út., 25. duben 2017 21:34

Sporty na okraji

samostatný projekt - specializace sportovní/fotozurnalistika

 

1) CÍL PRÁCE

            Při prohlížení portálů věnující se zprávám z oblasti sportu ve Zlínském kraji mne zarazila skutečnost, jak velký prostor je věnovaný sportům, jako jsou fotbal a hokej. Ačkoliv je to do jisté míry pochopitelné, jelikož se ve Zlínském kraji nachází hned dva prvoligové fotbalové kluby, FC FASTAV Zlín a 1. FC Slovácko, a extraligový hokejový klub HC PSG Zlín.

Rád bych ve své práci ukázal, že Zlín a okolí, co se týče sportu, není jen fotbal a hokej. Napříč celým krajem dokážeme najít desítky sportovních klubů, které se věnují různorodým a neobvyklým sportům, jenž nejsou v popředí médií v některých případech i přes velké úspěchy. Chci poukázat na to, že mnohdy i zajímavé sporty nedostávají dostatek prostoru na svůj rozvoj, pokud se totiž o těchto klubech neví, nemůže se rozšiřovat ani jejich fanouškovská základna a s tím i související finanční podpora.

Ta totiž souvisí i se samotným náborem hráčů, protože v pokud daný klub nemá dostatečnou finanční podporu, je nucený si veškeré náklady související s provozem klubu, účastí na soutěžích či vybavením, hradit sám a nejedná se o malé částky. Často se tato situace odrazí v jediném příjmu klubu, kterým jsou členské příspěvky a pokud jsou příliš vysoké, odradí to i ty nejzaujatější potencionální nové hráče, kteří si tento sport nebudou moci dovolit.

Cílem práce je tedy poukázat na tento problém skrze zajímavé fotografie z vybraných „alternativních“ sportů a ukázat, že Zlín, potažmo Zlínský kraj, není jen fotbal a hokej, ale i další zajímavé sporty či sportovní kluby.

2) TÉMA PRÁCE

a) Zdůvodnění volby tématu

            Osobně se mi profilace sportu Zlínského kraje na zpravodajských serverech nelíbí. Je jasně viditelné, jaký prostor dostávají fotbal a hokej. Souhlasím s tím, že se zde nachází hned tři kluby hrající nejvyšší ligy těchto sportů, je to ovšem důvod proč upozaďovat ty ostatní? Domnívám se, že nikoliv. Jak jsem již zmiňoval, souvisí s tím poté i podpora jednotlivých klubů, a to nejen ze soukromých subjektů, které je nebudou podporovat, pokud zde nehraje roli nějaké osobní hledisko nebo se jim nedostane dostatečné publicity. V neposlední řadě to do jisté míry má vztah i na podporu ze strany samotného města či kraje.

To lze demonstrovat například na rozdělení rozpočtu Zlína pro dané sportovní kluby. Z rozpočtu Zlína schváleného ke dni 28. 2. 2017 je patrné, že do oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti investuje 131 127 000 Kč. Z této částky je schváleno 22 000 000 Kč hokejovému klubu HC PSG Zlín a 3 000 000 Kč fotbalovému klubu FC FASTAV Zlín. Mimo ně se ve schváleném rozpočtu nachází dalších 8 klubů, z nichž je jeden fotbalový a dohromady jim náleží 2 453 000 Kč, což je částka, jejíž výše nedosahuje ani částce pro zmíněný fotbalový klub FC FASTAV Zlín.[1]

Na tomto příkladu se ukazuje, jak důležitá je pro kluby publicita, a jak velkou roli hraje v jejich rozvoji a následně souvisejícími příspěvky.

            Při volbě tématu hrála roli i osobní sympatie. Pro tento projekt jsem vybral tři kluby, s nimiž jsem nějaký způsobem propojený, jelikož jak již bylo řečeno, klubů věnujících se jiným sportům než je fotbal a hokej je ve Zlínském kraji desítky, ačkoliv se o většině neví.

