Česko v době korony

Samostatný projekt - fotožurnalistika, zdravotně-sociální specializace 1. Cíl práce Projekt na téma život v době koronaviru by měl odkrýt znatelné změny v každodenním životě lidí a běžných aktivit. Realizací tohoto projektu by se měly ukázat znalosti z kurzu fotožurnalistiky, který jsem absolvovala v obou semestrech druhého ročníku. Také znalosti spojené s tematickou specializací, v mém případě zdravotně-sociální, která byla také dvousemestrální. Cílem projektu je pokusit se zachytit běžné aktivity, jako například nákup potravin, které byly nedílnou součástí každodenního života, ale s nástupem nouzového stavu a dalších omezení se tyto činnosti staly více komplikovanými.
Zveřejněno v: fotožurnalistika

Závislost před fotoaparátem

závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti závislosti  závislosti závislosti   závislosti závislosti   ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE NA TÉMA ZÁVISLOSTI Tematický projekt v kombinaci zdravotně-sociální specializace a fotožurnalistiky. Snímky vznikaly na různých místech v Olomouci.
Zveřejněno v: fotožurnalistika
 
Zveřejněno v: fotožurnalistika

Koncentrace při sportu

Samostatný projekt, sportovní specializace/fotožurnalistika   CÍL PRÁCE Cílem tohoto samostatného projektu je prostřednictvím série fotografií různých sportovců prezentovat jejich koncentraci při vykonávání sportu. Původně jsem se chtěla zaměřit jak na kolektivní, tak i na individuální sporty, jelikož byl ale v březnu ve spojitosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav, musela jsem se omezit pouze na individuální sporty. Jedinou výjimkou jsou fotografie z šachového turnaje družstev pořízené na Olympiádě dětí a mládeže (dále jen ODM). Sport můžeme rozdělit na vrcholový a rekreační. Vrcholový sport je charakteristický úsilím o podání co nejlepšího výkonu, u rekreačního sportu jde především o prožitek. (Sekot 2008: 29-31) Cílem tohoto projektu je zaměřit se na obě kategorie.    ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU Jak uvádí Sekot ve své knize Sociologie sportu, ze sportu se stal fenomén, který je součástí našich každodenních životů. A to ať už na úrovni profesionální, nebo volnočasové. (Sekot 2008:9) Téma tohoto projektu jsem si zvolila, jelikož sport tvoří velkou součást i mého každodenního volnočasového života. Právě z tohoto důvodu jsem si při studiu žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci zvolila sportovní specializaci. Tu jsem během studia propojila nejen se znalostmi z praktika psané žurnalistiky, ale také s fotožurnalistikou, kterou jsem si následně zvolila i jako profilaci pro tento projekt. První fotografie jsem pořídila v lednu na ODM. Tato akce se koná každoročně pod záštitou Českého olympijského výboru a pro české mladé sportovce z kategorie mladší a starší žáci a žákyně se většinou jedná o první zkušenosti s akcí takových rozměrů. Na sportovce je poprvé vyvinut větší tlak, jelikož poprvé soutěží o olympijské medaile. Poprvé zde také přichází do kontaktu s novináři a začínají chápat, jak vrcholový sport funguje.  Skateboardistu jsem zvolila z toho důvodu, že se sportu věnuje pouze rekreačně, na rozdíl od účastníků ODM. Poslední série fotografií z atletického tréninku vznikla z toho důvodu, že jsem chtěla zachytit koncentraci sportovkyně na tréninku, která se připravuje na závody.   