út., 25. duben 2017 00:38

Ostravský Svět techniky

Samostatný projekt foto/vědecká žurnalistika.

Realizace projektu zde: Ostravský Svět techniky

 

1. Cíl práce

Cílem práce je představit veřejnosti pomocí série fotografií Svět techniky, otevřený na podzim roku 2014 v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě a zároveň ukázat, že věda může být i zajímavé a zábavné odvětví lidského poznání. Technika a celkově věda mají už u dětí ze základních škol negativní pověst. Technika se zdá příliš složitá, výuka přírodních věd je nezajímává a příliš teoretická a častokrát chybí názorné příklady a věci ze života, které by žákům pomohly lépe pochopit mechanismy jednotlivých přírodních procesů a fungování. Interaktivní centrum vědy a techniky v Ostravě praktickým pojetím vědy disponuje a hravou formou zájemcům z řad škol, školek, ale i široké veřejnosti představuje zajímavosti z oblasti fyziky, chemie, biologie i matematiky.  Proto je mým záměrem vytvořit soubor popisných a dokumentárních fotografií, které dokáží přiblížit atmosféru ostravského interaktivního centra zaměřeného na vědu a techniku a přilákat k problematice a k Ostravě nové zájemce. Dílčím cílem projektu je také prokázat mé kompetence v rámci vybrané vědecké specializace a profesní profilace zaměřené na fotografii.

2. Zdůvodnění volby tématu

Téma jsem si vybrala, abych propojila v tomto samostatném projektu svou tematickou žurnalistickou specializaci v oblasti vědy s technickým zaměřením, které se nachází na poli žurnalistické fotografie. Soubor fotografií mapujících Svět techniky v Ostravě mi proto přidal jako ideální volbou, jak tyto dvě věci spojit dohromady.

Fotografie mě bavila a lákala odjakživa, více jsem se ji však začala věnovat až v prvním ročníku žurnalistiky. Už od počátku svých studií působím ve studentské neziskové organizaci Erasmus Student Network, která pomáhá zahraničním studentům v integraci na univerzitě a celkově v českém prostředí. Připravujeme pro ně spoustu akcí, od výletů, přes návštěvy hodin cizích jazyků na místních základních i středních školách, až po prezentace jejich národů pro studenty univerzity i širokou veřejnost, a já se právě stala fotografem většiny těchto akcí. Velmi přínosnou zkušeností byla pro mě i praxe v Opavském a hlučínském deníku hned v prvním ročníku mých studií, kde jsem se poprvé osobně dostala k žurnalistické fotografii. Tehdy jsem si také pořídila svoji první zrcadlovku a volba fotografie jako mé hlavní specializace ve druhém ročníku už proto byla jen logickým vyústěním, jak spojit zálibu se studiem dohromady.

Vědecká specializace nabízí velké množství témat, se kterými je možné pracovat. Mě osobně nejvíce zaujal Svět techniky v Ostravě, který se snaží nenásilným a zábavným způsobem propagovat právě oblast vědy a techniky, která je mezi mnohými přítomna zejména v podobě nepříjemné vzpomínky na školní léta v lavici při drilování vzorečků a strachu ze zkoušení. Věda a příroda jsou všude kolem nás a principy a teorie, které jsme se všichni učili nazpaměť, mají doopravdy využití i v běžném životě a tohle všechno přístupnou formou ukazuje právě ostravský Svět techniky. Prostory jsou velmi hezky architektonicky řešené, expozice jsou interaktivní a zajímavě připravené a personál je vždy připraven a ochoten pomoci a cokoli vysvětlit. V neposlední řadě se celé interaktivní centrum nachází v donedávna využívané hutnické oblasti Dolních Vítkovic a expozice tak nabývá až surových a magických dojmů. Dalším důvodem byla i lokace, já sama pocházím z malé vesnice kousek od Ostravy, takže mi i umístění přijde blízké a Moravskoslezský kraj si určitě v tomto ohledu zaslouží pozitivní reklamu.

3. Ostravský svět techniky

Svět techniky je populárně naučným centrem, jedinečný ve svém tématu i umístěním. Nachází se v národní kulturní památkové zóně bývalého průmyslového centra Dolních Vítkovic. V těchto místech ještě donedávna zely prázdné a nevyužité prostory. Celá oblast Dolních Vítkovic aktivně sloužila až do roku 1998 jako průmyslový areál Vítkovických železáren, v provozu byl černouhelný důl, koksovny i vysoké pece. V roce 2007 vznikl spolek se stejnojmenným názvem jako samotná oblast, tedy Dolní oblast Vítkovice, a jeho hlavním motivem a účelem byla realizace projektů obnovy a znovuzpřístupnění městského industriálního dědictví. Za pomocí mnoha veřejných institucí a partnerů se mu daří původně čistě průmyslové areály měnit na atraktivní místa pro širokou veřejnost, která lákají svou širokou a zajímavou nabídkou k trávení volného času.

Areál Světa techniky se poprvé veřejnosti otevřel 26. 9. 2014 a je rozdělen na dvě samostatné části – Malý a Velký svět techniky. Malý svět techniky se nachází v budově bývalé VI. energetické ústředny a zájemcům odkrývá záhady a tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. V autentických prostorách průmyslové továrny návštěvníci mohou vidět celou řadu vynálezů a přístrojů, které významně přispěly k vývoji průmyslu a technického pokroku nejen u nás, ale i v zahraničí. Malý svět techniky si klade za cíl přiblížit dětem i dospělým důležitost techniky v každodenním životě. Celá expozice je rozdělena do osmi tematických částí inspirovaných díly známého spisovatele dobrodružných a sci-fi románů, Julesa Verna. Interaktivní části, kde je možné si zkusit si frézování či soustružení, mototrenažér Honda a autotrenažér Škoda, kabina autobusu Karosa B 932 nebo třeba ponorka Nautulis kapitána Nema – to je jen letmý výčet exponátů, které návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet a prozkoumat. Mimo nainstalovanou expozici se v budově nachází také učebny pro rezervovanou výuku pro školy a kavárna Julese Verna.

Velký svět techniky se nachází naproti Malého světa techniky a na ploše 14 000 jsou zde připraveny celkem čtyři expozice s trvalými výstavami a jeden sál pro expozice dočasné. Nově postavená budova Velkého světa techniky nabízí stále výstavy v sálech s názvy Svět civilizace, Svět přírody, Svět vědy a objevů a Dětský svět pro nejmenší od dvou do šesti let. Zábavnost a hravost je přítomna i zde. Svět civilizace nabízí nový pohled na naše běžné denní činnosti, ukazuje rozdíly života v různých částech světa a to, jak se někdy až nesmyslně plýtvá drahocennými surovinami. Svět vědy a objevů zase představuje vědní disciplíny, jako jsou matematika, fyzika a chemie a neopomíjí ani problematiku nových materiálů, nanotechnologií či nejmodernějších lékařských vynálezů. Svět přírody je potom největší expozicí Velkého světa techniky a zájemcům nabízí nové poznatky o fauně, flóře i vesmíru. Součástí areálu Velkého světa techniky je potom i venkovní botanicko-geologická zahrada, 3D kino pro 194 diváků a Divadlo vědy, kde se konají nevšední přednášky, workshopy a prezentace a hlavně pravidelné vědecké show, které neotřelým způsobem popularizují vědu. V budově se také nachází moderní výukové zázemí pro žáky a studenty, které si zájemci z řad základních a středních škol mohou kdykoli zarezervovat.

4. Stav problematiky a téma v médiích

Nejvíce se o Světě techniky v médiích psalo v kontextu s jeho slavnostním otevřením na podzim roku 2014. Zprávy o zahájení provozu a prvních návštěvnících přinesla například online verze Moravskoslezského deníku nebo webové zpravodajství na stránce www.e15.cz. Oba články byly pozitivní, nabity informacemi a lákající potenciální zájemce k návštěvě.

