po., 9. květen 2016 16:54

Layout časopisu Život na Zemi

Samostatný projekt vědecká/DTP žurnalistika.

Realizace projektu zde.

 

Cíl Práce

Cílem mého samostatného projektu je využití získaných znalostí, zkušeností a dovedností ze dvou volitelných specializačních předmětů. Moji snahou v této práci je skloubit tyto specializace a vytvořit tak práci, která bude moji vizitkou. Během bakalářského mezifakultního studia oboru „teologická studia – žurnalistika“ jsem si zvolil specializaci DTP a vědeckou žurnalistiku. Na zmíněných předmětech jsem založil svoji práci a pevně doufám, že jsem velmi jednoduše, ale sofistikovaně dokázal předměty skloubit.

Po dlouhém uvážení jsem se rozhodl vytvořit layout fiktivního vědeckého časopisu s názvem Život na Zemi, který je již podle názvu zaměřen na život na naší planetě. Zvláště pak se chci věnovat vývoji života od jednoduchých organismů, až po složitější. Tím bychom naplnili původní záměr. Chci vytvořit jednoduchý a elegantní design s využitím mých již napsaných článků. Další informace budu čerpat z cizích zdrojů. Hlavně grafické prvky: obrázky a fotografie se neobejdou bez čerpání z internetu.

 

Zdůvodnění volby tématu

Zajímavost

Časopis Život na zemi jsem zvolil záměrně hned z několika důvodů. Osobně mě velmi zajímá problematika evoluce a různých vědeckých teorií o vzniku světa a života na něj. Ostatně i na druhém oboru, tedy teologických studií jsme se tímto tématem zabývali i z trochu jiného nemateriálního pohledu. Velmi se zajímám o nové objevy na poli paleoarcheologie, ale také například o výzkum v oblasti genetiky. Obzvláště fascinující je DNA a rozluštění genetického kódu jednotlivých organizmů. Tyto nové poznatky přinášejí nové teorie a přepisují tak již před lety napsané učebnice.

Důležitost, atraktivita

Podle mě je velmi důležité vzdělávat a informovat i laickou společnost o tomto tématu a zprostředkovávat jej zábavnou popularizační formou. Téma samo o sobě je velmi zajímavé a v mnoha ohledech také kontroverzní, protože i ve vědecké obci neexistuje jednoznačný názor. Přirozeně i člověk se ptá po své vlastní existenci, odkud přišel, kdo byli jeho předchůdci a kam kráčí jako jedinec, ale i jako lidstvo obecně. Samozřejmě zde je velké nebezpečí ke sklouznutí od čistě vědeckých dat a faktů k výkladu těchto poznatků ideologickým způsobem. Budeme-li mluvit o evoluci, hrozí zde nebezpečí, že ji některé skupiny budou zcela odmítat a jiné s její pomocí prosazovat své zájmy (například.: Hitler a negativní eugenika), proto je na místě o dané problematice vědět dostatek informací, aby se člověk nemohl stát manipulovatelným.

Cílovou skupinou našeho fiktivního periodika je široká společenská vrstva. Mezi ně budou jistě patřit odborníci z daných oborů, ale také laici, kteří se o tuto tématiku zajímají pouze okrajově.

 

Situace na trhu

V současné době se tímto tématem zabývá mnoho časopisů. Přesto jsou to periodika zabývající se jednoduše o přírodě obecně, nebo periodika, která se zabývají evolucí a vývojem země pouze okrajově. Zmíním tedy pár časopisů, které jsou v tuzemsku na trhu.

National Geografic

Nejznámější časopis, který vychází v počeštěné podobě, je slavný časopis National Geographic, který přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a etnických tajů tohoto světa. Věnuje se především přírodním jevům jako takovým, přináší čtenářům pohled do zákulisí vědeckých expedic a mnoho dalšího. Časopis vychází jednou za měsíc.

Vesmír

Tento časopis patří mezi nejznámější časopisy pro popularizaci vědy v České republice. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími objevy v oblasti antropologie přes moderní technologie a zoologií konče. Od května 2014 vychází i on-line magazín.

