st., 27. duben 2016 06:17

Premiéři ČR

  Samostatný projekt - politická žurnalistika/online žurnalistika

 

Realizace projektu: www.premiericr.webnode.cz

 

1) cíl práce

 

Webové stránky Premiéři ČR vznikly jako realizace samostatného projektu, který budu obhajovat u státních závěrečných zkoušek. Během studia žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem absolvovala předměty, které mě v rámci specializace a zaměření nasměrovaly k online médiím a politické tématice. Samostatný projekt je tedy průnikem mé profesní profilace – online žurnalistika a tematické profilace – politická žurnalistika.

 Původním záměrem bylo vytvořit uživatelsky snesitelný web, kde by se návštěvníci mohli dovědět základní informace ze života jedenácti českých premiérů, o funkci premiéra všeobecně a také o celkovém fungování vlády.

Cílem projektu je zejména informovat. Má sloužit především čtenářům, kteří se v politice neorientují.

Cílem tohoto samostatného projektu není zveřejňovat články komentující aktuální politickou situaci. Ani by to vzhledem k obsahu nebylo možné. Takovéto články by bylo možné publikovat jen v případě Bohuslava Sobotky a budoucích předsedů vlády. Pokud bych se rozhodla zveřejnit článek například o Miloši Zemanovi, už by to jen těžko byl článek komentující jeho osobnost jako předsedu vlády, vzhledem k tomu, že jím byl téměř před dvaceti lety. Je samozřejmě možné, že se zde články tohoto typu do budoucna objeví, ale jak jsem říkala, je to možné pouze u stávajícího předsedy vlády.

 

2) zdůvodnění volby tématu

 

Jak už bylo řečeno, v rámci studia jsem absolvovala praktikum online žurnalistiky a seminář politické žurnalistiky. Volba tématu byla tedy jasná již kvůli těmto dvěma specializacím.

Dalším důvodem byl fakt, že se velice často setkávám s lidmi, kteří postrádají naprosté základy v oblasti politologie a v současné politice se naprosto neorientují. Politika je podle mě něco, o čem by měl trochu vědět každý člen společnosti, protože spoluvytváří náš každodenní život a náš svět. Mnozí o politice živě diskutují a ti, kteří se nevyznají v základních tématech, působí jako „barbaři“.

Neznalost mladých lidí v politice je však docela logická. Jejich svět je zahlcen novými médii a většinu svého času tráví na sociálních sítí.
V poslední době se však i v politice rozmohl trend užívání sociálních sítí (po vzoru USA). Předseda vlády Bohuslav Sobotka pravidelně přidává příspěvky na Twitter, každá větší strana má svůj profil na Facebooku i Youtube, vznikají falešné profily atd. Pokud se k takovýmto stránkám dostane politikou neposkvrněný uživatel, těžko může jejich obsah rozumně interpretovat.

Tyto základní informace, které budu na webových stránkách zveřejňovat, si čtenář samozřejmě může vyhledat sám kdekoliv na internetu. Mým záměrem ale bylo, shromáždit tyto informace na jedno místo a ulehčit tak potencionálnímu čtenáři práci se složitým vyhledáváním.

 

3) zdroje/stav problematiky

 

Před započetím projektu bylo nutné ověřit, zda někdo podobný projekt již nezpracoval. Během prohlížení samostatných projektů zveřejněných na portálu pres.upmedia.cz jsem zjistila, že projektů zabývajících se politickou tematikou není příliš. Překvapilo mě ale, že se mi podařilo vyhledat pouze dva projekty, které by zahrnovaly stejné specializace jako ten můj, tedy online žurnalistika s politickou tematickou. Jeden z nich byl blog s názvem Parlament bez papírů, který se snaží postihnout problematiku digitalizace tištěných materiálů a nadměrné spotřeby papírů. Tento samostatný projekt má tedy s mým samostatným projektem málo společného. Druhý samostatný projekt byl svým obsahem tomu mému docela podobný. Samostatný projekt s názvem Politikování se také zabývá osobním a profesním životem politiků. V tomto případě šlo o předsedy parlamentních stran. Nedá se říct, že by byly tyto webové stránky pro mě velkou inspirací nebo zdrojem, jelikož během mé tvorby již web nebyl aktuální a byl doménou zrušen. K dispozici jsem tedy měla pouze záměr samostatného projektu, jehož obsahem bylo zejména používání a nastavení redakčního systému Wordpress, který autor pro svůj samostatný projekt použil. Ani zde jsem se tedy nemohla od autora ničím inspirovat, jelikož jsem pro svou tvorbu využila webovou šablonu Webnode.

