st., 5. květen 2021 17:01

Mladí čeští hráči hrající fotbal v zahraničních akademiích v Anglii a Itálii

Tento text je materiálem ozřejmujícím záměr, který je zpracován formou samostatného projektu pod názvem „Mladí čeští hráči hrající fotbal v zahraničních akademiích v Anglii a Italii.“ Uceleným způsobem podává informace o pozadí tvorby tohoto projektu, zejména jeho cíle, zdůvodnění volby tohoto tématu, zdroje a současný stav problematiky, ideový plán, postup při tvorbě a na závěr sebehodnocení a použité zdroje. Tento samostatný projekt vznikl jako výstup bakalářského studia na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky s ohledem na absolvování kurzů s příslušným zaměřením na specializaci online žurnalistiky a tematicky spadá do sportovní žurnalistiky.

REALIZACEhttps://mladi-hraci-v-anglickych-a-italskych-akademiich.webnode.cz 

CÍL PRÁCE – Hlavním cílem práce bylo prokázat osvojení si dovedností spojené s online žurnalistikou, prezentovat žurnalistické postupy používané v tomto prostředí a současně se v nich zdokonalit. Vzhledem k mému žurnalistickému zaměření se samostatný projekt vedle online specifik žurnalistiky tematicky zaměřuje na sport. Mou snahou bylo použít dobré znalosti fotbalového prostředí a přenést je do online prostředí za využití všech znalostí, které jsem v průběhu studia žurnalistiky získal. Vedlejším cílem bylo nabídnout konzumentům produkt, který zaujme zejména ty, kteří se ve fotbalovém prostředí pravidelně pohybují a jsou zainteresování ve vývoji fotbalu u nás a také v talentech, které jsou kluby v České republice schopny vyprodukovat. Snažil jsem se přispět něčím, s čím jsem se do současné doby setkal pouze v omezené formě, naopak tento projekt se téma snaží rozpracovat s větším citem pro detail a poskytnout informace, které by mohli konzumenty zajímat.  

ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU – Jako téma jsem zvolil problematiku z fotbalového prostředí. Název „Mladí čeští hráči hrající fotbal v zahraničních akademiích v Anglii a Itálii“ napovídá, že nepůjde o již známé české fotbalisty, působící v zahraničních týmech, mající zkušenosti se seniorským reprezentačním výběrem, ale naopak se zaměří na poněkud neznámé mladé hráče v ročnících 1998–2004, které si do svých služeb vybraly jedny z největších a nejlepších akademií na světě. Podobnou tématikou se zabývá například stránka eurofotbal.cz v rubrice „Češi v zahraničí“, kde jsou formou aktualizovaného zpravodajství podávány informace o tom, jak se jim v uplynulém týdnu dařilo, v příspěvku jsou pak vypsány jednotlivé země a u nich zde působící hráči. Dvěma větami autoři shrnují jejich výkony. Na rozdíl od mé práce je však obecnější a méně propracovaný. Všechny české hráče hrající v zahraničí uvádí web cefoza.cz a také czechsporttravel.cz. U obou jsou hráči pouze jmenovitě vypsání i s týmem, ve kterém působí. Mým záměrem tedy bylo pojmout mladé hráče narozené v letech 1998-2004, kteří působí v zahraničních akademiích v Anglii a Itálii. Tyto dvě země jsem si po zralé úvaze vybral z toho důvodu, že v nich jediných působí hráči v týmech, které alespoň jednou v posledních deseti letech hráli v Lize Mistrů, která je považována za jednu z nejlepších a nejprestižnějších soutěží, kterých se kluby mohou zúčastnit. Toto omezení se na dvě země, ale nabízí větší potenciál k dalšímu rozvoji. Současně jsem se chtěl zaměřit na rozpracování oblastí, které mi osobně u zmíněných stránek a jejich rubrik chybí. Jelikož se v obou zemích jedná o týmy s bohatou historií mohl by finální produkt být více zajímavý pro cílového konzumenta. Tento samostatný projekt tedy cílí na fanoušky fotbalu všech generací, kteří se zajímají nejen o současný stav fotbalu v České republice, ale také o budoucí generace, které sbírají zkušenosti v těchto světoznámých akademiích a v budoucnu mají být stavebním kamenem reprezentace pro případné úspěchy na mezinárodních turnajích. Mohl by také cílit na mladší generaci fotbalistů, kteří se jednoduchou formou dovědí o tom, jak se tam tito hráči dostali, v jaké kategorii působí, do kolika zápasu nastupují a s jakými soupeři hrají. Mě osobně to jako bývalého fotbalistu zajímá a vzpomínám si, že mě jako mladého zajímali také hráči, kteří byli v dorosteneckém věku a hráli za nějaký zahraniční klub, v té době však nic takového, jako jsem se pokusil vytvořit já, nebylo, takže byly možnosti zjištění těchto informací značně omezené. Současná situace se od té, kdy jsem hrál fotbal v mládežnických kategorií, liší zejména počtem mladých hráčů, kteří v nízkém věku odcházejí do zahraničí. Fotbal je světově nejrozšířenějším sportem a jde o celosvětový fenomén. U konzumenta tohoto obsahu se tedy očekávají nějaké vstupní znalosti a také zájem o tuto problematiku. Téma jsem si zvolil, jelikož jsem chtěl uceleným způsobem podávat informace o těchto mladých nadějných hráčích, o kterých se v domácím prostředí třeba tak moc nemluví. Informovat o zápasech, ve kterých nastoupili, jak se jim dařilo, ale také o nich podat informace jako odkud přestoupili, jaká byla jejich dosavadní cesta těmito akademiemi, aby si konzument mohl vytvořit kompletní obrázek o daném hráči. Naplnění tohoto cíle vyžaduje zejména přehlednost, aktuálnost a informační naplněnost.  

STAV PROBLEMATIKY – Tématem českých fotbalistů v zahraničí se, jak už bylo řečeno výše, zajímá hned několik webů. Avšak ani jeden z nich to nedělá způsobem, jakým se snažím já pojmout vybrané téma a které shledávám zajímavé a přínosné pro konzumenta. Eurofotbal sice podává informace o všech dospělých hráčích, ale dvouvětný popis odehraných minut a průběhu zápasu, je hlavně s ohledem na výkon daného fotbalisty častokrát nicneříkající. U cefoza.cz a czechsporttravel.cz se konzument sice dozví v jakých zahraničních týmech hrají čeští fotbalisté, ale už se nedozví nic navíc o tom, jak se jim a jejich týmům daří. Avšak tématem nadějných mladých fotbalistů tak, jak jsem jej pojal já, se nezabývá ani jeden. Tématu se pouze jednou ročně věnuje server idnes.cz, který v rubrice „Top 50 talentů“ shrnuje nejnadějnější České fotbalisty za uplynulý rok. Využitelným pro můj web je hlavně server Transfermakrt.com. Jde o web obsahující různé fotbalové informace. Zejména se, jak z názvu vyplívá, zaměřuje na obchodní stránku fotbalu, a to například hodnoty všech světových fotbalistů, které jsou ve většině případů pouze odhady, ale podle odborníků jsou do značné míry přesné. Dále tento web obsahuje informace, výsledky, zprávy o přestupech, ale také statistiky, a to i u mladých hráčů, uvedených v mém samostatném projektu. Na Transfermarkt.com má každý hráč svůj profil, na kterém jsou uvedeny základní informace o něm, ale také statistiky do kolika nastoupil zápasů, kolik vstřelil branek, kolik minut odehrál nebo v případě, že jde o brankáře, tak kolik čistých kont udržel. Další částí profilu jednotlivého hráče je také jeho cena a plat. Jde o kvalitní zdroj důvěryhodných informací z fotbalového prostředí, jehož zpravodajský obsah tvoří pouze malé procento webu. Tyto informace byly přínosné pro můj samostatný projekt. 

