčení online bohoslužby mládežnické skupinky spadající pod Apoštolskou církev – City House Brno . Jde o mladé lidi, kteří se moderním pojetím snaží přiblížit komunitě vztah s Bohem, používají svědectví, běžné denní návyky (jako společnou modlitbu, čtení Slova apod.). Během svých vysílání často zpívají i moderní chvály – tedy náboženské písně, ať už přeložené z anglického jazyka nebo vytvořené českými „worship“ („uctívat/chválit“) kapelami. Na fotografiích jsou zachycené přípravy natáčení, chystání osvětlení, natáčení samotné i následný postproces, ve kterém vzniklé video stříhají a sesazují zkušenější technici, stále však z řad City House Brno.
Poslední sérií fotografií jsem se snažila přiblížit i individuální rovinu této problematiky. Domluvila jsem se se svým dlouholetým kamarádem, který mě pozval k sobě domů a nechal mě v krátkosti zdokumentovat jeho běžnou praxi. V odpoledních hodinách nejprve využil platformy soundcloud, kde poslouchal kázání v audio formě, následně pak přes platformu apoštolské církve vyhledal online záznam bohoslužby, které se zúčastnil běžným způsobem, díky audiovizuálnímu přenosu.
Musím přiznat, že být v takto bezprostřední blízkosti a určitým způsobem narušovat osobní prostor člověka v takto intimní a hluboké chvíli bylo zvláštní, nejednat se o osobu mně blízkou, cítila bych se asi mnohem nepříjemněji. Můj kamarád to ale vzal velmi dobře a pomohl mi tak dokončit projekt a naplnit ideu, kterou jsem chtěla zachytit.
Všechny fotografie byly jsme pořídila na fotoaparát Nikon D3200 s objektivem AF-S NIKKOR 18-55 mm. Následně jsem fotky v postprocesu upravovala v předplaceném programu Adobe Lightroom.

6. „Sebehodnocení“:
Osobně si myslím, že jsem naplnila vlastní představu o tvorbě tohoto projektu, a tedy i cíl, který jsem si stanovila. Ne všechny snímky jsou samozřejmě srovnatelně hluboké, je zde ale několik fotografií, které se mě osobně dotkly a doufám, že tak zapůsobí i na ostatní. Problémy jsem s vypracováním neměla, pouze na úrovni vládních omezení, o kterých jsem se již zmiňovala v první polovině projektu.
Fotografie, které vznikly jsou dle mého názoru poměrně kvalitní, beru samozřejmě v potaz svou dosavadní nepříliš vysokou zkušenost s fotografováním takto rozsáhlých fotoreportáží. Většinou jsem fotila méně náročné úkony, ať už v rámci praktika a workshopu fotožurnalistiky nebo ve vlastním volném čase. Práce mi přinesla rozšíření zkušeností s fotografií a zároveň i s prací ve fotoeditoru Adobe Lightroom. Fotografii se určitě plánuji věnovat dál a zlepšovat své schopnosti, které se jistě pro žurnalistiku hodí.

7. Literatura, zdroje:

Duchovní aktivity. Covid portál [online]. 7.4.2021 [cit. 2021-2-5]. Dostupné z: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/duchovni-aktivity?fbclid=IwAR1fxqYNFaeu_oBy_Du-Hmt4h1y794qoHEDOKgQCQHGomdJi73gCya0R044
Změna krizového opatření - zákaz volného pohybu osob od 1.3. do 21.3. 2021. Vláda České republiky [online]. 28.2.2021 [cit. 2021-4-5]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYNPLUWN
Co děláme. City House Brno [online]. 30.4.2021 [cit. 2021-30-4]. Dostupné z: https://www.cityhousebrno.cz/codelame
O nás. Apoštolská církev [online]. 4.5.2021 [cit. 2021-4-5]. Dostupné z: https://apostolskacirkev.cz/#

Zobrazeno 129 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 18:04
Nikola Suchová

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste