čt., 26. duben 2018 03:02

Samostatný projekt: Velká cena České republiky: přípravy na okruhu i mimo něj

ZÁMĚRCíl práceHlavním cílem tohoto samostatného projektu je poskytnout jeho prostřednictvím čtenáři pohled do zákulisí příprav jedné z největších sportovních akcí konaných na území České republiky – Grand Prix of the Czech Republic. Na závody silničních motocyklů se každoročně přijede podívat několik desítek tisíc lidí, což výrazně ovlivňuje chod města. Práce se tak zaměří nejen na přípravy na okruhu, ale i mimo něj. Pokusí se nastínit, jak se na nárazový příval velkého počtu osob dívají obyvatelé města Brno a subjekty (např. ubytovací zařízení, policie apod.), kterých se tato událost bezprostředně týká.Vytyčeného cíle bych chtěla dosáhnout pomocí série textů, při jejichž psaní budu vycházet z praktických dovedností, s nimiž jsem se seznámila v průběhu studia.


Zdůvodnění volby tématu
Téma projektu Velká cena České republiky: přípravy na okruhu i mimo něj koresponduje se specializacemi, které jsem absolvovala v průběhu studia. Když jsme si ve druhém ročníku volili tematické specializace, bylo pro mě jednoznačnou volbou sportovní zaměření. Jde o oblast, o kterou se dlouhodobě zajímám a troufám si tvrdit, že se v ní vyznám lépe než v jiných odvětvích, kterými se zabývaly zbylé specializace. Stejně tak jednoznačná pro mě byla volba psané podoby projektu. Schopnost dobře psát totiž patří mezi nejzákladnější dovednosti každého žurnalisty, o čemž mimo jiné svědčí také počet seminářů v bakalářské části studia, jež se věnují právě psaní. Zároveň jsem si tuto specializaci vybrala z toho důvodu, že mám s psaním mnohem větší zkušenosti než s mojí druhou technickou specializací – online žurnalistikou.
Volbu mého tématu práce ovlivnil především fakt, že jsem velkou fanynkou závodů silničních motocyklů. Pravidelně je sleduji téměř deset let a každoročně navštěvuji Velkou cenu České republiky, která před třemi lety oslavila svůj jubilejní 50. ročník. Mé nadšení pro tento sport v minulém roce navíc utužil fakt, že jsem měla šanci nahlédnout „pod pokličku“ závodního víkendu. Díky společnosti Motul jsem se dostala do míst, kam nemá běžný smrtelník, a často ani píšící novinář, přístup. Navštívila jsem boxy týmu Monster Tech Yamaha 3, podívala jsem se na grid a dostala jsem se do kontaktu s lidmi píšícími a fotografujícími přímo pro stránky motogp.com, což pro mě jako pro budoucí žurnalistku bylo velmi přínosné.
Námět jsem si zvolila však také z toho důvodu, že seriál MotoGP neustále nabývá na atraktivitě. Závodníci svádějí mnohem vyrovnanější a těsnější souboje, než tomu bylo v minulých letech, a lákají jimi diváky k obrazovkám. Odvážím se tvrdit, že v současné době převyšují závody MotoGP nabízeným napětím královnu motocyklového sportu Formuli 1. Její bývalý pilot Niki Lauda v roce 2015 pro server motogp.com řekl: „Závody motorek patří v dnešní době mezi to nejlepší, co můžeme na okruzích vidět. Je neuvěřitelné, jak dokážou piloti v 350 kilometrech za hodině kontrolovat své stroje. To vám F1 momentálně nedokáže nabídnout. Je až příliš jednoduché řídit formuli, závodníci se nedostávají do smyků, dokonce se při jízdě ani neunaví.“
Zároveň jsem si téma vybrala kvůli tomu, že jsou závody MotoGP v Brně velmi oblíbené a mají zde dlouhou tradici. Mnozí je však znají pouze z pohledu diváka, rozhodla jsem se je tedy přiblížit i z jiné stránky. Zvládnout akci organizačně totiž stojí nejen spoustu času, ale také peněz. A právě kvůli finančním potížím hrozil Velké ceně České republiky před třemi lety zánik. Kvůli sedmdesát milionů korun vysokému zalistovacímu poplatku, který musí pořadatel zaplatit promotérské společnosti Dorna, byl pro Masarykův okruh podnik ztrátovým a chtěl od jeho pořádání upustit. Na to reagoval Jihomoravský kraj a společně s městem Brno se dohodl na vytvoření Spolku pro GP ČR, který nad celou akcí převzal před dvěma lety záštitu. Mnoho změn však tato výměna pořadatele nepřinesla. Vypíchla bych snad pouze to, že si příznivci silničních motorek mohou od roku 2016 kupovat vstupenky na Grand Prix kromě pokladen u Masarykova okruhu a jeho webových stránek také v Informačním centru města Brno. Předzávodní přípravy týkající se trati však i nadále zajišťuje automotodrom. Na akci se mimo jiné připravují také různá ubytovací zařízení, dopravní společnosti či policie. Z vlastní zkušenosti vím, jak moc bývají v době konání Grand Prix přeplněné tramvaje, a že o závodním víkendu už v Brně nenajdete téměř žádné volné pokoje. Myslím, že tyto a další podobné zkušenosti by mi mohly pomoci v rozhovorech s řediteli a mluvčími vybraných subjektů, kteří se musí na zvýšený počet lidí ve městě obzvlášť připravit.
Domnívám se, že by články mohly být zajímavé nejen pro čtenáře, kteří jsou příznivci závodů silničních motocyklů. Své by si v nich mohli najít také lidi, které zajímá, co stojí za přípravou tak velké akce, jakou Grand Prix České republiky bezpochyby je.

 

Zdroje/stav problematiky
Ačkoliv jsou závody MotoGP velmi prestižním a významným motocyklovým seriálem, nejčtenější české deníky a sportovní weby mu během roku příliš pozornosti nevěnují. Ve článcích s výsledky z Velkých cen bývá pravidelně vedle jména autora zkratka České tiskové kanceláře. Tuzemští novináři dávají během roku Mistrovství světa silničních motocyklů více prostoru pouze v případě nějakého konfliktu, který nastane během závodu. Podrobněji se závodům věnují pouze weby výhradně zaměřené na motocykly, jako například www.motorkari.cz.
Nutno však podotknout, že v době konání Grand Prix České republiky popularita MotoGP v novinách výrazně stoupá. Nejvíce o závodech informuje Brněnský deník, který každoročně vydává články zabývající se především možnostmi ubytování a hlukem v kempech ležících nedaleko automotodromu.
Televize Nova vysílá zejména reportáže týkající se dopravy, příležitostně pak natáčí také příspěvky o hluku v kempech. Obdobně postupují také další česká média, snad s výjimkou deníku Sport, jeho online mutace a webů zaměřených na moto sport, kde kromě zpravodajských článků vycházejí například také rozhovory se závodníky.
Skrze portál Ano Press IT jsem zjistila, že se nikdo problematice příprav na Velkou cenu České republiky nezabýval tak komplexně, jako mám v plánu já v tomto samostatném projektu. Nalezeny byly pouze články, které se tématu mé práce věnovaly jen okrajově. Jako příklad můžeme uvést rozhovor novináře Přemysla Šimáka s traťovým komisařem Jaroslavem Havlem pro server idnes.cz.

 

Ideový plán
Mým plánem je čtenáři co možná nejvíce přiblížit, co všechno obnáší přípravy na tak velkou sportovní akci. Výsledkem by měl být ucelený soubor textů, které na sebe budou vzájemně navazovat.
Pro získání přesných informací ohledně příprav na okruhu plánuji oslovit tiskovou mluvčí Automotodromu Brno Tamaru Hanákovou a položit jí několik otázek. Výsledkem by měl být rozhovor, který bude stěžejním článkem celého projektu. Na něj poté plynule naváži rozhovorem s traťovým komisařem a story s ředitelem jedné z bezpečnostních agentur, která ve spolupráci s policií zajišťuje bezpečnost na okruhu.
Na tyto texty bych ráda navázala dalšími texty, které se už však nebudou týkat příprav na okruhu, ale mimo něj. Mým cílem je vytvořit přibližně čtyři články o různých žánrech, které přiblíží chod města během MotoGP jako takového. Ráda bych také udělala rozhovor s některým z českých závodníků, a dále pak story s komentátorem televize Nova Sport Václavem Svobodou.
Články z mého samostatného projektu by mohly zaujmout především regionální média typu Brněnský deník, Brněnský metropolitan nebo krajskou mutaci Mladé Fronty DNES. Některé texty by však, především v době před Velkou cenou České republiky, mohla publikovat také celostátní média.

