út., 4. květen 2021 11:09

Olomoucké kavárny v koronaviru

detail kávy s sebou detail kávy s sebou Zdroj: Natálie Dudová
1. Cíle práce Cílem mého fotožurnalistického projektu na téma Olomoucké kavárny v koronaviru, bylo poukázat na proměny, kterými nejen olomoucká ale také celorepubliková, potažmo celosvětová kavárenská kultura prošla. Projekt by měl prokázat mé znalosti z kurzu fotožurnalistiky, který jsem absolvovala v obou semestrech druhého ročníku, ale jehož průběh, jak nutno dodat, by silně narušen právě příchodem pandemie do České republiky a uzavřením českého školství. Zároveň by měl zahrnout znalosti nabyté v kurzech spojených s tematickou specializací, v mém případě tou kulturní. Mým cílem v tomto projektu je zachytit na fotografiích jak proměny samotného fungování kaváren, tak v něm poukázat na smutnou realitu omezeného společenského života a odstupu, který v kavárnách s příchodem koronavirových opatření typu roušek atd. vznikl.

2. Zdůvodnění volby tématu            

Téma tohoto projektu vznikalo ve dnech, kdy se Česká republika ponořila do prvního lockdownu, tedy na jaře roku 2020. Se zavedením nouzového stavu vešla v platnost taková opatření, která v podstatě ze dne na den zastavila veškeré kulturní dění v Česku. Jelikož nebylo možné předpokládat, kdy a za jakých podmínek se divadla, kina, galerie a jiné kulturní instituce znovu otevřou, zvolila jsem takové téma, u kterého jsem si byla jistá, že ho budu moci realizovat.          

 Zmapovat prostředí kaváren v Olomouci, jejich fungování a zachytit, jak se v této době proměnily, jsem se rozhodla zaprvé proto, že je mi kavárenské prostředí velmi blízké a k mé rodné Olomouci neodmyslitelně patří, stejně jako patří do života studentů napříč všemi univerzitními městy. Zadruhé také kvůli tomu, že má specializace je kulturní, a tak jsem si přála zpracovat téma, které je možné do kulturní specializace zařadit. Prostředí kaváren je dle mého názoru s kulturou jako takovou neodmyslitelně spjato. V prostorách kaváren často probíhají výstavy, koncerty či podobné akce.           

Volbu tohoto témat jsem tak, z výše zmíněných důvodů, považovala za logickou a smysluplnou. Pandemie přeci v určitém měřítku změnila vše, co jsme do té doby znali a brali za samozřejmé, včetně našich společenských návyků. V momentě, kdy společnost projde takto zásadní změnou, v životech lidí přibydou roušky, dezinfekce a jiné restrikce a kavárny jsou nuceny omezit svůj provoz na „okénkový“ prodej, považuji za zajímavé tyto změny zachytit a prezentovat.

3. Uvedení do společenského kontextu doby           

Téma projektu a projekt samotný vznikal v době koronavirové pandemie, která v menší či větší míře zasáhla celý svět. Pro lepší pochopení projektu považuji za důležité vymezit kontext této doby.           

Poprvé se nový typ koronaviru objevil na začátku prosince roku 2019 v čínském městě Wu-chan. Předpokládá se, že na člověka byl virus přenesen z divokých zvířat, prodávaných na tržnicích, konkrétně z netopýrů. Šířící se pandemii se nevyhnuly ani konspirační teorie, internetem se rychle pohybovaly zprávy o tom, že je Covid biologickou zbraní vyvinutou v Číně nebo naopak v USA, že je po světe rozvážejí vlaky, že je to celé plán Billa Gatese anebo také, že vlastně žádný virus ve světě není.[1]             

