Adam Borovička

Adam Borovička

Ve třicátých letech minulého století napsal Ernest Hemingway stejnojmennou povídku o dvou Američanech, muži a ženě, kteří podnikají cestu do Evropy. Nikoliv však za zábavou, ale za, v jejich domovině tabuizovanou, operací. Vypadá to, že politika Spojených států vede do situace, kdy se tzv. potratová turistika v USA opět hojně rozmůže.
V současnosti razí Ministerstvo vnitra politiku tvrdého boje proti dezinformátorům a dezinformačním webům. Aktuálně se vede sedmdesát tři trestních řízení kvůli šíření dezinformací v souvislosti s válkou na Ukrajině. Další desítky však orgány činné v trestním řízení iniciují pro podobné typy poplašných a klamných zpráv.
Nejvyšší správní soud skrze tiskovou zprávu informoval, že dokončil projednávání veškerých návrhů a stížností, týkající se prezidentských voleb. Soud se zabýval bezmála tisíci podněty. Převážnou část z nich tvořilo napadení volebních výsledků.
pá., 25. listopad 2022 14:45

Zákoník je svatý. Téměř.

Uplynulo již 10 let od vyhlášení zákona s číslem 89/2012 ve Sbírce zákonů, známého též jako Občanský zákoník. Jeho smyslem bylo nahradit starý, tehdy ještě československý zákoník z roku 1964. Podařilo se zákonodárci rekodifikaci jednoho z nejužívanějších právních předpisů provést bez chyb?