ZDROJE A STAV PROBLEMATIKY Při pátrání po podobných pracích jsem nalezla například výzkum Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration, and performance (Thomas et kol. 2010) nebo Emotions, cognitive interference, and concentration disruption in youth sport (Allen et kol. 2013), ani jeden se však nevěnoval sportovní fotografii. Problematice zachycení sportovců se věnuje Through a Glass Darkly: Reflections on Photography and the Visual Representation of Sport (O'Mahony 2018). Autor v této studii zmiňuje například fotografa Marka Kauffmana, který fotografoval sovětskou atletku Irinu Pressovou a podařilo se mu ji zachytit v momentu hluboké koncentrace. Inspirací mi byly také fotografie ze soutěže Sportovní fotografie roku, kterou pořádá Klub sportovních novinářů ČR ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sport je v médiích častým tématem a články jak na internetových portálech, tak v tištených médiích jsou doplňovány nejrůznějšími fotografiemi. Já nejčastěji čtu články týkající se sportu na iDNES.cz. Ve sportovní rubrice této stránky se nacházejí podrubriky biatlon, šachy a atletika. Z mnou zvolených sportů zde nemá vlastní rubriku pouze skateboarding, podle klíčového slova jsem však dohledala také články z tohoto sportovního odvětví.   IDEOVÝ PLÁN Prví sérii fotografií jsem pořídila na ODM. V Karlových Varech se letos konal 9. ročních zimních her. Jelikož jsem zde byla s Českým olympijským výborem v rámci programu „Mladá novináři“, měla jsem možnost nahlédnout do zákulisí této akce. Mladí sportovci berou tuto olympiádu s největší vážností, na své sportovní výkony se maximálně soustředí. Soutěže jsou také často doprovázeny silnými emocemi, ať už ze strany závodníků či ze strany jejich rodičů.  Zaměřila jsem se zde na biatlonové závody dívek a chlapců a následně jsem se rozhodla fotografovat také na šachovém turnaji. Ačkoliv se do dnes vedou spory o tom, zda jsou šachy plnohodnotným sportem či nikoliv, já je jako sportovní disciplínu počítám. Stejně jako ostatní sporty, i šachy mají například mistrovství světa. Šachisté také trénují v jednotlivých klubech a jsou sponzorování sponzory. Jelikož sportovce z ODM můžeme řadit do kategorie vrcholoví sportovci, chtěla jsem pro komparaci zachytit také rekreační sportovce. S tímto záměrem tedy vznikly fotografie mladého skateboardisty, který je přibližně ve stejném věku jako sportovci z ODM. Poslední série fotografií vznikla na tréninku olomoucké atletky, abych ukázala, že sportovci se plně soustředí i když se nejedná o závody, ale pouze trénink.   POSTUP PRÁCE Všechny fotografie jsem pořizovala na svoji digitální zrcadlovku značky Nikon. Konkrétně se jedná o typ D5300 s objektivem AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3,4-5,6G VR. Režim jsem zvolila sport, který mi plně vyhovoval a neměla jsem s ním problém zachytit sportovce v pohybu. Jedinou výjimkou byly fotografie šachistů. V tomto případě jsem zvolila automatický režim. Všechny snímky jsem fotila bez blesku. Následně jsem fotografie upravovala v programu Adobe Lightroom, jelikož postprodukce je podle mě také důležitá součást profese fotografa. Fotografie na ODM vznikaly podle toho, na kterých závodištích jsem se zrovna nacházela. Jelikož je mi biatlon velmi blízký, první fotografie jsem pořídila právě na závodě mladých biatlonistů. Jedná se o rychlý dynamický sport, jehož tratě jsou dlouhé, musela jsem si tedy dopředu areál prohlédnout a promyslet si, kde by bylo nejvhodnější fotografie pořídit. Zvolila jsem start, trať a trestné kolo. Na střelnici jsem nefotografovala, jelikož k tomu bych potřebovala teleobjektiv. Na této akci jsem se rozhodla fotografovat také na šachovém turnaji. Ten se odehrával ve vnitřních prostorách hotelu Thermal. Zde nebylo potřeba si prostory s předstihem prohlédnout a jelikož se jednalo o sál s velkými okny, neměla jsem problém ani se světlem. Co se týče fotografií skateboardisty a atletky, měla jsem představu, v jakých pózách bych je chtěla zachytit. V obou případech jsem si fotografování naplánovala dva týdny dopředu a měla dostatek času na to, abych si prohlédla lokaci a připravila se. Patnáctiletý skateboardista se navíc skateboardingu věnuje pouze rekreačně, tudíž jsem měla více prostoru a dostatek času fotografie zrealizovat podle svých představ. Celkově vzniklo přes 200 fotografií, z nichž jsem do samostatného projektu vybrala dvanáct nejzdařilejších.   