V České republice byl první případ nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2 zaznamenán 1. března 2020, prvními nakaženými byly hned tři osoby. Všechny tyto případy byly spojeny s cestou do severní Itálie, která byla v té době jednou z nejzasaženějších oblastí.[2] O pět dní později, 6. března 2020, bylo ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření nařizující čtrnáctidenní karanténu všem lidem, kteří přicestují z Itálie.[3] 11. března byly do odvolání uzavřeny všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy, uzavření vysokých škol se nakonec protáhlo až do konce letního semestru 2020. Provoz všech restauračních zařízení včetně kaváren byl uzavřen 14. března, původně na deset dní.[4] Kompletního znovuotevření se kavárenská zařízení dočkala 25. května a zůstala otevřena,[5] od konce záři již znovu s menšími omezeními, až do poloviny října. 12. října 2020 byly veškeré restaurace a kavárny znovu uzavřeny a jediná jejich možnost provozu jsou výdejní okénka. Zavřené zůstávají, kromě dvou týdnů před Vánoci, dodnes.[6]

3.1. Stav problematiky           

Informace týkající se mého projektu nebylo těžké najít, jelikož je covidová pandemie stále velmi aktuální a všechna hlavní česká média se jí již rok den za dnem podrobně věnují.           

To, že tento projekt, jehož téma se přímo dotýká celosvětové pandemie koronaviru zpracovávám rok po tom, co se virus ve větší míře rozšířil s sebou přináší jak pozitiva, tak negativa.           

Jako jednu z hlavních překážek, se kterou se budu muset při vypracovávání projektu potýkat jsou rychle a neustále se měnící vládní opatření. Jelikož se chci při zobrazování kaváren v době koronaviru zaměřit především na jejich prázdnotu a realitu jejich fungování v době covidové krize – zdůrazněnou rouškami, výdejními okýnky, vydávání nápojů pouze do kelímků s sebou, případné otevření kaváren a návrat jejich zákazníků do vnitřních prostor by znamenal, že bych cíle svého projektu musela do značné míry upravit.           

V čase věnovaném přípravě k uskutečnění projektu jsem se seznámila s obdobnými fotoreportážemi, ať už vypracovanými mými bývalými kolegy z univerzity či profesionálními novináři.           

V loňském roce se mezi závěrečnými projekty objevil projekt s názvem Česko v době korony, který se zaměřoval hlavně na zdravotně sociální stránku věci. Jeho autorka Gabriela Sýkorová v něm zaznamenávala běžnou realitu dní tak, jak ji koronavirus přeměnil. Její fotografie úspěšně zachytily hlavní jmenovatele jarního lockdownu, a to roušky, dezinfekce, rukavice a zavírání.[7]           

Můj projekt ale v každém případě na žádný jiný nenavazuje. Jedná se o práci vzešlou čistě z mého zájmu o kavárenské prostředí, jelikož v něm už dlouhou dobu pracuji a také o fotografii, ve které se chci dále zdokonalovat. Minulé projekty mi posloužily jako zdroj inspirace a také jako zrcadlo, díky kterému jsem mohla lépe hodnotit svoji práci s fotoaparátem a vytvářet tak lepší snímky.

4. Ideový plán           

Jak bylo již zmíněno, cílem mého projektu je zachytit na fotografie olomoucké kavárny v dobách koronaviru. Mým plánem bylo vytvořit snímky, které budou mít vypovídající hodnotu a sami za sebe vyjádří realitu, ve které se kavárny, ale také jejich zákazníci ocitli.           

Za cíl si tedy kladu vytvořit fotografie kvalitní, které budou mít dobrou informační hodnotu a nebudou jednotvárné. Celkově vytvořím dvanáct snímků, na kterých budou zobrazeny všudypřítomné roušky, prázdnota prostoru kaváren, hledání nových cest, jak kavárny provozovat – výdejní okna/dveře, přeměna na sdílené kanceláře apod. Na některých snímcích se pokusím zachytit spíše detaily a na ostatních celistvý pohled do kaváren.           

Doufám, že se mi podaří zachytit většinu změn, kterými musely kavárny, jejich zaměstnanci a zákazníci projít, aby mohli i nadále fungovat.

