st., 3. květen 2017 11:43

Zdravý životní styl - cvičení, strava, motivace

Samostatný projekt sportovní/online specializace.

Realizace webu zde.

 

Záměr

Cíl práce

Cílem mojí práce je vytvoření webového portálu zaměřeného na zdravý životní styl a s tím související témata jako zdravá strava, cvičení a motivace.

Chci na tomto webu poskytovat informace, které pomohou především začátečníkům, kteří nemají jasno v základních oblastech především cvičení, tedy základní cviky a jejich provedení, ale rovněž se zde chci zabývat stravou, která tvoří stavební pilíř zdravého životního stylu. Kromě informací o potravinách chci zde publikovat recepty na zdravé pokrmy.

Přestože prioritně se chci zaměřit na lidi, kteří se chtějí orientovat v tom, jak cvičit, jak se stravovat a podobně, je mým cíle rovněž poskytnout informace i pro lidi, kteří chtějí víc. Toho chci docílit tím, že články zaměřené na určité téma – například chia semínka, budou podloženy literaturou, popřípadě jiným odkazem na zdroj (web či youtube kanál), který bude důvěryhodný.

Co se týče žurnalistických textů, chci zde publikovat především rozhovory s lidmi, kteří se pohybují ve sportu a věnují se mu ať už na závodní úrovni, ale i třeba pouze rekreačně a ukázat tak, že mediálně známé osobnosti jsou pouze jednou stranou mince – tzn., že motivaci můžeme hledat i u obyčejných lidí, které veřejnost ani nemusí znát.

Zdůvodnění tématu

Důvodem, proč jsem si vybral toto téma, je v prvé řadě mé zaměření v rámci žurnalistické specializace, tedy online a sportovní žurnalistika v rámci mého bakalářského studia. Téma, jaké jsem zvolil je mi blízké, protože sportuji už řadu let a rovněž studuji na fakultě tělesné kultury.

V deseti letech jsem začal hrát fotbal, kterému jsem se věnoval šest let a poté jsem dva roky fungoval jako asistent trenéra dorosteneckého družstva v Poličce.

Cvičení se věnuji přibližně osm let a v posledních více jak třech letech jsem se začal zajímat i o stravu, suplementaci a další věci, které k tomu patří (regenerace, strečink, kompenzační cvičení, atd…).

Mimo to pracuji necelý rok v Akadamik fitness v Olomouci, kde působím jako trenér a výživový poradce a vlastním dvě licence – Licence trenéra fitness a licence na závěsné systémy TRX a základy funkčního tréninku.

Vzhledem k tomu, že pracuji jako trenér, mám své klienty a zdravému životnímu stylu se věnuji každý den, bylo pro mě toto téma jasnou volbou.

Pokud navštívím jakýkoliv web, vždy mi tam chybí něco podstatného. Ať už se to týká přehlednosti webu, informační kvality nebo celkové myšlenky webu. Proto jsem se rozhodl vytvořit portál, který by všechny tyto problémy eliminoval a vytvořil tak prostředí, které je přehledné, poskytuje dostatečné množství informací a má jasný směr a myšlenku.

Fitness průmysl a do toho spadající oblast zdravého životního stylu postihuje problém, který tkví v obrovském rozkolu názorů. Velmi obtížně budete hledat například trenéry nebo výživové poradce, kteří budou mít stejný názor na problematiku. Lidé poté nevědí, čemu mají věřit. Proto chci poskytovat pouze základní informace, které budou obecného charakteru, a tudíž těžko zpochybnitelné a především chci odkazovat na zdroje, kde si čtenář může sám vytvořit svůj vlastní názor. Ne ho vnucovat, jak se dnes bohužel děje.

Stav problematiky

Cvičení, stravě a dalším věcem s tím souvisejících se u nás věnuje celá řada webů. Vidím zde však dva základní problémy.