            Prvním klubem je Zlín Golems Rednecks Bowl o. s., jenž se věnuje americkému fotbalu. V tomto klubu jsem krátkou chvíli působil jako hráč, avšak další působení bylo podmíněno vysokými členskými poplatky. Ty pokrývali veškeré zmíněné faktory – chod klubu, pronájem hřiště, nákup výbavy atd. Jakožto student a samoživitel jsem tedy, ačkoliv mě tento sport bavil, byl nucený působení v týmu ukončit.

            Druhý klub je SHK LAPP ZLÍN, pod jehož názvem se skrývá organizace hrající sledge hokej. Mojí motivací pro zvolení tohoto klubu je i částečná empatie, jelikož obdivuji lidi, kteří dokáží překonat osudové překážky a o hraní jejich oblíbeného sportu je nezastaví ani tělesná dispozice. V minulosti jsem navštívil několik zápasů tohoto klubu a také byl dobrovolníkem na několika akcích.

            Třetím klubem je DDM Sluníčko Otrokovice, AT Tlumačov. Jedná se o příspěvkovou organizaci, pod jejíž záštitou funguje tým estetického aerobiku. Osobně s tímto klubem spolupracuji, starám se jim o grafickou sekci a pomáhám jim s konáním aerobikových závodů.

b) Téma v médiích

            Částečnou motivací bylo i několik zpráv napříč médii, kdy hraje svou roli financování jednotlivých sportovních oblastí. Například v Deníku vyšla zpráva, kde spolu vedli spor zástupci florbalistů, volejbalistů, futsalistů a sálovkářů se zástupci tenisového klubu. Šlo o podobu sportovní haly v Děčíně, kdy se strany dohadovali o povrchu haly, jelikož se v tomto městě nenacházela žádná multifunkční hala, ve které by mohli trénovat a odehrávat své utkání. [2]

            Dalším příkladem této problematiky je starší případ, který se objevil v médiích v roce 2006. Čeští reprezentanti v závodech na motocyklech (enduro) kvůli nedostatku peněz po 55 letech neodcestovali na sportovní událost „Šestidenní“, jenž se konala na Novém Zélandě. Přitom ji Češi již v minulosti patnáctkrát vyhráli. Neodcestovali, jelikož jim byla snížena dotace od ministerstva školství a tělovýchovy, jelikož vypadli z první šedesátky preferovaných sportů. Je to tedy další důkaz toho, že media mají velký podíl na vývoji jednotlivých sportů.[3]

            V médiích se tedy téma preferovaných sporů objevuje, ačkoliv se mu výrazněji ještě nikdo nevěnoval. Objeví se až v případě vzniknutí nějakého konfliktu. Otázce oblíbenosti sportů u nás a dalšími kritérii se ze statistického hlediska věnuje Česká Sportovní Unie a také ve své anketě server Sport Central.[4]

3) ZDROJE A STAV PROBLEMATIKY

Prvotní inspirací pro mne bylo zhlédnutí úvodních stránek internetových médií, které píší o sportu ve Zlínském kraji. Deník, tedy jeho část zaměřená na Zlínský kraj má na své úvodní stránce 30 novinek. Z těchto novinek, ačkoliv se věnují různým oblastem sportu, patří hned 23 fotbalu nebo hokeji.[5] [6] Na podobnou situaci jsem narazil i na serveru iDNES. Ten na úvodní stránce sportu v kraji věnuje fotbalu a hokeji celkem 28 zpráv z celkových 36.[7] [8] novinky.cz, ten má na úvodu 5 zpráv a 3 z nich se zabývají hokejem nebo fotbalem.[9] Podobně jsme i já vnímal informovanost o sportech jakožto obyvatel právě toho kraje.[10]

