st., 5. květen 2021 13:08

Kultura bez diváků

Kultura bez diváků Kultura bez diváků Zdroj: Hana Řeháková
Cílem mého fotožurnalistického projektu na téma Kultura bez diváku, bylo ukázat, jak umělci pracují během doby, kdy do divadel nejsou puštěni diváci a do koncertních sálů nemůžou posluchači. Projekt se tak vztahuje k lockdownovému období, kterým si Česká republika prochází už od března minulého roku. Během tohoto období museli divadelníci a hudebníci přijít na způsob, jak si zajistit alespoň minimální peněžní příjem, když nemohou hrát naživo, a tím pádem neprodají žádné vstupné. Můj projekt tak dokumentuje způsoby, jakými se divadelní a koncertní prostředí proměnila, zdigitalizovala a přenesla své pole působnosti do on-line prostředí. Zároveň bych v projektu měla prokázat své znalosti žurnalistické kulturní specializace, a také dovednosti z kurzu fotožurnalistiky, který jsem absolvovala v obou semestrech druhého ročníku.

Zdůvodnění volby tématu

Jak už sem zmínila, téma projektu se vztahuje k současné době, ve které jsou uzavřená veškerá divadla, koncertní sály a nepořádají se žádné venkovní kulturní akce, ani festivaly. Nejen umělci, ale také všichni technici, produkční, maskéři a mnoho jiných, kteří pracují v divadelním a hudebním průmyslu, přišli ze dne na den o svůj stálý finanční příjem. Ihned po veškerém uzavření kultury se většina umělců a uměleckých spolků začala přesouvat do on-line prostoru. Z tohoto důvodu mi přišlo zajímavé vytvořit fotoreportáž ze zákulisí on-line představení a koncertů. 

Jelikož pandemie změnila veškeré fungování společnosti a nové způsoby vytváření umění nebo veřejně viditelné projekty jsou žurnalisticky atraktivní, i mnou zvolené téma by mělo obsahovat informační hodnotu pro recipienty. 

Kulturní prostředí odpovídá mé specializaci a mám k němu velmi blízko i osobně. Mnoho let jsem se pohybovala jako účinkující na divadelních i koncertních jevištích, takže jsem neměla obavy, že bych se v těchto prostředích neuměla pohybovat a mohla bych překážet, nebo například nechtěně vlézt do záběru kamery. Zároveň již několik let fotografuji i na pokročilejší úrovni. Mám zkušenosti s fotografováním koncertů a dalších prostředí, kde je špatná světelnost, například v divadlech.  

Stav problematiky 

Pro mnoho umělců je toto období likvidační, a pokud se rozhodli přesunout své umění na webové platformy, potýkají se nejen s technickými problémy. Největší překážkou jsou pro ně i neustále se měnící pravidla provozu, které nastavuje vláda ČR.  První opatření z 10. března 2020 zakazovala konání jakýchkoliv kulturních akcí nad 100 osob. Svou činnost tak musela ukončit téměř většina divadel.[1] Během jara 2020 pak postupně vláda snižovala kapacitu možných kulturních akcí. V létě téhož roku byla umělcům poskytnuta možnost hrát pro omezený počet diváku na venkovních akcích. V říjnu téhož roku byla tato výjimka zrušena a znovu došlo k plnému uzavření veškeré veřejně přístupné kulturní činnosti, které trvá až do teď. [2]

Na podobné téma vzniklo mnoho fotoreportáží, věnovali se však pouze jednomu kulturnímu představení, nebo pouze jednomu umělci nebo uměleckému spolku. Například Kateřina Zemanová vytvořila pro webové stránky České televize art fotoreportáž z jedné inscenace divadla V Dlouhé. Toto divadlo bylo jedno z prvních, které svou tvorbu okamžitě přesunuli na webové platformy.[3] Také se často objevují fotoreportáže o vystoupeních a představeních, která byla nápaditě pojatá a přístupná veřejnosti i přes vládní omezení.[4] Komplexní fotoreportáž, která dokumentuje, jak vytvářejí on-line kontent různá divadla a umělci, jsem během pandemie nenašla. Je ale samozřejmě možné, že někdo podobný projekt vytvořil. Nejsem schopna nalézt všechny fotografické projekty, které se během posledního roku zaměřovali na fungování kultury.

