Michael Schnaubert

Michael Schnaubert

po., 9. květen 2016 09:54

Komunální politika na Orlicku

Samotstatný projekt online/politická specializace. Realizace zde
čt., 28. duben 2016 18:53

Komunální politika na Orlicku

  1. Cíl práce Vzhledem k tomu, že jsem během svého studia na katedře Žurnalistiky absolvoval online praktikum a online workshop pod vedením Martina Nevyjela, v rámci svého samostatného projektu jsem se rozhodl pro tvorbu internetových stránek. Fakt, že jsem si už v druhém ročníku studia vybral jako tematickou specializaci politickou, pak určil i výsledné směřování celého webu. Původním záměrem bylo vytvořit graficky i uživatelsky příjemný web, na kterém by se uživatelé dozvěděli ty nejdůležitější informace z komunální politiky ve svých městech. Svůj výběr jsem omezil na Orlickoústeckou oblast, ze které jsem po patřičném uvážení vybral 3 města – Jablonné nad Orlicí, Letohrad a Žamberk. Tato města jsem si vybral z několika důvodů: 1. Z oblasti pocházím, a i když se v politice ani jednoho z nich neangažuji, zajímám se o dění na radnicích a účastním se mítinků s občany nebo veřejných zasedání. 2. Jak Jablonné, tak i Žamberk, nebo Letohrad mají oproti takovým hráčům, jakými jsou v oblasti například Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, nebo Lanškroun, nejmenší mediální podporu. Dá se říct, že jediný, kdo má snahu nějakým způsobem informovat občany těchto měst o jejich domácím politickém dění je Orlický Deník. Ten se ale podle mého výzkumu vyhýbá kontroverzním tématům (nevím ovšem, jestli je tak konáno záměrně či nikoliv). V tomto kontextu by se dal také zmínit server Orlicky.net. Ten ovšem nepřináší objektivní zpravodajství, jelikož uveřejňuje pouze svodky a tiskové zprávy vydávané radnicemi. Naopak v ostatních městech existují dokonce i televizní stanice jako OIK TV, které se zaměřují nejen na sport a kulturu, ale především na politiku. Přitom nelze tvrdit, že mnou vybraná trojice měst je novinářsky neatraktivní. Právě naopak hlavně v Žamberku, který se ještě teď vzpamatovává z nedávných skandálů, dochází k velmi ostrým střetům, které nabízejí velmi zajímavý materiál. Díky tomu, že mým hlavním záměrem bylo poskytovat kvalitní zpravodajství, potřeboval jsem najít takové prostředí, ve kterém bude tvorba článků a jejich následná aktualizace rychlá a jednoduchá. Všechny tyto požadavky dokázal uspokojit online nástroj, který lze najít pod doménou Wix.com (viz dále). Samozřejmě se zde nabízela i alternativa v podobě blogu. Ten ovšem uživatele v mnoha ohledech omezuje, co se týče funkcí, grafických možností, nebo nástrojů, což nevyhovovalo mému záměru. Ke každému příspěvku jsem se pokoušel dodávat obrazový nebo občas i audio vizuální materiál, zprávy jsem také díky tematické jednotnosti mohl hypertextově provázat. Dále jsem se snažil využívat i další multimediální soubory (například Google Maps), což by mi pracovní prostředí blogu neumožnilo. Vzhledem k tomu, že stránky mám v plánu udržovat i nadále v provozu by omezení pouze na základní funkce mohlo být nejen v budoucnu, ale i během tvorby stránek samotných poměrně těžko překonatelný problém. V následujících kapitolách se budu snažit popsat proces tvorby webových stránek www.politikaorlicko.wix.com/politika-orlicko, způsob výběru témat, práci s prostředím online nástrojem Wix.com a dalších souvisejících záležitostí. 