Tomuto tématu se věnuje i práce Evy Čáslavkové, Doc. z FTVS UK, oddělení sportovního managementu, ve které je analyzováno jak sportovní vysílání v ČR a sport v denním tisku, tak i oblíbenost jednotlivých sportů u diváků. Tato práce je z roku 2003, tudíž jsou v ní data zastaralá, novější výzkum jsem však nenalezl. Vyplývá zde, že nejvyšší podíl sportovního vysílání v ČR zaujímá z 35,5 % fotbal a z 22,7 % lední hokej. Ta samá situace nastává i u tisku, nad 10% z celkové plochy věnované sportu mají jen fotbal a lední hokej. V otázce popularity vítězí taktéž tyto dva sporty, ovšem další jednotlivé kategorie se již s vysíláním v některých tématech rozchází.[11]

4) IDEOVÝ PLÁN

Cílem práce je tedy poukázat na tento problém skrze zajímavé fotografie z vybraných alternativních sportů a ukázat, že Zlín, potažmo Zlínský kraj, není jen fotbal a hokej, ale i další zajímavé sportovní kluby. Jednotlivé sportovní kluby se v médiích příliš prostoru nedočkají a ocitají se v začarovaném kruhu, který se skládá z médií, publika a financí. Rozumím, že se média řídí odezvou diváků a reagují na to, co chtějí, taktéž si však myslím, že by měla rovnocenně informovat o všech sportech, zejména tedy v rámci regionu. Tedy alespoň v menší míře, jelikož některé sportovní kluby se ani přes velké úspěchy ve zprávách neobjeví.

Technologicky se projekt řídí obdobnými sportovními fotoreportážemi, které jsou k nalezení například v portfoliu českého sportovního fotografa Martina Kozáka. Fotoreportáž nebude jen zachycením sportu jako pohybu, ale také jeho emocí, vytvořených zátiší a děje kolem něj.[12] Zachytí i pohled za oponu daného sportu a pokusí se vzbudit emoce v samotném čtenáři.  Značným příkladem Martin Kozák, jenž svým sportovním fotografiím dokáže vsunout onu emoční stránku, příkladem může být výběr fotografií na serveru aktualne.cz.[13]

Sportovní fotografie

Tyto fotografie jsou bezesporu zástupci žánru sportovní fotografie. Takováto fotografie klade velké nároky na autora. „Sportovní fotografie představuje fotografický žánr, který zachycuje všechny druhy sportů. Bývá označována za královnu reportážní tvorby. Zahrnuje v sobě mnoho prvků z jiných disciplín – od jedinečného okamžiku přes emoce a dramatičnost až po estetický zážitek – a zároveň jako jediná zachycuje především dynamiku a pohyb.“[14]

O kvalitě fotky nerozhoduje tolik vybavení, avšak i to má vliv, ale rozhodující je zejména okamžik, jelikož je pomíjiví a správné načasování je to nejdůležitější. Výjimečnou fotografii nezaručí ani nejzkušenější fotograf. V určitých situacích, kdy zachycujeme pohyb nebo emoce jde opravdu o zlomek vteřiny. Důležité je samozřejmě i místo a celková kompozice fotografie. V rámci vybavení je digitální fotoaparát s možností nastavení expozice, ISO a clony téměř nutností.

Technika

Pro tento projekt používám fotoaparát značky Canon, model EOS 450D s  12,2 Mpx snímačem CMOS a nastavitelností ISO ve slušném rozmezí 100 až 1600, přičemž dynamický rozsah zůstává zachovaný i při vyšších hodnotách. Velmi dobře hodnotím i šum, který je minimální. K tělu fotoaparátu používám dva objektivy, které byly součástí sady. Prvním je menší Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS, jenž má kruhovou clonu, díky které je schopný zachytit snímky s lehkým rozmazáním pozadí, a tím zvýraznit ty v popředí. Jeho součástí je taktéž optický stabilizátor. Tento objektiv používám pro focení na krátkou vzdálenost a v tomto projektu jsem jej využil k focení zátiší. Druhým objektivem je Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS, který má proměnlivé ohnisko se světelností f/4.0. Součástí je i autofokus, který je však při focení velmi rychlý.

