čt., 24. duben 2014 21:57

Dnešní generace dětí

Samostatný projekt - sportovní specializace/rozhlasová žurnalistika http://uloz.to/xfdfHhNX/projektrezerva-mp3

 

1. Cíl práce

Jelikož studuji dvouobor tělesná výchova – žurnalistika, rozhodla jsem se logicky prolnout svůj samostatný projekt i se sportem.

Pohybová aktivita dětí je nezbytnou součástí a hraje velmi důležitou roli v životě jedince. Zlepšuje zdravotní stav a chrání před onemocněními. V dnešní době ale u dětí pohybová aktivita rapidně klesá i díky novým technologiím jako jsou počítače, notebooky, tablety, které i děti předškolního věku běžně vlastní a místo odreagování v podobě sportu relaxují u tabletů apod.

Protože se sportu věnuji na profesionální úrovni celý život, cílem mé práce je dokázat, že stále existují děti, které na sport nezanevřely a že existují i rozumní rodiče, kteří svým ratolestem ukázali jinou zábavu, než v podobě moderních technologií. Ale naopak chci také upozornit na to, že spousta dětí se žádnému sportu nevěnuje a znají jen zábavu ve formě počítačů apod.

Od dětství se věnuji plavání s ploutvemi a náš klub se každoročně rozšiřuje o své členy. Od letošního roku máme ve svých řadách také ty úplně nejmenší, děti předškolního věku. Mezi nimi mě zaujal malý Tobiáš Toman, který, ačkoliv má teprve 6 let, mluvil velice bezprostředně a také jeho koníčkem není jen plavání, ale také cyklistika, atletika, hokej a dokonce housle. Rozhodla jsem se, že nebudu natáčet pouze o Tobiášovi, ale že do protikladu vyzpovídám i děti ze školky.

V rámci samotné realizace chci využít znalost prostředí sportu, resp. Plavání s ploutvemi. Rovněž využiji bohaté zvukové prostředí, ať už je to bazén, děti, či u Tobiáše doma. Součástí práce budou rozhovory jak s Tobiášem, jeho maminkou, anketa mezi dětmi ze školky, rozhovor s paní učitelkou ze školky a reportážní část z tréninku plavání s ploutvemi.

2. Zdůvodnění volby tématu

Důvodů, proč jsem si za téma svého samostatného projektu zvolila právě problematiku pohybové aktivity dětí, je hned několik. Jedním z nich je má láska ke sportu, obzvlášť k plavání s ploutvemi a také to, že jsem instruktorka plavání pro děti a také studium tělesné výchovy samotné. K plavání s ploutvemi mě přivedl můj otec, který byl nejdříve reprezentantem ČR v ,,klasickém“ plavání, hráčem vodního póla, reprezentantem ČR v plavání s ploutvemi a i trenérem reprezentace. Tudíž jsem měla k vodě blízko od dětství. Již v devíti letech jsem se začala věnovat plavání s ploutvemi, které dělám na reprezentační úrovni dosud. Nejdříve jsem chtěla natočit reportáž ze samotných závodů z plavání s ploutvemi, ale postupem času jsem si uvědomila, že poukázat na problematiku nedostatku pohybu u dětí a ukázat i děti, které pohyb baví, bude zajímavější a i zábavnější.

Konečným důvodem pro směřování mého samostatného projektu je fakt, že při výběru specializace jsem si zvolila tu sportovní, která mi byla logicky i nejbližší a v tomto projektu propojuji i mnou zvolenou specializace – sportovní a rozhlasovou.

 

3. Zdroje a stav problematiky

Podobný projekt v rámci katedry žurnalistiky dle dostupných zdrojů ještě nikdo nerealizoval. Jediným studentem, který se alespoň trochu přiblížil mému tématu byl Matouš Venkrbec, který natáčel projekt z prostředí dětského hokeje, ale student se zaměřil na projekt z jiného úhlu pohledu.

Vzhledem k mému oboru  jsem si zvolila logicky profilaci sportovní, protože je mi sport blízko již od dětství. Dále mi byl inspirací projekt pod záštitou Fakulty tělesné kultury Radost z pohybu (www.radostzpohybu.cz) , který podporuje a propaguje pohybovou aktivitu nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory. Projekt upozorňuje na nárůst obézních dětí a prokazuje, že pohybová aktivita je propojena i s životní spokojeností, resp. Zdravím, aktivní dítě je více spokojené, má méně zdravotních potíží apod.

Projekt se také věnuje tématu ,,Motivace pohybu“ jak pro malé děti, tak i pro dospívající a dochází k závěru, že pro dívky je největší motivací ,,vypadat dobře“, kdežto pro chlapce je pohyb stále důležitý i jako odreagování od školy atd.

Autoři upozorňují i na problematiku sedavého životního stylu, kde upozorňují na důležité faktory:

· Vyšší prevalence pravidelného kouření

· Vyšší prevalence opakovaného excesivního užívání alkoholu

· Vynechávání snídaní

· Menší konzumace ovoce a zeleniny

· Vyšší konzumace sladkostí

· Vyšší konzumace tzv. soft drinks

· Častější agresivní chování ve škole – rvačky, šikana

· Větší stres ve škole, menší motivace dosahovat dobrých výsledků.

 

4. Teoretické vymezené tématu

Problematika nedostatku pohybu u dětí je často diskutovaným tématem širší veřejnosti. Děti v ČR trpí naprostým nedostatkem pohybu, což často vede k jejich nadváze nebo dokonce obezitě. Z toho vyplývá, že ačkoli e dětské stravovací návyky zlepšují, pohyb dětem stále chybí. Nedostatek pohybové aktivity pak vede ke špatnému držení těla, které způsobuje řadu onemocnění. Téměř denně sportuje o letních prázdninách polovina dětí, s příchodem dětí do školy už jen jedna pětina. Velmi důležité období pro vybudování pozitivního vztahu ke sportu je předškolní věk a rodiče ho mohou významně ovlivnit. Dítě se učí mnoha novým dovednostem, jako je jízda na kole, na bruslích, na lyžích, házení míčem apod. Také bývá soutěživé a často svůj výkon porovnává s vrstevníky. Proto při volbě pohybových aktivit upřednostňujte hru, která je v tomto věku naprosto dominantním vývojovým prvkem. Je důležité se zaměřit na rychlé střídání pohybových aktivit a dynamiku sportování. Sportovní kroužky by v tomto věku měly u dětí rozvíjet celkovou obratnost jako jsou kotrmelce, šplh, přeskoky, slalomové běhy, hody míčem, schovávání, honičky atd. Do školy by dítě už mělo nastupovat bez známek neobratnosti a mělo by být vybavené obecnými základy sportovních dovedností.

Dále jsem se zaměřila na plavání s ploutvemi. Plavání s ploutvemi je rychlý a elegantní pohyb člověka ve vodě. Ti nejrychlejší se mohou pohybovat rychlostí více než 3 metry za sekundu. Stačí k tomu pouze ploutve a šnorchl.

 

5. Historie plavání s ploutvemi

Plavání s ploutvemi a rychlostní plavání pod vodou (PP a RP) představují nejmladší disciplínu potápěčského soutěžního sportu. Jako samostatná disciplína vznikala postupným oddělováním především sprintérských částí orientářských a distančních vícebojů. Tyto disciplíny se pak samostatně přesunovaly do plaveckých bazénů. První evropské medaile se rozdělovaly ještě při společné soutěži v roce 1967 v italské Angeře. Zde se plavala sprinterská disciplína na nádech 40m a na 1000m s přístrojem plavaným na volné vodě podle nataženého lana. K faktickému rozdělení disciplín na evropské úrovni došlo v roce 1968. Od roku 1969 se místa konání mistrovství v plavání s ploutvemi a orientačního potápění vzájemně lišila. Plavecké disciplíny v bazénu se vyvíjely ze všech potápěčských disciplín nejvíce dynamicky. První mistrovství světa se konalo v roce 1976 v německém Hannoveru. Od roku 1981 jsou plavecké disciplíny součásti Světových her, juniorské šampionáty se v Evropě konají od roku 1984 a světa od roku 1989. Plavání s ploutvemi je také zařazeno mezi volitelné olympijské sporty.

V České republice se neoficiální závody v bazénech začaly pořádat už od roku 1960. Prvními pořadateli se stala Praha a Ústí nad Labem. Nejstarší závod, který se udržel až do současnosti je soutež družstev Potápěčská liga. Tento závod vznikl v roce 1968 a jeho stálým pořadatelem se stal Klub sportovních potápěčů v Olomouci. Od roku 2000 se stal tento závod zároveň Mistrovstvím republiky v soutěži družstev. V roce 2014 se konal již 47. ročník.

 

6. Realizace projektu – postup práce

V této části záměru se budu podrobněji věnovat postupu realizace projektu a jeho jednotlivých částí. Již v prosinci jsem začínala projekt natáčet. Nejdříve jsem natáčela reportáž ze závodů z plavání s ploutvemi, které probíhaly těsně před vánočními svátky. Jelikož jsem si ale rozhlasové praktikum zapsala až ve třetím ročníku (ve druhém jsem měla již praktikum/workshop z televizní žurnalistiky), nebylo zpracování ideální, jelikož jsem nevěděla, jak se reportáž v rozhlasu točí. Jak udělat rozhlasovou reportáž jsme se naučili až v předmětu Workshop rozhlasové žurnalistiky, který probíhal až ve druhém letním semestru. Se svojí konzultantkou Ing. Kvasničkovou jsme se rozhodly, že projekt mírně změníme a nezaměříme se jen na plavání s ploutvemi, ale práva na již zmíněnou problematiku pohybové aktivity dětí. Vybrala jsem si ke zpracování také šestiletého Tobiáše Tomana, který na svůj nízký věk odpovídal na mnou položené otázky vtipně a bezprostředně.

 

1.      Natáčení reportáže ze závodů z plavání s ploutvemi:

· Reportáž ze závodů z plavání s ploutvemi (prosinec – 2013)se mi jevil jako dobrý nápad, ale po natočení veškerého materiálu jsme s Ing. Kvasničkovou zhodnotily, že bude lepší zvolit si zajímavější téma, protože natočené materiály nestačily ke zhotovení kvalitního materiálu. Nicméně jsem narazila na budoucí ,,hlavní postavu“ mé reportáže, šestiletého Tobiáše Tomana, který mě zaujal svou bezprostředností a pohotovostí a hlavně i tím, že navzdory svému věku má vynikající slovní zásobu a spousta koníčků.

 

2. Natáčení u Tobiáše doma – únor/březen 2014

· U Tobiáše jsem natáčela i doma, kde jsem si dala za úkol ho hlavně vyzpovídat z jeho koníčků. Tobiáš mi převyprávěl několik historek ať už z atletiky, cyklistiky, plavání, nebo dokonce z hry na housle. Zjistila jsem také, že je velkým obdivovatelem Pavla Šporcla. Tobiáše jsem poprosila, zda by mi na housle nezahrál, ale jako vždy byl velice ochotný. Nahrála jsem i rozhovor s jeho maminkou Radanou.

 

3. Natáčení u Tobiáše ve školce – duben 2014

· Návštěvu u Tobiáše ve školce jsem si domluvila s jeho maminkou, která se zeptala jeho paní učitelky Jitky Kolářové. Tobiáš chodí do mateřské školy v Olomouci- Holici. Měla jsem jen najít oddělené ,,Dráčků“. Zde jsem vyzpovídala jak paní učitelku Jitku Kolářovou, tak i děti ze školky.

