st., 22. duben 2020 16:50

Podle deníku MfD hrozí Ostravské univerzitě odebrání akreditace

Lékařská fakulta Ostravské univerzity Lékařská fakulta Ostravské univerzity Zdroj: https://www.osu.cz/fotogalerie/1158/14.jpg
Ostrava - Mladá fronta DNES uvedla ve svém regionálním vydání, že by Ostravské univerzitě mohlo hrozit odebrání institucionální akreditace. K chybám při přijímacích zkouškách údajně docházelo na všech fakultách.

Podle Mladé fronty DNES (MfD) porušovaly předpisy nebo vysokoškolské zákony při přijímacích řízeních všechny fakulty Ostravské univerzity. MfD, která má k dispozici závěry Kontrolní komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství současně uvádí, že porušování předpisů bylo dlouhodobé a systematické povahy a nedostatky se vyskytují v celém sledovaném období. Ke studiu byli často přijati i uchazeči, kteří nezískali potřebný počet bodů z jedné z dílčích částí přijímací zkoušky.

Rektor univerzity Jan Lata ve svém prohlášení na oficiálních webových stránkách napsal, že se jedná o mylný výklad. “Závěry byly vyvozeny redaktorkou na základě nepřesné interpretace více než padesátistránkového poměrně odborného textu,“ uvedl Lata.

Reagoval také na fakt, že na vysokou školu byli údajně přijímání uchazeči, kteří nedosáhli minimálního počtu k přijetí. Podle rektora shledala kontrola NAÚ problém pouze u způsobu přijímání uchazečů na odvolání. “Přijímání studentů na odvolání je pak mnohem komplikovanější problematika a Ostravská univerzita nyní připravuje právní stanovisko, které zašle jako reakci na kontrolní zprávu,“ dodává. Univerzita podle něj postupuje stejně jako řada dalších vysokých škol v České republice.

Ostravská univerzita už v roce 2019 udělala opatření, která měla vést k napravení chyb v systému. Deník ale uvedl, že komise závěrem doporučila, aby Rada NAÚ, vzhledem k závažnosti zjištěných problémů a jejich dlouhodobému charakteru, zvážila zahájení řízení o odnětí institucionální akreditace udělené Ostravské univerzitě. Pokud by k tomu došlo, univerzita by dále nemohla přijímat nové studenty.

Lata ve svém vyjádření upřesňuje, že k selhání došlo v minulosti pouze při přijímání na Lékařskou fakultu. “Na ostatních fakultách nebyli nikdy takoví uchazeči přijímání. V případě Lékařské fakulty jsem závažné selhání v podobě přijímání studentů, kteří nesplnili přijímací zkoušku, řešil návrhem na odvolání děkana Lékařské fakulty, které schválil i Akademický senát Ostravské univerzity.“

Vysoká škola teď má 30 dní na vyjádření a může podat případné námitky.

Zobrazeno 441 krát
Naposledy upraveno: st., 22. duben 2020 20:00
Pro psaní komentářů se přihlaste