po., 21. březen 2022 23:04

Proč je boom „gentle parentingu“ toxický

Autor: iStock.com Autor: iStock.com Zdroj: https://www.istockphoto.com/cs/fotografie/rozzlobená-holčička-na-sobě-zajíček-uši-gm505968214-83966547
V roce 2021 se na celosvětové sociální síti TikTok objevill trend, který se zaobíral novému pojmu „gentle parenting“, který trvá dodnes a získal si mnoho ohlasů. Jak se ale určitý styl výchovy může stát trendem? Je správné řídit výchovu podle trendů?

Pojem gentle parenting, neboli autoritativní či demokratický styl výchovy, je jeden ze tří základních stylů výchovy podle psychologa Kurta Lewina. Jde o jakýsi zlatý střed výchovy dětí, kdy rodič a dítě mají mezi sebou rovnocenný vztah, respekt, porozumění a empatii. Principem je svoboda projevu a rozhodování se, v rámci předem daných mezí, které dodržují obě strany. Cílem je vychovat sociálně a emocionálně zralého jedince.


Internetem se ale rozmohl spíše pojem gentle parenting, a v mnozí lidé v tom vidí podobnost s novodobou liberální výchovou, která dává dítěti svobodu bez hranic. Důvodem, proč to tak někteří lidé vidí jsou ukázky videí, kdy se „gentle parenting“ využívá v praxi. Diváci pouze vidí práci při nářku dítěte, nejsou tak seznámeni s danými pravidly rodiny ani okolnostmi, které k této situaci vedly. Naše společnost je naučená na disciplinovanou až autoritářskou výchovu a všechno mimo tuto výchovu se bere za „volnou“. Pokud tedy dítěti nedáte trest za jeho nepřiměřené chování, jak vás má jinak poslouchat? Důvodem, proč se tato výchova bere za „volnou“ je, že mnozí lidé nevidí smysl v tom, probrat a vyřešit chování dítěte, jelikož na to nejsou přece dostatečně vyspělé. Dalším důvodem je špatná interpretace tohoto pojmu. Lidé si myslí, že se musí k dítěti chovat mile, i když zlobí, a dokonce ho prosit k tomu, aby bylo hodné. To se pak dostáváme do extrémní skupiny rodičů, kteří komentují danou výchovu buď jako „neefektivní“ anebo jsou odborníci ve výchově a jakákoliv malá chyba při gentle parentingu je pro dítě fatální.


Celý boom tohoto gentle parentingu je toxický kvůli tomu, jak se o něm mluví. Stal se z toho trend, který ostatní následují jen proto, aby byli relevantní. Kdyby to nebylo společensky správné, nebylo by to přeci trendem. Inspirují se videi, komentáři, facebookovými příspěvky, ale nehledají za tím nic víc. Berou tu idealizovanou představu „gentel parentingu“ pouze z jednoho zdroje, a šíří svou neznalost dál. Vytváří tím nátlak na nové rodiče, kteří jsou zmatení z toho, jak své dítě správně vychovávat. Jsou tlačeni do určité výchovy, jsou nuceni ji dodržovat do každého detailu a běda, jestli jen jednou na dítě zvýší hlas nebo ho potrestají. Přitom jde o styl výchovy, která patří mezi nejefektivnější. Kdyby jen nebyl špatně interpretován.

Zobrazeno 471 krát
Naposledy upraveno: út., 22. březen 2022 21:33
Pro psaní komentářů se přihlaste