st., 3. červen 2020 14:10

Luka Dončič: budoucnost basketbalu

Počet článků: Fenomén Luka Dončič: Čaroděj, zlaté dítě i spasitel, Slovinský zázrak proti Králi, Blonďatý méďa, který umí všechno, Souboj dvou vycházejících hvězd NBA ovládl slovinský supertalent Luka Dončič, Jakub Slavík: Zahrát si proti Dončičovi byl neskutečný zážitek

1) Cíl práce
Jedním z hlavních cílů mé práce je prokázat praktické dovednosti a předvést jednotlivé postupy používané v oblasti psané žurnalistiky, které jsem se naučil v průběhu studia. Vzhledem k mé žurnalistické profilaci projekt také reflektuje tematické zaměření do sportu, ve kterém se orientuji již od mého dětství. Proto je mým dalším cílem, ukázat pomocí jednotlivých článků projektu na mou odbornou orientaci ve sportovním prostředí a schopnost využít těchto znalostí k realizaci žurnalistických textů. Jelikož od svých šesti let hraji basketbal, jsem velkým fanouškem tohoto sportu, a zajímám se o veškeré dění v něm, rozhodl jsem se realizovat projekt týkající se právě tohoto sportovního odvětví.

2) Volba tématu
Jako téma jsem si zvolil basketbalovou osobnost, kterou je slovinský hráč Luka Dončič. Jedná se o hráče, který se během pár let stal velmi populárním sportovcem v mediálním i fanouškovském světě. Při volbě tématu jsem si nejprve pohrával s myšlenkou, že zpracuji projekt pojednávající o hráčích české nejvyšší basketbalové lize. Poté jsem si ale uvědomil, že naše tuzemská soutěž přeci jen nemá takovou prestiž, proto jsem od tohoto úmysl upustil a rozhodl se, že se zaměřím pouze na jednoho hráče hrající v nejslavnější a nejpopulárnější lize na světě, zámořské NBA, která je ze všech zahraničních soutěží divácky nejsledovanější.
Uvažoval jsem o tom, že téma mého projektu věnuji i nějakému jinému, známějšímu hráči, než je zatím Dončič. Jedním z nich byl můj velmi oblíbený basketbalista Lebron James nebo tragicky zesnulý Kobe Bryant. Ale životní příběhy těchto dvou osobností a články pojednávající o jejich předváděných výkonech plnily obsahy novin a nejrůznějších periodik celá desetiletí. Navíc by u těchto hráčů bylo velmi obtížné i časově náročné pokrýt a zpracovat problematiku v celém rozsahu, proto jsem se je z mého výběru rozhodl vyřadit.
Mým dalším kandidátem byl jediný český zástupce v NBA, Tomáš Satoranský, o kterém často informují téměř všechny sportovní rubriky i internetové stránky v České republice, což bylo hlavním důvodem, proč ani jeho osobnost nepřipadala v úvahu. Nakonec tedy zvítězil Luka Dončič, jehož herní pojetí, mentalita i pozice, na které hraje, jsou vlastnosti, které jsou mi, jakožto profesionálnímu basketbalistovi, velmi blízké.
Fascinoval mě i jeho životní příběh a strastiplná kariérní cesta, která vedla z rodné Lublaně, přes Real Madrid, až do nejslavnější basketbalové ligy světa, zámořské NBA, v níž podává famózní výkony. Velkou roli v mém výběru hrála i ta skutečnost, že je Dončič Evropanem. Proto předpokládám, že čtenářské veřejnosti bude mnou zvolené téma bližší a atraktivnější, než kdybych psal například o americkém, kanadském, argentinském nebo jiném hráči z nám vzdálené země. Navíc jsme téměř stejně staří, Dončič je pouze o jeden rok mladší, je mu jednadvacet let. Díky všem těmto důvodům, jsem uznal za vhodné, zpracovat projekt právě o tomto sportovci, vycházející hvězdě a budoucnosti basketbalu.

