ne., 12. březen 2017 20:43

Studentský projekt Stužák jde do boje za občanské vzdělávání

Setkání studentských spolků a organizací zapojených do projektu Stužák Setkání studentských spolků a organizací zapojených do projektu Stužák Zdroj: Jana Soukupová
Praha - Studentské spolky a organizace vytvořily nový vzdělávací projekt. Chtějí hravou a zábavnou formou doplnit výuku základů společenských věd na středních školách. Iniciativa vzešla v Klubu mladých politologů na základě výsledků průzkumu OECD. Zapojené spolky se pravidelně scházejí a pracují na realizaci projektu.

Studenti žákům, výraz, který zcela vystihuje podstatu nově vznikajícího projektu o občanském vzdělávání iniciovaného spolky Klub mladých politologů a Mladí občané. Jmenuje se Stužák a má za cíl zvýšit občanskou gramotnost a především zájem mladých lidí o veřejné dění, a tím navýšit kvalitu občanského vzdělávání poskytovaného žákům středních škol. Záměrem je také zvýšit u mladých lidí povědomí o veřejném životě a politice jako takové a přispět k vytváření aktivní a kriticky smýšlející občanské společnosti, která bude hájit a udržovat demokratické principy a hodnoty. Vyjmenovaných cílů chce Stužák dosáhnout spojením studentských spolků a asociací zabývajících se různými oblastmi občanského vzdělávání a následným vytvořením tzv. společenskovědního menu v podobě webových stránek, pomocí kterého bude středoškolským učitelům nabízet své vzdělávací služby. Pod pojmem vzdělávací služby se skrývají akční a zábavné workshopy, kterými studenti, členové jednotlivých spolků, doplní výuku učitelů základů společenských věd. Organizátoři projektu jsou přesvědčeni, že zavedení interaktivní výuky a moderních výukových metod do oblasti občanského vzdělávání žáky zaujme a donutí nad společenskovědními otázkami nenásilně přemýšlet.

Jednotlivé studentské spolky a organizace zapojené do tohoto projektu budou mít na starosti oblasti občanského vzdělávání, kterými se zabývají. Například členové Klubu mladých politologů žákům středních škol předají své znalosti z konkrétních témat oboru politologie. Hravou a zábavnou formou se členové spolků budou snažit zapojit do výuky opravdu každého jedince ze třídy, zasadit v něm zájem o téma a zvýšit jeho znalosti, které využije v osobním i profesním životě. Probíraná témata navrhnou iniciátoři tak, aby byly v souladu s rámcovým vzdělávacím programem gymnázií/SŠ a doplňovaly je o reálné příklady, zkušenosti a zajímavosti. Proto je Stužák řešením také pro učitele, kteří si nejsou v některém z témat jistí nebo věří, že když studenti studují několik let konkrétní obor, dokáží jej také lépe předat.

Myšlenka projektu vyvstala v Klubu mladých politologů na základě výsledku průzkumů OECD z října 2016, který ukázal, že ve věku od 15 do 29 let se o politiku nezajímá 57% české populace. „Problém vidíme v nedostatečném vysvětlení občanských povinností a možností podílet se na rozhodování. Politika se mladým často zdá až příliš vzdálená, nezáživná a složitá. Současně jsme však zjistili, že pro naplnění našeho cíle, kterým je změnit pohled mladých Čechů na politiku a zvýšit zájem o ní, bude zapotřebí většího úsilí,“ vysvětlují na svých webových stránkách.

Stužák je v přípravné fázi. Studenti spolků se pravidelně scházejí na kulatých stolech, kde společně řeší jednotlivé kroky a diskutují nad průběhem projektu. V přípravě je také efektivní způsob vedení výuky, na který se členové všech spolků zapojených do projektu budou připravovat. Organizátoři chtějí zaštítit všechny oblasti základů společenských věd, proto mezi jejich aktuální priority patří kontaktování dalších spolků a organizací a navazování vzájemné komunikace. Projekt má totiž také sloužit jako příležitost pro jejich členy k dalšímu seberozvoji a pro samotné spolky jako způsob, jakým mohou mladým lidem přiblížit své aktivity.

Zobrazeno 1586 krát
Naposledy upraveno: st., 15. březen 2017 16:42
Pro psaní komentářů se přihlaste