Česká televize – projekt Expremiéři

Docela velkou inspirací pro tuto webovou stránku byl projekt České televize Expremiéři, na kterém se podíleli studenti FAMU. Jde o portréty deseti českých premiérů od roku 1990 do roku 2013 (Petr Pithart, Václav Klaus, Josef Tošovský, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jan Fischer a Petr Nečas). Vzhledem k tomu, že tento projekt byl zhotoven už před třemi lety, příliš si z něj nepamatuji. Proto nebyl až tak zdrojem informací, jako spíš inspirací a prvotním impulsem pro tento nápad.

Měla jsem tedy dva zdroje inspirace pro svou tvorbu (web Politikování a projekt Expremiéři). Projekt Expremiéři má stejnou tematiku a web Politikování podobný způsob zpracování. Jinak se však, co se týče mého samostatného projektu, jedná o originální projekt fiktivních webových stránek, jimž podobné zatím nikdo ve skutečnosti nevytvořil.

Co se týče zdrojů informací, čerpala jsem z nejrůznějších oficiálních stránek. Zejména z oficiálních stránek Vlády České republiky, oficiálních stránek Parlamentu České republiky, oficiálních stránek ČSSD a ODS a oficiálních stránek předsedů vlády.

 

4) ideový plán

 

Při tvorbě webových stránek je samozřejmě nejdůležitější ze všeho nejdřív uvědomit si, k čemu stránky budou sloužit, co bude jejich obsahem a pro koho jsou určeny. Toto jsem však měla ujasněno již při odevzdávání zadání samostatného projektu, proto nezbývalo „nic víc“ než jej zrealizovat.
Vzhledem k odevzdávání bakalářské práce a ukončování všech předmětů jsem si pro tvoření projektu vyšetřila poslední týden před odevzdáním. Tvorbu webu na poslední chvíli bych určitě nikomu nedoporučila, na druhou stranu, týden práce odpovídal doporučené době zpracování (cca 30 hodin práce).
Před tvorbou stránek jsem si sepsala několik bodů, které jsou podle mého názoru potřebné k tomu, aby byl web atraktivní pro návštěvníky, a aby je stránky uměly zaujmout natolik, že se na ně budou vracet. Tyto body jsou:
• vizuální atraktivita, ale zejména jednoduchost a přehlednost
• informace
• aktuálnost
• fotografie, videa, infografiky
Těchto bodů jsem se snažila držet a kromě položky videa jsem je snad všechny dodržela.

Dále jsem se, před samotnou tvorbou, po nějakou dobu věnovala sbírání informací, tedy hlavně pročítání oficiálních stránek, které jsem zmiňovala v předchozím bodu.

 

5) postup práce

 

5.1 Vytvoření webových stránek

 

Ze všeho nejdřív jsem se rozhodovala, jaký zvolím způsob tvorby webových stránek. Nabízely se dvě možnosti: buď použít redakční systém nebo některou z webových šablon (Webnode, Wix apod.).
Jako výhodnější se samozřejmě jevil redakční systém Wordpress, který umožňuje tvorbu webu a jeho úpravu dle přání autora. Přestože vychází ze šablon jako většina blogů, umožňuje autorovi použití nejrůznějších nastavení a uspořádání a autor má absolutní kontrolu nad vzhledem i funkcemi.
Přestože jsem se s tvořením v redakčním systému Wordpress během svého studia již samozřejmě setkala, nakonec jsem se rozhodla, že mé schopnosti k vytvoření samostatného webu jsou v tomto ohledu nedostačující. Proto nakonec zvítězily webové šablony od Webnode.
Následovalo tedy vytvoření domény na stránkách www.webnode.cz. Vzhledem k tomu, že se blog bude zaměřovat především na osobnost premiéra, zvolila jsem jednoduchý název Premiéři ČR.

