st., 5. květen 2021 11:10

Dopad koronavirové pandemie na sport

Dopad koronavirové pandemie na sport

 

 1. Cíl práce
  Hlavním cílem tohoto samostatného projektu je natočení televizní reportáž, která divákovi nastíní pohled na to, jakou měla koronavirová pandemie a uzavření fitness center a sportovišť dopad na lidi. Zastoupení je v reportáži výpověď od žen, které chodí nebo chodily cvičit volnočasově, od fitness trenéra a majitele venkovního fitness a hokejistů.
  Původní téma neměla být ani tak reportáž, jako spíš kratší dokumentární video o bývalém profesionálním hokejistovi Alešovi Pařezovi, který momentálně spolupracuje s předními hokejisty na jejich výkonnosti. Bohužel kvůli protipandemickým opatřením nebylo možné tuto práci realizovat a proto jsem zvolila téma, které momentální koronavirovou situaci bude odrážet. 

 2.  Zdůvodnění volby tématu
  Toto téma jsem si zvolila z důvodu, že sama jsem byla zvyklá žít aktivní život a mě samotné se dopad koronavirové pandemie v tomto ohledu také dotkl. Zároveň tato reportáž odráží Mou sportovní specializaci, kterou jsem během studia na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvovala. V této specializaci, kterou jsme si měli vybrat jsem uvažovala ještě o kulturní, ale po rozhodování jsem brala sportovní žurnalistiku jako větší výzvu, protože jsem v této oblasti předtím nepsala žádné články, ani nedělala žádné projekty. Sportovní specializace mi dala spoustu nových poznatků a informací. Toto zaměření jsem spojila s televizní žurnalistikou, kterou jsem opět brala jako výzvu a vystoupení z komfortní zóny, protože jsem dřív před kamerou nikdy nebyla. Všechny zkušenosti v těchto oblastech mi daly dobré základy pro další práce jako je například tento projekt.
  Proto je samostatný projekt z praktického hlediska prováděn formou reportáže a tematicky zaměřen sportovně. Další faktor, který tuto práci ovlivnil byla koronavirová pandemie. Původní téma bylo jiné, ale právě kvůli covidu práce nemoha být zhotovená, tak jsem zvolila takovou práci, kterou budu moct uskutečnit. Hlavně také práci, která bude aktuální a zároveň mi bude blízká. Je to téma reportáže, která by mohla být odvysílaná v televizi.

 3. Zdroje/stav problematiky
  O dopadu zákazu sportování a zavření sportovišť jsou na internetu odkazy na wikipedii, na facebookovou stránku ČT sport, kde jsou přidávané články s touto tématikou. Mezi přední informátory patří česká fitness komora. Problematika již byla zpracovávána formou článků, ale samotnou televizní reportáž jsem nenašla. Tento projekt má za cíl přiblížit, jak se na zákazy a zavření sportovních aktivit dívá společnost. Práce je cílená pro všechny, kteří se chtějí dozvědět další informace o tom, jaký finanční dopad mělo uzavření pro podnikatele, sportovce nebo sportoviště samotná.
  Co se týče zdrojů, informace jsem primárně čerpala ze stránek české fitness komory, která pravidelně informuje o aktualitách v rámci covidu. Dalším zdrojem byl účet poslance Dominika Feriho na instagramu, který přes příspěvky předává lidem informace přehledně a stručně o novinkách a změnách, které vláda provádí.
  Informace ke zpracování videí a zvuku jsem čerpala hlavně ze svých zkušeností, které jsem získala při absolvování předmětů Praktikum televizní žurnalistiky, Workshop televizní žurnalistiky, Moderování a Hlasová a pohybová výchova.
  Téma jsem vyhledávala na Googlu přes „dopad koronavirové pandemie na sportoviště“, „dopad koronavirové pandemie na sport“ a přes aktuality v covidu spojené se sportem.