Jeden z největších mediálních projektů týkajících se ostravského Světa techniky byl vytvořen v České televizi. Edukativní soutěž plná pokusů a zážitků s názvem U6 – Úžasný svět techniky, ve které se proti sobě vždy utkají dvě pětičlenná družstva školáků, vysílá a natáčí stanice ČT Déčko pro děti již od roku 2014. Zábavní vědomostní soutěžní pořad pro všechny základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií se odehrává přímo v prostorách Malého světa techniky a účastníci si tak vyzkoušejí fungování vědy v přímém přenosu. Soutěž je pojata tematicky nejen z hlediska prostor, ve kterých se odehrává, ale vědecky je laděna i celá moderátorská skupina ve složení Petra Vaňka jako geniálního pana Továrníka a Karla Zimy jako jeho pomocníka Ducháčka.

Ostravský svět techniky také získal ocenění Ostravský dům roku 2014. V této soutěži statutární město Ostrava vybírá a oceňuje stavby, které byly dokončeny nebo rekonstruovány na území města v hodnoceném období. V roce 2014 získal Svět techniky nejen nejvyšší ocenění od odborné poroty, ale vyhrál také první místo ve veřejném internetovém hlasování.

Svět techniky má své vlastní webové stránky, kde zájemci najdou všechny nejdůležitější informace od ceny vstupenek, přes otevírací dobu až po přehled historie objektu a fotogalerii. Aktivně Svět techniky funguje i na facebooku, několikrát týdně na své stránce sdílí vědecké aktuality a novinky, i lákadla ze svých expozic. Spousta informací o Světe techniky se dá najít i na jiných portálech, třeba kudyznudy.cz, spadající pod českou centrálu cestovního ruchu CzechTourism. Návštěvu tohoto interaktivního vzdělávacího centra propagují i blízká města, na oficiálních turistických informačních stránkách Ostravy nebo Frenštátu pod Radhoštěm zájemci také dostanou potřebné informace a reklamu mu dělá na svých webových stránkách i jeden z největších a nejnavštěvovanějších festivalů v České republice, Colours of Ostrava. Vlastníci speciálního typu vstupenek na již zmíněné Colours mají mít v rámci tohoto zvýhodněného lístku vstup do několika volnočasových atrakcí v Ostravě zdarma, mezi nimi mimo jiné i do Světa techniky.

Většina informací kolujících na internetu je dostupná ve třech jazycích – v češtině, angličtině a polštině, stejně jako všechny popisy a vysvětlivky expozic v Malém i Velkém světě techniky.

5. Ideový plán

Jak už bylo zmíněno v úvodu této práce, primárním cílem je představit interaktivní a vzdělávací centrum Svět techniky široké veřejnosti a ukázat, že věda není nudnou a strnulou věcí patřící pouze k bílým plášťům, laboratořím a zkumavkám.

Už od počátku jsem měla představu, že chci fotit nejen prostory a vytvářet tak popisné fotografie, ale zejména lidi a zdokumentovat tak pomocí zachycení interakce člověka s vědou atmosféru místa. Fotografie je schopná vyjádřit, co ani tisíc slov nedokáže. Komplexní nápad, složitá myšlenka, významná událost – to vše se dá popsat stovkou slov, ale jedna jediná fotografie dokáže situaci a atmosféru zachytit daleko lépe a efektivněji. Fotografie lidí jsou navíc daleko výmluvnější. Už se nejedná jen o statický obraz, fotografie k pozorovateli daleko více promlouvá, je emotivnější a dokáže předat náladu a kouzlo zachycené situace právě pomocí člověka. Lidé reagují pomocí mimiky, pomocí gest i pomocí postavení svých těl, vyjadřují tímto způsobem své postoje, zaujetí, strach i další emoce a tohle všechno právě fotografie dokáže zachytit a zformulovat tak výsledný snímek, který už nepotřebuje doplňující vysvětlení.

Tematika popularizace vědy podle mého může najít ve fotografické dokumentaci skvělou oporu. O interaktivitě exponátů a modelů ve Světe techniky a reakcí návštěvníků na ně se dá psát, ale daleko srozumitelnější a přesvědčivější bude, když se pokusím zachytit spojení lidí a vědy pomocí fotoaparátu. Mým záměrem tedy bude snaha o vytvoření dokumentárně-popisné série fotografií, které díky své atmosféře, a hlavně díky reálnému vzájemnému působení vědy a lidských bytostí dokáží, že věda je zábavná, zajímavá a přístupná všem profesím, věkovým kategoriím i národnostem.