Prvním z nich je nejednoznačnost informací a rozkoly v názorech. Je zde spousta webů, častěji spíš blogů, kde je určité téma pojato spíše názorově a není zde podložená argumentace, odkazy na nějakou literaturu, popřípadě studii. Příkladem může být web zijemefitness.cz. Na první pohled se jedná o pěkný web, kde si každý určitě najde spoustu informací, ale chybí literatura či nějaký zdroj informací.

Odkaz na zdroj, původ informací je důležitý právě z toho důvodu, že fitness průmysl je plný polopravd a mýtů a je rozhodně ku prospěchu věci přidat k článkům, které jsou v podstatě souhrnem toho nejpodstatnějšího i odkaz, kde se mohu dozvědět víc, popřípadě se podívat, zda to, co je psáno je pravda a jestli takovým informacím mohu věřit.

Příkladem z tohoto webu může být článek věnovaný chia semínkům1, který zde nahrála nejmenovaná autorka, o které na webu nejsou žádné informace, tudíž nevíme, jestli to je odborník na danou problematiku nebo jen fanoušek zdravého životního stylu.

Stejně jako nevíme nic o autorce, tak ani nevíme z čeho text vychází, jestli to, co zde publikuje je pravda nebo není.

Jak jsem již zmiňoval v cílech mé práce, chci vytvořit web, kde budou základní informace. Ale i naprosté základy musí být podloženy, musí být odkázány na zdroj, který je důvěryhodný, protože na kvalitních základech stojí nejen dům, ale i tak zásadní věc jakou je zdravý životní styl.

Samozřejmě jsou na českém webu i velmi kvalitní portály. Tím největším bude pravděpodobně ronnie.cz.

Zde můžete kromě informací o cvičení, stravě, regeneraci, fyzioterapii, medicíně najít i vzdělávací kurzy, odkazy na youtube kanály sportovců a jejich propagace, vlastní vzdělávací a motivační videa, výsledky soutěží v kulturistice či powerliftingu a online přenosy z těchto akcí včetně po závodních fotografií. Dále eshop, diskuzní fórum, bazar, seznamku, aj. Zde najdete pravděpodobně veškeré informace z domácího dění ale i to důležité ze zahraničního.

Velkým kladem jsou články, které jsou na závěr odkazovány na zdroj informací, kterými jsou ve většině případů zahraniční studie a rovněž máte možnost podívat se, kdo je autorem článku, čemu se věnuje, jaké je jeho vzdělání a praxe (příkladem může být článek „5 kroků k uvolnění bolavé šíje,“ jehož autorem je Pavel Křivan – trenér a student fyzioterapie).2

Kromě těchto vzdělávacích článků, které vycházejí z odborné teorie, zde můžeme nalézt informace přímo z praxe, kde informace ve spoustě případů předkládají úspěšní a vrcholoví sportovci. Například článek věnovaný síle úchopu, kde svoje zkušenosti a metody předává jeden z nejsilnějších mužů planety Brian Shaw.3

Záporem tohoto webu pro začátečníka je to, že tento web je opravdu na profesionální úrovni, zabývá se vrcholovým sportem, kulturistikou a powerliftingem a na začátečníky tak trochu zapomíná. Většina článků jsem sice zdrojovaná, ale často jsou články příliš dlouhé a nasycené až moc velkým množstvím informací, kde se základní a nejdůležitější věci ztrácí v hromadě detailů, které pak mohou mít za následek nesrovnalosti.

Mimo to, celkové pojetí článků je spíše pro pokročilé, kteří se už v této oblasti pohybují nějaký čas a mají již základní přehled.

Ideový plán

Jelikož velmi často prohlížím webové stránky zaměřené na téma cvičení a strava, mám určitý přehled o tom, jaký obsah nabízí a jakým směrem směřují. Přestože je spousta stránek kvalitních, nestačí mi jako zdroj informací pouze jedna a vždy se najde věc, která mi chybí. Ať už se jedná o odkazování na zdroj informací abych se dozvěděl něco více, nebo se stránka zaměřuje pouze na jednu oblast, nebo je to stránka, která je přímo přehlcená informacemi a je velmi složité se profiltrovat k tomu, co chceme.