Postup práce + zdůvodnění způsobu zpracování, volby jednotlivých řešení apod.
Praktickou část práce jsem zpracovávala v průběhu měsíců prosinec až březen. Protože je většina mých článků založena na rozhovorech, snažila jsem se respondenty kontaktovat co nejdříve, abych mohla v případě jejich rozhodnutí neposkytnout mi rozhovor, kontaktovat někoho jiného.
Jak už jsem naznačila v ideovém plánu, stěžejním článkem měl být rozhovor s Tamarou Hanákovou z Automotodromu Brno, která mi ještě před schválením projektu přislíbila zodpovědět na mé otázky týkající se příprav na okruhu a případnou prohlídku hlavní budovy areálu. Když jsem se jí však v lednu 2018 ozvala s tím, že bych si s ní ráda domluvila konkrétní datum schůzky, neodpověděla mi. Pokusila jsem se ji kontaktovat ještě několikrát, vždy ale bez výsledku. Rozhodla jsem se tedy kontaktovat její kolegyni, jenž mi odpověděla, že na základě rozhodnutí ředitelství okruhu mi bohužel rozhovor poskytnout nemůže. Vše odůvodnila slovy, že by mohlo dojít k vyzrazení interních informací. Kvůli odmítnutí rozhovoru, který měl tvořit podstatnou část mého samostatného projektu, jsem musela přistoupit k několika změnám v mém ideovém pláně, jehož výsledky jsou následovné:

 

1. Úvodní text - Na Masarykův okruh se každoročně sjíždí motocyklová elita. Přípravy vrcholí týden před Grand Prix
Kvůli výše uvedené překážce jsem se rozhodla otevřít práci žánrově nezačlenitelným textem, který alespoň částečně popíše situaci dějící se na okruhu před Velkou cenou České republiky. Vycházela jsem jak ze svých vlastních poznatků, tak z informací od lidí, kteří pro automotodrom během závodního víkendu (většinou brigádně) pracují. S žádostí o rozhovor jsem kontaktovala také jednu z mluvčích společnosti Dorna, Evangeliu Sissis, která mi ochotně zodpověděla všechny mé otázky. Záhy jsem si však uvědomila, že by rozhovor s ní tematicky vybočoval z mého projektu, který se týká pouze brněnské Grand Prix. Rozhodla jsem se tedy využít jen jedné z jejích odpovědí, v níž vysvětluje, jaké požadavky mají Dorna a FIM na pořadatele závodů.
V úvodu článku vycházím z informací obecně známých a uvádím jimi čtenáře do problematiky. Zmiňuji se například o výši zalistovacího poplatku, který je nutné každý rok zaplatit, aby byl závod zahrnutý do kalendáře seriálu MotoGP, nebo o cenách vstupenek. Dále cituji Evangeliu Sissis a plynule navazuji na další část článku, která se týká bezpečnosti na okruhu během závodů. Součástí textu jsou také informace týkající se zdravotníků, kteří mají službu, nebo dopravy na okruh. Do článku jsem zakomponovala také informace o tiskovém středisku, které mi ochotně poskytla Magdalena Pivodová.
Tomuto článku jsem věnovala nejvíce času, a to především z důvodu jeho rozsáhlosti a četnosti přímých citací v něm.