Tento druh fotografií je velice náročný na nastavení fotoaparátu a zkušenosti fotografa. Nejlepší možností je tedy plně manuální režim (M) nastavení expozice, sám se však řadím k amatérským fotografům, a proto využívám druhé varianty, kterou jsou další dva poloautomatické režimy. První je režim priority clony (A) a druhý režim priority času (S). Pro většinu fotografií používám režim priority času, kdy nastavuji expoziční čas, a clona se přizpůsobuje. U druhého režimu je to přesně naopak.

Důležité je taktéž nastavení zaostřování, kdy fotoaparát nabízí automatickou volbu zaostřovacího bodu. Tato volba však není pro můj projekt vhodná, protože v tomto režimu ostří fotoaparát na několik bodů, zatímco já potřebuji zaostřit na konkrétní objekt. Proto používám jednoho ostřícího bodu. Na výběr mám ze dvou režimů zaostřování: ostření na pohybující objekt (Ai SERVO) nebo ostření na statický předmět (ONE SHOT). Pokud pohyb probíhá směrem ke mně nebo ode mě, používám první zmiňovaný režim.

            V některých případech jsem zkusil použít i sériové snímání, které se může zdát pro zachycení jednoho okamžiku vhodné, jelikož vytvoří za krátkou dobu hned několik snímků. Přesvědčil jsem se však o opaku a nutnosti zachytit ten pravý okamžik jediným snímkem, jelikož při sériovém snímání se mi často stalo, že inkriminovaný okamžik nastal mezi dvěmi zachycenými fotografiemi.

5) POSTUP PRÁCE

            Při prvotním plánování projektu jsem vybral tři sportovní kluby, kterým se budu ve fotografiích tohoto projektu věnovat. Jak je již v práci zmíněno, vybral jsem kluby, ke kterým jsem měl dostatečný přístup, jelikož sportovní fotografie je fotografie okamžiku. Proto jsem potřeboval zvolit kluby, u kterých budu mít v průběhu sezóny dostatek příležitostí zachytit vhodné snímky.

            Fotografie pro tento projekt jsem pořídil v průběhu celého roku, jelikož sezony těchto klubů jsou v rozdílných částech roku. Soutěž ve sledge hokeji se hraje v průběhu podzimu a zimy, zatímco sezona v americkém fotbale probíhá na jaře a v létě. Sezona pro estetický aerobik začíná v dubnu a vrcholí v červnu. Nešlo tedy fotografie zachytit v jedno stanovené období, ale bylo nutné si řádně rozvrhnout focení dle akcí jednotlivých klubů.

            Navštívil jsem tedy několik akcí jednotlivých klubů a pokusil se vytvořit fotodokumentací, která bude odrazem daných okamžiků a bude splňovat požadavky sportovní fotografie. Toto focení nebylo záležitostí jediné akce, v počátku jsem hledal vhodné nastavení fotoaparátu pro správný výsledek, a poté jsem si vyzkoušel, jak obtížné je zachytit pomíjiví okamžik.

            Zaměřil jsem se nejen na soutěžní výkon klubů, ale také zákulisí. Hledal jsem zátiší, která by vykreslovala emoční stránku těchto sportů, a domnívám se, že ve většině případů se mi je podařilo najít. V případě sledge hokeje a amerického fotbalu jsem navštívil jednotlivé utkání. U estetického aerobiku jsem byl přítomný na soutěžích ve skupinových choreografiích.

Práci mi usnadnilo spojení s kluby, jelikož jsem tak měl téměř neomezený přístup a volnou ruku ve focení. Vyfocené fotografie jsem pak pouze autorizoval s osobami, které na nich byly zachycené.

Postprodukce

            Po zachycení fotografie upravuji za pomocí pokročilého grafického programu Adobe Photoshop verze CS6 13.0.1. Zvolil jsem tento program, jelikož se věnuji grafice a k její tvorbě jej používám také, tudíž je pro mne orientace v jeho nastavení a funkcích již intuitivní. U většiny fotografií jsem provedl vyvážení bílé (White Balance, WB) a poté korekturu barev, zvýšil sytost nebo upravil kontrast a aplikoval filtry, aby na fotografiích vynikl daný okamžik.