21. století

Populárně-vědecký časopis. Měsíčník, který patří v Česku mezi nejčtenější. Informuje o zajímavostech, aktuálních zprávách z oblasti přírody, techniky, vesmíru, medicíny a o mnohých dalších vědních oborech.

Scientific American informuje o aplikacích nejnovějších vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, dopravě, komunikačních technologiích a dopadech vědy a techniky na ekonomiku společnosti. Mezi čtenáře patří lidé z rozhodujících míst průmyslu, politiky a bankovnictví, lékaři, vědci, studenti i učitelé. Představuje novinky z vědy a techniky tak, aby byl zajímavý i pro absolventy univerzit, ale přístupný už pokročilejším studentům středních škol.

Tajemství vesmíru

Populárně-naučný magazín Tajemství vesmíru, další z rodiny 100+1. Každý měsíc informuje o průzkumu a dobývání vesmíru, kosmonautice, technice, astronomii a pozorování vesmíru. Můžeme se zde dozvědět, jak vznikl vesmír a další informace o planetách.

Dále existuje spousta online webových portálů, které se zaměřují výhradně na tuto tematiku. Můžu jmenovat třeba web kreacionismus.cz, který však nahlíží tuto problematiku z náboženského hlediska a není tak striktně zaměřen na vědu, protože si vědecké výsledky interpretuje po svém. Vnik života na zemi je téma velmi kontroverzní, protože existují rozmanité skupiny lidí, kteří nahlíží na tuto problematiku nevědecky a dostávají se na pole pavědy, což v našem časopise nemůže co dělat. Je úsměvné, že redakce magazínu Vesmír, obdržela zlatý Bludný balvan Sisyfa za mimořádně zdařilou propagaci nevědeckého myšlení na stránkách svého prestižního přírodovědeckého časopisu. Stejnou cestou bychom jít nechtěli, tak se budeme snažit dodržet seriózně nastavenou laťku.

 

Ideový plán

Plánuji vytvořit osobitý časopis, který by byl snadno rozpoznatelný pro pravidelné čtenáře, Měl by mít výstižný název, korespondující s tématem. Časopis je navrhnutý jako měsíčník. Počítáme s vytvořením titulní strany a dalších 7 stran. Ve skutečnosti by takový časopis mohl mít až několik desítek stran, ale není v mých časových možnostech vytvořit něco tak komplexního. Budu usilovat o grafickou tak i obsahovou dokonalost. Nejprve promyslím titulní stránku a celou grafickou koncepci časopisu, poté připravím obrazové prvky a nakonec samotný obsah. Grafické prvky jsou velmi důležité, protože pomáhají čtenáři při orientaci v textu a čtení není tolik namáhavé. Fotografie mají vypovídací hodnotu jako tisíc slov.

 

Postup práce + zdůvodnění způsobu zpracování, volby jednotlivých řešení apod. (jakým způsobem bude projekt realizován, v jakém časovém horizontu a za pomocí jakých nástrojů)

Práci jsem se rozhodl vytvořit v programu Adobe InDesign CC 2015, přestože jsme se ve dvousemestrálním semináři učili především ve verzi starší, tedy v Adobe InDesign CS5.5. Měsíční zkušební verze nejnovějšího InDesignu fungovala na mém počítači nejstabilněji, tak jsem zvolil právě ji. Váhal jsem ještě o programu Scribus, který je open-source software a nabízí tak ještě alternativní možnost k placenému InDesignu. Zvítězil však InDesign, jelikož uživatelské prostředí Scribusu verze 1.4.5 bylo pro mě nepřehledné a neuměl jsem se v něm orientovat. Již jsem sázel na tisk pár tiskovin, takže jsem si nepotřeboval otužovat získané vědomosti o uživatelských možnostech sázecího programu a hned jsem se pustil do samotné tvorby.