POPIS FOTOGRAFIÍ Fotografie č.1: Koncentrace na startu První fotografie zachycuje biatlonistku z Plzeňského kraje na ODM. Nachází se na startu, těsně před tím, než se vydá na trať. To, že může vyrazit, pozná podle časomíry, na které se červené kolečko změní na zelené. Biatlonistka upírá zrak na časomíru, je v mírném předklonu a hůlky má zapřené. Je připravena vyrazit do závodu. Na to, aby vše proběhlo podle pravidel, dohlíží rozhodčí. Mladí biatlonisté se s malorážkami po tratích nepohybují, proto ji nemá dívka na zádech. Zbraň mají všichni nachystanou na střelnici. Technické parametry: f/8, 1/250 s., ISO 400 Fotografie č.2: Pozor, hrozí kolize Druhá fotografie je pořízena opět na biatlonovém závodě na ODM. Nachází se na ní dva biatlonisté. Závodník reprezentující kraj Vysočina se dívá dopředu a plně se soustředí na sebe a svůj výkon. Druhý biatlonista ho však mírně předjel a ohlíží se na něj. Kontroluje tak, jestli nehrozí kolize. Tato fotografie poukazuje na to, že je důležité nejenom se soustředit, ale pokud přijdete do kontaktu s jinými sportovci, tak také dávat pozor, abyste je neohrozili. Technické parametry: f/8, 1/320 s., ISO 200 Fotografie č.3: Spěch na trestné kolo Biatlonistka na této fotografii právě odjela ze střelnice a jelikož nesestřelila všechny terče, po mírném stoupání najíždí na trestné kolo. Upřeně se dívá před sebe, nekontroluje, jak jsou na tom ostatní sportovkyně, a soustředí se pouze na svůj výkon. Technické parametry: f/10, 1/400 s., ISO 200 Fotografie č.4: Šachy jsou také sport Na čtvrté fotografii jsou zachyceny týmy Zlínského a Ústeckého kraje při šachovém turnaji družstev o bronzovou medaili. V sálu, kde klání probíhala, panovalo hrobové ticho, aby měli soutěžící naprostý klid na koncentraci. Tu jsem se pokusila také zachytit. Když se zaměříme na soutěžící v popředí, můžeme vidět, že se hráč Ústeckého kraje soustředí na šachovnici a promýšlí svůj tah. Jeho soupeř ze Zlínského kraje nekontroluje hru ostatních, ale také se plně soustředí na svoji rozehranou partii. Upřeně se dívá na svého protivníka a gestem rukou jako by mu naznačoval, že to on bude vítěz. A také nakonec byl. Technické parametry: f/4,2, 1/30 s., ISO 1100 Fotografie č.5: Však já ti to také nedaruju Rozhodla jsem se do projektu zařadit také tuto fotografii. Stále se nacházíme v sálu, kde probíhal na ODM šachový turnaj družstev. Fotografii jsem zvolila z toho důvodu, že můžeme vidět změnu výrazů hráčů. Hráč Ústeckého kraje právě odehrál tah a tentokrát je to on, kdo má navrch a upřeně pozoruje soupeře. Naopak v obličeji šachisty ze Zlínského kraje můžeme pozorovat velkou koncentraci na svůj další tah. Technické parametry: f/4,2, 1/60 s., ISO 1250 Fotografie č.6: Překážka se blíží Další série fotografií vznikla v amatérském skateparku. Mladý skateboardista, který se tomuto sportu věnuje rekreačně, se blíží k bedně, na kterou chce vyskočit. Už se neodráží, obě nohy má na skateboardu, je v podřepu a zrak upírá před sebe, na onu překážku. Chlapec zrakem kontroluje vzdálenost a soustředí se na nalezení nejvhodnějšího momentu na provedení skoku.  Technické parametry: f/5,6, 1/500 s., ISO 1000 Fotografie č.7: Ollie je základ Fotografie sedm zachycuje skateboardistu, který provádí trik s názvem Ollie, jenž je jednou z nejzákladnějších dovedností na skateboardu. Skateboardista i jeho skateboard jsou ve vzduchu. Chlapec je v podřepu, rukama udržuje stabilitu a hlavu má skloněnou a kontroluje prkno pod sebou. Plně se soustředí na co nejlepší provedení tohoto triku. Technické parametry: f/4, 1/1 000 s., ISO 800 Fotografie č.8: Pokus o Crooked grind Tato fotografie zachycuje mladého skateboardistu před skokem na překážku a provedením triku Crooked grind. Přední nohu má patnáctiletý chlapec odlehčenou, na zadní naopak začíná tlačit. Tím způsobí výskok. Zrak má skateboardista opět upřený na překážku a chystá se na skok, který provedl hned vzápětí po pořízení tohoto snímku. Technické parametry: f/4,8, 1/640 s., ISO 800 Fotografie č.9: Připravit se ke startu, pozor, teď Na první fotografii je olomoucká atletka zachycena na tréninku v pozici na startu. Má zaujatou správnou polohu a čeká na pokyn k vystartování. Správné načasování a pohotová reakce na hvizd je důležitá. V závodech je klíčové rozběhnout se v ten správný okamžik, tedy ani ne moc brzy, ale ani ne moc pozdně.  