ne., 24. květen 2020 11:33

Koncentrace při sportu

Atletka při skoku přes překážku Atletka při skoku přes překážku Zdroj: Vendula Holková
Samostatný projekt, sportovní specializace/fotožurnalistika   CÍL PRÁCE Cílem tohoto samostatného projektu je prostřednictvím série fotografií různých sportovců prezentovat jejich koncentraci při vykonávání sportu. Původně jsem se chtěla zaměřit jak na kolektivní, tak i na individuální sporty, jelikož byl ale v březnu ve spojitosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav, musela jsem se omezit pouze na individuální sporty. Jedinou výjimkou jsou fotografie z šachového turnaje družstev pořízené na Olympiádě dětí a mládeže (dále jen ODM). Sport můžeme rozdělit na vrcholový a rekreační. Vrcholový sport je charakteristický úsilím o podání co nejlepšího výkonu, u rekreačního sportu jde především o prožitek. (Sekot 2008: 29-31) Cílem tohoto projektu je zaměřit se na obě kategorie.    ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU Jak uvádí Sekot ve své knize Sociologie sportu, ze sportu se stal fenomén, který je součástí našich každodenních životů. A to ať už na úrovni profesionální, nebo volnočasové. (Sekot 2008:9) Téma tohoto projektu jsem si zvolila, jelikož sport tvoří velkou součást i mého každodenního volnočasového života. Právě z tohoto důvodu jsem si při studiu žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci zvolila sportovní specializaci. Tu jsem během studia propojila nejen se znalostmi z praktika psané žurnalistiky, ale také s fotožurnalistikou, kterou jsem si následně zvolila i jako profilaci pro tento projekt. První fotografie jsem pořídila v lednu na ODM. Tato akce se koná každoročně pod záštitou Českého olympijského výboru a pro české mladé sportovce z kategorie mladší a starší žáci a žákyně se většinou jedná o první zkušenosti s akcí takových rozměrů. Na sportovce je poprvé vyvinut větší tlak, jelikož poprvé soutěží o olympijské medaile. Poprvé zde také přichází do kontaktu s novináři a začínají chápat, jak vrcholový sport funguje.  Skateboardistu jsem zvolila z toho důvodu, že se sportu věnuje pouze rekreačně, na rozdíl od účastníků ODM. Poslední série fotografií z atletického tréninku vznikla z toho důvodu, že jsem chtěla zachytit koncentraci sportovkyně na tréninku, která se připravuje na závody.   ZDROJE A STAV PROBLEMATIKY Při pátrání po podobných pracích jsem nalezla například výzkum Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration, and performance (Thomas et kol. 2010) nebo Emotions, cognitive interference, and concentration disruption in youth sport (Allen et kol. 2013), ani jeden se však nevěnoval sportovní fotografii. Problematice zachycení sportovců se věnuje Through a Glass Darkly: Reflections on Photography and the Visual Representation of Sport (O'Mahony 2018). Autor v této studii zmiňuje například fotografa Marka Kauffmana, který fotografoval sovětskou atletku Irinu Pressovou a podařilo se mu ji zachytit v momentu hluboké koncentrace. Inspirací mi byly také fotografie ze soutěže Sportovní fotografie roku, kterou pořádá Klub sportovních novinářů ČR ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sport je v médiích častým tématem a články jak na internetových portálech, tak v tištených médiích jsou doplňovány nejrůznějšími fotografiemi. Já nejčastěji čtu články týkající se sportu na iDNES.cz. Ve sportovní rubrice této stránky se nacházejí podrubriky biatlon, šachy a atletika. Z mnou zvolených sportů zde nemá vlastní rubriku pouze skateboarding, podle klíčového slova jsem však dohledala také články z tohoto sportovního odvětví.   IDEOVÝ PLÁN Prví sérii fotografií jsem pořídila na ODM. V Karlových Varech se letos konal 9. ročních zimních her. Jelikož jsem zde byla s Českým olympijským výborem v rámci programu „Mladá novináři“, měla jsem možnost nahlédnout do zákulisí této akce. Mladí sportovci berou tuto olympiádu s největší vážností, na své sportovní výkony se maximálně soustředí. Soutěže jsou také často doprovázeny silnými emocemi, ať už ze strany závodníků či ze strany jejich rodičů.  Zaměřila jsem se zde na biatlonové závody dívek a chlapců a následně jsem se rozhodla fotografovat také na šachovém turnaji. Ačkoliv se do dnes vedou spory o tom, zda jsou šachy plnohodnotným sportem či nikoliv, já je jako sportovní disciplínu počítám. Stejně jako ostatní sporty, i šachy mají například mistrovství světa. Šachisté také trénují v jednotlivých klubech a jsou sponzorování sponzory. Jelikož sportovce z ODM můžeme řadit do kategorie vrcholoví sportovci, chtěla jsem pro komparaci zachytit také rekreační sportovce. S tímto záměrem tedy vznikly fotografie mladého skateboardisty, který je přibližně ve stejném věku jako sportovci z ODM. Poslední série fotografií vznikla na tréninku olomoucké atletky, abych ukázala, že sportovci se plně soustředí i když se nejedná o závody, ale pouze trénink.   POSTUP PRÁCE Všechny fotografie jsem pořizovala na svoji digitální zrcadlovku značky Nikon. Konkrétně se jedná o typ D5300 s objektivem AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3,4-5,6G VR. Režim jsem zvolila sport, který mi plně vyhovoval a neměla jsem s ním problém zachytit sportovce v pohybu. Jedinou výjimkou byly fotografie šachistů. V tomto případě jsem zvolila automatický režim. Všechny snímky jsem fotila bez blesku. Následně jsem fotografie upravovala v programu Adobe Lightroom, jelikož postprodukce je podle mě také důležitá součást profese fotografa. Fotografie na ODM vznikaly podle toho, na kterých závodištích jsem se zrovna nacházela. Jelikož je mi biatlon velmi blízký, první fotografie jsem pořídila právě na závodě mladých biatlonistů. Jedná se o rychlý dynamický sport, jehož tratě jsou dlouhé, musela jsem si tedy dopředu areál prohlédnout a promyslet si, kde by bylo nejvhodnější fotografie pořídit. Zvolila jsem start, trať a trestné kolo. Na střelnici jsem nefotografovala, jelikož k tomu bych potřebovala teleobjektiv. Na této akci jsem se rozhodla fotografovat také na šachovém turnaji. Ten se odehrával ve vnitřních prostorách hotelu Thermal. Zde nebylo potřeba si prostory s předstihem prohlédnout a jelikož se jednalo o sál s velkými okny, neměla jsem problém ani se světlem. Co se týče fotografií skateboardisty a atletky, měla jsem představu, v jakých pózách bych je chtěla zachytit. V obou případech jsem si fotografování naplánovala dva týdny dopředu a měla dostatek času na to, abych si prohlédla lokaci a připravila se. Patnáctiletý skateboardista se navíc skateboardingu věnuje pouze rekreačně, tudíž jsem měla více prostoru a dostatek času fotografie zrealizovat podle svých představ. Celkově vzniklo přes 200 fotografií, z nichž jsem do samostatného projektu vybrala dvanáct nejzdařilejších.   POPIS FOTOGRAFIÍ Fotografie č.1: Koncentrace na startu První fotografie zachycuje biatlonistku z Plzeňského kraje na ODM. Nachází se na startu, těsně před tím, než se vydá na trať. To, že může vyrazit, pozná podle časomíry, na které se červené kolečko změní na zelené. Biatlonistka upírá zrak na časomíru, je v mírném předklonu a hůlky má zapřené. Je připravena vyrazit do závodu. Na to, aby vše proběhlo podle pravidel, dohlíží rozhodčí. Mladí biatlonisté se s malorážkami po tratích nepohybují, proto ji nemá dívka na zádech. Zbraň mají všichni nachystanou na střelnici. Technické parametry: f/8, 1/250 s., ISO 400 Fotografie č.2: Pozor, hrozí kolize Druhá fotografie je pořízena opět na biatlonovém závodě na ODM. Nachází se na ní dva biatlonisté. Závodník reprezentující kraj Vysočina se dívá dopředu a plně se soustředí na sebe a svůj výkon. Druhý biatlonista ho však mírně předjel a ohlíží se na něj. Kontroluje tak, jestli nehrozí kolize. Tato fotografie poukazuje na to, že je důležité nejenom se soustředit, ale pokud přijdete do kontaktu s jinými sportovci, tak také dávat pozor, abyste je neohrozili. Technické parametry: f/8, 1/320 s., ISO 200 Fotografie č.3: Spěch na trestné kolo Biatlonistka na této fotografii právě odjela ze střelnice a jelikož nesestřelila všechny terče, po mírném stoupání najíždí na trestné kolo. Upřeně se dívá před sebe, nekontroluje, jak jsou na tom ostatní sportovkyně, a soustředí se pouze na svůj výkon. Technické parametry: f/10, 1/400 s., ISO 200 Fotografie č.4: Šachy jsou také sport Na čtvrté fotografii jsou zachyceny týmy Zlínského a Ústeckého kraje při šachovém turnaji družstev o bronzovou medaili. V sálu, kde klání probíhala, panovalo hrobové ticho, aby měli soutěžící naprostý klid na koncentraci. Tu jsem se pokusila také zachytit. Když se zaměříme na soutěžící v popředí, můžeme vidět, že se hráč Ústeckého kraje soustředí na šachovnici a promýšlí svůj tah. Jeho soupeř ze Zlínského kraje nekontroluje hru ostatních, ale také se plně soustředí na svoji rozehranou partii. Upřeně se dívá na svého protivníka a gestem rukou jako by mu naznačoval, že to on bude vítěz. A také nakonec byl. Technické parametry: f/4,2, 1/30 s., ISO 1100 Fotografie č.5: Však já ti to také nedaruju Rozhodla jsem se do projektu zařadit také tuto fotografii. Stále se nacházíme v sálu, kde probíhal na ODM šachový turnaj družstev. Fotografii jsem zvolila z toho důvodu, že můžeme vidět změnu výrazů hráčů. Hráč Ústeckého kraje právě odehrál tah a tentokrát je to on, kdo má navrch a upřeně pozoruje soupeře. Naopak v obličeji šachisty ze Zlínského kraje můžeme pozorovat velkou koncentraci na svůj další tah. Technické parametry: f/4,2, 1/60 s., ISO 1250 Fotografie č.6: Překážka se blíží Další série fotografií vznikla v amatérském skateparku. Mladý skateboardista, který se tomuto sportu věnuje rekreačně, se blíží k bedně, na kterou chce vyskočit. Už se neodráží, obě nohy má na skateboardu, je v podřepu a zrak upírá před sebe, na onu překážku. Chlapec zrakem kontroluje vzdálenost a soustředí se na nalezení nejvhodnějšího momentu na provedení skoku.  Technické parametry: f/5,6, 1/500 s., ISO 1000 Fotografie č.7: Ollie je základ Fotografie sedm zachycuje skateboardistu, který provádí trik s názvem Ollie, jenž je jednou z nejzákladnějších dovedností na skateboardu. Skateboardista i jeho skateboard jsou ve vzduchu. Chlapec je v podřepu, rukama udržuje stabilitu a hlavu má skloněnou a kontroluje prkno pod sebou. Plně se soustředí na co nejlepší provedení tohoto triku. Technické parametry: f/4, 1/1 000 s., ISO 800 Fotografie č.8: Pokus o Crooked grind Tato fotografie zachycuje mladého skateboardistu před skokem na překážku a provedením triku Crooked grind. Přední nohu má patnáctiletý chlapec odlehčenou, na zadní naopak začíná tlačit. Tím způsobí výskok. Zrak má skateboardista opět upřený na překážku a chystá se na skok, který provedl hned vzápětí po pořízení tohoto snímku. Technické parametry: f/4,8, 1/640 s., ISO 800 Fotografie č.9: Připravit se ke startu, pozor, teď Na první fotografii je olomoucká atletka zachycena na tréninku v pozici na startu. Má zaujatou správnou polohu a čeká na pokyn k vystartování. Správné načasování a pohotová reakce na hvizd je důležitá. V závodech je klíčové rozběhnout se v ten správný okamžik, tedy ani ne moc brzy, ale ani ne moc pozdně.  