3) Zdroje/stav problematiky
V basketbalových kruzích i vodách psané sportovní žurnalistiky je jméno Luky Dončiče v současnosti poměrně známé díky jeho předváděným výkonům, kterými se prezentuje. Především ve Slovinsku a Spojených státech amerických, kde nyní Dončič působí, jsou jeho basketbalová představení velmi frekventovaným tématem. I v obsazích českých periodik a internetových portálů věnujících se basketbalu se autoři článků osobě Dončiče věnují. Například redakce, která se skládá z českých a slovenských přispěvatelů, Nbasket.cz se stará o to, aby se výkony Dončiče dostaly do povědomí jejich čtenářů. Většina článků je však zpoplatněna, takže si je ne každý návštěvník této internetové stránky přečte. Dončičovu dosavadní kariéru se na nově vzniklém portálu Svět basketu, kde i já přispívám svými texty, pokusil popsat můj slovenský kolega Jakub Varga ve článku s názvem Luka Dončič: Fenomén současnosti, na němž jsem spolupracoval. O poznání menší pozornost věnovaly Dončičovým výkonům tradiční české noviny a jejich internetové mutace, jako je například iDNES.cz, Aktuálně.cz atd., které informovaly o Dončičových výkonech až po jeho vstupu do NBA. Jeho evropské působení téměř opomíjely. Navíc v médiích byly zmiňovány jeho výkony především ve formě zpráv, texty publicistického rázu v podobě komentářů, ve kterých by nějaký z erudovaných basketbalových expertů vysvětlil v čem Dončič vyniká a převyšuje své protihráče, bohužel absentovaly. I toto zjištění mě vedlo k tomu, abych se pokusil realizovat projekt věnující se Dončičovi.
Menší inspirací k vytvoření tohoto projektu byl pro mě i výše zmíněný článek Luka Dončič: Fenomén současnosti kolegy Vargy z redakce Světa basketu. Některé mnou vytvořené pasáže tohoto článku jsem se rozhodl využít i k vypracování mého projektu, neboť mi byly velkou pomocí při realizaci jednoho z článků.
4) Ideový plán
Hlavním cílem projektu je podrobně zmapovat a popsat profesní kariéru mladého slovinského basketbalisty Luky Dončiče od jejího začátku až do současnosti. Další snahou je, zacelit díru v oblasti sportovní žurnalistiky a zhodnotit Dončičovu výjimečnost a jeho specifický herní styl, kterým dobývá basketbalové palubovky. Vytvořením projektu se také pokusím o to, aby se nejen Dončičovy výkony, ale i jeho charakter a osobnostní vlastnosti dostaly do většího povědomí české veřejnosti, nejen té basketbalové.

5) Postup práce
Při realizaci projektu nejprve vytvořím obsáhlý medailon, ve kterém chronologicky zmapuji Dončičovu kariéru a vyjmenuji jeho individuální ocenění a týmové úspěchy, kterých dosáhl. Nejprve ale zmíním jeho začátky v rodném Slovinsku a jeho vztah s rodiči, především ten s jeho matkou, která vždy stála po boku svého syna. Další část úvodního článku bude věnována jeho působení v Realu Madrid, se kterým vyhrál mnoho trofejí. Neopomenu ani Dončičův úspěch v podobě zisku zlatých medailí na Mistrovství Evropy 2017, kterého dosáhl s mužskou slovinskou reprezentací. Také připomenu jeho zlomovou a veleúspěšnou sezónu v dresu Madridu, v níž svými výkony upozornil všechny týmy v NBA. Poté se pokusím popsat, jak probíhal výběr Dončiče týmem Dallas Mavericks. V závěru nastíním, jak si Dončič vede v nejlepší lize světa.
Druhý článek zpracuji jako reportáž z utkání Dallasu Mavericks a Los Angeles Lakers, ve které se budu věnovat souboji mezi Dončičem a legendou tohoto sportu, Lebronem Jamesem. Mou snahou bude popsat průběh tohoto dramatického utkání a přinést ohlasy nejdůležitějších aktérů souboje i basketbalových expertů pohybujících se v NBA již mnoho let. Zmíním i statistické údaje, které považuji za důležitý prvek textu popisující basketbalové utkání. Zdrojem citací pro mě budou záznamy tiskových konferencí a pozápasových rozhovorů.
Ve třetím článku zhodnotím a popíši Dončičův herní styl. Tento text bude žánrově odpovídat komentáři. Vyjmenuji všechny jeho dovednosti, díky kterým je výjimečným a jedinečným basketbalistou. Také přidám ohlasy Dončičových protihráčů, spoluhráčů, basketbalových analytiků i trenérů vysvětlujících, proč je Dončič tak kvalitním hráčem.
Čtvrtý, závěrečný text bude zpráva informující o vítězném utkání Dallasu Mavericks nad celkem New Orleans Pelicans, ve kterém Dončič předvedl velmi dobrý výkon a překonal jím bývalého rozehrávače Dallasu Jasona Kidda. Zpráva se bude věnovat i souboji dvou mladíků, kterým se predikuje hvězdná budoucnost. Toto utkání jsem si vybral právě kvůli tomuto duelu, neboť mu dodal mediální prestiž a náboj.
Projekt bude realizován v časovém horizontu šesti měsíců, což odpovídá době trvaní základní části NBA, která každý rok začíná na konci října a končí v polovině dubna. Mým hlavním pracovním nástrojem bude notebook, pomocí nějž budu tvořit své texty, a také videa z tiskových konferencí a pozápasových rozhorů umístěných na internetovém serveru YouTube.