Ideový plán

Mým cílem je vytvořit kvalitní fotografie, které budou mít výpovědní hodnotu o tom, jak probíhá natáčení představení a koncertů. Také se pokusím zaměřit na změny prostředí, ve kterých umělci nyní vytvářejí. Na výsledných snímcích budou zobrazeni například kameramani s rouškou, nebo hudebníci, kteří vzájemně mezi sebou dodržují nařízené dvoumetrové rozestupy. Pak se také pokusím zobrazit technologie, které umělce snímají, abych dokázala, že vytvářejí materiály pro diváky. Zaměřím se pouze na pražská divadla a umělce ze Středočeského kraje, jelikož je to v blízkosti mého stálého bydliště a přejížděním do jiných částí ČR bych porušovala více státních nařízení, než je pro účely vytvoření projektu nutné. 

Postup práce

Na projektu jsem začala pracovat během začátku tohoto roku. Psala jsem e-maily do kanceláří různých pražských divadel nebo do divadelních a artistických spolků, ve kterých sem je žádala o možnost fotografování během natáčeních jakýchkoliv představení. Stejný proces jsem volila u hudebníků, jen jsem se nemusela zaměřovat pouze na e-mailové kontaktování, jelikož mnoho jich znám i osobně. Všechny konečné fotografie, jsem umělcům poskytla s možností vlastní publikace, pouze s podmínkou uvedení autorství.

Poté, co se mi pouze malá část oslovených ozvala, jsem si se s nimi domluvila na termínech fotografování. Jako první jsem se na začátku března 2021 mohla účastnit natáčení loutkových Večerníčků pro dospělé, které realizuje divadlo Studio DVA. Před vstupem do divadla jsem musela mít platný negativní test na SARS-CoV 2, a poté mít nasazenou roušku v průběhu celého mého pobytu v prostorách divadla.  Na tomto představení jsem se snažila zachytit prostředí jeviště, na kterém se nacházel, jak stůl s používanými technologiemi k nahrávání, tak samotné loutkové divadlo, stativ s kamerou, a také mnoho rekvizitního nábytku, které mělo sloužit k dalšímu představení. Kompozice těchto snímků jsem volila tak, abych co nejlépe zobrazila všechny zajímavé aspekty. 

Na Holešovické tržnici jsem fotografovala 20.března 2021 v divadle Jatka 78. Divadelní soubor Cirk la Putyka zde natáčel živé vysílání jejich akrobatického vystoupení. Cirk la Putyka se věnuje odvětví divadla, které se nazývá nový cirkus. Tento typ umění velmi odlišný od loutkového divadla, a proto bylo vhodné použít výsledné fotografie do mého projektu. Před umožněním vstupu do divadla jsem musela mít, stejně jako v minulém případě, negativní test a celou dobu nasazenou roušku. Při vytváření snímků jsem se soustředila, abych zabrala jak umělce, tak kamery, které je snímají, řešení živého natáčení v prostoru, a i radost umělců z toho, že můžou hrát alespoň pro kamery. Umělecký ředitel Cirk la Putyka, Rostislav Novák ml., získal týden před tímto představení sošku Českého lva za Mimořádný počin v oblasti audiovize. Během posledního roku spolupracoval na vzniku audiovizuální produkce nazvané Film Naživo, která zpracovává kulturu do on-line prostředí. V mém soukromém projektu jsem díky tomu mohla zachytit, jak funguje produkce oceněná Českým lvem.

V květnu jsem se účastnila zkoušky kapely Razz z Nymburska. Pro svůj projekt jsem vybrala jejich zkoušku, protože se odehrává v prostředí, ve kterém by za běžné situace nezkoušeli. Do kompozic jsem zabírala prostředí hospody, ve které musejí momentálně zkoušet. Také jsem se snažila zdůraznit dvoumetrové rozestupy, které mezi sebou udržovali během zkoušení. Roušky kvůli zpěvu neměli nasazené. Na toto fotografování jsem nepotřebovala přijít s negativním testem, protože to skupina nevyžadovala.

Poslední fotografie, které jsem použila pro svůj projekt vznikly na konci dubna 2021. Známý český kytarista Lukáš Sommer, který vytváří klasickou hudbu, natáčel v přírodě malý koncert, pro jeho publikum. Na fotografiích sem zachycovala především prostředí, ve kterém by v běžné situaci koncert nemohl probíhat, protože se jednalo o soukromý pozemek. 

K fotografování používám full-frame Nikon D750, s pevným objektivem 50 mm a f/1,4 a zoom objektivem Nikon 55-300 mm f/3,5. Pro vytvoření výsledných fotografií používám program Adobe Lightroom, který mám předplacený. V Ligtroomu jsem množství fotografií ořezala, narovnala a světelně upravila do výsledné podoby. 

Fotografie do projektu jsem vybírala samostatně, protože můj vedoucí práce během fotografických kurzů studentům často opakoval, že výsledné fotografie, musíme vždy vybírat sami. 