Komentáře k jednotlivým fotografiím

1) 1, 2, 3, Golems go!

Takto zní pokřik, kteří hráči křičí v okamžiku zachycením na této fotografii a chystají se vyběhnout na hřiště.

2) Připraveni na značkách

Ve zvolených formací se oba týmy postavili na značky a čekají na hvizd rozhodčího, který hru uvede do pohybu.

3) Ani krok zpět

Hráči se snaží běžet co nejdále, dokud nepadnou a to i za cenu, že mají za sebou táhnout protihráče. Přece jen každý yard je v tomto sportu velice důležitý.

4) Chvíle oddychu

Během hry, která trvá 60 minut a je rozdělená do čtyř čtvrtin po 15 minutách, mají hráči mezi čtvrtinami pouze minutový oddych. Tato fotografie je z jediné delší 12 minut trvající přestávky, která je mezi poločasy.

5) Očima rozhodčích

Zde můžeme vidět zápas z pohledu jednoho z rozhodčích. Celkově jsou v zápase rozhodčí čtyři.

6) Touchdown

Moment radosti, kdy hráči právě navýšili své vedení v zápase a slaví další z mnoha touchdownů.

7) Nechodím, ale bruslím

Oproti klasickému hokeji hráči ze šaten nepřijíždí připraveni vtrhnout na led. Na střídačkách má každý hráč připraveny svoje ocelové saně, jenž mají dva zespod dva ocelové nože a pár krátkých hokej, pomocí kterých se pohybují a také střílí.

8) Nepotřebná potřeba

Nalezené zátiší. Protézy jednoho z hráčů se v okamžiku, kdy vstoupí na led, stávají překážkou a nepotřebnými. Najednou nastává situace, kdy jsou mu nohy na obtíž, což se pak mění po konci zápasu, a tak se z protéz stává nepotřebná potřeba.

9) Taktické manévry

Taktická porada ze strany trenéra probíhá na ledě těsně před zápasem. Je to spíše rekapitulace natrénovaných taktik a signálů, které si před utkáním vysvětlovali a trénovali.

10) 1:0

Hráč týmu SHK LAPP Zlín právě v zápase soutěže LAPP CUP proti FIFH Malmö vstřelil první branku.

11) Bitka s elegancí

V zámořské NHL jsou diváci zvyklí, že po některých soubojích se strhne mezi hráči bitka. To se týká i sledge hokeje, zde si však místo pěstí hráči raději podají ruku. Osobně se mi tyto souboje líbí mnohem víc.

12) Vzhůru kupředu

Hráč týmu SHK LAPP Zlín se dostal k puku a zahajuje protiútok. Hráči se na ledě dokáží prohánět někdy až neuvěřitelnou rychlostí a dávají zapomenout svým handicapům.

13) O životě

Bohužel je pro ně zápas pouhým vytržením z reality a oni se po utkání musí vrátit zpět ke svým protézám či invalidním vozíkům. Na fotografii je hráč, který bez hnutí zírá do ledu.

14) Jako slečna trenérka

Při spoustě okamžiků lze vidět, jak silní pouto zejména menší děti s trenéry mají. Na fotografii jsou děti z kategorie do 7 let, které obdivují svojí slečnu trenérku.

15) Neseme vám psaní

AT Tlumačov soutěží v několika kategoriích, které jsou rozděleny podle průměrného věku dětí v dané skupině. Tato choreografie nese název - Neseme vám psaní a cvičí ji děti z kategorie do 7 let.

16) Vítězství z rukou starosty

Tlumačovský aerobik se může chlubit mnohými úspěchy v rámci celé republiky. Nejmladší kategorie přebírá pohár za první místo v rámci domácí soutěže O pohár starosty obce Tlumačov, která se konala v Otrokovicích.

17) Maska

Na hodnocení sestavy se nepodílí jen zpracování kostýmů a maskování, ale také technické aspekty jako je synchronie nebo náročnost. Fotografie znázorňuje synchronnost týmu z kategorie 11 – 13 let a jejich choreografii Maska, jejíž předlohou byl stejnojmenný americký film.