Technické parametry: f/6,3, 1/1 600 s., ISO 400 Fotografie č.10: Jen ona a její stín Tato fotografie zachycuje atletku při běhu. Nedívá se daleko před sebe, ale pouze na dráhu pod nohama. Koncentruje se na svůj výkon a na správnou techniku běhu. Na oválu v okolních dráhách není žádný soupeř, pouze její stín. Na tréninku je tedy k podání co nejlepšího výkonu soupeřem pouze sama sobě. Technické parametry: f/6,3, 1/1 600 s., ISO 400 Fotografie č.11: Zvládnu to? Tato fotografie zachycuje atletku na startu před tím, než se rozběhne a pokusí se přeskočit překážku. Nedívá se před sebe, ale soustředí se na včasné vystartování. Skok přes překážku je tedy v tento moment až druhořadým úkonem, na který upře svoji koncentraci následně. Technické parametry: f/5,6, 1/1 250 s., ISO 400 Fotografie č.12: V hlavní roli překážka Na poslední fotografii jsem atletku zachytila při nejtěžším tréninkovém úkonu, a to při skoku přes překážku. Sportovkyně je ve vzduchu, plně se koncentruje na korektní provedení skoku, a především na následný správný doskok. Zrak má upřený na dráhu, na místo, kde levou nohou opět dopadne na zem. Technické parametry: f/5,6, 1/1 600 s., ISO 400   SEBEHODNOCENÍ Původně jsem měla v plánu fotografie z ODM doplnit snímky z play-off utkání hokejistů HC Univerzita Palackého nebo z turnaje ve stolním tenise. Tato sportovní klání se měla konat od poloviny března, kvůli pandemii koronaviru však byly všechny hromadné akce zakázány a já musela část projektu změnit. Ačkoliv polovina fotografií vznikla až v květnu, myslím si, že se mi cíl tohoto projektu povedlo zdárně splnit. Fotografování na ODM mi dalo cenné zkušenosti. Zakusila jsem, jaké to je zkombinovat psanou žurnalistiku a fotografování. Musela jsem nejenom sledovat průběh závodu, ale také se v rychlosti pohybovat po areálu, abych pořídila fotografie na určitých místech a stihla zachytit sportovce, které chci. Navíc jsem si také musela průběžně kontrolovat, kdo kdy dojede do cíle, abych stihla udělat rozhovory s konkrétními biatlonisty či biatlonistkami. Co se týká fotografií skateboardisty a atletky, také realizace této části projektu mi přinesla cenné zkušenosti. S rekreačním skateboardistou jsme měli dostatek času promyslet kompozici fotek, na tréninku atletky jsem zase musela zohlednit fakt, že svítí slunce. Bylo tedy nezbytné hledat vhodné úhly, aby například polovina těla sportovkyně nebyla ve stínu. S fotografiemi jsem spokojena, ale jsem si vědoma toho, že je tady stále velký prostor pro zlepšování. Jsem toho názoru, že se mi podařilo vytvořit sérii snímků, které zachycují rozmanité spektrum sportovců, co se týče zařazení do kategorií vrcholový/rekreační, tak také co se týče například věku či samotného sportovního odvětví.   POUŽITÁ LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE ALLEN, Mark S. JONES, Marc V. MCCARTHY, Paul J. Emotions, cognitive interference, and concentration disruption in youth sport. Journal of Sports Sciences, 2013. 31:5, 505-515. Ocenění 2017. Sportovní fotografie [online]. 2020. Dostupné z: <https://sportovnifotografie.eu/oceneni2017/>. O'MAHONY, Mike. Through a glass darkly: reflections on photography and the visual representation of sport. Historical Social Research, 2018. 43:2, 25-38. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008. 222 s. ISBN 978-80-247-2562-8. THOMAS, Patrick R. VAST, Robyn L. YOUNG, Robyn L. Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration, and performance. Australian Psychological Society, 2010. 45:2, 132-140.
Zveřejněno v: fotožurnalistika