5. Postup práce            

Na tématu projektu jsem začala pracovat již na podzim, kdy jsem jej konzultovala s vedoucím práce a domlouvali jsme se, jak se ho nejlépe zhostit. Abychom měli oba lepší představu, jaké snímky budou a nebudou fungovat, ale také abych si vyzkoušela, jak se mi v kavárnách fotí, nafotila jsem pár zkušebních snímku, které jsem s vedoucím práce společně rozebrali a vyjasnili si, co od fotografií očekáváme, na co se mám při budoucím fotografování zaměřit a co naopak vynechat.           

Finální sada fotografií nevznikla naráz, tvoří ji vybrané snímky z posledního půlroku zavřených kaváren. Nejstarší fotografie byly vyfoceny v prosinci loňského roku v Kafe jak lusk, které se nachází na třídě Svobody. Jde o fotografie, na kterých je zachycený barista Jakub při přípravě kávy do papírového kelímku s obličejem zakrytým černou rouškou. Fotografování v Kafe jak lusk probíhalo naprosto bez problému. Neměla jsem žádné potíže při získávání souhlasu s fotografováním, naopak jsem se setkala s velmi pozitivním přístupem a fotografie jsem pracovníkům kavárny následně zaslala. Do Kafe jak lusk jsem se poté vrátila ještě jednou v březnu 2021. Kavárna totiž krátce předtím odklidila veškeré židle a stoly, a tak jsem se vydala vyfotit její prázdný prostor. Pří této příležitosti jsem vytvořila také snímek, na kterém je barista s rouškou zachycen z dálky, kterým jsem chtěla ilustrovat odstup, ve kterém se poslední rok neustále pohybujeme a také snímek s cedulí s nápisem „kafe za dveřma“, která si vtipně pohrává s provozem přes výdejní dveře (okno).             

Další fotografie zaměřená především na prázdný prostor pocházejí z kavárny Trouble Cafe, kam jsem se vypravila fotit v březnu. V kavárně jsem také fotografovala detail cedulky s nápisem osvětlující nový provoz tichého oddílu, který momentálně funguje jako kancelář a lidé ho tak, po zaplacení pronájmu, mohou využívat, i když je zbytek kavárny zavřený. V kavárně Trouble Cafe pracuji, takže ani tam jsem neměla problém se získáním svolení k pořízení fotek.             

Jako poslední jsem fotila venkovní snímky z Dolního náměstí – kavárna při divadle Na Cucky, kde jsem zachytila jejich výdejní pult ve dveřích a také dveře Naše Cafe s prosbou o dodržování protiepidemických opatření. Před kavárnou jsem zároveň vyfotografovala dvě její zákaznice, které si užívaly slunečného počasí, zákusků a kávy s sebou na chodníku před kavárnou.           

Všechny nafocené snímky jsem na závěr upravovala v aplikaci Fotor Photo Editor, která je volně ke stažení na App Store. Většina snímků prošla ořezem a úpravou světla. Největší práci mi dalo upravení světla u fotografií z vnitřních prostor, jelikož je v kavárnách často velmi oranžové a na fotkách nepůsobí dobře.           

Výsledné fotografie jsem zkonzultovala s vedoucím projektu a s jeho pomocí jsem vybrala nejlepší snímky, které jsou součástí tohoto projektu.

6. Sebehodnocení            

Dle mého názoru se mi cíl práce podařilo úspěšně naplnit a vytvořila jsem sérii kvalitních a vypovídajících fotografií, které pravdivě zobrazují společenskou změnu, kterou jsme za poslední půlrok v souvislosti s fungováním kaváren prodělali. Ty totiž už nefungují jako místa společného setkávání, ale jsou, jak ilustrují moje snímky, prázdné. Kromě smutné stránky nynější situace ale, jak věřím, fotky zachycují také přizpůsobivost, hledání nových cest v kavárenství a radost, kterou i teď kavárny a jejich služby zákazníkům poskytují.           