Technické parametry: f/6,3, 1/1 600 s., ISO 400 Fotografie č.10: Jen ona a její stín Tato fotografie zachycuje atletku při běhu. Nedívá se daleko před sebe, ale pouze na dráhu pod nohama. Koncentruje se na svůj výkon a na správnou techniku běhu. Na oválu v okolních dráhách není žádný soupeř, pouze její stín. Na tréninku je tedy k podání co nejlepšího výkonu soupeřem pouze sama sobě. Technické parametry: f/6,3, 1/1 600 s., ISO 400 Fotografie č.11: Zvládnu to? Tato fotografie zachycuje atletku na startu před tím, než se rozběhne a pokusí se přeskočit překážku. Nedívá se před sebe, ale soustředí se na včasné vystartování. Skok přes překážku je tedy v tento moment až druhořadým úkonem, na který upře svoji koncentraci následně. Technické parametry: f/5,6, 1/1 250 s., ISO 400 Fotografie č.12: V hlavní roli překážka Na poslední fotografii jsem atletku zachytila při nejtěžším tréninkovém úkonu, a to při skoku přes překážku. Sportovkyně je ve vzduchu, plně se koncentruje na korektní provedení skoku, a především na následný správný doskok. Zrak má upřený na dráhu, na místo, kde levou nohou opět dopadne na zem. Technické parametry: f/5,6, 1/1 600 s., ISO 400   SEBEHODNOCENÍ Původně jsem měla v plánu fotografie z ODM doplnit snímky z play-off utkání hokejistů HC Univerzita Palackého nebo z turnaje ve stolním tenise. Tato sportovní klání se měla konat od poloviny března, kvůli pandemii koronaviru však byly všechny hromadné akce zakázány a já musela část projektu změnit. Ačkoliv polovina fotografií vznikla až v květnu, myslím si, že se mi cíl tohoto projektu povedlo zdárně splnit. Fotografování na ODM mi dalo cenné zkušenosti. Zakusila jsem, jaké to je zkombinovat psanou žurnalistiku a fotografování. Musela jsem nejenom sledovat průběh závodu, ale také se v rychlosti pohybovat po areálu, abych pořídila fotografie na určitých místech a stihla zachytit sportovce, které chci. Navíc jsem si také musela průběžně kontrolovat, kdo kdy dojede do cíle, abych stihla udělat rozhovory s konkrétními biatlonisty či biatlonistkami. Co se týká fotografií skateboardisty a atletky, také realizace této části projektu mi přinesla cenné zkušenosti. S rekreačním skateboardistou jsme měli dostatek času promyslet kompozici fotek, na tréninku atletky jsem zase musela zohlednit fakt, že svítí slunce. Bylo tedy nezbytné hledat vhodné úhly, aby například polovina těla sportovkyně nebyla ve stínu. S fotografiemi jsem spokojena, ale jsem si vědoma toho, že je tady stále velký prostor pro zlepšování. Jsem toho názoru, že se mi podařilo vytvořit sérii snímků, které zachycují rozmanité spektrum sportovců, co se týče zařazení do kategorií vrcholový/rekreační, tak také co se týče například věku či samotného sportovního odvětví.   POUŽITÁ LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE ALLEN, Mark S. JONES, Marc V. MCCARTHY, Paul J. Emotions, cognitive interference, and concentration disruption in youth sport. Journal of Sports Sciences, 2013. 31:5, 505-515. Ocenění 2017. Sportovní fotografie [online]. 2020. Dostupné z: <https://sportovnifotografie.eu/oceneni2017/>. O'MAHONY, Mike. Through a glass darkly: reflections on photography and the visual representation of sport. Historical Social Research, 2018. 43:2, 25-38. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008. 222 s. ISBN 978-80-247-2562-8. THOMAS, Patrick R. VAST, Robyn L. YOUNG, Robyn L. Emotions in sport: Perceived effects on attention, concentration, and performance. Australian Psychological Society, 2010. 45:2, 132-140.
Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 603 krát
Naposledy upraveno: po., 1. červen 2020 17:05
Pro psaní komentářů se přihlaste