Projekt bude zaměřen na zdravý životní styl, který si definujeme. Vzhledem k mé specializaci (sportovní) budeme o zdravém životním stylu hovořit jako o životosprávě, která v sobě zahrnuje zdravé stravování, pohybovou aktivitu (v našem případě cvičení a posilování), kvalitní regeneraci a celkové starání se o lidské tělo.

Hlavními body projektu budou tři základní pilíře – strava, cvičení a motivace.

Sekci strava budou zahrnovat především recepty, kde budou prezentovány zdravé pokrmy i s postupem na přípravu. Právě ve stravě vidím obrovský kámen úrazu, protože lidé často žijí v představách, že zdravá strava je finančně i časově náročná a velmi omezující v tom smyslu, že si nemohou dát sladké a jediným zdravým jídlem je kuře s rýží. Právě tyto recepty mají za úkol vyvrátit tyto klamné představy a prezentovat skutečnost, že zdravá strava není omezující nebo finančně nákladná, jak různá média prezentují. Zvláště pak v časopisech zaměřené na kulturistiku, respektive fitness průmysl můžeme najít recepty, které jsou opravdu zbytečně velmi nákladné, a přitom se dá udělat chutný a zdravý pokrm za velmi nízkou cenu.

Mimo receptů zde budou i texty zaměřené na základní pilíře stravování, aby člověk, který začíná například věděl, co to jsou základní makroživiny, jak s nimi může pracovat a jak si sám může poskládat svůj jídelníček. Mým zájmem je poskytnou text, který bude jasný a stručný, aby naprostý laik pochopil, o co běží a rovněž chci poskytnou další rozšiřující informace formou odkazování na literaturu nebo důvěryhodný zdroj.

Pro sekci cvičení jsem si připravil věc, která na českých webových portálech není k vidění. Bude se jednat o infografiky technik cviků, na kterých budou jasně vyznačeny body, na které si cvičenec musí dát pozor. Většina webů poskytuje informace o technikách cvičení buď formou textu, videa nebo kombinace. Videa a audio komentářem mohou být sice velmi přínosná, ovšem pokud chceme opravdu pochopit provádění určitého cviku, musíme video buď vidět několikrát nebo si ho zastavovat, a podívat na to, co člověk zrovna popisuje. U většiny cviků, a především u těch, které budu v rámci tohoto projektu ukazovat je nejdůležitější počáteční pozice a konečná pozice. Protože když dokážete dobře a kvalitně nastínit počáteční pozici, tzn. jak se postavit, jak nastavit tělo, jaké svaly zatnout, jak pracovat s dechem, a určíte ve které pozici máte skončit, tak průběh cviku už bude s velkou pravděpodobností v pořádku a není potřeba video, ve kterém stejně ve většině případů chybné pohyby neukáží ale pouze zmíní. Mimo infografiku budou rovněž uvedeny základní informace o cviku, jaké má benefity apod.

Motivace zde bude věnována rozhovorům, které původně měly být zaměřeny na známé osobnosti, ale vzhledem k tomu, že se v mém okolí objevují lidé, kteří ač nejsou známí tak jsou úspěšní, bude tento oddíl věnovaný především jim. To je další odlišnost od jiných stránek, kde sází především na známá jména, která jim přitáhnou čtenáře. Já chci ale ukázat, že úspěšné jedince a motivaci, kterou nám mohou dát, nemusíme hledat jen na YouTube nebo v lidech, kteří jsou známí a populární.

Celý portál tak bude kombinací wiki, foto návodů v podobě receptů, infografik technik cvičení a psaných rozhovorů.

Pro tvorbu těchto stránek je použit portál webnode.cz. Přestože web bude vytvořen především pro účely splnění předmětu „Samostatný projekt“ v rámci mého studia, myšlenka tohoto webu je daleko starší a je tak velmi pravděpodobné, že se jeho tvorbě budu věnovat i nadále, už jen z důvodu, že se v této problematice pohybuji každý den a chci lidem nabídnou něco, co tu není v takovém provedení.