2. Zdůvodnění volby tématu Pro politické zpravodajství z Podorlicka jsem se rozhodl jednak z toho důvodu, že se o danou tématiku dlouhodoběji zajímám, a za druhé proto, že na místním trhu opravdu chybí organizované, uspořádané a hlavně objektivně zpracované informace týkající se dění na radnicích. Tuto hypotézu mi potvrdily hovory s místními obyvateli, z nichž většina by takový internetový server s přehlednými informacemi uvítala. I to byl pro mě impulz do takového projektu se pustit a pokračovat v práci na něm i po ukončení vysokoškolského studia. Jak jsem zmínil výše, o komunální politice na Orlickoústecku informuje i Orlický Deník. Ten se však poslední dobou vyhýbal ostřejší tématice a kontroverznějším sporům. Například když tajemník Žamberka chystal podat žalobu na svého zaměstnavatele, tudíž město, Deník o tom (je možné, že nezáměrně) pomlčel. Další internetovou stránkou, která se snaží zpravovat občany o dění na politické scéně jejich města je server Orlicky.net. Převážnou část jeho obsahu ale tvoří tiskové zprávy z radnic a jednotlivých stran a sdružení. Nemůžeme zde tedy mluvit o objektivním zpravodajství. Internetový server Politikaorlicko.wix.com by tak mohl zaplnit pomyslnou díru na trhu. Na kolik se tento předpoklad vyplní, jak moc budou uživatelé reagovat na zprávy a jestli bude obsah opravdu tak atraktivní pro uživatele se ukáže časem. Využiji k tomu statistiky, které ukazují konkrétní počet jednotlivých přístupů za den, týden, měsíc a celou dobu fungování webu jak k jednotlivým článkům, tak i na stránku celkově. 3. Zdroje a stav problematiky Jako primární zdroje pro tuto tématiku jsem využíval oficiálních městských internetových stránek všech tří měst Žamberku, Letohradu a Jablonného. Snažil jsem se co nejvíce kontaktovat představitele města a získávat jejich vyjádření. Jak píší Milan Šmíd a Ludmila Trunečková ve své publikaci Novinář a jeho zdroje v digitální éře o důležitosti znalosti veřejně přístupných informací z veřejné sféry uveřejněných na internetových stránkách: „Znalost webových stránek institucí státní správy a územní samosprávy, souhrnně: veřejné správy, by měla být součástí základní informační gramotnosti každého žurnalisty, bez ohledu na jeho specializaci.“[1] Když jsem prohledával starší projekty, našel jsem jenom několik málo prací, které by se zaobíraly komunální politikou. Ani jedna se však nesnaží pojmout tuto problematiku z pohledu zpravodajství tím způsobem, že by přinášely kvalitní zpravodajství z určité oblasti tak, jako to je zpracováno v mém projektu. Ještě horší je situace v technickém zaměření na online média, kde není jako politické zpravodajství zpracován ani jeden projekt. Tím pádem se nemám v rámci projektů na co odkazovat, nebo na co navazovat. V rámci oblastního zpravodajství je ale situace jiná. Díky tomu, že většinu zpravodajství na Orlickoústecku pokrývá z větší částí Orlický Deník, se mi nejednou stalo, že zpráva, kterou jsem vydal na Politikaorlicko.wix.com se věnovala obdobnému tématu jako článek v Deníku. 4. Ideový plán Jak bylo naznačeno v úvodu, mým původním záměrem bylo přinášet zprávy z politického dění ve třech vybraných městech Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí tak, aby bylo zpravodajství vyvážené a objektivní. Tudíž jsem chtěl věnovat všem městům na svém webu stejný prostor. Bohužel jsem byl nucen tuto skutečnost postupem času přehodnotit, jelikož se v Žamberku, největším městě ze všech těch tří, dělo nejvíce událostí, které byly nějakým způsobem novinářsky hodnotné. Proto ve finále dostal Žamberk nejvíce prostoru. Je tu ale i předpoklad, že když bych se serveru věnoval do budoucna opravdu dlouhodobě, poměry zpráv z různých měst by se mohly změnit. Před začátkem práce na celém projektu jsem si vytvořil harmonogram, nebo lépe časový plán, podle kterého jsem se po celou dobu práce na projektu řídil. Články do projektu jsem tedy začal psát už v listopadu minulého roku ještě předtím, než jsem vůbec začal s tvorbou celého webu. Tomu také předcházela důkladná příprava - vymyšlení názvu internetového serveru, rozvrhnutí samotných stránek, koncepce