Sportovní kynologie

Samostatný projekt v rámci foto a sportovní specializace pod vedením Ing. Petra Zatloukala
Zveřejněno v: fotožurnalistika
Samostatný projekt: fotografická, politická specializace.   Cíl Opuštěných a nevyužívaných budov a objektů je po celé České republice velmi mnoho. Velká sousta občanů se však mylně domnívá, že se jedná jen o zchátralé a polorozpadlé domy. Také mají vžitou představu o tom, že jsou tyto budovy zpravidla na okraji měst a vesnic, nebo mají mylné představy o důvodu opuštění. Opak je však často pravdou. Velmi často se tyto objekty nachází přímo v centru a nejde na první pohled znát, že jsou opuštěné. Cílem projektu je vyvrátit tyto často chybné představy a stereotypy. Zdůvodnění volby tématu Projekt je spojením mých žurnalistických specializací. Konkrétně se jedná o politické zaměření a o fotožurnalistiku. Velmi ráda fotím, nicméně dávám přednost fotografiím přírody, měst a různých neživých objektů. Fotografovat osoby není pro mě. Zároveň se zajímám o historii naší země a o politické dění, což mě přivedlo k právě mému tématu. Stejně jako jiní jsem se domnívala, že jsou budovy, které nemají využití často opuštěné z různých politických důvodů. Myslím si, že je dobré čas od času poukázat na problémy, na které není až tak často upozorňováno. Nejsou zkrátka dost dostatečně atraktivní, nebo se jedná o dlouhodobou záležitost. Zdroje problematiky Podobný fotografický projekt jsem nenašla. Nicméně problematikou se sem tam zabírají média. Vzhlede k tomu, že se nejedná o aktuální téma, ale spíše o dlouhodobý problém, není však takových článků mnoho. Problematice opuštěných budov se také věnuje internetový portál prezdnedomy.cz. Ideový plán Jak už je naznačeno výše, projekt se snaží poukázat na problematiku nevyužívaných a opuštěných budov. Doufám, že se mi podaří poukázat na to, kdo je ve většině případů vlastní. Zda se jedná spíše o vlastnictví měst a obcí, nebo právnických či fyzických osob. Zda jsou hodnotné, nebo bezcenné. Zda mají nějakou historickou hodnotu či zajímavou minulost. Okres Blansko Pro bližší představu o oblasti, v níž se opuštěné a nevyužívané stavby, které projekt zachycuje, nacházejí, přidávám několik faktografických údajů. Okres Blansko se nachází na severu Jihomoravského kraje a je jeho druhým nejmenším okresem. Stejně tak má druhý nejnižší počet obyvatel. Nachází se zde dvě obce s rozšířenou působností. Jsou jimi města Blansko a Boskovice. Přestože je okres orientovaný především na průmysl a zemědělství, nelze mu odepřít jeho význam v oblasti cestovního ruchu. Leží zde totiž chráněná krajinná oblast Moravský kras, který je přírodní chloubou celé České republiky. Ono celkově zde nalezneme hodně lesů, které mimo jiné přispívají k tomu, že se z ekologického hlediska jedná o jeden z nejčistších okresů z celé republiky. Okres Blansko disponuje i dalšími památkami, jsou to například hrady, zámky, muzea či kostely. Informativní fotografie Pro informativní fotografii jsou charakteristické dvě základní složky. Tou první a zároveň důležitější složkou je praktické využití fotografie. Taková fotografie má popisnou funkci a jejím úkolem je přesně vystihnout autorův záměr. Snímek musí přesně vystihovat to, co autor zamýšlí a měl by divákovi pomoci při utváření konkrétní představy. Zkrátka jde o přesný a jednoznačný popis autorovy myšlenky beze slov. Druhým charakteristickým rysem informativní fotografie je absence emocí, které by mohly zastínit informativní cíl dané fotografie. Postup práce Vzhledem k tomu, že při cestování ráda pozorují okolí, měla jsem určité tipy na potřebná místa už v době výběru tématu. Důležitým pomocníkem při celém zpracování byl pro mne internet. Opravdu hodně jsem používala katastr nemovitostí. Na začátku jsem si každý objekt našla právě tam a podívala jsem se, kdo je vlastníkem. V případě, že se budova nacházela v soukromém vlastnictví nějaké fyzické osoby, nijak zvlášť jsem nepátrala po důvodu, proč je nyní budova opuštěná. Mnohem zajímavější byly ty objekty, které patří městu či některé přilehlé obci. Zde jsem se snažila dohledat i nějaké podrobnější informace, což se mi v některých případech povedlo. Pokud jde o samotné fotografie, nejprve jsem si sehnala fotoaparát. Naštěstí se můj bratr focení věnuje