IDEOVÝ PLÁN – Tento projekt má za cíl žurnalistickou formou nabídnout aktuální, ucelené a pravdivé informace o nadějných českých hráčích, kteří nastupují ve světoznámých akademiích v Anglii a Itálii prostřednictvím webu, který vznikl jako studentská práce uzavírající bakalářské studium na vysoké škole. Případný úspěch by mohl být inspirací pro další tvůrce, kteří by chtěli zrealizovat skutečný web s podobným tématem týkající se mladých nadějných fotbalistů, jehož zpravodajství bude stále aktuální a jehož rubriky se budou nadále rozrůstat a noví hráči budou přidáváni.   

POSTUP PRÁCE – S realizací projektu jsem začal na začátku roku 2021 a prvním úkolem tehdy bylo vytvořit základní strukturu webu. Pro jeho vytvoření jsem použil službu Webnode. Její služby jsou pro tento samostatný projekt z mého pohledu nadmíru dostačující a má jednoduché uživatelské ovládání, které je ke všemu přehledné a v českém jazyce. Vytvoření základní struktury tak bylo jednoduché a zábavné. Zvolil jsem jednoduchý layout s jedním menu, které se zobrazuje pod názvem stránky v její hlavičce, které jsem barevně oddělil od zbytku stránky. Menu nabízí celkem pět záložek. Jako homepage slouží záložka s názvem „O nás“ nabízející přehled o čem tato stránka vlastně je a co tam může návštěvník najít. Další nabízí „Aktuality“ a měla by být jednou z nejnavštěvovanějších záložek menu vzhledem k aktualizovanému zpravodajství, které zde čtenář nalezne. Třetí záložkou je ta s názvem „Hráči“. V ní nalezne přehled všech hráčů splňující počáteční podmínky. Každý hráč má svůj vlastní medailonek, ve kterém se o něm čtenář dozví víc. Zejména o jeho cestě do fotbalové akademie daného týmu, ale také o dosavadních úspěších v této akademii. Záložka „Evropské akademie“ zase podává přehled o nejlepších fotbalových akademiích tak, jak je do pořadí poskládala společnost CIES Football Observatory i s českými zástupci. A v poslední záložce „Kontakt“ zase může návštěvník stránky využít kontaktní formulář pro případné dotaz a je zde i vložená mapa se sídlem webové stránky. Úvodní stránka, tedy záložka „O nás“ by měla nalákat čtenáře, kteří se dostanou na tento web, aby si prohlédli i ostatní záložky. Kromě nezbytných informací by tak měla obsahovat odkazy na jednotlivé rubriky, s krátkým popisem toho, co v nich návštěvníci najdou. Po dokončení úvodní stránky se dostávám k tvorbě jednotlivých hráčských medailonků, které mají stejnou strukturu. Návštěvník v nich vždy nalezne základní informace o hráči, tedy jeho datum narození, výšku, pozici a klub, v jehož akademii nastupuje a následně popsanou jeho cestu do zahraniční akademie a jeho úspěchy v ní, ale hlavně jeho fotografii, aby si jméno dokázal spojit i s obrazem. S ohledem na to, že není v mých možnostech zajistit vlastní fotografie každého z hráčů, jsou tyto fotografie převzaté a řádně zdrojované. Do této kategorie jsem pro zpestření zakomponoval i hráče spadající do roku narození tedy 1998-2004, ale na rozdíl od ostatních nehrají v akademii, nýbrž v A-týmu jednoho týmu z některé z Evropských lig. Návštěvník si může vybrat, zda rozklikne záložku hráči a až zde si z výpisu všech vybere toho jednoho, o kterého se zajímá, nebo se rozbalením záložky v menu dostane přímo na stránku zvoleného hráče. Po dokončení profilů hráčů se zaměřuji na záložku „Evropské akademie“, aby návštěvník získal přehled o nejlepších akademiích světa tak, jak je seřadila společnost CIES s ohledem na počet odchovanců v 31 nejlepších ligách v Evropě. Před tvorbou sekce „Aktuality“ utvářím ještě záložku „Kontakt“, aby mě případně mohl návštěvník kontaktovat, kdyby měl nějaké dotazy nebo kdyby našel nějaké nesrovnalosti. Záložka „Aktuality“ zabrala nejvíce času, jelikož zde formou zprávy podávám aktuální informace o odehraných zápasech, do kterých zasáhli i zmínění hráči.  