 

2. Rozhovor - Práce traťového komisaře na Moto GP? „Splněný sen,“ říká Štěpán Koutník
O spoustu věcí se na okruhu starají takzvaní traťoví komisaři, kteří připravují nejen dráhu, ale během závodu dávají také pozor na jeho průběh. Proto jsem považovala za důležité zahrnout do mého projektu výpověď jednoho z takzvaných traťáků. Osobně však žádného člověka vykonávajícího tuto práci neznám, rozhodla jsem se tedy v jedné ze skupin na sociální síti zveřejnit výzvu, zda by mi mohl někdo dát typ na někoho, kdo na Masarykově okruhu pracuje. Ozvalo se mi hned několik osob, mezi nimiž jsem si vybrala Štěpána Koutníka. Ten mi následně velmi ochotně zodpověděl na všechny mé otázky. Během rozhovoru s ním jsem se rozhodla zeptat se jej také na vykonávanou práci během závodů, jelikož činnosti prováděné traťovým komisařem před Velkou cenou i při ní spolu velmi úzce souvisejí.

 

3. Story - „Komentování přímo z místa závodu je nesrovnatelně lepší,“ říká Václav Svoboda
Grand Prix České republiky je akcí, kterou během víkendu navštíví až 600 novinářů. Rozhodla jsem se tedy na dané téma nahlédnout také z pozice komentátora. Jelikož je v tuzemsku momentálně jediným komentátorem MotoGP Václav Svoboda, pokusila jsem se ho skrze televizi Nova kontaktovat. Během několika dnů mi od něj přišla kladná odpověď na otázku, zda by mi byl ochotný poskytnout rozhovor. Kvůli jeho omezeným časovým možnostem jsme se dohodli tom, že mu otázky pošlu skrze email, on mi na ně následně zodpoví a já se jej případně na nějaké informace doptám. To však v závěru nebylo vůbec potřeba, jelikož mi zaslal velmi obsáhlé odpovědi.
Kvůli pestrosti práce jsem se rozhodla z rozhovoru udělat story a uvést jí tak odpovědi pana Václava Svobody do širšího kontextu.

 

4. Rozhovor - Jakub Kornfeil: Naučil jsem se soustředit se jen na sebe
Jak už jsem naznačila v ideovém plánu, jedním z mých cílů bylo udělat rozhovor s některým z českých jezdců aktivně závodícím v seriálu Moto GP a zjistit, zda se na domácí závod připravuje jinak než na zahraniční. Nakonec se mi povedlo kontaktovat Jakuba Kornfeila jezdícího v nejslabší kubatuře Moto 3. Na mou žádost o poskytnutí rozhovoru mi odpověděl asi sedm dnů od jejího odeslání. Stejně jako u Václava Svobody jsme se dohodli na rozhovoru skrze email, a to kvůli časové zaneprázdněnosti závodníka. V únoru totiž rodák z Rohatce absolvoval několik předsezónních testů a v České republice jej bylo téměř nemožné zastihnout. Odpovědi na mé otázky mi odeslal několik dnů po jejich odeslání. Z emailové korespondence působil jako velmi ochotný člověk, s poskytnutím rozhovoru neměl žádný problém.

 

5. Rozšířená zpráva - Návštěvníci Moto GP zaplatí za ubytování v Brně až dvojnásobek
Storkou s Václavem Svobodou a rozhovorem s Jakubem Kornfeilem začala ta část práce, která se věnuje přípravám Grand Prix mimo okruh. Pokračováním této série je rozšířená zpráva o ubytování v Brně během MotoGP. S žádostí o zodpovězení několika otázek jsem kontaktovala více než dvacet ubytovacích zařízení v Brně, zpětnou vazbu jsem však obdržela pouze od přibližně poloviny. Nutno však podotknout, že jejich reakce na mou žádost byly téměř okamžité, článek byl tedy zpracovaný velmi rychle. Všech respondentů jsem se zeptala, zda stejně jako většina ubytovacích zařízení i hotely (penziony, kempy) v nichž působí, zvyšují během závodního víkendu ceny, a chtěla jsem také vědět, zda poskytují svým hostům možnost dopravy na okruh.
Může se zdát, že se článek vymyká konceptu celé práce. Chtěla jsem jím však zdůraznit, že je důležité, aby se na Velkou cenu připravovali s dostatečným předstihem také fanoušci. Jak lze totiž vyčíst z článku, většina hotelů v Brně má plno již několik měsíců před jejím konáním, a je tak nutné si zarezervovat nocleh co nejdříve.