6) SEBEHODNOCENÍ

         Při vypracovávání projektu jsem narazil na několik překážek, ovšem největší překážkou jsem si byl já sám. Jak se o sportovní fotografii říká, je to královna fotografií. Pro její zachycení je potřeba trpělivosti, dobrého načasování a postřehu či zkušeností. Ne všechny tyto podmínky jsem splňoval, proto pro mne zachycení jediného okamžiku bylo dlouhou sérií nevydařených fotek a promeškaných příležitostí. Často jsem nedokázal zmáčknout spoušť fotoaparátu v tu správnou chvíli a z vynikajícího záměru byla nepoužitelná fotografie.

            Také jsem při focení užíval poloautomatického režimu, čehož bych se v budoucnosti rád vyvaroval. Chtěl bych se naučit ovládat otázku nastavení ISO, clony a času tak, abych mohl používat manuální režim a fotografii si mohl plně přizpůsobit. V této chvíli však moje zkušenosti nejsou natolik velké, abych za pomocí manuálního režimu vyfotil dobrou sportovní fotografii.

            Při budoucím fotografováním sportu bych také rád vylepšil technické zázemí pořízením vhodnějšího objektivu, filtrů či externích blesků. Prozatím si však musím vystačit se současnou výbavou, jelikož je její vylepšení pro mne momentálně finančně nedostupné.

            Projekt jsem pojal jako kolekci sportovních fotografií, přičemž do některých můžou vstupovat dokumentární prvky, příkladem mohou být focená zátiší. Považuji je však za nutnou součást mého projektu, jelikož v mnohých situacích dokreslují emoční stránku sportu. Jako budoucí rozšíření či navázání vidím nafocení dalších sportovních klubů, které se zabývají sportům, které jsou na okraji mediální publicity. Jak již jsem v zmiňoval, ve Zlínském kraji jsou jich desítky a prostoru pro budoucí rozšíření je tedy dostatek. Určitý potenciál bych viděl i ve vytvoření projektu, který by se věnoval rozdílnostem mezi sporty, jejichž název nese slovo fotbal nebo hokej, jelikož těchto sportů je u nás opravdu mnoho ať už třeba stolní fotbal, futsal, sledge hokej nebo hokejbal.

7) LITERATURA, ZDROJE + „KONKURENČNÍ“ PROJEKTY

Rozklikávací rozpočet GORDIC: Město Zlín | Rozpočet na rok 2017. Město Zlín [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://rozpocet.zlin.eu/GReportViewer/index.html

Češi po 55 letech nepojedou Šestidenní. Aktuálně [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/motorismus/cesi-po-55-letech-nepojedou-sestidenni/r~i:article:208572/?redirected=1492861098

Bouře nevole kvůli hale v Děčíně: Sportovci chtějí jiný povrch Zdroj: http://www.denik.cz/ustecky-kraj/boure-nevole-kvuli-hale-sportovci-chteji-jiny-povrch-20130722-l0my.html. Deník [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ustecky-kraj/boure-nevole-kvuli-hale-sportovci-chteji-jiny-povrch-20130722-l0my.html

Zlínský kraj - sport. IDnes.cz [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://zlin.idnes.cz/zlin-sport.aspx

Sport roku 2014. SportCentral [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014

Sport. ZLÍNSKÝ deník [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://zlinsky.denik.cz/sport_region/

Popularita sportů u české veřejnosti versus jejich prezentace v masmédiích. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova [staženo]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/rtf/04-011%20-%20Caslavovva4-e.doc.rtf

FOTO: Barvy, akce, napětí. Sportovní fotografie Martina Kozáka. Aktuálně [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/foto/foto-tricet-uchvatnych-snimku-sportovniho-fotografa-martina/r~5f9d7cee205c11e7a70b002590604f2e/

KOZÁK, Martin. Velká kniha sportovní fotografie. Brno: Computer Press, 2010. Edice digitální fotografie. ISBN 978-80-251-3247-0

Reportáže, které mi byly inspirací:

Americký fotbal v Boskovicích. Listy regionů [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.listyregionu.cz/2017/04/americky-fotbal-v-boskovicich-2/

Zlatá lyže (fotoblog). Martin Kozák - Idnes.cz [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://martinkozak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=246480

Metaná neboli curling (fotoblog)Martin Kozák - Idnes.cz [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://martinkozak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=106692

8) REALIZACE FOTOGRAFIÍ

1) 1, 2, 3, Golems go!