 

5.2 Vzhled stránek

 

Při volbě základního vzhledu stránek jsem hledala zejména něco jednoduchého a přehledného. Ze všeho nejdřív jsem k názvu webových stránek v levém horním rohu přidala oficiální znak vlády České republiky. Poté mě napadlo použít tentýž znak jako podklad u stránky celkově. V nastavení vzhledu strany jsem v možnostech efekty vybrala vhodný barevný filtr tak, aby znak „prosvítal“ za textem. Od toho se pak odvíjel celkový vzhled stránek  tmavě modré písmo a bílý podklad. Modro-bílá kombinace dala webu střízlivý, přehledný, jednoduchý vzhled vztahující se i k obsahu stránek.
U vzhledu stránek jsem narazila na první omezení, které souvisí s tvořením webových stránek podle šablony Webnode. U názvu webu (Premiéři ČR) jsou velice omezené možnosti výběru. Vzhledem k tomu, že jsem celý web ladila do modro-bílé kombinace, i u názvu bylo mým záměrem bílé pozadí a tmavě modrý nápis. Vybrat barvu názvu však není možné, a proto zůstal název černý. Dále jsem u loga webu chtěla přidat odkaz tak, aby bylo možné prokliknout se na oficiální stránky vlády. Ani tuto možnost šablona nenabízí, což mě překvapilo, protože u jiných obrázků tato možnost je.

 

5.3 Menu

 

Volba menu byla poměrně jednoduchá. Samozřejmě jsem do něj chtěla obsáhnout jména všech jedenácti předsedů vlády. K těmto jednotlivým jménům budu přiřazovat příspěvky týkající se výhradně konkrétního premiéra nebo jeho vlády. Kromě toho jsme se rozhodla přidat do menu sekci Vláda, kde bych mohla shromažďovat všeobecné příspěvky týkající se vlády a premiérů.
Současné menu má tedy 12 odkazů, což není zrovna malé číslo, ale myslím, že to webovým stránkám neubralo na přehlednosti. Samozřejmě webová šablona umožňuje kdykoliv přidat další odkaz, například při jmenování nového předsedy vlády.

 

5.4. Úvodní stránka

 

Pokud mým záměrem bylo vytvořit zejména jednoduchý a přehledný web, u úvodní stránky to platí dvojnásob. Rozhodla jsem se použít bílé pozadí a vložit zde pouze základní informace o tom, jak stránky vznikly a k čemu slouží.
Vzhledem k tomu, že úvodní stránka vlastně neobsahuje žádné důležité informace, rozhodla jsem se položku úvod odstranit z menu. Čtenář se na úvodní stránku dostane z jakékoli jiné stránky kliknutím na název a logo webu.
K prvnímu odstavci, kde se zmiňuji o tom, jak a proč tyto webové stránky vznikly, jsem přidala logo univerzity, skrz které se čtenář může prokliknout na webové stránky univerzity.
V druhém odstavci jsem jen velice krátce zmínila, čím se stránky zabývají, a co zde může čtenář hledat.

 

5.5 Profily

 

