beneficni koncert

út., 6. duben 2021 21:36

Ostravský pride uspořádal benefiční koncert

Česká republika – Členové spolku Ostravský pride nám ukázali, že benefiční koncert lze uspořádat i v této nelehké době pandemie. Skrze Facebook Live vysílali 1. dubna živě koncert na podporu neziskové organizace Cioacia Czesia. Zahájení koncertu p...

Pěvecký sbor Valentin propůjčil svůj hlas dobré věci

Francova Lhota - Po celé České republice se každým rokem uskuteční několik desítek benefičních koncertů. ...
po., 9. prosinec 2019 22:52