Pokud by web pokračoval, rád bych poskytl lidem informace, které chtějí oni. Na ostatních serverech podobného zaměření píší autoři to, co chtějí především oni. Na mém webu bych rád psal především to, o co mají zájem čtenáři. K tomu by měla sloužit sekce kontakt, kam by lidé psali své podněty pro další práci.

Postup práce

V následujících podkapitolách popíši postup vypracování samostatného projektu od volby domény, zvolení si webu, prací na jednotlivých textech a infografikách a úpravy a práce s redakčním webem.

Volba domény         

Při rozhodování o názvu své domény jsem zvažoval dva základní problémy. Prvním problémem bylo rozhodnutí, zda chci čistě svoji doménu, za kterou ovšem musím zaplatit peníze. Vzhledem k tomu, že podmínky k samostatnému projektu tento problém nedefinují a nechávají ho na autorovi a také z důvodu, že není jisté, jak bude pokračovat po případně obhajobě, rozhodl jsem se pro doménu, která bude obsahovat subdoménu.

Větším problémem už bylo vytvořit název, který bude originální a bude odrážet obsah, který web bude nabízet. Názvy, které mě napadly jako první však byly buď zabrané – například zdraviafitness.cz, motivace.cz, zdravyzivotnistyl.estranky.cz apod., nebo dostatečně neodpovídali obsahu webu – např. zdravamotivace.cz, posilujemezdrave.cz, nebo byly příliš dlouhé – např. jidloacviceni.cz, motivaceprovasezdravi.cz.

Pod důkladném prozkoumání webu jsem se rozhodl pro stránky s doménou www.delejtozdrave.subdomena.cz.

       Doména se mi zamlouvá právě kvůli slovu dělej, které působí jako výzva pro každého, kdo web navštíví a je to doména, která je snadná k zapamatování i přes subdoménu, což by měl být cíl, pokud chceme oslovit větší okruh čtenářů. Samozřejmě si uvědomuji, že bez subdomény, by byl název ještě mnohem lepší.

Konečná doména na webu webnode.cz je – delejtozdrave.webnode.cz

Výběr redakčního systému

Po zvolení domény následoval výběr redakčního systému, který bude v první řadě snadný na ovládání, protože přestože umím pracovat s počítači, tak nejsem člověk zaměřený na IT a tvorbu webových stránek či práci s HTML.

Dalším požadavkem byl pěkný a přehledný vzhled stránky, tak aby odpovídal úrovni samostatného projektu. Proto jsem nechtěl, aby tento web příliš připomínal blog, ale spíše seriózní stránky, ze kterých by bylo patrné, že zde mohou čtenáři najít kvalitní info. Mimo vzhled, by pro blogové stránky byl problém v možnostech vkládání netextového obsahu.

Po analýze projektů, z minulých let a na doporučení mých známých jsem nakonec vybral portál Webnode.cz, který je zdarma dostupný a snadný na ovládání. Další výhodou je velké množství možností pro úpravu stránek.

Práce s redakčním systémem

Protože nejsem zastáncem webů, které jsou přesyceny různými grafickými úpravami a všemožnými efekty, zvolil jsem jednoduché zpracování, které bude přehledné a bude působit příjemným dojmem.

Po registraci na stránky webnode.cz jsem vytvořil nový projekt a zvolil jsem tvorbu osobních stránek. Jako šablonu jsem použil Fit-Dnes, která měla sportovní tématiku a navíc i pěkné a přehledné prostředí, které mi vyhovovalo.

Poté jsem začal tvořit úvodní stránku, na kterou jsem napsal, co lidé na tomto webu mohou najít. Důležité body (rubriky) jsem odkázal, aby návštěvník mohl po kliknutí myší přejít na danou stránku.