hlavního panelu. Veškeré články jsem pak následně publikoval už na vytvořené webové stránky postupně, podle toho v jakém časovém horizontu se události děly. Před každým článkem jsem si rozvrhl, jaké další prostředky kromě textových materiálů použiji a následně je přizpůsobil charakteru internetového online media. Když jsem například na stránkách psal o tom, že do Jablonného a Žamberka zavítal prezident Miloš Zeman, první den jsem zveřejnil článek s jednou fotografií, druhý den jsem následně zveřejnil celou fotogalerii a v článku na ni odkázal. Je možné tímto způsobem dosáhnout větší čtenosti u obou příspěvků. O tom jak jsem webové stránky vytvářel a jak jsem na něj poté nahrával články a ostatní materiály pomocí Wixu budu psát v další kapitole. 5. Postup práce 5.1 WIX Wix je ve své základní verzi online nástroj pro tvorbu webových stránek. Jeho velká výhoda je obrovská variabilita, moderní design a i v základní verzi, která oproti placeným jistá omezení má, se s ním dá vytvořit opravdu reprezentativní internetový server. Já jsem si ho vybral především proto, že s ním už mám jisté zkušenosti, když jsem vytvářel stránky pro své vlastní účely a pracovalo se mi v jeho administrátorském prostředí velmi dobře. Systém je vhodný pro začátečníky, kteří například neovládají jazyk HTML. Samozřejmě ani WIX není bez chyby a i když pro mě to překážky většinou nebyly, pro někoho dalšího by to mohla být naprosto určující důvod, proč WIX nepoužívat. První z nich je, že nástroj nepodporuje českou lokalizaci. To znamená, že jak názvy jednotlivých šablon, tak i dalších nástrojů jsou v angličtině, což nemusí úplně každému vyhovovat. Další věcí je, že pokud pracujete s neplacenou verzí, na publikované internetové stránce se celou dobu ukazuje reklama na samotný WIX, která nejde odstranit ani takovým doplňkem prohlížeče, jakým je například AdBlock. Reklama ale není nijak výrazná, člověka při čtení neruší (v porovnání s barevnými bannery na velkých zpravodajských serverech je skoro neviditelná) a po chvíli ji přestane úplně vnímat. Znovu to může být pro někoho překážka proč WIX nepoužívat. Je to ale cena za velké designové možnosti platformy. Posledním věc, se kterou jsem se opravdu potýkal, byl název stránky. Tuhle záležitost rozebírám podrobněji v další kapitole, ve zkratce ale základní neplacená verze WIXu funguje tak, že podle jména registrovaného emailu automaticky vygeneruje adresu stránky, což situaci trochu komplikuje. Veškeré detaily ale rozeberu v další kapitole. Poslední možný zádrhel se může skrývat ve faktu, že pro práci v administrátorském prostředí WIXu je potřeba být neustále připojen k internetu. To sice v dnešní době není žádný problém, pokud ale internetové připojení není k dispozici, není možné tvořit a upravovat stránky, nebo vkládat a aktualizovat články. Pokud během práce nějaký problém nastane, Wix je natolik rozšířený nástroj pro vytváření stránek, že není problém na internetu vybrat z množství různých diskuzních fór to pravé, kde vám ostatní pomohou zádrhel vyřešit. Často ale díky velmi jednoduchému ovládání na to přijde člověk i sám. 5.2 Vytvoření domény a webu Aby člověk mohl začít tvořit stránku a dále na ní pracovat, je nutné se na stránce www.wix.com registrovat pomocí emailu. Toto je důležitá část, protože, jak jsem zmínil výše, uživatelské jméno vašeho emailu bude Wixem automaticky generováno jako doména, pod kterou se stránka bude nacházet. Jelikož jsem si tento fakt neuvědomil, zaregistroval jsem se nejprve mým osobním emailem. Potom, co jsem zjistil, že když je jednou email zaregistrovaný, adresa nejde změnit, založil jsem nový email už rovnou s názvem stránky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a adresa pak zůstala zachována. Další důležitá fáze ve výstavbě webových stránek je zvolení si typu stránek podle zaměření. Jelikož mým cílem je od začátku zpravodajství, zvolil jsem položku „News“ a Wix sám mi pak následně dal na výběr z několika desítek šablon, které by bylo možné použít. Jelikož jsem si z nich ani jednu nevybral, ale pro pokračování bylo nutné jednu z nich zakliknout, vzal jsem tu, která se nejvíce blížila mojí představě s tím, že ji posléze celou předělám, upravím a přizpůsobím ji svému projektu. 