 4. Ideový plán
  Hlavním cílem této reportáže je nastínit, jak velký dopad měla koronavirová pandemie na sport, sportoviště a lidi, kteří aktivně žijí. V reportáži jde o zachycení názorů lidí na všechny zákazy v oblasti sportu. Snažila jsem se vybrat respondenty z každé oblasti. První respondentkou je čtyřicetiletá žena, která pravidelně chodila cvičit do dámského fitness. Dalšími respondenty jsou studentka, která kvůli uzavření sportovišť přestala cvičit, hokejisté a fitness trenér a majitel venkovního fitness. Vzhledem k tomu, že venkovní fitness je otevřeno, byl to dobrý kontrast vůči ostatním faktům, protože takovým zařízením to naopak v jistém slova smyslu pomohlo.
  Výstupem bude klasická televizní reportáž, kde reportérka přiblíží problematiku a zpovídá dané osoby.

 5.  Postup práce/zdůvodnění postupu zpracování
  Koncept reportáže je kombinace mluveného slova a vstupů autora s rozhovory s respondenty, kteří se tematicky do reportáže hodí. Prvně byly udělány rozhovory, a protože nebylo možné se z důvodu koronaviru setkat s některými osobně, nahráli videa. Rozhovor měl jasně stanovené otázky, přizpůsobené každému zvlášť, tak aby následně bylo možné odpovědi sestříhat do konečného videa.
  Dále byly zpracovány záběry fitness center a sportovišť. Následovalo nahrávání mluveného slova s doprovodným textem, aby mohl být přidaný k natočeným záběrům. S výpomocí kolegy jsem v Praze natočila základní vstup na hřišti a další záběry. Všechny záběry byly vybrány, aby odrážely mluvené slovo a odpovídaly problematice. Natočen byl jeden hlavní vstup na několik pokusů, a následně několik záběrů, které jsou použité jako ilustrační. Natáčela jsem na různých hřištích a u fitness centra.
  V aplikaci byly vložené video a audio soubory, které byly zvukově upraveny. Ilustrační záběry sportovišť byly ztlumeny na minimum a následně přes to přidáno audio se vstupem.
  Rozhovory, které probíhaly osobně a ilustrační záběry byly natočeny zrcadlovkou Canon EOS 600D, audio stopa k ilustračním záběrům byla nahrána na diktafon v iPhone 6SPlus. Celé video a audio bylo zpracováno v Movavi Video Editoru Plus 2.
  Kompletní natáčení mi zabralo jeden den, včetně kontaktování všech respondentů. Střih a zpracování v Movavi Editoru jsem napočítala zhruba na čtyři až pět hodin práce a napsání tohoto textu dalších několik hodin. Dohromady je to tedy přes 30 hodin práce.

 6.  Sebehodnocení
  Úkolem projektu bylo vytvoření sportovní reportáže, což jsem splnila. Bohužel vzhledem ke koronavirové pandemii nebyl prostor pro to, abych se osobně setkala s některými respondenty, a proto si myslím, že minimálně v tomto je prostor pro zlepšení. Největší prostor pro zlepšení je však podle mého názoru hlavně v technické oblasti. Kvůli absenci mikrofonu je horší můj audio vstup v první části a u jednoho respondenta.
  Další věc, kterou jsem mohla přivést reportáž na jinou úroveň, by byl vstup politika s jeho názorem na situaci ohledně sportovišť. Takto by se však celá reportáž dala rozšiřovat o další výpovědi a názory lidí z různých oblastí. Do budoucna mám možnost poučení se ze svých chyb a vylepšení ve všech oblastech, na kterých zapracuji. Jsem ráda, že jsem si něco takového mohla zkusit a jsem ráda za všechny zkušenosti, které mi tento projekt dal.

 7.  Zdroje a literatura
  Ke své práci jsem využila pouze internetové zdroje, a to z České fitness komory, dostupné na webových stránkách https://komorafitness.cz/. Tam jsem si našla několik článků, z nichž jsem čerpala informace do reportáže.
Zobrazeno 1024 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 13:00
Pro psaní komentářů se přihlaste