Domnívám se, že takto strukturované snímky by mohly nalézt své uplatnění i mimo pole samostatného projektu studenta žurnalistiky. Fotografie by mohly sloužit Světu techniky jako ilustrační fotografie na podporu propagace a nalákání nových návštěvníků. Mohly by se objevit například v informačních letáčcích a propagačních materiálech, které si každý návštěvník při vstupu do Světa techniky může bezplatně vzít nebo by mohly být vystaveny na internetových stránkách Světa techniky. Dále by byly fotografie jistě využitelné jako obrazové podklady pro články, které by informovaly o činnosti a nových událostech v Dolních Vítkovicích. Některé snímky působí i obecným dojmem, takže by se mohly objevit jako ilustrační fotografie k článkům s vědeckou či vzdělávací tematikou.

6. Postup a realizace práce v terénu

Myšlenka vybrat si ostravský Svět techniky jako téma mého samostatného projektu mě poprvé napadla v říjnu roku 2016, při mé první návštěvě rekonstruovaných objektů Dolních Vítkovic. Obecně nejsem velkým fanouškem klasických muzeí, jejichž program a nabídka mi vždy přišla statická, nezajímavá a až příliš odborná, jakoby pro laika až leckdy nepřístupná. Svět techniky mě naopak zaujal hned při první návštěvě. Prosklená třípatrová moderní budova mě dostala svým vzezřením zvenčí i uvnitř. Celá tři patra včetně přízemí jsou zaplněna informacemi a zajímavostmi, to vše zabalené do skvělého a neotřelého designu, první patro navíc disponuje i venkovní zahradou. Malý svět techniky se z mé strany dostal podobného nadšení. Na rozdíl od nově postavené budovy Velkého světa techniky, ten menší se nachází v pro účely rekonstruované budově bývalých Vítkovických železáren. Při prohlídce tak návštěvníci mohou zkoušet a obdivovat nejen vystavené vědecké exponáty, ale i impozantní architekturu a prostředí bývalé energetické ústředny.

Podruhé jsem se do prostor Světa techniky vrátila v prosinci 2016, tentokrát již s fotoaparátem a myšlenkou zachytit co nejlepší snímky. Má prvotní myšlenka byla vytvořit sérii dokumentárních a popisných fotografií, které zachytí prohlídku obou Světů techniky, jejich prostory a zejména interakci návštěvníků s prezentovanou vědou a technickými objevy. Zamýšlela jsem použít jako figuranty členy mé rodiny a udělat tak něco jako příběh putování po výstavě, kdy se ti samí lidé budou objevovat na různých místech s různými expozicemi a vynálezy s vidinou, že takhle se mi podaří zachytit atmosféru místa a rostoucí nadšení z vědy nejlépe. Realita ovšem byla trochu jiná. V prosinci jsem nakonec nafotila jen prostory Malého světa techniky a rodinu jsem využila k focení jen párkrát. Daleko více mě na místě zaujalo nadšení jiných návštěvníků – dětí. Jejich nadšení pro věc, jejich zvědavost, touha a odvaha zkoušet nové věci v jim neznámém prostředí mě chytila natolik, že na většině fotografiích zachycujících jednotlivé exponáty, jsou právě děti, zkoušející a učící se formou hry a simulace novým věcem. Souhlas rodičů s vyfotografováním jejich potomků ani v jednom případě nebyl problém, fotografie jednotlivých exponátů a návštěvníků jsem potom doplnila pro podtrhnutí nálady centra i fotografiemi celkových prostorů Malého světa.

Na počátku dubna 2017 jsem se do oblasti Dolních Vítkovic vrátila zase. Tentokrát s úkolem dokončit sérii svých fotografií zmapováním Velkého světa techniky. V tomto případě už mě nedoprovázela rodina a já si vybrala jeden z víkendových dní, kdy Svět techniky navštěvuje největší množství rodin s dětmi. Snímky dětí, poznávající neznámé a cizí věci mi byly hlavním cílem a já, se souhlasem přítomných rodičů, zachytila několik zapálených dětských tváří, moderních prostor a zajímavých exponátů, a dokončila tak mou sérii popisující Svět techniky v Ostravě.

