ne., 13. listopad 2016 16:40

Významnou přírodní památku u Hodonína má obnovit vojenská technika

Ilustrační foto. Ilustrační foto. Zdroj: Wikimedia Commons: Varel.
Hodonín – Přírodní památka Pánov nedaleko Hodonína je unikátní lokalitou, rozkládající se na území bývalého vojenského cvičiště. Město kývlo na účast v projektu, který zahrnuje mimo jiné odstranění náletových dřevin či úpravu terénu těžkou technikou. Záměrem je obnova vzácné přírody – návrat vzácných rostlinných a živočišných druhů.

„Město Hodonín bude v několika následujících letech spolupracovat s neziskovou organizací Beleco na obnově vzácné přírody v lokalitě bývalého vojenského cvičiště Pánov. Cílem je, aby se do této lokality vrátily suchomilné rostliny a motýli, kteří žijí již jen na několika málo místech České republiky,“ vysvětluje mluvčí hodonínské radnice Hana Rakusová. Obnova cvičiště je součástí širšího projektu Military LIFE for Nature, který plánuje zásahy v pěti unikátních lokalitách různých koutů naší země.

Projekt, podpořený z programu Evropské Unie, potrvá až do roku 2022. Chce zajistit správnou péči o cenná místa utvářená dříve vojenským výcvikem. „Některé z opuštěných vojenských prostorů jsou z hlediska počtu vzácných rostlin a živočichů srovnatelné s našimi nejhodnotnějšími přírodními rezervacemi,“ říká Rakusová a dodává: „Po odchodu armády však zarůstají a ztrácejí svůj unikátní charakter. Proto je třeba nahradit působení armády jinými vhodnými způsoby.“

Na Pánově by v rámci projektu měly být odstraněny náletové dřeviny a invazivní rostliny, plánuje se využívání jízd tanků pro udržení žádoucího stavu. Část území by mělo být upravováno s větší intenzitou než jiné plochy a část nebude v rámci projektu ovlivněna vůbec. Díky tomu se očekává vznik pestré mozaiky různých typů rostlin. „Pánov je přírodovědně velmi významná lokalita, neboť se jedná o druhou největší písčinu na území České republiky. Bezlesí zde bylo udržováno minimálně od středověku, ovšem v posledních letech výrazně zarůstá,“ říká Pavel Marhoul z organizace Beleco.

Počítá se také s vybudováním vhodného zázemí pro běžné návštěvníky Pánova. Pro veřejnost se chystá  série osvětových akcí od přírodovědných vycházek až po ukázky využití těžké vojenské techniky.

Zobrazeno 1895 krát
Naposledy upraveno: po., 14. listopad 2016 23:08
Pro psaní komentářů se přihlaste