čt., 30. květen 2024 23:20

Největší obavy jsou z nezachování tradic a o budoucnost zaměstnanců, říká náměstek primátora

Hlediště Moravského divadla v Olomouci Hlediště Moravského divadla v Olomouci Zdroj: Moravské divadlo v Olomouci
Spojení Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc provází delší dobu diskuse odborné i laické veřejnosti. Na názor ohledně této situace jsme se zeptali náměstka primátora a olomouckého radního pro školství, kulturu a cestovní ruch Viktora Ticháka.

Spojení obou institucí v přípravné fázi vyvolalo diskusi, petice a protesty široké veřejnosti, do které se zapojili i někteří politici a umělci. Čeho se podle vás tito lidé obávají?
Těžká otázka. Každopádně můžu říct, že změna vždy vyvolává strach z rizik, které přináší. Těchto rizik se obávají. Jde o to, že jak Moravské divadlo Olomouc, tak Moravská filharmonie Olomouc mají za sebou dlouholetou historii, byť tato historie nebyla vždy v organizační formě příspěvkové organizace. Dokonce se ani tyto instituce nejmenovaly celou dobu stejně. Přesto největší obavy, které já vnímám jsou dvě. Jedna je strach o přerušení tradic, druhá je obavou lidskou, například o ztrátu zaměstnání, o vlastní budoucnost v rámci budoucí instituce. Obě obavy jsou legitimní, ale my se celou dobu snažíme je vyvracet, protože garantujeme zachování jak Moravského divadla, tak Moravské filharmonie v rámci jedné instituce a jsme otevření sociálnímu dialogu s odboráři a se všemi, co se obávají propouštění.

Jak se ke sloučení vyjádřilo Ministerstvo kultury a kraj jako poskytovatelé finančních zdrojů?
Obě instituce, jak Ministerstvo kultury, tak Olomoucký kraj nezpochybňují legitimitu rozhodnutí. Město Olomouc je jediným zřizovatelem divadla a filharmonie. Ministerstvo a kraj jsou pouze dotující orgány, nejsou to zřizovatelé. To, co já velmi oceňuji je, že máme dopis od obou institucí o tom, že dotace v současné době plynoucí do obou institucí by neměly být sloučením ohroženy.

Nový management bude hledat několik odborníků, kteří budou muset pružně zajistit rozvoj nové instituce v rámci 4 pilířů. To bude znamenat jak více lidí, tak i více financí, což myšlenku šetření peněz popírá. Jaký názor máte na tuto problematiku?
V tuhle chvíli se pracuje na návrhu organizační struktury, aby instituce mohla od 1.1. 2025 fungovat podle nového schématu. To, že půjde o samostatnou organizaci neupírá právo budoucímu managementu organizační strukturu měnit. Z principu zřizovatel pouze nastavuje nové mzdové limity a základní principy zakotví ve zřizovací listině, ale vnitřní fungování není v naší kompetenci přímo nařídit. Pokud nová instituce bude zvyšovat svou soběstačnost, tak si může dovolit i další pracovníky. V současné chvíli nepočítáme s nějakým personálním nárůstem, pouze s přeskupením a úsporou především v nákupu služeb. Počítáme v dlouhodobějším horizontu s úsporou i na straně uměleckých úvazků, což je ta věc, která vyvolává pobouřené reakce, byť my opakovaně říkáme, že nechceme jít cestou velkého propouštění, ale pokud možno postupného tlumení uvolňovaných úvazků. Ano, v managementu budou nové důležité funkce, ale některé zase zaniknou. Teď existuje struktura managementu dvakrát a určité pozice, které jsou momentálně zdvojené, se zúží. Nové pozice se budou zabývat strategickými věcmi, jako jsou dotace či fundraising, které nyní v těch institucích nikdo kromě vedení nezabezpečuje.

Za jak dlouho očekáváte že se naplní ekonomická návratnost?
Některé věci se projeví hned. Počítáme s tím, že například v případě umělců, kteří jsou zaměstnaní v obou institucích a mají třeba celý úvazek v jedné a poloviční v druhé, pravděpodobně nedojde k zachování tohoto 1,5 úvazku v rámci sloučené instituce a dojde ke korekci na jeden celý úvazek. Zároveň už v tuto chvíli probíhá ekonomické posouzení nákupu služeb v rámci obou organizací. Chceme využít přirozené fluktuace zaměstnanců, která je dlouhodobě vysoká. Místa, která budou takto přirozeně uvolňována, můžeme zrušit, a tak poměrně rychle dojde i k optimalizaci.

V rámci vzdělávacího pilíře se uvažuje o spolupráci s Univerzitou Palackého, jak si mám tuto spolupráci představit?
Univerzita Palackého momentálně rozvíjí studijní programy, které se týkají managementu v kultuře a v kreativních průmyslech. Jsou tady mnoho let programy jako je muzikologie, divadelní věda a další, které už nyní s našimi kulturními institucemi spolupracují, např. v případě Klubu mladého diváka Arter. Je možno rozvíjet různé další programy, a nejen s UP ale také s DAMU, JAMU, HAMU. To, co já si pod tímto pilířem představuji, je systematizace edukačního pilíře v kreativním a kulturním vzdělávání. Potřebuje jasnou koncepci.

Jaký přínos bude mít pro spojenou instituci Kreativně-edukační centrum?
Velký projekt nového kulturně-edukačního centra Moravského divadla propojuje kulturu se středoškolským formálním vzděláním. Na Střední škole polygrafické vzniká nová specializace v oboru jevištního technika. To je jeden z aspektů vzdělávacího pilíře, který souvisí s pilířem servisním. Centrum bude produkovat např. kulisy, které může používat Moravské divadlo, ale i jiná divadla v Olomouci. Dojde k naplnění produkční stránky centra a toho, že dílny budou navíc vzdělávat budoucí pracovníky v kultuře.

 

Zobrazeno 419 krát
Naposledy upraveno: pá., 31. květen 2024 15:21
Pro psaní komentářů se přihlaste