5.3 Nastavení webu Po výběru šablony jsem odstranil většinu přednastavených prvků a změnil barevné schéma. Z původního tmavě šedého podkladu a zelených detailů jsem pozadí přenastavil na velmi světle šedou a s tmavě červenými a černými detaily. Celý web tak působí mnohem seriózněji. Jako další jsem si určil několik základních fontů, kterými jsem pak vytvářel celý obsah. V praxi to vypadalo tak, že jsem fontem Impact psal nadpisy a využil ho také k titulnímu nadpisu (kde slovo „politika“ je černě a „orlicko“ červeně, abych hned od začátku demonstroval barevné pojetí webu) a fontem Open Sans (Open Sans Condensed) psal veškerý obsah internetových stránek jako články, hlavní menu, nebo materiály v dalších rubrikách. Po nastavení těchto hlavních vizuálních prostředků bylo potřeba nastavit hlavní menu. Dopředu jsem měl připravené rubriky, kterými se chci na stránkách zaobírat. Homepage bude tvořena všemi vydanými zprávami, které se budou řadit od nejnovější po nejstarší. Dále je menu rozděleno podle měst, přičemž v každé rubrice si je možné vybrat ze tří podrubrik: 1. Samostatný newsfeed, ve kterém se objevují zprávy týkající se pouze onoho konkrétního města 2. Základní informace o městě, uvedení do politického kontextu na radnici, reprezentativní fotka města, propagační video a mapa 3. V poslední podrubrice je graficky demonstrována situace na radnici, u každého člena zastupitelstva najde návštěvník politickou příslušnost i kolik získal v minulých volbách preferenčních hlasů, vše je pak znovu uvedeno textem, aby se čtenář orientoval v kontextu. Jako poslední z menu jsem vytvořil kolonku „Info“, ve které najdou uživatelé informace o mně, jako o autorovi a zakladateli stránek, načež hned v další podrubrice mi mohou napsat email s jakýmkoli dotazem. Veškerá pošta půjde znovu do emailové schránky, podle které se web jmenuje, ovšem Wix umožňuje tuto emailovou adresu změnit na kteroukoli jinou. Do finálních úprav internetových stránek jsem zahrnul vytvoření úvodní fotografie jako pozadí k titulnímu nadpisu – ta je tvořena koláží třech fotografií, vždy jedna z každého města, která je zesvětlena na čtyřicet procent tak, aby byl stále čitelný úvodní nadpis. Poté jsem vytvořil úplně napravo sloupec tří nejčtenějších článků, které obsahují vždy fotku a nadpis. Články se tam bohužel nemění automaticky, takže je potřeba kontrolovat čísla čtenosti a na základě toho sloupek upravovat. Následně jsem využil funkci, která dělá Wix jednoho z nejužitečnějších webových editorů. V levém postranním panelu je kolonka „My Apps“, která umožňuje na stránku přidat kvalitně zpracované widgety. Pod každým článkem jsem například umístil tlačítka, díky kterým mohou uživatelé článek sdílet na různých sociálních sítích, jakými jsou například Facebook, Google+, nebo Twitter. Dále jsem pod každý článek umístil sekci s komentáři, takže každý má možnost vyjádřit svůj názor přímo pod daný článek. Jako poslední jsem přidal tlačítko „To se mi líbí“, takže uživatelé mají možnost vyjádřit svou pozitivní reakci i jinými způsoby, nežli jen pouhým komentářem. 