st., 31. říjen 2018 23:15

Halloween, nebo dušičky? Základ je stejný

Oheň je společným motivem Halloweenu a dušiček Oheň je společným motivem Halloweenu a dušiček Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Candle
Zamysleli jste se někdy nad tím, v čem se vlastně liší a co mají společného dušičky a Halloween? Dušičky jsou vnímáné jako tradiční český svátek křesťanského charakteru, který však uznává i většina nevěřících. Překvapivě má ale tento svátek původ už v dobách Keltů. Halloween je vnímaný spíše jako svátek komerce, který k nám expandoval z Ameriky. K nelibosti řady odpůrců u nás stále více "zdomácňuje". Základ má však ve stejném keltském svátku jako dušičky.

Už dávní Keltové slavili svátek, který bychom mohli označit za předchůdce Halloweenu i dušiček. Jmenoval se Samhain a probíhal v noci z 31. října na 1. listopadu. Keltové jím oslavovali konec roku a věřili, že právě v tento den se prolíná lidský svět se světem mrtvých. Vzpomínali na své zesnulé, kteří v době Samhainu procházeli fází očišťování. Právě od Keltů, kteří věřili, že oheň očišťuje a chrání před zlými duchy, pochází dnešní tradice zapalovat na dušičky i Halloween svíčky. Ty mají mrtvým ukazovat správnou cestu.
S osídlováním Evropy Římany a zaváděním křesťanství byl Samhain jakožto pohanský svátek na počátku 7. století nahrazen svátkem Všech svatých. Ten je dnes slaven 1. listopadu. Opat Odillo z Cluny později v 10. století zavedl dušičky, které jsou dnes slaveny o den později, tedy 2. listopadu. Rozdíl je v tom, že zatímco svátek Všech svatých je vzpomínkou na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti, dušičky jsou naopak vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti zatím nedošli.
Dušičky neboli Památka zesnulých jsou rozšířeným svátkem, v zemích s křesťanskou tradicí. Je zvykem navštívit hřbitov a na rodinném hrobě zapálit svíčku nebo položit živé květiny. Halloween se naproti tomu slaví v anglosaských zemích, zejména v USA. Vznikl na základě oslav dne Všech svatých. Název je odvozený od spojení „All Hallow Even“, což v překladu znamená „předvečer všech svatých“ a slaví se tedy logicky 31. října. Vychází z židovské tradice, kdy se daný svátek slaví už od předchozího večera, stejně jako třeba Štědrý den a 1. svátek vánoční, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce.
Přestože řada Čechů Halloween neuznává, má paradoxně právě on nejblíže k oslavám původního svátku Samhain. Mimo zapalování ohně k zastrašení zlých duchů se lidé na obranu proti nim oblékali do kostýmů a masek, aby nebyli k poznání. Dnešní podoba Halloweenu vypadá tak, že se děti oblékají do různých kostýmů a chodí koledovat od domu k domu. Používají tradiční pořekadlo „Trick or treat“, tedy „Koledu nebo vám něco provedu“. Typické jsou pro Halloween dýně se zapálenou svíčkou uvnitř a výzdoba, kde se nejvíce využívá oranžové a černé barvy a motivů kostlivců, koček, čarodějnic a tak dále. Což je část Halloweenu, kterou přijímá i velké množství Čechů.
Dalo by se tedy říci, že jak Halloween, tak dušičky i den Všech svatých oslavují v podstatě totéž a vycházejí z podobného základu, tedy keltského Samhainu, největší rozdíl je ve způsobu slavení a samozřejmě v datu konání. Takže pokud si chcete najít záminku pro další oslavu, můžete uznávat všechny tři svátky a slavit tak třeba celé tři dny.

Zobrazeno 6535 krát
Naposledy upraveno: čt., 1. listopad 2018 10:14
Pro psaní komentářů se přihlaste