a byl mi ochoten přístroj nejen zapůjčit, ale také mi pomoci s jeho nastavením, což mi hodně pomohlo. Fotky jsou pořízeny na kompaktní přístroj Sony Alpha A6300. K tomu jsem používala objektiv Sony 16-50mm. Vzhledem k prostorové vzdálenosti vybraných objektů, bylo zpracování časově náročné. Tím spíš, že se mi dvakrát pokazilo počasí a focení jsem musela opakovat, protože výsledné fotky v daném světle nevyšly dobře. Nicméně za velkou výhodu považuji to, že jsem se na focení nemusela domlouvat s žádnou osobou, tudíž jsem si mohla zajet udělat fotku tehdy, kdy se to jak z časových, tak světelných podmínek hodilo mně. Jedním z nejtěžších úkolů pro mě bylo závěrečné upravení fotek v počítači, tedy postprodukce. Ta totiž nepatří mezi mé oblíbené činnosti, protože mám strach, že fotku spíše pokazím. Na doporučené jsem použila program Adobe Photoshop CC 2018, ve kterém jsem některé fotky ořízla. Následně jsem u všech fotografií upravila jas a kontrast. Dále jsem změnila křivky a originální fotky jsem převedla z původního rozlišení 6000x3376 na rozlišení FULL HD, tedy 1920x1080. To z důvodu velikosti fotografií.       Popis jednotlivých fotografií   Fotografie 1. Celý cyklus jsem se rozhodla začít fotografií Puklova mlýnu. Ten se nachází v těsné blízkosti Pilského údolí pod kopcem, na němž leží zřícenina hradu Boskovice. V současné době je ve velmi špatném stavu a na první pohled nelze poznat, že se jedná o mlýn. Velká část obyvatel nejen Boskovic o budově ví a zařazením do projektu chci poukázat na to, jak to vypadá, když se nechá objekt chátrat. Opuštěný objekt je v soukromém vlastnictví jisté Marie Vyskočilové. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 2000 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 2. Na kopcích v okolí blanenského ČKD, což je významný průmyslový podnik, se nachází několik pozorovatelen. Tyto objekty vznikly v 50. letech jako reakce na korejskou válku a s ní spojenou hrozbu leteckých útoků. Na mapě nejsou k dohledání a tak se těžko určuje přesný počet. To i z toho důvodu, že jsou schovány v lesích a tak je celkem obtížné je najít. Mně se bohužel podařilo najít jen jednu a i to mi trvalo půl dne. Fotografie je přizpůsobena terénu, na němž se pozorovatelna nachází, protože se jedná o prudký kopec, pod nímž je poměrně frekventovaná silnice. Režim: Manuál Clona: F4.0 Ohnisková vzdálenost: 19mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 6400 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 3. a 4. Fotky je pořízeny ve vesničce Žďárná, kde byl v letech 1758-1759 vystavěn zámek, který je zde zachycen. V zámečku bylo sídlo lesního úřadu města Boskovice, nicméně pramenů, z nichž lze čerpat nějaké informace je velmi málo. Je to možná i proto, že je budova v současné době v soukromém vlastnictví Jany Šimkové. Místo je velmi fotogenické a tak bylo těžké se pro některé fotografie rozhodnout.   Fotografie s pořadovým číslem 3 má trochu umělecký charakter. Budovu zachycuje z netradičního pohledu, přičemž krásně vyniká poměrně nedávno zrekonstruovaná střecha. Režim: Manuál Clona: F5.6 Ohnisková vzdálenost: 50mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Na fotografii číslo 4 jsou krásně vidět zámecké rysy budovy, která musela být ve své době chloubou vesnice. Je patrné, že se nejedná o žádný malý dům, ale o velkou budovu s mnoha patry. Zvláště když uvážíme fakt, že byl po požáru celé vesnice zámek o jedno patro snížen. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 5. a 6. Výšková budova nacházející se přímo v centru okresního města Blansko. V tomto případě se jedná o téma, které řeší i místní obyvatelé. Budova je totiž velmi stará, nevzhledná a využívá se pouze přízemí. V něm se nachází nonstop, kde se schází lidé, pro které je vrchol zábavy konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Ostatní patra budovy v současné době slouží jen pro reklamu na koupelny SIKO. Hlavním aspektem, proč se budova ve svém využívání a případných opravách zasekla je ten, že se město a majitel nejsou schopni domluvit. Problém je totiž v tom, že Blansko vlastní pozemek, ale společnost LL HOLDING a.s. vlastní objekt. Pátá fotografie je focena brzy ráno, abych dosáhla pokud možno zajímavého a tak trochu uměleckého efektu, což se mi doufám povedlo. Stejně tak snímek vystihuje velikost a působivost objektu, který vzhledem k jeho poloze opravdu nelze přehlédnout. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Na šesté fotografii je budova vyfocena spolu s náměstím, na němž se nachází. Snímek je focený z výrazného podhledu, aby byl výsledek jiný, než ostatní fotografie tohoto objektu třeba na internetu. Rovněž je zde záměrem zachytit minimální počet lidí, aby byla fotografie zaměřena čistě na popis a nebyla rušen dynamickými výrazy lidí. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 17mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 7. a 8. Dalším fotografovaným objektem je Salmův mlýn, který leží poblíž zimního stadionu v Blansku. Tuto budovu jsem si vybrala mimo jiné proto, že je příkladem toho, kdy se pro opuštěný objekt najde využití, a tak jeho existence není zcela zbytečná. V Salmově mlýně se totiž nachází malá vodní elektrárna s Francisovou turbínou, která poskytuje proud pro již zmíněný areál zimního stadionu. Nevzhledná a poničená budova je majetkem města Blansko, ale do oprav se nepouští z důvodu neukončených restitučních řízení s rodinou Salmů. Také v tomto případě bylo velmi těžké vybrat snímky, které do projektu vyberu. Podařila se mi sice jedna velmi pěkná fotka, nicméně podobných je na internetu mnoho a i proto jsem se rozhodla ukázat jiný pohled. Sedmou fotografii jsem zařadila pro to, že je zde hezky vidět, jak starou budovou protéká voda, díky čemuž má využití i v dnešní době. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Mlýn je celkově ve velmi špatném stavu, má opadanou omítku, rozbitá okna, vyryté nápisy na stěnách. Snímek s číslem osm je focený z cesty, která se nachází mezi zmiňovaným objektem a železnicí. Ta je opravdu frekventovaná, neboť přes Blansko vede trať Brno – Praha. Pozorní cestující tedy mohou právě tuto stranu mlýna zahlédnout. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 9. a 10. Na fotografiích je zachycen panský pivovar v Boskovicích, který vznikl v 17. století. Nachází se v blízkosti sportovního areálu Červená zahrada. V roce 1948 byl podnik znárodněn a dva roky poté se v něm uvařilo poslední pivo. Následující čtyři roky byla v budově otevřena restaurace a sál, ve kterém se odehrávalo kulturní dění města. Nicméně poté se budova opustila a od té doby je prázdná. Město Boskovice uvádí, že je pivovar v současnosti využíván jako sklad. Devátá fotografie zachycuje stav pivovaru v jeho aktuální podobě. Můžeme si všimnout, že oproti jiným opuštěným budovám ještě není v tak špatném stavu a tudíž by případné investice do jeho oprav nebyly tak finančně náročné. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Druhá fotografie objektu, tedy fotografie s číslem deset, byla pořízena uvnitř. Jedná se o poměrně velký prostor, který však v současnosti jako sklad neslouží. Stejně tak je na fotce zřetelně vidět špatný stav zdí a trámů, který při pohledu z venku není až tak patrný. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/250 vteřiny Iso: 6400  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 11. a 12. Boskovický pivovar není jediný na okrese, který zůstal prázdný. Dalším takovým je pivovar v Rájci nad Svitavou, který patří mezi nejstarší v celé České republice. Zhruba šestnáct let před zestátněním celého objektu, které proběhlo v roce 1945, byl objekt prodán rodem Salmů společnosti Moravia Brauerei. Poslední pivo bylo uvařeno v roce 1974. Velká část zaměstnanců následně odešla do nedalekého pivovaru v Černé Hoře, který funguje dodnes. V současné době patří pivovar akciové společnosti ZERA Rájec. Ta využívá část jako sklad, nicméně některé budovy jsou prázdné a objekt, který je už v tak hodně špatném stavu, dále chátrá. Na fotce číslo 11 můžeme vidět vstupní bránu, nad kterou je již velmi špatně čitelný nápis „ZÁMECKÝ PIVOVAR V RÁJCI NAD SVITAVOU“. Nad ním je ještě tentýž nápis německy, ale ten již díky výraznému poničení fasády budovy nelze přečíst. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko    Další fotografie s pořadovým číslem 12 zachycuje pivovar z větší dálky, než fotografie předchozí. Zde jsem se nesnažila o žádné zvláštní a neotřelé zachycení, ale pouze jsem chtěla ukázat stav objektu. Zatažené počasí dodává celé fotografii na vážnosti, což vzhledem k úrovni poničení fotku hezky doplňuje. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800  Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Fotografie 13. a 14. Po delším zvažování jsem se rozhodla cyklus uzavřít fotografiemi z místa, které je ukázkovým příkladem toho, když se město rozhodne jednat. Právě na tomto místě stál až do roku 2015 hotel Dukla, který město koupilo za nemalé peníze, nicméně zůstal ladem a pouze v přízemí fungoval malý obchůdek s oblečením. Budova hotelu byla velmi často diskutovaným tématem, protože se nacházela na náměstí Republiky, tedy v centru. Město se nakonec rozhodlo hotel zbourat. Po náročných demoličních a následných stavebních úpravách se na místě rozprostírá park s fontánkami a dětskými průlezkami. Třináctá fotka zachycuje park, ve kterém nyní mohou lidé trávit volné chvíle. V dopoledních hodinách zde můžeme vidět maminky s dětmi, v odpoledních zase školáky se zmrzlinou. Přestože některým lidem připadá místo poněkud extravagantní, určitě to bylo to nejlepší možné řešení. Režim: Manuál Clona: F3.5 Ohnisková vzdálenost: 16mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko   Na závěrečné fotografii celého cyklu vidíme stánek městské knihovny, která byla po dobu letních prázdnin zavřena. Nicméně aby to občanům Blanska nebylo líto, otevřela v novém parku čítárnu, kde si lidé mohli půjčit noviny, časopisy a pohádky. Také zde byla pro všechny šikovné děti zprovozněna dílnička. Režim: Manuál Clona: F4.0 Ohnisková vzdálenost: 19mm Čas expozice: 1/4000 vteřiny Iso: 800 Pohled na chátrající a opuštěné budovy v okrese Blansko  Sebehodnocení Přestože projekt nenaplnil všechny mé představy, tak si myslím, že cíle se mi podařilo dosáhnout. Během samotného zpracovávání jsem usoudila, že by si projekt zasloužil hlubší prozkoumání a to především v těch případech, kdy je budova opuštěná a nevyužívaná z určitých nevyřešených vlastnických důvodů. Nicméně jsem se mylně domnívala, že takových případů najdu mnohem více, ale je možné, že je to dáno pouze oblastí, kterou jsem se zabývala, a jiné okresy to mají jinak. Podívat se na tuto problematiku z tohoto úhlu by však vyžadovalo hlubší a časově náročnější zpracování. Díky projektu jsem si vytvořila jasnější představu o tom, kolik budov bez využití se v okresu Blansko nachází. Překvapením pro mě bylo, že se často jedná o budovy s historickou hodnotou a daly by se řadit mezi památky. Jejich poměrně velké zastoupení mě zaskočilo stejně jako to, že se často jedná o místa, kterou spousta místních lidí denně míjí a o jejich bezúčelnosti nemají potuchy. Pokud se přesunu k hodnocení samotných fotografií. Vzhledem k tomu, že se focení věnuji velmi krátce, jsem se svou výslednou prací celkem spokojena. Samozřejmě vím, že nejsou dokonalé a i já sama jsem si vědoma jistých chyb. Nicméně se hodlám dále zlepšovat a trénovat. Určitě bych se příště více zamyslela nad místem, ze kterého fotky vznikaly. Myslím si, že kdybych bývala měla lépe nastudovaný okolní terén, možná by se mi kromě fotek informačního charakteru podařilo udělat i fotky s větším s větším uměleckým pohledem. Přestože už vím, že se některé aspekty daly pojmout jinak, samotná tvorba a zpracování celého projektu mě bavilo a dalo mi cenné zkušenosti. Literatura a použité zdroje ŠMOK, Ján. Skladba fotografického obrazu. 2. vyd. Praha: SPN, 1983. Dostupné online: Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/xb/charakteristika_okresu_blansko Katastr nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Město Blansko: https://www.blansko.cz/ Boskovický region: http://www.regionboskovicko.cz/index.asp Technické parametry: https://www.digimanie.cz/fotoskola-4dil-clona-a-vse-kolem-ni/1316
Zveřejněno v: fotožurnalistika

Cestou poznání v Pevnosti poznání

Samostatný projekt - věda/fotožurnalistika
Zveřejněno v: fotožurnalistika

iQLANDIA - science centrum nejen pro děti

Samostatný projekt vědecká specializace/fotožurnalistika
Zveřejněno v: fotožurnalistika

Mistrovství ČR Ještěd SkyRace

Ještěd SkyRace – sportovní fotoreportáž
Zveřejněno v: fotožurnalistika
Strana 1 z 6

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Září 2020 »
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace