út., 28. březen 2023 15:34

Na Olomoucké univerzitě proběhla výstražná stávka

Na nádvoří FF UP se sešlo několik stovek studentů a akademiků Na nádvoří FF UP se sešlo několik stovek studentů a akademiků Zdroj: Darja Šoustková
Olomouc - V úterý 28. března se na nádvoří Filozofické fakulty Univerzity Palackého uskutečnila výstražná stávka. Zúčastnili se jí zástupci z řad zaměstnanců i studentů fakulty. Do Olomouce také zavítali zástupci ostatních filosofických fakult – z Budějovic, Ostravy, Opavy i Brna. Na pódiu se během hodiny vystřídalo devět řečníků.

Jako první vystoupil děkan Filozofické fakulty univerzity Palackého Jan Stejskal. Ve svém projevu zmiňuje pyramidu postavenou na špičku, kterou podle něj český školský systém prezentuje, dále mluví o odlivu pedagogických pracovníků z vysokých škol na základní a střední. Také referuje o schůzce na ministerstvu školství, která proběhla včera, nepřinesla ovšem žádné výsledky. V úvahu dle něj nyní připadá mobilizace studentů.

„Včera jsem byl rezignovaný, dnes jsem naštvaný“ – Jan Stejskal, děkan FF UPOL

Na pódiu ho vystřídal předseda odborové organizace František Kratochvíl. Ten předpovídá další stávky i na ostatních fakultách a jako poslední možnost vidí žalobu na univerzity kvůli nerovnému zacházení s jejími zaměstnanci. Podle petičního hnutí jsou rozdíly platů zaměstnanců jednotlivých fakult znatelné. Jako další přednesla svou řeč Veronika Faktorová, odborná asistentka na Jihočeské univerzitě. Zdůraznila důležitost silných filozofických fakult, které jsou dle ní důkazem demokratické společnosti, dále zmínila podhodnocování významu filozofických fakult. Na pódiu ji vystřídal Václav Štěpánek, vedoucí ústavu slavistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho řeč byla o možném zaujetí společnosti vůči studentům a pracovníkům FF z důvodu falešných zpráv objevujících se v médiích.

„Plat odborného asistenta 55 000 korun? To nemá ani docent.“ – Václav Štěpánek, vedoucí ústavu slavistiky, MUNI

Dále svůj projev odprezentovala i Elizabeth Woock, odborná asistentka na katedře anglikanistiky olomoucké univerzity, která mimo jiné zmiňovala také možný „intelektuální bankrot“, který by nastal, kdyby se vysokoškolští pedagogové rozhodli odejít za lépe placenou prací do zahraničí. Hned po ní vystoupila se svým proslovem Irena Korbelářová z Filosoficko-přírodovědecké fakulty Opavské univerzity.

„Sloučení oborů znamená omezení přístupu ke vzdělání.“ – Irena Korbelářová, děkanka FPF USU

Dále vystoupila Jana Jedličková, odborná asistentka na katedře filmových a divadelních studií Univerzity Palackého. Ve své řeči zmínila podfinancované výzkumy společnosti i podání výpovědi.

„Řada z nás se rozhodla, ale ještě to neoznámila a řada z nás se možná po dnešku rozhodne.“ – Jana Jedličková, odborná asistentka, UPOL

Se svým sdělením vystoupil také doktorand a studentský senátor Michal Nguyen. Mluvil o důležitosti oborů i o důležitosti diskutování problému jako takového.

„Nechci číst prupovídky o tom, zda jsou naše obory užitečné, nebo ne.“ – Michal Nguyen, doktorand, UPOL

Na pódiu ho vystřídal poslední řečník, Robert Antonín, děkan FF Ostravské univerzity a předseda asociace děkanů filozofických fakult. Tvrdil, že vládě při vedení vysokých škol chybí vize a vysoké školy jsou podprahově řízeny financemi.

„Kde není vize, je krize.“ – Robert Antonín, děkan FF OU

Zmiňuje také dlouhodobé propírání filosofických fakult médii jako nepotřebných, čemuž by se podle něj mělo ze strany státu argumentovat.

„Kvalita se musí zaplatit.“ – Robert Antonín, děkan FF OU

Následně se nádvořím rozezněla studentská hymna v podání univerzitního sboru a stávka skončila pochodem od nádvoří olomoucké filosofické fakulty k Žižkovu náměstí, kde protestující složili své transparenty k soše Tomáše G. Masaryka, filosofa, sociologa a prvního československého prezidenta.

Zobrazeno 798 krát
Naposledy upraveno: út., 28. březen 2023 16:50
Pro psaní komentářů se přihlaste