út., 12. květen 2020 10:50

Minulost a budoucnost Demokratické republiky Kongo

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Zdroj: Wikipedia commons
Demokratická republika Kongo, známá také jako doktor Kongo (DR CONGO), je považována za jednu z nejchudších, ne-li úplně nejchudší, zemí na světě. Ačkoliv je země bohatá na nerostné suroviny jako zlato, uran nebo železo, diamanty a ropu, trpí chudobou, hladem a nemocemi přes 70% obyvatelstva. Přesto její nejvyšší představitelé nijak neřeší nezáviděníhodnou situaci, ve které se jejich země nachází.

Historie této převážně tropické země je sled násilných událostí. Cesta od soukromé kolonie krále Leopolda II. Belgického, kdy se obyvatelstvu sekaly ruce za neuposlechnutí rozkazů a krádeže, vedla přes rasové dělení v době belgické kolonie, až po nesnadný zrod samostané Konžské republiky v roce 1960. Poté země upadla do občanské války a posléze byla přejmenována na Zaire pod vedením diktátora Mobutu Sese Seka.

Ten byl svržen až v roce 1996 v první konžské válce, ve které rebelové z východu země s podporou Rwandy, Ugandy a Burundi, obsadili většinu země a obnovili republiku. Téměř okamžitě však nastala další válka, které se říká někdy africká světová válka, kvůli jejímu rozsahu a počtu účastníků. DR Kongo se z těchto konfliktů nikdy nevzpamatovala. Ještě v roce 2018 probíhalo na jejím území několik desítek povstání. Kromě válečných útrap si země prošla několika epidemiemi eboly, což je nemoc, která se přenáší skrze lidské tekutiny a v africkém prostředí se tedy snadno šíří kvůli špatné hygieně.

Tragická situace, ve které se země nachází se jen prodlužuje, kvůli konžským politickým špičkám a zahraničním těžařským lobistům. Nerostná bohatství lákají zahraniční společnosti, které jen málo zaměstnávají konžské obyvatele a spoléhají se na levnou pracovní sílu dovezenou ze zahraničí. Kvůli korupci se tak většina vytěženého materiálu ani nezdaní, tudíž stát nezískává potřebné peníze na spravné fungování. Propojení těžařských společností na nejvyšší konžské politiky je problémem, který musí Kongo vyřešit, aby se mohlo rozvinout ve významnou lokální velmoc, což je jeho budoucím potenciálem.

Zobrazeno 496 krát
Naposledy upraveno: čt., 14. květen 2020 21:07
Pro psaní komentářů se přihlaste