út., 28. listopad 2023 16:37

Česku hrozí nedostatek lékařů. Stát nemůže občanům garantovat kvalitní zdravotní péči

Čeští pediatři vymírají Čeští pediatři vymírají Zdroj: Pinterest
Minimálně třetina regionů v ČR řeší nedostatek lékařů v nemocnicích a ambulancích. Nemocnice nejsou schopny sehnat dostatečný počet kvalifikovaných lékařů. Pracující lékaři stárnou. Klesá počet absolventů lékařských fakult. Každý rok odchází do zahraničí přibližně čtvrtina promočního ročníku. Feminizace české medicíny pokračuje.

V Česku chybí nejen pediatři a praktičtí lékaři, ale i zubaři, psychiatři, alergologové a nově i endokrinologové. Pro lékaře to nejsou atraktivní obory. Podle informací od ředitelů 80 % nemocnic zápasí s nedostatkem doktorů. Prezident České lékařské komory Milan Kubek říká: „Jednodušší by bylo říci, ve kterém oboru je lékařů dostatek, protože takový obor neexistuje.“

Jak uvádí Česká lékařská komora, lékařů mladších pod 50 let ubývá. Zatímco v roce 2000 jich bylo 67 % pracujících, v roce 2007 se tenhle počet snížil na pouhých 56 %. Jenom v dětském všeobecném lékařství schází více než 300 ordinací. Naopak podíl pracujících lékařů nad 60 let se v uvedeném období zvýšil z 11,5 % na 16 %.

V oboru medicíny se začíná objevovat čím dál více žen. V roce 2002 tvořily lékařky 51,8 %. V roce 2007 se jejich počet zvýšil na 52,7 %. Nejvyšší procento žen v medicíně vykonává pozice praktických lékařů pro děti a dorost, naopak nejméně žen najdeme mezi chirurgy. Čím dál méně studentů absolvuje lékařskou fakultu a přibližně čtvrtina promočních studentů odchází do zahraničí, kde nachází lepší pracovní podmínky, lepší pracovní dobu a vyšší plat. Oblíbenými destinacemi jsou Velká Británie a Německo.

Nemocnice nejsou schopny sehnat dostatečný počet kvalifikovaných lékařů, proto je české zdravotnictví stále více závislé na práci cizinců. V roce 2008 bylo Českou lékařskou komorou přijato
1 132 lékařů ze zahraničí, především ze Slovenska (229). Nejčastější příčinou nedostatku lékařů je finanční odměna, která neodpovídá náročnosti práce, nadměrná pracovní zátěž při nedodržování pravidel Evropské směrnice o pracovní době, která je primárně normou na ochranu pacientů, dále existenční nejistota v procesu privatizace zdravotnických zařízení, rozpad postgraduálního vzdělávání, kdy stát přestal vzdělání lékařů financovat a usnadnění migrace po vstupu České republiky do Evropské unie. Nástupní plat začínajících lékařů je u nás okolo 30 až 35 tisíc korun, plus placené přesčasy. Tyto peníze ale stále neodpovídají náročnosti povolání a délce studia. „Proto o něj mladí muži nemají zájem. Vědí, že v jiných oborech dostanou mnohem větší peníze mnohem dříve a s menším úsilím,“ tvrdí Kubek.

Nemocniční lékaři jsou na jedné straně ekonomicky závislí na příjmech za přesčasy a na druhou stranu fyzicky vyčerpaní bez osobního volna. Což má za následek neschopnost poskytovat kvalitní lékařskou péči „lege artis“.

Zobrazeno 459 krát
Naposledy upraveno: st., 29. listopad 2023 15:13
Pro psaní komentářů se přihlaste