Formát

Formát časopisu jsem zvolil A4 s klasickými rozměry, tj. 210 x 297 mm. Celá koncepce časopisu je jednoduchá, takže není cílem tvořit nějaké speciality. Pro splnění požadavků jsem vytvořil 8 stránek se spadávkou o 5 mm přesahující přes okraj. Toto předvolené nastavení využijeme, protože je naším záměrem nechat přetékat fotografie pryč ze stránky, aby tak dostal časopis elegantnější vzhled.

Písmo

Snažil jsem se vytvořit textovou hierarchii, rozhodl jsem se proto používat jen tři typy písma, plus jeden použitý jako podpis fiktivní šéfredaktorky (Monotype Corsiva). První typ Garamound je užit na jednoduchý nadpis názvu časopisu. Nutně jsem potřeboval užít dvou velikostí, první 78 bodový „ŽIVOT“ a pod něj umístit „NA ZEMI“ o 57 bodech tak, aby spodní řádek kopíroval rozměr horního. Garamoud je užit i v samotném textu u článků s velikostí 10 a text je zarovnán do bloku. Všechny perexy jsou tvořeny písmem Arial velikosti 13b a vlastností „narrow“, která zužuje celý text. Otázky u rozhovoru jsou vytvořeny taktéž fontem Arial o velikost 9b a vlastností „tučný“ červené barvy. Font Georgia je výjimečně užit v nadpiskách na horní liště bílé barvy a jeho dolní patky přetékají na bílé pozadí. Velikost tohoto písma je 25b.

Titulní strana

Výběr fotografie na titulní stranu byl velmi náročný. Největší obtíž spočívá v nedostupnosti kvalitních právně volných fotografií. Problémem jsou také malé rozlišení snímků. Nakonec je důležité plánovanou fotografii uříznout tak, aby koncepčně zapadala do mého plánu. Došel jsem k závěru, že je nejlepší pořídit si fotografii na titulní stranu sám. Můžeme předem promyslet, jaký snímek pořídíme. V našem případě je nutné mít nad fotografovaným objektem místo na název stránky. Tuto nedostatečnost u fotografií z webového portálu www.flickr.com, což je komunitní web pro sdílení fotografií, jsem vyřešil přidáním rámečku s černou výplní. Černý obdélník tak přirozeně navazuje na fotografii plameňáka růžového a vytváří prostor pro nadpis.

Název jsem vytvořil ze dvou barev. Barva bílá a barva růžová má nastavenou průhlednost, počítá se s tím, že následující čísla budou přesahovat přes nadpis a nedojde tak k úplnému překrytí obrazu. Růžová barva je zvolena záměrně pro lepší estetičnost celého dojmu. V dalších číslech by se barevnost měnila v závislosti na převládající barvě titulní fotografie. Podobně by se měnila i barva u ceny a základních informací o časopise.

Černý nadpis, který poutá čtenáře, aby si časopis otevřel, je umístěn záměrně vlevo dole, protože vycházíme z předpokladu, že čtenář čte přirozeně od levého horního rohu směrem k dolnímu pravému rohu. Stránka je jednoduchá, takže potencionální čtenář nemusí nekontrolovatelně kmitat očima z místa na místo a poskytne se mu nerušený pohled na peří plameňáka.

Reklamy a inzerce

V časopise jsou užity i reklamní prvky, které jsou důležitým příjmem vydavatelství. Tematicky jsem se zaměřil na zoologické zahrady, protože jsem usoudil, že by čtenáře tohoto periodika mohli zajímat. Stejně však by mohly být užity upoutávky, reklamy na jiné akce nebo zboží. Mezi zájemce o vědu z oblasti biologie a podobných věd zajímajících se o stvoření světa je rozmanitost potencionálních čtenářů obrovská. Reklamy na auta nebo na hodinky nejsou určitě mimo cílenou společenskou vrstvu a je možné je uplatnit i zde.

Druhou stranu jsem využil pro reklamu a již od třetí stránky je patrný design vnitřních listů časopisu. Tematicky jsem zvolil růžovo-oranžovou barvu horní lišty, do které jsou vepisovány názvy rubrik a tematicky zaměřených stránek, tato barva se bude každé další číslo měnit. Spodní lišta je průhlednější a nepůsobí tak agresivně. Je do ní zapuštěno číslování stránky, které je plně automatické, vytvořené přes vzorovou stránku dokumentu. Při dalším přidávání stránek, se tato lišta automaticky vytvoří a zobrazí aktuální stranu.

3. strana

Je zde jednoduše vytvořená fiktivní tiráž. Stejně tak je zde úvodník, který byl stažen z internetového serveru neviditelný pes a následně zkrácen.

4. – 5. Strana

Další dvojstrana je věnována rozhovoru s Petrem Nádvorníkem. Po grafické stránce je dvojstrana velmi jednoduchá a přehledná. Otázky jsou zvýrazněné bezpatkovým písmem Arial se sytě červenou barvou. Jsou zde vloženy dvě fotografie, jedna, na které je sám Petr Nádvorník a další je ilustrační fotografie plameňáků. Do textu jsou vloženy a zvýrazněny nejzajímavější pasáže z článku.

Sázení textu na tisk pro mě nebylo nic těžkého, jelikož tato práce není první svého druhu. Do textových rámečků jsem překopíroval předem připravený text. Poté přidal fotografie a postupně zvětšoval, až se konec textu zarovnal na konci stránky. Následně jsem kontroloval, aby nevznikl problém s vdovou nebo sirotkem a následně text prostrkal až do hodnoty +-20, tak aby text nepřetékal pryč z textového rámečku. Hodnotu jsem nepřekročil, protože by výsledný text nevypadal dobře a trénované oko by tuto vadu na kráse poznalo. Takto jsem postupoval u celého časopisu.

6. – 7. strana

Na těchto stránkách je text, který se věnuje novému objevu „Miliarda let nudy před velkým nadechnutím“ který informuje čtenáře, že se země ne vždycky vyvíjela závratným tempem, ale že někdy byla dlouhá doba, kdy se nic nedělo.

Po grafické stránce jsem se snažil všechny barvy sladit do modrého odstínu, což se nakonec i povedlo. Využil jsem již použitých stylů, které jsem uplatnil u předchozí dvojstránky, s tím rozdílem, že jsem upravil barvy. Bílý nadpis překrývá obrázek moře a stejně tak tomu je i u perexu. Článek byl delší, proto jsem užil i mezititulku a dále dlouhý text „rozbil“ nejzajímavějšími informacemi z článku. Na pohledovou stránku jsem nasázel fotografie, aby tak dotvářely pravěké prostředí. Dále pod obrázkem vědců, jsem vytvořil malý rámeček a do něj vložil popisek k obrázku.

8. strana

Tento prostor jsem využil opět k reklamním účelům a to reklamou na novou ŠKODU Superb.

Jednoznakovky

Celý dokument je ošetřen příkazovým řádkem „(\<[szkvaiouSZKVAIOU])[ ]“, který je vepsán do záložky GREP v okně hledat a nahradit u položky „Hledat:“. Parametry „$1~S“ pak vložíme do kolonky „změnit na:“ čímž automaticky docílíme, aby nám jednoznakové předložky nemohly uvíznout na konci stránky. Tento jednoduchý příkaz nám totiž vytvoří pevnou mezeru mezi těmito jednoznakovými předložkami.

Barevný model CMYK

Protože budeme dokument tisknout, je nutné počítat s barevným modelem CMYK. Z tohoto důvodu jsem využil program Adobe Photoshop CS5, kde jsem upravil u každého obrázku jednotlivě barevným model z RGB na model CMYK.

Mřížka účaří

Velmi důležité je tištěný text umístit na mřížku účaří. Je tomu tak u 10 bodového písma. Tato funkce je důležitá především z toho důvodu, že by mohlo dojít k nedodržení linie na protilehlé stránce a celkový dojem by nevypadal pěkně. Další důvod je takový, že výsledný tisk může prosvítat a správné posazení textu na mřížku účaří způsobí, že prosvítající text bude krásně kopírovat text na viditelné stránce. Tento zlepšovák nám bude vhod jen v tom případě, pokud je tiskárna správně seřízena.

Nakonec jsem celý dokument exportoval do PDF souboru v nejvyšší tiskové kvalitě. Tímto jsem zakončil práci na celém projektu.

Řemeslnou práci jsem zhotovil nárazově během 4 dnů, zabralo mi to necelých 30 hodin čistého času. Pracoval jsem soustavně a vytrvale. Dokázal jsem si poradit s každým problémem. Předtím však předcházela dlouhá časová příprava a promýšlení různých konceptů a návrhů, které se rodili v mé hlavě již několik měsíců předem.

 

„Sebehodnocení“ (jak se podařilo cíle dosáhnout; v čem byly problémy, úskalí; co by se dalo v budoucnu rozpracovat, na co by se dalo navázat, v čem je přínos/jedinečnost projektu apod.) + okomentování/vyhodnocení vlastní praktické části

Myslím si, že se mi podařilo dosáhnout všech vytyčených cílů. S prací jsem velmi spokojený, jelikož práce obsahuje všechny důležité prvky, které by měl dokument připravený na tisk obsahovat. Výsledný PDF soubor však neobsahuje ořezové značky a je bez spadávky, protože se počítá s vystaveným souboru na http://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty, je to tedy spíše online verze. Ve fázi kontroly, jsem byl mile potěšen, že InDesign v profilu kontroly před výstupem nenalezl jedinou chybu. Všechny použité soubory, které jsou v programu užity je ještě možné sbalit do jediné složky a předat tiskárně, ale pro mé účely to nebylo nutné.

Zvlášť závažné problémy při vypracovávání práce nenastaly, proto jsem se nepotřeboval obrátit na zkušeného odborníka. Jak už jsem zmínil výše, velkým úskalím bylo vybrat vhodnou fotografii na titulní stranu. Dále najít vhodnou reklamu s vysokým rozlišením. Dostupných reklam je spousta, ale jen málokterá je publikovatelná z hlediska tiskové kvality. S tímto problémem se v reálu nesetkáme, protože v praxi inzerent dodá potřebné materiály sám.

Projekt je jedinečný, protože v českých podmínkách se tímto tématem primárně nevěnuje žádné tištěné periodikum. V cizích zemích jako je USA se tímto tématem věnují více, protože je to země, kde přibližně polovina obyvatel v evoluci nevěří.

Jsme si vědomi toho, že po obsahové stránce by se dalo leccos doplnit a rozšířit. Prvotních 8 stránek je však jenom jakýmsi úvodem a má čtenáře vtáhnout dále do nitra fiktivního časopisu.

S grafickou podobou jsem spokojený a myslím si, že není třeba cokoli měnit nebo upravovat. Práce byla nenáročná, ale bylo třeba se několikrát hluboce zamyslet, jak dál postupovat, abych dodržel hlavní cíl.

 

Literatura, zdroje

Odborná literatura

ADOBE. Nápověda aplikace InDesign. In: Helpx.adobe.com [online]. [cit. 2016-03-28].

Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/indesign/topics.html

ADOBE. Nápověda aplikace Photoshop. In: Helpx.adobe.com [online]. [cit. 2016-03-28].

Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/topics.html

AMBROSE, Gavin, HARRIS, Paul. Grafický design: typografie. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2967-8.

KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.

ISBN 8072263854.

BHASKARANOVÁ, Lakshmi. Design publikací: vizuální komunikace tištěných médií. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-993-1.