5.4 Publikace textů Samotné texty vznikaly v průběhu několika měsíců vždy podle toho co se ve vytyčených lokalitách dělo. Jak už jsem zmiňoval výše, původní záměr byl produkovat vyvážené a objektivní zpravodajství, což se mi ne tak úplně podařilo splnit, protože v Žamberku se toho jednoduše dělo nejvíc. Jelikož bylo mým cílem přinášet zpravodajství, většina článků jsou zprávy, lze tu ale najít i pár fotogalerií. Zprávy jsem se snažil psát objektivně bez náznaku politické preference. Začal jsem článkem o návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Jablonném nad Orlicí a Žamberku, která se udála na začátku listopadu minulého roku. V té době jsem ještě server rozběhnutý neměl, článek jsem tedy vložil na webové stránky o něco později. Pár dní na to jsem vložil i fotogalerii jak ze setkání na radnici, tak i z besedy s občany a vzájemně jsem v rámci obou článků na sebe hypertextově odkázal. Následují dvě zprávy o schválení rozpočtu v Letohradě a Žamberku a zpráva o šikaně žambereckého tajemníka. Protože se případ váže i na aféry minulých let, připojil jsem k článku video, které má za účel jistým způsobem zatraktivnit zprávu a osvěžit čtenářům paměť. Případná editace článků je velmi jednoduchá díky praktickému klientovi, ve kterém je možné příspěvky nejen upravovat, ale i připnout je na začátek newsfeedu, nebo je naopak vymazat. Klient nabízí v podstatě totožné prostředí, jako kancelářské softwary typu OpenOffice, LibreOffice, nebo Microsoft Office. Díky tomu, že zde fungují i stejné zkratky se tu bude každý cítit příjemně. 6. Sebehodnocení Práci považuji za relativně přínosnou a v jistém smyslu originální. Myslím si, že kdyby se na ni dlouhodoběji pracovalo, tak by měla potenciál zaplnit díru na trhu. Otázkou samozřejmě je, jaká bude čtenost jednotlivých příspěvků a návštěvnost stránek celkově. Každopádně pro plnohodnotné spuštění by bylo ještě potřeba překonat některé grafické nedostatky a hlavně si asi zaplatit plnohodnotnou verzi online nástroje, protože v takovéto podobě je adresa www.politikaorlicko.wix.com/politika-orlicko přece jen složitá pro běžného uživatele internetu, čímž je pak ztížen přístup na stránky a jejich vyhledávání. V dlouhodobějším horizontu by nemuselo zůstat u pouhého zpravodajství. Ve vedení všech tří měst se vyskytují velice zajímavé politické figury. Rozvíjet by se téma dalo například profily politiků, rozhovory, komentáři aktuálního dění, nebo reportážemi z důležitých událostí. Možné by bylo také zaměřit pozornost na spádové oblasti měst, jakými jsou například Bystřec, Mistrovice, Šedivec, Lukavice, nebo Helvíkovice. V těchto obcích se sice nedějí novinářsky atraktivní události tak často, pokud by se ovšem něco důležitějšího stalo, bylo by dobré mít to pod kontrolou a informovat. Pro větší publicitu na internetu by server pravděpodobně potřeboval i přitažlivější logo, díky kterému by byl internetový portál ihned rozpoznatelný a zapamatovatelný. Celkově bych zhodnotil práci jako povedenou, avšak obrovskou zásluhu na tom má právě online nástroj na tvorbu stránek wix.com. Kdybych musel vytvářet stránky za pomoci například HTML kódu, jenž je běžně při tvorbě internetových stránek využíván, nedopadl by tento projekt v takové formě, abych s ním byl relativně spokojený jak po grafické, tak i po multimediální stránce. V takové verzi, v jaké ho teď představuji, to je sice reprezentativní vzorek praktických dovedností získaných během tříletého studia na katedře žurnalistiky, v reálném světě by však mohl fungovat jako odrazový můstek pro další rozvoj celého projektu do daleko větších rozměrů. 7. Zdroje JÍLEK, Viktor: Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc, 2005. ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 978-80-246-1661-2. www.zamberk.cz www.letohrad.cz www.jablonneno.cz www.orlicko.net www.orlicky.denik.cz   [1] ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 978-80-246-1661-2.