 

6. Zpráva - Moto GP v Brně: více policejních hlídek i přísnější bezpečnostní opatření
Článek věnující se policejním hlídkám je nejkratším ze všech textů. Chtěla jsem jím pouze upozornit na to, že Grand Prix České republiky ovlivňuje také chod brněnské policie, která posílá do terénu více hlídek. Při psaní článku jsem vycházela pouze z policejních tiskových zpráv, v nichž byly podrobně popsány zásahy během MotoGP. Tento článek jsem měla zpracovaný nejrychleji za všech.

 

7. Anketa - Jak vnímají obyvatelé Brna závody Moto GP?
Vypracování ankety pro mě bylo jednou z nejsložitějších částí práce. Tři respondenti pocházejí z okruhu mých přátel, zbylé jsem však oslovovala osobně přímo v centru města Brna. Zodpovědět mi na mou anketní otázku byla ochotná spousta osob, problém však nastal při získávání jejích fotografií. Mnoho respondentů se odmítlo nechat vyfotit a jejich odpovědi tak pro mě byly nepoužitelné.
Anketu mezi obyvateli Brna jsem se rozhodla udělat z toho důvodu, že se jich závody MotoGP bezprostředně dotýkají. Ve městě se totiž vyskytuje o několik desítek tisíc lidí víc, čímž dochází k nárůstu počtu lidí v restauracích nebo v tramvajích. Bylo by nesmyslné se respondentů ptát, jak se na tento neobvyklý příval lidí připravují. Rozhodla jsem se tedy uchýlit k hlavní otázce „Jak vnímáte závody Moto GP?“, kterou jsem při rozhovoru s nimi dále rozvedla. Jsem si vědoma toho, že obsahy odpovědí úplně nekorespondují s tématem práce, ale taktéž si myslím, že se mu příliš nevymykají. Příjezd tolika fanoušků do města totiž v mnoha směrech ovlivní také jeho obyvatele a považovala jsem za důležité zeptat se jich na jejich názor na celou akci.

 

Sebehodnocení
Mým cílem bylo pokusit se poskytnout čtenáři tohoto projektu pohled do zákulisí příprav jedné z největších sportovních akcí v České republice. Domnívám se, že se mi jej podařilo i přes výše zmíněné překážky celkem obstojně dosáhnout. Téma, které jsem zpracovávala, mi je blízké, jelikož se o MotoGP sama zajímám. Vypracování samostatného projektu mě tedy z velké části také bavilo, což se, doufám, na mých článcích také odrazilo.
Jak už jsem podotkla v postupu práce, jedinou, za to hodně velkou překážkou při zpracování projektu, bylo odmítnutí rozhovoru mluvčími Automotodromu Brno. Myslím však, že se mi tento problém nakonec podařilo zdárně vyřešit. Místo rozhovoru jsem napsala článek žánrově nezačlenitelný, který se tématem příprav na brněnskou Velkou cenu zabývá z různých úhlů pohledu.
Domnívám se také, že jsem využila relevantní respondenty – tiskové mluvčí hotelů, zaměstnance či brigádníky Masarykova okruhu, komentátora televize Nova, závodníka Jakuba Kornfeila, ředitele bezpečnostní agentury atd. Musím uznat, že byli všichni velmi ochotní mi zodpovědět mé otázky, za což jim patří velký dík.
Projekt by se však jistě dal zpracovat mnohem obšírněji. Navázat by se na něj dalo kupříkladu rozhovory s číšníky a servírkami z restaurací, prodavači, stánkaři na Masarykově okruhu či reportáží přímo ze závodů Grand Prix České republiky.
Ze svého pohledu bych samostatný projekt označila za zdařilý. I přes menší problémy se mi podařilo naplnit cíl práce a doufám, že jeho čtenáři díky němu získají alespoň přibližnou představu o tom, co všechno obnáší přípravy na akci takového rozsahu, jakou Grand Prix České republiky je.

 

Zdroje
Anopress IT
Motogp.com
JÍLEK, Viktor. Psaná publicistická sdělení v kontextu teorie komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.
JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci (2005).

Zobrazeno 954 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:17
Pro psaní komentářů se přihlaste