Snímky ale v žádném případě nejsou dokonalé a moc dobře vím, že je v mém fotografování velký prostor pro zlepšení. Tento projekt vnímám jako velmi důležitou součást cesty ke kvalitnějším fotografiím, jelikož mě donutil vyrazit ven a fotit, často v náročném prostředí a světelných podmínkách a zároveň fotit dostatečně rychle, abych stihla zachytit momenty z přípravy, které se hodně rychle mění.            

Nedostatek projektu vnímám v pozdním zahájení samotného fotografování, kvůli kterému jsem přišla o možnost vyfotit kreativně vyřešená výdejní okna, která kavárny měly především na podzim. Dnes už většina z nich nechává své zákazníky vstoupit dovnitř a následně si kávu odnést s sebou ven.

 

bar trouble

Prázdné barové židle v kavárně Trouble Cafe na ulici Palackého

dorty na ulici

Spokojené zákaznice se zákusky s sebou před kavárnou na Dolním náměstí

DSC 6634 Fotor

Kávu si momentálně můžeme všichni vypít pouze z kelímku 

DSC 6640 Fotor

Barista Jakub při přípravě kávy s sebou do papírového kelímku 

jakub za kávovarem

Barista Jakub se zakrytými ústy černou látkovou rouškou 

kafe za dveřma

Hra se slovy na tabuli před kavárnou Kafe jak lusk na třídě Svobody

lijeme vodu

Odstup od baristy, který připravuje čaj 

naše cafe noste roušky

Výzva k dodržování protiepidemických opatření na dveřích kavárny Naše Cafe na Dolním náměstí

okno na cucky

 Výdejní pultík mezi dveřmi kavárny Na Cucky na Dolním náměstí

prázdné židle

Prázdné stoly v kavárně Trouble Cafe 

prostor zeje prázdnotou

Kafe jak lusk po odklizení stolů i židlí

tichý oddíl

Sdílená kancelář v Trouble Cafe

 7. Literatura, online zdroje, „konkurenční“ projekty

[1] HRONOVÁ, Zuzana. Vlaky s covidem, Bill Gates a šifry v Simpsonových. Tak manipulátoři využili pandemii. Aktuálně.cz [online]. 27.12.2020 [cit. 22.3.2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dezinformacni-dezinfekce/r~04ab55d8297a11ebb0f60cc47ab5f122/   

[2] V Česku jsou první tři nakažení koronavirem. Všichni přicestovali ze severní Itálie. [online]. iRozhlas, 1.3. 2020 [cit. 13.4.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-ceska-republika-covid-19-adam-vojtech-prvni-nakaza-tri-pripady_2003011601_vtk

[3] Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie. Mzcr.cz [online]. 6.3.2020 [cit. 14.3.2021].Dostupné z: https://web.archive.org/web/20200306163554/http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

[4]KOPECKÝ, Josef. Vláda zavřela restaurace a obchody, výjimku mají potraviny nebo lékárny. [online]. iDnes, 14.3.2020. [cit. 13.4.2021] Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-vlada-restaurace-zakaz-prodejny-potraviny-obchody-tabak-drogerie-lekarny.A200314_031403_domaci_remy

[5] PŘEHLEDNĚ: Co už otevřelo, jak se obnovuje výuka a jak to bude s rouškami? [online] ČT24, 25.5.2020. [cit.13.4.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3076715-prehledne-kdy-se-maji-otevrit-restaurace-kdy-kadernictvi-vlada-zverejnila-harmonogram

[6] Tisková konference po jednání vlády. [online] Vláda ČR, 12.10.2020. [cit.13.4.2021]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady--12--rijna-2020-184109/  

[7] SÝKOROVÁ, Gabriela. Česko v době korony. [online] 3.6.2020. [cit. 15.4.2021]. Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/fotozurnalistika/cesko-v-dobe-korony?highlight=WyJmb3RvenVybmFsaXN0aWthIl0=  

Zobrazeno 71 krát
Naposledy upraveno: út., 4. květen 2021 11:56
Pro psaní komentářů se přihlaste