Zdroje

Tajemství vesmíru, dostupné z: http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru

National geographic, dostupné z: http://www.national-geographic.cz/

Kreacionismus.cz, dostupné z: http://kreacionismus.cz/co-je-to-evolucionismus

21. století, dostupné z: http://21stoleti.cz/

Scientific American, dostupné z: http://www.sciam.cz/showdoc.do?docid=10

Článek na straně 5-6, dostupný z: http://vesmir.cz/2014/11/15/miliarda-let-nudy-pred-velkym-nadechnutim/

Úvodník, dostupný z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/kultura-jak-se-dela-casopis-ddt-/p_kultura.aspx?c=A130903_205403_p_kultura_wag

Fotografie a obrázky

Petr Nádvorník, dostupné z: http://www.gy.svitavy.cz/kabinety/kabinet-biologie/fotogalerie/soustredeni-biologu-k-tematu-bio/1885

Růžový plameňák, dostupné z: https://www.flickr.com/photos/stuckwithmycamera/10041586573/in/photolist-cmeBCJ-nkw4zw-7Te7kN-efwwx9-6S1Sz3-9jGpSo-9bCNjS-7oKP63-okiHkk-cWM1c9-ECsuSF-cTWEPJ-nEDSfN-dDvVuL-nRHZRP-eddQzd-nQpsWS-oBtmCN-fNbLDS-dbbRJP-9QfhyU-dLxfXb-a1UFQD-8fPqS3-aFcxfH-7PeF2M-fNbMj3-7qLcdV-dDvYxW-xMcYpo-fMUafi-65ZaYa-guTjDj-aifnik-gikKQZ-dRJbwY-a1XxZE-d3qkby-7M37bB-eicKa9-7Rb4nj-72oY5e-5u7Xjf-4DZ6RP-6J6FUn-dDvYBf-3bmT1D-dLxha9-ffLv57-h4pHPo

Reklama na Škoda Superb, dostupné z: http://www.auto-mania.cz/wp-content/uploads/2015/05/skoda-superb-reklama.jpg

Upoutávka na benefiční koncert Praha, dostupné z: http://www.prahavolnocasova.cz/jnp/cz/zoologicka_zahrada/beneficni_koncert_v_zoo_praha_monika.html

Hnojeno sloním trusem: dostupné z: http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2011/04/01_Billboard_slon%C3%AD-trus1.jpg

Tři plameňáci, dostupné z: https://www.flickr.com/photos/9422878@N08/6561177371/in/photolist-aZMKrM-ffw2UF-cyXS1j-oBwSHD-bp4naS-iusGP2-oBpP6H-2XQzrB-2XV34j-puAHFY-e3evBi-7c81Be-ffw2Zc-8PNWEp-e3evDg-9ghwho-7c81Je-a1UFSZ-pxGNip-dxAu8L-jLCTSH-cWM67J-dxAuff-6PcPuM-9UieWF-wXDfrQ-vmPF5B-6zYu22-7X9B77-dvcZUe-eddQeC-FHHwX-2XV1W3-cWM6ro-dxv39z-fMUc9B-ffLv23-898XVJ-cWM6GE-aBixiP-dXdW3w-aBixdV-wcU9UN-okcqdf-2XV3H7-ffw2VV-e4uT4t-dX8fTi-dxv3mB-NEuvr>

Širé moře, dostupné z: http://www.kivo.cz/2011/lipari/more.jpg

Spoluautoři studie Christopher Reinhard a Noah Planavsky při odběru vzorků v Číně, dostupné z: http://vesmir.cz/2014/11/15/miliarda-let-nudy-pred-velkym-nadechnutim

Basilosaurus, dostupné z: http://nd06.jxs.cz/532/096/9134d0a9d6_98199635_o2.jpg

Prekambrium, dostupné z: http://3.bp.blogspot.com/_yEum_8cpb_s/TTqhpq3qX4I/AAAAAAAAJRw/Awepv3pBo-4/s400/001+Z_Burian-prekambrium.jpg

Použité programy

Adobe InDesign CC 2015

Adobe Photoshop CS5

Použité fonty

Arial

Garamound

Georgia

Monotype Corsiva 

Zobrazeno 3004 krát
Naposledy upraveno: po., 30. listopad -0001 00:09
Pro psaní komentářů se přihlaste