Vytvořil jsem rubriky STRAVA, CVIČENÍ a MOTIVACE, kde první dvě mají ještě další rozřazení. V případě STRAVY to jsou recepty, potraviny, suplementace, vitamíny a superpotraviny, z nichž první dvě jsou opět odkázány. Zbylé nejsou vzhledem k tomu, že zde ještě nejsou články, ale je tím naznačen můj záměr, že rubrika bude obsáhlejší.

stejně tak v sekci CVIČENÍ je odkázána pouze rubrika techniky cviků. Další články by v případě pokračování na webu následovaly.

V rubrice O MNĚ jsou základní informace o autorovi a webu.

V KONTAKTECH jsou použity falešné údaje (stejně tak odkaz na Facebook na úvodní straně), slouží pouze pro názornou ukázku.

Tvorba obsahu

Obsah vznikal od počátku roku 2017, kdy jsem jako první vytvářel rozhovory, které jsem dělal formou psaných otázek, na které měli dotazující určitý časový horizont a mohli si odpovědi lépe promyslet a formulovat.

Poté jsem postupně pracoval na receptech a tvorbě článku o chia. Na konci března jsem poté pracoval na tvorbě infografik technik cviků.

Recepty a potraviny

Recept na dip byl převzat z webové stránky4, ostatní recepty jsou vlastní tvorbou. Fotografie jsou mojí tvorbou.

Informace v článku o chia semínkách jsem sbíral na webu a odkazuji.5,6

Cvičení

V této sekci využívám informací, které jsem nabyl v rámci kurzu instruktora fitness a z informací, které mi poskytli lidé z mého okolí. Figurant u dřepu, mrtvého tahu a benčpressu je silový trojbojař, což mi zajistilo, že technika cviků bude precizní a ukázková.

Informace v infografice jsou opět výsledkem mých zkušeností a znalostí. Figurantem u shybu jsem já sám. Moji prioritou bylo vytvořit něco, co tu má obdoby jen v odborné literatuře a ne na webech, což je velká chyba vzhledem k informační hodnotě obrázku.

Motivace

Rozhovory jsem udělal záměrně s lidmi, kteří nejsou mediálně známí, protože jak už jsem zmínil v cílech práce, poskytují stejné množství (ne-li větší) inspirace a motivace.

fotografie mi poskytli samotní účastníci rozhovoru. Rozhovory probíhali písemnou formou. Podle zjištěných základních informací jsem vypracoval otázky, které jsem zaslal účastníkům. Cílem bylo vytvořit otázky, nad kterými by se museli zamyslet a poskytnout tak nejen informaci ale i myšlenku. Fotografie zveřejněné u rozhovorů mi poskytli samotní dotazovaní.

Zdroje informací

Snažil jsem se vycházet co nejvíce z informací, které mi byly poskytnuty odborníky či zkušenými v daném oboru (především sekce CVIČENÍ). Ke kontrole správnosti latinských názvů svalů jsem využil knihu Funkční anatomie (Přidalová, Riegerová). Web, co se obsahu týče, jsem využil pouze v případě receptu na dip a chia semínek.

Webu jsem využíval hlavně v případě návodů, které mi pomohly tvořit webový portál.

Shrnutí

Práce na projektu mi zabrala nějakých 48 hodin z požadovaných 30 hodin a další hodiny pravděpodobně přibydou, vzhledem k plánu v tvorbě portálu pokračovat. K práci na portálu jsem přizval již několik lidí, kteří mají zájem podílet se na tvorbě a poskytovat tak lidem v blízkém okolí (pro začátek) informace, které by jinde buď nenašli nebo jen velmi složitě. Je proto potřeba zdůraznit, že během období hodnocení, se může podoba webe ještě změnit a rozšiřovat.

Sebehodnocení projektu

Sportovní žurnalistika je velmi specifickou oblastí, a zvláště pak oblast zdravého životního stylu. Většina věcí je tu ovlivňována subjektivními názory a to, o čem na webu píši, by mohl leckdo označit za špatné, protože jak jsem již poznal, každý fitness trenér má jiné pohledy na různé věci (platí zejména o sekci cvičení). Například u infografik by každý, kdo rozumí cvičení zdůraznil jiné body, nebo naopak jich zdůraznil méně. Není žádný standardní model, kterého je možné se držet.

Vizualita stránek se mi velmi líbí, přesto pro ještě lepší vzhled by bylo potřeba koupit si balíček. Chybí mi zde tvorba rubrik podle šablony BLOG.

Pozitivem je celková jednoduchost a přehlednost. Vše lze najít v levém sloupci, kde jsou všechny rubriky včetně možnosti si rozkliknout jednotlivé kategorie.

Práce s portálem webnode bych rovněž hodnotil pozitivem. Naučil jsem se pracovat na tvorbě webových stránek a možnosti, které portál nabízí, včetně jednoduchého ovládání, ve mně vzbudily zájem a další tvorbu.

Mezi negativa mé práce je horší kvalita fotografií, co se týče profesionality. Vzhledem k malým zkušenostem práce s fotografiemi bych do příště rozhodně na této věci zapracoval.

Stejně tak kvalita infografik by mohla být značně lepší je to určitě oblast, kterou bych chtěl do budoucna vylepšit, aby obrázky působily více profesionálně.

Mezi negativa týkající se obsahu bych zmínil mírné vybočení s cílů, především v sekci STRAVA, kde jsem v cílech vytyčil informace týkající se makroživin, které byly nahrazeny článek o chia semínkách. V případě další práce na webu zde však budou určitě doplněny, protože se jedná o základní informace týkající se stravování.

Co mi na webu chybí je možná nějaké audio či video, protože to jsou prvky, které čtenáře zaujmou a videa jsou v dnešní době velmi populární. Důvodem, proč zde videa nenajdeme (zatím), je nedostatečná technická vybavenost, a především nedořešený celkový koncept videí, který by měl být vzhledem k velkému počtu videí, které dnes můžeme sledovat, originální a něčím nový.

Velmi zajímavým projektem, který by v budoucnu mohl na webu přibýt je podcast, který v ČR nemá v této oblasti zastoupení. Stejně jako u videí je však potřeba vymyslet řádný koncept. a především sehnat hosty, kteří zpočátku přitáhnou posluchače. V tomhle ohledu by lidé, na které sázím v rozhovorech, pravděpodobně nestačili.

Mezi negativa by se dal zařadit menší počet zdrojů. Nicméně je třeba brát v úvahu velký rozkol v názorech, který ve fitness průmyslu panuje. Řídil jsem se raději osobními zkušenostmi nebo zkušenostmi ostatních lidí, protože kdybych citoval weby a knihy, vznikl by pouze článek plný rozkolů, jehož výsledkem by byl spíše větší zmatek než jasná myšlenka.

Zdroje

Webové odkazy

1 http://www.zijemefitness.cz/chia-seminka-mala-ale-se-zazracnym-potencialem

2 http://medicina.ronnie.cz/c-26904-5-kroku-k-uvolneni-bolestive-sije.html

3 http://powerlifting.ronnie.cz/c-25133-jak-na-silny-uchop-poradi-obr-brian-shaw.html

4 https://pruvodcevyzivou.cz/10-receptu-na-domaci-dipy-ktere-se-vam-budou-hodit-nejen-na-grilovani/

5 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alv%C4%9Bj_hisp%C3%A1nsk%C3%A1

6 http://chia-seminka.cz/

7 https://www.jakpsatweb.cz/

8 https://www.itnetwork.cz/html-css

9 https://www.jakudelatweb.cz/

10 http://www.jasnyweb.cz/v-cem-a-jak-psat-web/

11 http://ielpida.webnode.cz/kurz/

12 http://www.ronnie.cz/

13 https://www.gymporn.cz/

14 http://www.e-cviceni.cz/

Pozn.: Veškeré emaily, Facebooky, telefonní čísla, aj. uvedené na stránkách jsou smyšlené a slouží pouze pro ukázku.

Zobrazeno 1995 krát
Naposledy upraveno: so., 27. květen 2017 17:48
Pro psaní komentářů se přihlaste