 

4. Reportáž z tréninku plavání s ploutvemi

· Jako poslední jsem natáčela reportážní část z tréninku z plavání s ploutvemi, kde jsem natočila rozcvičku dětí a následně jejich dojmy.

 

7. Použité technologie

Sony ICD – PX333

K nahrávání jsem použila diktafon značky Sony ICD-PX333, s interní pamětí 4 GB, zaznamenávající čistý a velmi kvalitní záznam, Jednalo se o monofonní mikrofon zaznamenávající zvuk do mp3 formátu. Interní paměť jde dále možno rozšířit pomocí slotu pro paměťové karty. Vestavěná paměť umožňuje uložit záznam v délce až 1073 hodin v režimu LP. Využila jsem také funkce Scene Select, která umožňuje vybrat si požadovaný typ nahrávání (hudba, schůzka, rozhovor, diktát) a použít tak vždy nejvhodnější nastavení. Dále jsem použila funkci inteligentní technologie k potlačení šumu, která zdůrazňuje řeč pro dosažení mnohem jasnějšího slyšitelného rozsahu a snižuje rušivý šum na pozadí.

Sound Forge

Ke střihu jsem použila program Sound Forge, se kterým jsme pracovali ve škole. Jelikož je ale program placený, stáhla jsem si vždy jeho 30 denní neplacenou verzi a stříhala jsem reportáž z pohodlí domova. Použila jsem verzi Sound Forge Pro 10, který je výkonný a spolehlivý software pro kompletní zpracování zvuku na počítači.

Dle serveru sound-forge.cz nabízí tento program několik funkcí:

· Dokonalou kvalitu zvuku: Sound Forge Pro 10 podporuje soubory s plným rozlišením 24-bit a 32-bit/64-bit float 192 kHz pro dokonalou věrnost zvuku. Zachytíte i jemné podtóny a nuance změn instrumentů, vokálů a efektů. Balení Sound Forge Pro 10 obsahuje navíc špičkové nástroje pro dosažení nejvyšší kvality zvuku: iZotope MBIT+™ Dither (konvertor bitové hloubky) a 64-Bit SRC™ (konvertor vzorkovací frekvence).

· Přesnou editaci zvuku: Editujte mono, stereo nebo vícekanálové audio soubory (až 32 kanálů) klidně až na úroveň samplu. Používejte příkazy známé z Windows k vystřihnutí, zkopírování, vložení, míchání a prolnutí zvuku. Proveďte přesné úpravy objektů (eventů) a snadno vytvoříme náběhy/doběhy (fades), prolnutí a audio mixy. Pomocí myši chyťte a přetáhněte audio mezi kanály nebo pracujte s určitým souborem, zatímco jiné jsou zpracovávány na pozadí.

· Výkonné nahrávání zvuku: Program Sound Forge Pro 10 obsahuje kompletní a ucelenou sadu nástrojů pro nahrávání zvuku. Je zde možnost nahrávat audio rovnou na vaši zvukovou kartu nebo možnost použít funkci Record Timer a nahrávací session zahajte a ukončete v zadaný čas a datum. Také je zde funkce Threshold Record Triggering a nahrávání začne teprve až bude dosaženo určitého zvukového prahu. Kromě toho, existuje možnost nahrávat a editovat vícekanálové audio soubory, a to tak snadno jako stereo soubory.

