Tereza Vaňková

Tereza Vaňková

Jitka a Pavel Zouharovi vychovali tři vlastní děti a rozhodli se stát se pěstouny. Jako čtvrté dítě se do jejich rodiny dostal malý Péťa. Ten si, stejně jako jiné děti s podobnými osudy, nese svá traumata z časů bez láskyplného prostředí. O tom, co obnáší život pěstounů, co mu předchází a jaké chvíle jsou nejtěžší jsem si povídala s Jitkou a její dcerou Eliškou.
Náhradním rodičům v Česku pomáhají desítky doprovodných organizací. Odpovídají na důležité otázky pěstounů či osvojitelů a pořádají vzdělávací programy nejen pro náhradní rodiny. Povídala jsem si s Terezou Kocurovou, předsedkyní doprovodné organizace Diamant v Královéhradeckém kraji.
V současné době vyrůstá téměř osm tisíc dětí v zařízeních, jako jsou dětské domovy nebo kojenecké ústavy. Každé toto dítě je vlastním důvodem, proč by mělo vyrůstat v rodinném prostředí. Absence rodinného vztahu pro ně totiž může mít fatální důsledky v budoucím životě.
Systém náhradní rodinné péče (NRP) poskytuje dětem možnost vyrůstat v ucelených rodinných skupinách. I v tomto sociálním odvětví dochází k úpravám zákonů či podmínek, za jakých je možné uskutečnit některou z forem náhradní péče. Těch je v Česku celkem pět, každá se liší právními úpravami. Podobný systém funguje i na sousedním Slovensku jen s menšími změnami.
Nový dokument v režii Markéty Kopejtkové cílí na příběhy obyčejných lidí. V pěti dílech se Cyrilometodějská teologická fakulta obrátí na zdravotníky, samoživitele, seniory, živnostníky nebo děti. Cílem je zobrazit nejen profesní, ale i osobní životy těchto lidí. Na dokumentárním cyklu se může podílet i veřejnost, tvůrci hledají protagonisty, kteří by se chtěli o svůj příběh také podělit.
Stejně jako v minulých letech představuje i letos agentura Sport Invest kalendář s významnými sportovními tvářemi, které zastupuje. Fotografie na rok 2020 se nesou v duchu pestrosti, autoři totiž chtěli ukázat, že sport má mnoho barev a podob.
Česká republika – Národní potravinová sbírka i letos vyzvala občany k projevu solidarity s lidmi, kteří nemají dostatek prostředků na základní potraviny či drogerii a k darování těchto nezbytných produktů prostřednictvím potravinových bank. Premiérově se uskutečnila podruhé za jeden rok.
S listopadem opět přichází takzvaný Movember. Celý měsíc si (zejména) muži neholí porost na obličeji, aby tak vyjádřili podporu mužům s rakovinou prostaty nebo varlat. Do tohoto dlouholetého projektu se můžete zapojit i dalšími způsoby.