Pro profily jednotlivých osobností jsem se rozhodla použít životopisy, které jsou zveřejněny na jejich oficiálních stránkách. Tyto životopisy jsem téměř neupravovala, abych zachovala autentičnost jejich osobností. Kdybych měla životopisy přepisovat vlastními slovy, pravděpodobně bych nedokázala zůstat neutrální a mohla bych tak podsouvat svůj názor čtenáři. Jediné úpravy, kterých jsem se dopustila, bylo vypuštění naprosto zbytečných informací (například kam chodil dotyčný na základní školu) a v jednom případě přepsání profilu z první osoby do třetí.
Stejně tak u fotografií jsem se snažila použít ty, které byly vyfoceny pro oficiální účely. Bylo by nekorektní a nevhodné použít například fotografii politika vyfoceného na pláži. K získání těchto fotografií mi také posloužily oficiální stránky předsedů vlády nebo politických stran. Bylo nutné přizpůsobit velikosti fotografií, aby profily působily pokud možno jednotně. K tomu jsem použila foto editor picmonkey. U každé fotografie jsem také použila funkci upravit  přidat odkaz  původní obrázek, tak aby se při kliknutí na fotografii, obrázek zvětšil.
U těchto životopisů či profilů jsem se snažila zejména o neutrálnost a informativnost. Záměrem je shromáždit na jedno místo informace k jednotlivým předsedům vlády, svůj názor si čtenář již musí vytvořit sám.
U několika životopisů (Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Petr Nečas, Bohuslav Sobotka) jsem na konec stránky také přidala odkaz na oficiální webové stránky konkrétního předsedy. K tomu posloužila funkce přidat tlačítko. U této funkce jsou také značně omezené možnosti vzhledu. Máme na výběr pouze ze dvou stylů, černé pozadí s bílým nápisem a opačně. V tomto případě jsem se rozhodla pro první možnost. Druhou možnost jsem použila u odkazů na další příspěvky (viz níže).
U většiny profilů premiérů jsem prozatím zachovala jednotný vzhled a obsah. Při kliknutí na konkrétní jméno v menu se nám objeví jméno konkrétního předsedy, jeho profilová fotografie a text obsahující životopis. Tento obsah ponechávám u těch předsedů, u kterých jsem se prozatím rozhodla nezveřejňovat nic dalšího. Samozřejmě webová šablona nám umožňuje toto kdykoliv změnit. Například u předsedy Bohuslava Sobotky najdeme jiný obsah. Při kliknutí na jeho jméno v menu zjistíme, že nám menu nabízí další možnosti. Samotná stránka v menu nám slouží spíše jako rozcestník. Když tedy klikneme v menu na Bohuslav Sobotka, objeví se nám stránka s jeho jménem a různými dalšími odkazy (životopis a programové prohlášení vlády). K těmto dalším příspěvkům se tedy dostaneme dvěma způsoby: buďto kliknutím na odkaz na jeho stránce nebo rozkliknutím možností v menu. U ostatních předsedů, kde je prozatím uveřejněn pouze životopis, bylo toto složité rozdělování zbytečné. Samozřejmě jak budou příspěvky přibývat, budu menu postupně měnit podle stejného vzoru.

 

5.6 Vláda

 

Na stránku Vláda jsem se rozhodla vkládat všeobecné příspěvky týkající se vlády. V prvním příspěvku jsem chtěla zmínit, jak vládu definuje ústava. Vypsala jsem tedy všechny články z ústavy týkající se vlády. Vznikl tak ale docela dlouhý, pro čtenáře nepřitažlivý text, proto jsem se nakonec rozhodla vyřešit vše odkazem na ústavu s komentářem, které články ústavy o vládě pojednávají.

 

5.7 Inforgrafika 1

 

Jak už bylo řečeno, v rámci svého studia jsem se nikdy nesetkala s tvořením webových stránek. Domnívám se, že tuto zkušenost jsem měla absolvovat v rámci seminářů Praktikum online žurnalistiky a Workshop online žurnalistiky. Bohužel jsem se v seminářích k ničemu takovému nedostala, a proto jsem se rozhodla pro tento samostatný projekt využít toho, co jsme v seminářích dělali, a to je tvorba infografiky. Zároveň jsem tak splnila jeden z požadavků na vytvoření samostatného projektu, a sice vytvořit minimálně tři příspěvky v netextovém tvaru.
Infografika spojuje různé druhy informací, nejčastěji obrázek, který je obohacen o nejrůznější data nebo zajímavé informace. Jejich cílem je jasně a stručně informovat tak, aby se čtenář nemusel příliš namáhat. Jelikož jsou čtenáři velice často líní číst dlouhé, obsáhlé články, přišla mi tvorba infografiky jako dobrá volba. Infografika je výhodná zejména na internetu, vzhledem k tomu, že se dá snadno sdílet a čtenář, kterého infografika zaujme, tak může v rámci sociálních sítí infografiku posílat dál. Mezi hlavní výhody infografiky patří, že je snadněji a rychleji pochopitelná, informace, které obsahuje, jsou snadněji zapamatovatelné a svým vzhledem přiláká více čtenářů než obsáhlý text.

První infografika, kterou jsem vytvořila, se nazývá – Vlády samostatné České republiky (od roku 1993). Pomocí fotek jednotlivých předsedů vlády jsem sestavila jednotlivé vlády, jak se střídaly od vzniku samostatné České republiky. U každé fotky předsedy vlády se nachází krátký komentář o tom, kdy byla vláda jmenována a jak dlouho byla u moci. U každé fotky najdeme také rok, kdy byla vláda jmenována. Opět jsem zvolila bílý podklad a tmavě modré písmo, aby vzhled infografiky ladil ke vzhledu stránek

 

5.8 Inforgrafika 2

 

Druhá infografika se zabývá jmenováním předsedy vlády a členů vlády. Nejsem si jistá, že se tento příspěvek dá také nazývat infografikou, jelikož neobsahuje žádný obrázek. Ale kdybych tyto informace pouze kladla za sebe v textu, nebyly by tak přehledné a pochopitelné, proto jsem se rozhodla obsáhnout je do obrázku. Dále jsem jen pro zajímavost do příspěvku přidala slib člena vlády.
Informace obsáhlé v příspěvku jsem čerpala z Ústavy České republiky.