Při práci jsem po celou dobu používala svůj vlastní fotoaparát, zrcadlovku značky Canon, model EOS 550D se základním objektivem EF-S 18-55 mm. Snímky byly vyfoceny půl na půl pomocí manuálního i automatického režimu, to znamená že jsem v případech popisných a statických fotografií sama na fotoaparátu nastavovala hodnotu ISO, clonu i expozici podle aktuálních světelných podmínek a stínů, a v případě momentek, zachycujících aktuální obličeje a výrazy lidí, jsem ve většině případů použila režim již nastavený fotoaparátem. Fotografie jsem pořizovala do formátu .jpg a úpravy jsem prováděla v editorském bezplatném programu GIMP. Některé fotografie vyžadovaly více úprav než jiné, na malém objektivu fotoaparátu vypadá většina fotografií bezchybně, ale až při bližším prohlédnutí na obrazovce počítače jde vidět jejich reálný stav. Úpravy se nejčastěji týkaly poměru světla a stínů, jasu, kontrastu, ale i vyvážení a odstínů jednotlivých barev. Výsledný výběr finálních fotek jsem udělala až po úpravě a editaci předvýběru v programu GIMP.

7. Komentáře k jednotlivým fotografiím

Fotografie č. 1

Na první fotografii je jeden z klasických pohledů na nově postavenou budovu Velkého světa techniky, zachycená je i část venkovní botanické zahrady, nacházející se v úrovni prvního patra i čekající návštěvník na schodech před objektem společně se svým psem.

Fotografie č. 2

Fotografie číslo dvě zachycuje expoziční prostory Velkého světa techniky, konkrétně v jeho části Svět civilizace.  Na snímku můžeme vidět, jak moderní technologie v dnešní době propojují svět – na obrazovkách návštěvníci mohou pomocí živého přenosu sledovat aktuální dění na různých místech světa.

Fotografie č. 3

Další snímek zachycuje dva návštěvníky, jak ve Velkém světě v expozici Svět vědy a objevů zkoušejí 3D skenem vyfotografovat své vlastní podobizny.

Fotografie č. 4

Návštěvníci na fotografii číslo čtyři jsou zachyceni při bedlivém poslouchání přírodovědného výkladu pomocí malých telefonních sluchátek, taktéž ve Velkém světě techniky v části Svět vědy a objevů.

Fotografie č. 5

Snímek s pořadovým číslem pět ukazuje chlapce školního věku ve Velkém světě techniky ve Světě vědy a objevů, jak fascinovaně pozoruje kapaliny stejného objemu v různě tvarovaných nádobách.

Fotografie č. 6

Následující fotografie, zachycující periodickou tabulku prvků vyrobenou z nafukovacích balónků, byla taktéž pořízena ve Velkém světě techniky v expozici Svět vědy a objevů a ukazuje jeho část zabývající se chemií.

Fotografie č. 7

Fotografie číslo sedm stále ukazuje Velký svět techniky, ale tentokrát už se jedná o expozici umístěnou v části s názvem Svět přírody. Na obrázku je vidět model lidského těla a vnitřních orgánů, které si zájemci mohou detailně prohlédnout a potom je i sami do modelu těla poskládat a pochopit tak princip uspořádání břišní dutiny.

Fotografie č. 8

Snímek pořízený v části Svět přírody nacházející se ve Velkém světě techniky přibližuje jednoho z pracovníků tohoto edukativního centra společně s jeho pracovní uniformou.

Fotografie č. 9

V pořadí devátá fotografie zachycuje chlapce zkoušejícího principy mechanického převodu pomocí ozubených koleček. Fotografie pochází z expozice Svět přírody umístěné ve Velkém světě techniky.

Fotografie č. 10

Další snímek ukazuje malého návštěvníka expozice Svět přírody, jak se učí pomocí interaktivní modelu pochopit princip fungování dostředivé síly a pohybu po zakřivené dráze.

Fotografie č. 11

Následující fotografie pochází opět ze Světa přírody a přináší pohled na fyzikální problém energie a jeho praktické využití v podání dvou chlapců školního věku.