 

Osobně jsem z programu Sound Forge používala zejména funkce:

· Dynamics - funkce, která umožňuje nastavení stejné hlasitosti zvuku

· Fade In/Out – fuknce, která se uplatňuje zejména při ,,prolnutí“ dvou různých zvuků

· Střih

· Ctrl C

· Použití Mixů

· Prolnutí zvuků

 

8. Ideový plán

Samostatný projekt jsem pojala jako rozhlasový příspěvek a problematice pohybové aktivity dětí. Pojala jsem ho spíše s nadhledem a s humorem. Reportážní část tvoří návštěva dětí ve školce, kde probíhal rozhovor s paní učitelkou Kolářovou, anketa mezi dětmi, jejich zpěv u klavíru a následně ,,úvodní rozhovor“ s výše zmíněným Tobiášem. Hlavní část tvoří návštěva u Tobiáše doma, kde mi popisuje, co vše dělá. Zde jsem vyzpovídala i jeho maminku. Následně jsme se společně vydali na samotný trénink plavání s ploutvemi.

Důraz je kladen na poutavost reportáže, jejímž prostřednictvím by se měl posluchač přenést i do světa dětí a i vidět ,,protiklady“, kdy na jedné straně teprve šestiletý Tobiáš má mnoho koníčků , na rozdíl od ostatních dětí, kteří již v předškolním věku vlastní své tablety, počítače a hrají na nich hry, nebo ,,surfují“ na internetu. Věřím, že projekt by mohl upozornit na problematiku pohybové aktivity dětí a mládeže a také to, že by Tobiáš mohl jít příkladem pro rodiče, které si na své děti neudělají čas a místo toho, aby je přihlásili do nějakého pohybové kroužku, jim raději koupí tablet nebo počítač.

Realizací projektu bych chtěla propagovat také mládežnický sport ve všech směrech. Není důležité, jaký sport dítě dělá, ale je důležité, že alespoň nějaký.

U rozhlasové reportáže je velmi důležitá její srozumitelnost, protože posluchač nemůže vidět, kde se právě nacházíte, či s kým mluvíte, tudíž musíte vše řící do mikrofonu, nebo přenést posluchače do děje tím, že nahraji reálné zvuky prostředí.

 

9. Sebehodnocení

Myslím si, že se mi podařilo přiblížit problematiku pohybové aktivity dětí, které je akutní nedostatek. Použila jsem protiklady dětí, které znají jen počítače a malého Tobiáše, který má naopak svých koníčků až nadbytek. Výsledná podoba projektu bude nabídnuta jak rodičům, tak i v projektu Radost z pohybu, který probíhá po záštitou Fakulty tělesné kultury za účelem propagace pohybové aktivity dětí. V tom vidím další přinos projektu.

Při zpracování projektu jsem se zejména ze začátku zpracování necítila příliš jistě, protože jsem byla i mírně nervózní, práce mě bavila. Tvorba tak rozsáhlého formátu pro mě byla výzvou, protože v předchozích předmětech (Praktikum rozhlasové žurnalistiky, Workshop rozhlasové žurnalistiky) jsme zpracovávali pouze kratší útvary. Velkou výzvou byl také fakt, že jsem se v jedné chvíli stala jak režisérkou, dramaturgyní, tak i reportérkou zároveň. Jelikož jsem měla natočené velké množství materiálu, nejdříve mi dalo práci ho jen ,,roztřídít“ na potřebné a nepotřebné. Dále jsem se věnovala střihu samotné práce a musím říct, že mě práce bavila. Protože jsem absolvovala i praktikum televizní žurnalistiky, tak mohu porovnat, který ,,střihačský“ program mi vyhovoval více a jednoznačně bych zvolila Sound Forge, protože televizní program Avid mi přišel velice složitý.

Velký dík patří i Ing. Radoslavě Kvasničkové, která má s podobnými projekty velkou zkušenost a po celou dobu zpracování projektu mi poskytovala svůj čas, cenné rady a zkušenosti.

 

10. Literatura

www.potapeci-olomouc.cz

http://www.fithall.cz/rest/magazin/1073-30-rodina-a-deti/4454-pohyb_deti.html

www.sound-forge.cz

www.sony.com

 

 

 

 

Zobrazeno 2444 krát
Naposledy upraveno: pá., 18. září 2015 15:25
Pro psaní komentářů se přihlaste