SEBEHODNOCENÍ – Samostatný projekt zabývající se mladými českými hráči v zahraničních akademiích v Anglii a Itálii nezabral tolik času, kolik jsem si původně myslel, že zabere. Největší část práce jsem udělal hned na začátku a tou byla kostra celého webu. Díky jednoduchosti ovládání a přehlednosti služby Webnode šlo o snadnou práci, kdy jsem si mohl vyhrát i s některými detaily jednotlivých stránek. Rychlý postup zapříčinilo i to, že se v průběhu tvorby nevyskytl žádný problém. Jednoduchost a přehlednost stránek vnímám jako důležitý fakt, který často přiláká víc čtenářů, kteří se následně i opakovaně vracejí. V úvodní záložce „O nás“ jsem zvolil barevné oddělení názvu stránky a menu od jejího zbytku. Použil jsem taky fotografii, která se pojí na jednu akademii, která má v sekci „Hráči“ nejvíce zástupců. V sekci „Aktuality“ jsem opět vsadil na jednoduchost a přehlednost. Články mají rozumný rozsah a ke každému je alespoň jedna fotografie. Z počátku jsem si myslel, že budu články přidávat ve větším množství, ale osobní situace a občasný nedostatek sil mi to znemožnil. Avšak na aktuálnosti to dle mého názoru není znát, protože jsem články přidával pravidelně. V jejich počtu, jak jsem naznačil, vidím potenciál pro zlepšení. Jednoduchost a přehlednost je znát i při pohledu na menu, návštěvník se dokáže rychle zorientovat a najít přesně to, co chce a v tom spatřuji výhodu tohoto webu. Výhodou webu je také možnost využití odkazů mezi jednotlivými stránkami, což opět usnadňuje přehlednost a jednoduchost webu. Návštěvník se na úvodní straně dozví, na co se může podívat a hned z ní, bez toho, aniž by musel klikat na záložku v menu, se pomocí rychlého odkazu dostane na žádanou stránku. Stránku, jak jsem ji vytvořil, hodnotím kladně a jsem se svou prací spokojený. Přijde mi, že přidání čehokoliv navíc na některou ze stránek by znehodnotilo přehlednost a jednoduchost, na které jsem si zakládal při tvorbě tohoto webu.  

LITERATURA A ZDROJE –  https://www.transfermarkt.com – web zaměřující se na obchodní stránku fotbalu, který však obsahuje profily jednotlivých hráčů a na nich jejich statistiky a základní informace https://www.cefoza.cz – web, který ve své rubrice „Seznam Čechů v zahraničí“ zobrazuje všechny české fotbalisty, tedy i ty mladé, kteří hrají v zahraničí https://www.stpatsfc.com/ - webová stránka klubu, ve kterém je jeden z hráčů výběru na hostování, http://manutd.com https://www.liverpoolfc.com http://atalanta.it http://top11.cz https://zongl.cz https://www.unitedinfocus.com https://www.slavia.cz https://www.dynamocb.cz https://repre.fotbal.cz https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2020/wp312/en/ https://www.eurofotbal.cz https://www.czechsporttravel.cz 

Zobrazeno 175 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 18:31
Pro psaní komentářů se přihlaste