Sebehodnocení

Osobně si myslím, že se mi podařilo naplnit mnou zvolené téma. Vytvořila jsem sérii kvalitních fotografií, které mají výpovědní hodnotu a mohou být označeny jako reportážní. Podařilo se mi zachytit umělce v rozdílných situacích, než v jakých by se vyskytovali během normálního provozu své činnosti. Zároveň jsem byla schopna dohodnout fotografování na místech, kam bych obyčejně neměla přístup. 

Mým největším problém byl status studenta. Jelikož nepatřím k žádné větší redakci, mnoho divadel a umělců mi na e-maily neodpovědělo, nebo mi nemohli povolit přístup na různá natáčení. Například jsem se pokoušela o možnost fotografování v Národním divadle, během koncertu Národ sobě – kultura tobě. Kvůli velké produkci mi ale žádost zamítli. Podobně mi produkční zamítli přístup i na několik činoherních představení, jelikož inscenace byly například nově uvedené, nebo nechtěli, aby se v prostorách divadla pohyboval člověk navíc. 

Co se týče samotné práce a vytvoření projektu, neměla jsem sebemenší problémy. S programem i fotoaparátem pracuji dlouho, vím, jak se v nich orientovat a vytváření fotografií mi nedělalo problém.

 7501831

Natáčení Večerníčků pro dospělé ve Studiu DVA

 7501816

Loutkové divadlo Boba Klepla, Studio DVA

 7501865

Stavění kompozice pro natáčení Večerníčků pro dospělé ve Studiu DVA

 7501897

Bob Klepl se svým loutkovým divadlem při natáčení ve Studiu DVA

 7501882 2

Přímý záběr natáčení Večerníčků pro dospělé ve Studiu Dva

 7502596

Kamerová zkouška na Jatkách 78 při příležitosti natáčení živého vystoupení souboru Cirk la Putyka

 7502600

Kamerová zkouška na Jatkách 78 při příležitosti natáčení živého vystoupení souboru Cirk la Putyka, na záběru umělecký ředitel souboru Rostislav Novák ml.

 7502648

Prázdné hlediště na Jatkách 78

 7502720

Natáčení živého záznamu představení souboru Cirk la Putyka

 7502751

Živé natáčení představení souboru Cirk la Putyka, umělcký ředitel mluví k divákům z uzavřeného prostoru v rámci projekt Izolace Umělce

 7502731

Natáčení živého záznamu představení Cirk la Putyka, umělci dodržují rozestupy a izolují se za plastikovými přepážkami

 7502809

Prostorové změny natáčení při představení souboru Cirk la Putyka

 7502637

Český lev za Mimořádný počin v oblasti audiovize z roku 2021

 7502786

Snímání umělců v rámci natáčení na Jatkách 78

 7502987 2

Zkouška kapely Razz v nepoužívané hospodě.

 7502983 2

Kytarista skupiny Razz

 7502994 2 copy

Skupina Razz i na svých zkouškách dodržuje dvoumetrové rozestupy

 7502996 2

Zpěvák skupiny Razz na zkoušce v místní hospodě

 7503030

Kytarista Lukáš Sommer při natáčení zvuku na video-koncert klasické hudby

 7503050

Lukáš Sommer a jeho technik při natáčení obrazu k video-koncertu

 7503061

Kytarista Lukáš Sommer při natáčení obrazu k video-koncertu

 

Zdroje

[1] Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy. Vláda České republiky [online]. 10.3. 2020 [cit. 2021-1-5]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-akce-s-ucasti-nad-100-osob--zaviraji-se-skoly-180196/ 

[2] Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné. Vláda České republiky [online]. 8.10. 2020 [cit. 2021-1-5]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni--kulturni-a-spolecenske-akce--cinnost-uradu-i-skol--rodicum-prodlouzi-osetrovne-184029/ 

[3] ZEMANOVÁ, Kateřina. REPORTÁŽ: KDYŽ SE DIVADLO HRAJE V PRÁZDNU A PRO ŠEST OBJEKTIVŮ. Art: Česká televize [online]. 13.4. 2020 [cit. 2021-1-5]. Dostupné z: https://art.ceskatelevize.cz/inside/reportaz-kdyz-se-divadlo-hraje-v-prazdnu-a-pro-sest-objektivu-JJkuP 

[4] KUTĚJ, Richard. Podívejte se, koncert jinak. Kaczi zpívala v Karviné z výlohy kavárny. Deník.cz [online]. 19.2. 2021 [cit. 2021-1-5]. Dostupné z: https://www.denik.cz/hudba/kaczi-slivkafe-karvina.html 

Zobrazeno 258 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 14:34
Pro psaní komentářů se přihlaste