6) Sebehodnocení
Stanovených cílů práce se podařilo dosáhnout podrobným sledováním utkání Dallasu Mavericks, studováním Dončičova herního stylu, kterým se prezentuje i pročítáním nespočtu názorů mnoha kvalifikovaných basketbalových analytiků hodnotících jeho výkony. Menší problémy mi dělal sběr informací, neboť jsem musel vyhledávat úseky, ve kterých se Dončič a ostatní hráči vyjadřují k jednotlivým utkáním i výkonům. Veškerá získaná data jsem navíc musel překládat z angličtiny do češtiny. Také bylo těžké vybrat utkání, o kterých jsem se nakonec rozhodl psát, neboť Dončič předvedl hned v několika zápasech naprosto neuvěřitelný výkon. Mohl jsem si tedy v době realizace projektu vybírat, což mi paradoxně činilo problémy, protože Dončič v dalším utkání předvedl vždy lepší výkon. I přesto si ale myslím, že můj výběr témat, která jsem se rozhodl zpracovat, jsou zajímavá a velmi čtivá. Na můj projekt by se dalo samozřejmě navázat, neboť předpokládám, že Dončičova kariéra bude trvat ještě dlouhou dobu. Mít více času i prostoru, přemýšlel bych nad vypracováním projektu mapující celou sezónu velmi mladého týmu Dallasu Mavericks s pohledem do zákulisí, což by bylo, podle mého názoru, velmi zajímavé pro každého basketbalového fanouška. Přínos mého projektu spočívá v samotném výběru tématu, neboť Luka Dončič je nyní velmi populárním sportovcem. Hned první článek, který vévodí mému projektu, vtahuje čtenáře do basketbalového prostředí a udivuje jej popsáním skvělé kariéry mladého Slovince, který dobývá svět. V textu jsou zmíněna důležitá data, která ale čtenáře neunavují, neboť jsou společně s citacemi rozumně dávkována. Druhý článek čtenářům nabízí velkou dramatičnost, která je nutí dočíst ho až do konce. Třetí z nich je více analytický a teoretický. Myslím si, že se mi v něm podařilo vysvětlit i basketbalovou tématikou nepolíbenému čtenáři, čím přesně Dončič vyniká, a proč je tak výborným basketbalistou. Čtvrtý článek je zdokumentováním jednoho ze skvělých výkonů Dončiče formou zprávy a předpovídá souboj mezi dvěma hráči, na které se diváci budou moci těšit v dalších letech. Během realizace projektu jsem se po vzájemné domluvě s konzultantem projektu rozhodl přidat ještě jeden článek pojednávající o Dončičovi, který je zpracován formou rozhovoru s mladým českým basketbalistou, který proti němu před několika lety nastoupil. Tento rozhovor plní úlohu zpestřujícího, doplňujícího textu. Celý projekt je velmi různorodý, neopakují se v něm žurnalistické žánry, navíc přináší velmi odborný a kvalifikovaný pohled na osobnost basketbalového světa, což je jeho největší devízou.

7) Literatura, zdroje
JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.
JÍLEK, V. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2218-3
House of Highlights. Luka Doncic Wins Rookie of the Year Award - 2019 NBA Awards. In: Youtube [online]. 24. 6. 2019 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gaxPWxLklNk 
ESPN. 'This kid is sensational!' Stephen A.'s best Luka Doncic reactions and takes | ESPN Voices. In: Youtube [online]. 1. 1. 2020 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=K3dLMbYZwlI 
WFAA. One-on-One with Mirjam Poterbin: The mother of Dallas Mavs phenom and NBA All-Star Luka Doncic. In: Youtube [online]. 21. 2. 2020 [cit. 22. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=C1U_7GepTQk&t=182s 
60 Seconds More or Less. Igor Kokoškov: "Luka Doncic is a future NBA superstar". In: Youtube [online]. 24. 1. 2018 [cit. 20. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=9BTNYRY8KK4 
piotrekzprod. Luka Doncic "GREATNESS" - NBA Players on Luka (LeBron, Kyrie, KD). In: Youtube [online]. 26. 11. 2019 [cit. 18. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nHMbIaFWuZ8

ESPN. Zion: Luka is a great player, you have to respect him | NBA Sound. In: Youtube [online]. 4. 3. 2020 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=pKwMCh26XQ8

BIG3. Mark Cuban on Luka Dončić. In: Youtube [online]. 21. 1. 2020 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EwnVITRr5KI

NBA Around the Hoop. Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks - Full Game Highlights | November 1, 2019-20 NBA Season. In: Youtube [online]. 2. 11. 2020 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=zEgMq9uDGdM 
Eurohoops TV. Rudy Fernandez on Luka Doncic, Real Madrid and winning the EuroLeague. In: Youtube [online]. 20. 5. 2018 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=fWch6xuLBxU 
Eurohoops TV. Pablo Laso: "We are proud as an organization for Luka Doncic". In: Youtube [online]. 11. 5. 2018 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=S-aIfVFKmu4 
Dallas Mavericks. 2020 NBA All-Star: Luka Day 1 Recap. In: Youtube [online]. 15. 2. 2020 [cit. 30. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=-n5-oqXX2js&t=49s 

Zobrazeno 435 krát
Naposledy upraveno: so., 6. červen 2020 00:10
Pro psaní komentářů se přihlaste