Fotografie č. 12

Fotografie s číslem dvanáct je poslední fotografií zachycující prostory nebo expozice Velkého světa techniky. Ukazuje část objektu v přízemí, kde se nachází i největší 3D kino v České republice.

Fotografie č. 13

Na dalším snímku už jsou vyobrazeny prostory Malého světa techniky, které se nacházejí v zrekonstruované budově bývalých Vítkovických železáren. Konkrétně zde můžeme vidět přístroje simulující principy obrábění.

Fotografie č. 14

Malý svět techniky se nachází i na obrázku s pořadovým číslem čtrnáct. Tentokrát se s jedním z nejmladších návštěvníků nacházíme u simulátoru, který vysvětluje výrobu a zpracování oceli.

Fotografie č. 15

Následující fotografie pocházející z Malého světa techniky přináší detailní záběr jedné části expozice, které návštěvníkům umožňuje vyzkoušet si ražení písmen do tvrdých materiálů, jakými jsou kovy či plechy.

Fotografie č. 16

Tramvaj Českých drah na následující fotografii dotváří atmosféru další části expozice nacházející se v Malém světě techniky.

Fotografie č. 17

Další fotografie zobrazuje holčičku u mototrenažéru značky Honda. Jedna z částí expozic v Malém světe techniky se věnuje právě autům a motorkám a na několika simulátorech mají návštěvníci možnost vyzkoušet si řízení motorových vozidel i jízdních kol.

Fotografie č. 18

Poslední fotografie z cyklu zachycuje pohled na výstavní halu Malého světa technika z vyhlídkového prostoru.

8. Sebehodnocení

S výslednou sérií fotografií jsem spokojená, i když jsem zastáncem toho, že vždy se dá spousta věcí vylepšit a doladit. Jak už jsem zmínila v úvodu k projektu a zejména potom v ideovém plánu a části mapující realizaci projektu, mým hlavním cílem bylo zachytit vztah vědy a návštěvníků a doplnit jej o ilustrační a popisné fotografie prostor Malého i Velkého světa techniky. Vzhledem k podmínkám a samotnému faktu fotografování nenucených a autentických snímků návštěvníků si myslím, že jsem projekt zvládla dobře a z jeho výsledné podoby mám poměrně dobrý pocit.

Fotografováním jsem strávila dostatečné množství času, i před samotnou realizací jsem si byla místo prohlédnout a přemýšlela jsem, jakým směrem se bude můj fotografický záměr ubírat. Troufám si ale tvrdit, že nejvíce času mi zabralo fotografie protřídit, upravit a vybrat finální snímky i jejich počet. Výsledného materiálu bylo opravdu hodně. Fotit jsem byla dvakrát a pokaždé jsem na místě strávila téměř celý den. Nakonec jsem měla možnost vybrat z téměř 350 fotografií. Většiny chyb jsem si všimla právě až při prohlížení jednotlivých fotografií na obrazovce počítače, a tak mi po výsledném rozřazení zbylo cca 50 snímků na úpravu a z těch jsem potom vybírala konečný počet, který nyní tvoří můj samostatný projekt.

Původně jsem se chtěla držet minimálního počtu snímků, ale nakonec jsem se rozhodla finální počet trochu navýšit a vybrala jsem konečných snímků 18. Více fotografií jsem vybrala jednak z toho důvodu, že jsem měla opravdu z čeho vybírat, nafoceného materiálu jsem měla dostatek, ale také proto, že těchto 18 fotek vytváří mnou zamýšlený výsledný obraz Světa techniky tak, jak jsem si představovala, protože při vybírání a kombinaci různých fotografií jsem měla při nižším počtu pocit, že stále něco chybí.

9. Zdroje

www.stcostrava.cz/

www.dolnivitkovice.cz/

www.facebook.com/MalySvetTechnikyU6

www.kudyznudy.cz

www.colours.cz

www.ostrava.cz

www.frenstat.info

www.moravskloslezsky.denik.cz

www.e15.cz

decko.ceskatelevize.cz

Zobrazeno 1445 krát
Naposledy upraveno: čt., 27. duben 2017 22:42
Pro psaní komentářů se přihlaste