 

5.9 Grafy

 

Třetím příspěvkem v tomto oddílu byly dva grafy: popularita versus úspěšnost předsedů vlády, které jsem vytvořila.

 

5.10 Infografika 3

 

Posledním grafickým příspěvkem, který jsem vytvořila je Vláda Bohuslava Sobotky, kterou jsem vložila pod jméno tohoto předsedy vlády. V tomto grafickém příspěvku najdeme členy vlády a jejich funkce.

U jednotlivých infografik, obrázků a grafů jsem opět použila funkci upravit  přidat odkaz  původní obrázek tak, aby se při rozkliknutí obrázku, přiblížil a zvětšil.

 

6) „sebehodnocení“

 

Je logické, že jsem ve svém samostatném projektu nevytvořila zcela kompletní, ucelenou webovou stránku. Ani to nebylo mým záměrem. Cílem samostatného projektu bylo takovou webovou stránku započít a vytvořit ji tak, aby zde byl potenciál k další tvorbě, což jsem, myslím, splnila.
Dalším cílem, který jsem na počátku práce vytyčila, bylo, aby webová stránka sloužila zejména k informování čtenářů, kteří se příliš nevyznají v základních politických otázkách, což jsem, myslím, také splnila.
Samostatný projekt má zajisté své slabiny. Dle mého názoru, největší slabinou jsou omezené možnosti úpravy a editace, jak dílčích obsahů, tak celého systému webové stránky. Důvodem je samozřejmě fakt, že jsem při tvorbě použila webovou šablonu Webnode (která má značně omezené možnosti) místo redakčního systému. Kdybych se v budoucnu rozhodla tvořit jakýkoli web, raději bych ho tvořila ve Wordpressu, který má takových možností daleko více.
Při tvorbě samostatného projektu samozřejmě nastaly jistá úskalí a to již od samého začátku. Jelikož jsem se doposud s tvorbou webových stránek nesetkala, musela jsem ze všeho nejdřív přijít „jak na to“. Naštěstí je webová šablona Webnode uživatelsky docela snadná, tak tento proces netrval příliš dlouho.
Dalším menším „zádrhelem“ bylo, když mi byl v průběhu tvorby odepřen přístup ke stránkám z důvodu překročení limitu přenesených dat. V této chvíli jsem měla jen dvě možnosti: buďto si zakoupit prémiové služby a zvýšit tak limit dat, nebo na stránkách povolit reklamu. Jak chudá studentka jsem se pochopitelně rozhodla pro možnost číslo dvě.
Kromě technických problémů žádný další větší problém nenastal. Proces tvoření jednotlivých profilů předsedů vlády byl poměrně jednoduchý a jednotvárný. Proces tvoření grafických příspěvků tak jednotvárný nebyl, ale rozhodně byl daleko zábavnější.
Myslím, že webové stránky splnily to, co jsem od nich očekávala a já sama jsem splnila cíle, které jsem si v rámci toho samostatného projektu vytyčila. I když nejsem příliš nadšená z omezených možností, které webové stránky jejich tvůrci nabízí, co se týče webové stránky jako celku, jsem s výsledkem docela spokojená.

 

7) literatura, zdroje + „konkurenční“ projekty

 

Zdroje:

www.vlada.cz
www.psp.cz
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
www.klaus.cz
www.zemanmilos.cz/cz
www.vladimirspidla.cz/cz
www.paroubek.cz
www.petr-necas.cz
www.bohuslavsobotka.cz
www.cssd.cz
www.ods.cz
www.picmonkey.cz

Konkurenční projekty:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10495416715-expremieri/8105-o-projektu/
www. politikovani.ic.cz

Zobrazeno 1873 krát
Naposledy upraveno: út., 17. květen 2016 15:48
Pro psaní komentářů se přihlaste