 

 


[1] Rozklikávací rozpočet GORDIC: Město Zlín | Rozpočet na rok 2017. Město Zlín [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://rozpocet.zlin.eu/GReportViewer/index.html

[3] Češi po 55 letech nepojedou Šestidenní. Aktuálně [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/motorismus/cesi-po-55-letech-nepojedou-sestidenni/r~i:article:208572/?redirected=1492861098

[4] Sport roku 2014. SportCentral [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.sportcentral.cz/sport-roku-2014

[5] Sport. ZLÍNSKÝ deník [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://zlinsky.denik.cz/sport_region/

[6] V této práci uvádím údaje o 30 zprávách za období 14. 4. 2017 - 21. 4. 2017, počínaje titulkem „Hotovo. Vedení PSG Zlín potvrdilo návrat beka Noska“ a konče „Házenkářské tituly zamířily do Zlína a Velké Bystřice“

[7] Zlínský kraj - sport. IDnes.cz [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://zlin.idnes.cz/zlin-sport.aspx

[8] V této práci uvádím údaje o 30 zprávách za období 1. 4. 2017 - 21. 4. 2017, počínaje titulkem „Ukáže se, kam patříme, říká kouč Páník před stěžejními týdny Zlína“ a konče „Zlínští basketbalisté slevili, ale prvoligové Final Four je pořád cíl“

[9] V této práci uvádím údaje o 30 zprávách za období 1. 4. 2017 - 21. 4. 2017, počínaje titulkem „Ukáže se, kam patříme, říká kouč Páník před stěžejními týdny Zlína“ a konče „Zlínští basketbalisté slevili, ale prvoligové Final Four je pořád cíl“

[10] Vím, že agenda týkající se zpráv se řídi i oblíbenosti sportů, proto uvádím i svou osobní zkušenost.

[11] Popularita sportů u české veřejnosti versus jejich prezentace v masmédiích. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova [staženo]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2003-11-20/rtf/04-011%20-%20Caslavovva4-e.doc.rtf

[12] Americký fotbal v Boskovicích. Listy regionů [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.listyregionu.cz/2017/04/americky-fotbal-v-boskovicich-2/

[13] FOTO: Barvy, akce, napětí. Sportovní fotografie Martina Kozáka. Aktuálně [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/foto/foto-tricet-uchvatnych-snimku-sportovniho-fotografa-martina/r~5f9d7cee205c11e7a70b002590604f2e/

[14] KOZÁK, Martin. Velká kniha sportovní fotografie. Brno: Computer Press, 2010. Edice digitální fotografie. s. 11. ISBN 978-80-251-3247-0

 

 

Stáhnout přílohy:
 • 1 (420 Stáhnutí)
 • 2 (388 Stáhnutí)
 • 3 (372 Stáhnutí)
 • 4 (406 Stáhnutí)
 • 5 (408 Stáhnutí)
 • 6 (458 Stáhnutí)
 • 7 (409 Stáhnutí)
 • 8 (427 Stáhnutí)
 • 9 (405 Stáhnutí)
 • 10 (409 Stáhnutí)
 • 11 (419 Stáhnutí)
 • 12 (446 Stáhnutí)
 • 13 (450 Stáhnutí)
 • 14 (405 Stáhnutí)
 • 15 (429 Stáhnutí)
 • 16 (441 Stáhnutí)
 • 17 (398 Stáhnutí)
Zobrazeno 3434 krát
Naposledy upraveno: čt., 27. duben 2017 00:19
Pro psaní komentářů se přihlaste