st., 17. březen 2021 14:58

Rektor UP Jaroslav Miller rezignoval. Jak a kdo ho nahradí?

Odstupující rektor Jaroslav Miller Odstupující rektor Jaroslav Miller Zdroj: Gabriela Knýblová
V průběhu prosince rezignoval na svou pozici rektora Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Nejvyšším představitelem vysoké školy byl již druhé funkční období, to mělo skončit až v roce 2022. Místo toho se se svou funkcí rozloučí už v dubnu. Kdo a jak ho nahradí?

Důvody rezignace uvedl padesátiletý Miller na svém blogu, a nebylo jich málo. Jako hlavní však uvedl dva. Prvním důvodem pro opuštění své funkce bylo pro Millera faktické nespuštění vědeckého programu CATRIN k 1. lednu 2021. Jako druhý důvod uvedl šumperský rodák způsoby chování na univerzitě a svůj čin dokonce označil za protest.

„Považuji se za člověka, jenž cítí možná až příliš odpovědnost za své činy i deklarované závazky učiněné jiným. Dle mého názoru jde o základní premisu existence slušné společnosti,“ uvedl na svém blogu končící rektor.

Úkolem čtyřiadvacetičlenného Akademického senátu Univerzity Palackého nyní bude zvolit Millerova nástupce. Volby, které senát vyhlásil v lednu, se uskuteční v březnu. Nejprve se 24. března bude konat veřejná prezentace všech kandidátů a poté prezentace před Akademickým senátem. Na konci měsíce, konkrétně 31. března, budou následovat samotné volby, ve kterých potřebuje kandidát získat minimálně třináct hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech čtyřiadvaceti členů Akademického senátu. V krajním případě se může stát, že se nový rektor nezvolí. U této varianty by proběhlo druhé, popřípadě třetí a čtvrté kolo volby v následujícím měsíci.

Rektor je vlastně takový ředitel celé univerzity, jehož zástupcem je prorektor, kterého rektor jmenuje a případně také odvolává. Je mu tak přímo odpovědný a zastupuje ho v přesně stanovených oblastech. Prorektorů tedy bývá více. Představitelem jednotlivé fakulty je pak děkan, který má obdobně jako rektor své zástupce, tedy proděkany.

O pozici rektora se uchází hned čtyři kandidáti. Prvním je současný prorektor Marin Kudláček z fakulty tělesné kultury, druhým, také dosavdaní prorektor Jiří Lach z filozofické fakulty, třetím předseda senátu na přírodovědecké fakultě Tomáš Opatrný a posledním Martin Procházka, děkan fakulty zdravotnických věd.

Vítěz bude jmenován rektorem na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025 a do funkce ho jmenuje prezident České republiky na návrh akademického senátu.

Zobrazeno 207 krát
Naposledy upraveno: ne., 21. březen 2021 12:34
Pro psaní komentářů se přihlaste