so., 13. březen 2021 11:41

Přijímací zkoušky na vysoké školy budou letos netradiční

Většina uchazečů o vysokou školu stále neví, jak proběhnou letošní přijímačky Většina uchazečů o vysokou školu stále neví, jak proběhnou letošní přijímačky Zdroj: Wikimedia Commons
České vysoké školy se snaží vymyslet, jakým způsobem zorganizovat letošní přijímací řízení. Zatímco na některých školách vedení vyčkává, jak se vyvine epidemická situace, jinde se již rozhodli zkoušky upravit. Ve hře je pouhé přesunutí testů do online prostoru, ale i změna formy nebo úplné zrušení. Mnoho studentů závěrečných ročníků středních škol tak trápí nejistota spojená nejen s maturitní zkouškou, ale také přijímacími zkouškami.

Člověk míní, koronavirus mění. A jinak tomu není ani u přijímacích zkoušek na vysoké školy, které budou letos netradiční. Většina škol má v plánu je uskutečnit v rozmezí května a června. Některé doufají, že tou dobou už bude možné studenty otestovat tradiční prezenční formou. I takové školy jsou ale připraveny na případné vynucené změny při nepříznivém vývoji pandemie. Za nouzového stavu mohou totiž podle novely vysokoškolského zákona měnit podobu zkoušek do dvou týdnů před jejich konáním.

Letošní maturanti tak žijí v nejistotě – nejen z podoby přijímacích řízení na vysokou školu, ale i ze samotných maturit. Čas do jejich konání se krátí a stále není známá finální podoba. Premiér Andrej Babiš přišel s nápadem na úřední maturitu, což by znamenalo její získání za známky z předchozích ročníků – tak jako na Slovensku v minulém roce. Premiérův plán ale odmítl jak ministr školství Robert Plaga, tak vysoké školy i středoškolské asociace. 

Zdá se ale, že Plaga tlaku premiéra podlehl a maturity budou ještě snazší, než bylo původně v plánu. Ministr školství navrhl dobrovolné ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka a pro studenty, kteří byli pracovně nasazeni v boji s koronavirem, i odpuštění didaktických testů. Styl praktických zkoušek by pak byl v režii ředitelů škol.

Kdo už má jasno?

Aby středoškoláci získali trochu jistoty, rozhodly se některé vysoké školy definitivně oznámit podobu přijímacích zkoušek již nyní, přestože do nich zbývá několik měsíců. Učinila tak například brněnská Masarykova univerzita, kde letos počítají s čistě online formou testů studijních předpokladů, které jsou povinné napříč obory. Zájemci o studium získají také možnost vyzkoušet si cvičné testy, aby si ověřili, že všechno funguje tak, jak má a případně s předstihem vyřešili technické problémy. „Abychom zajistili, že studenti nebudou podvádět, plánujeme vytvořit skupiny maximálně dvaceti uchazečů, kteří budou muset mít permanentně zapnutou kameru. Během testu na ně bude přes kameru dohlížet osoba, která bude sledovat jejich mimiku, bude je moct vyzvat, aby nasdíleli plochu, a podobně. Zároveň bude tato osoba připravena uchazečům poradit,“ sdělil serveru Aktuálně.cz mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára.

Některé vysoké školy se dokonce rozhodly k úplnému zrušení zkoušek. Takový přístup volily především instituce s menším počtem uchazečů, kde si mohou dovolit přijmout všechny. K tomuto kroku se rozhodla více než polovina bakalářských oborů na Slezské univerzitě v Opavě. Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze pak testy také zrušila, ale budou při výběru potenciálních studentů hledět na jejich studijní výsledky ze střední školy.

Mnoho z českých vysokých škol přijímá zájemce na základě Národních srovnávacích zkoušek, které každoročně pořádá společnost SCIO. Ta si již vloni vyzkoušela, jaké je distanční testování se všemi jeho výhodami a úskalími. Aby zamezili podvádění při testech, museli studenti před zahájením testu natočit celou místnost, ve které test absolvovali, a také na ně po celou dobu psaní dohlížel dozor. Protože se jim online zkoušky v praxi osvědčily a probíhaly bez větších problémů, praktikuje je společnost i letos. „Od začátku školního roku počítáme s tím, že všechny termíny mají také online podobu, proto nemusíme zkoušky přesouvat, ať už se bude situace vyvíjet jakkoli. Plánované termíny zkoušek jsou konečné. Díky tomu nemusí mít obavy ani zahraniční studenti,“ upřesnila serveru iDNES Sabina Netrvalová z přípravného týmu Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio.

Vyčkávání na další vývoj

Většina fakult ale stále čeká, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet dále. Tento přístup zvolila i Univerzita Karlova. „V úvahu připadají jak posuny termínů konání přijímacích zkoušek, tak jejich konání distanční formou. Uchazečům doporučujeme, aby sledovali stránky jednotlivých fakult, na které se hlásí,“ uvedl mluvčí univerzity Petr Podzimek pro server Blesk.cz.

Stejně tak na Univerzitě Hradec Králové ještě finální rozhodnutí nepadlo. Jsou připraveni na obě varianty, ale raději by měli standardní přijímací zkoušky. Online podobu zkoušek už ale mají také připravenou.

Technická univerzita v Liberci také stále neví, jak zkoušky provést. Většina z nich zde totiž probíhá až v létě, které je ještě poměrně daleko a epidemická situace by se do té doby mohla zlepšit.

Upravte formu přijímacího řízení, vyzývá EDUin

Nezisková organizace se zaměřením na vzdělávání EDUin nabádá k úpravám zkoušek, aby se daly snáze uskutečnit na dálku a odpovídaly současné mimořádné situaci. Navrhuje například, aby studenti vytvořili motivační videa, vypracovali nějaký samostatný projekt, nebo odevzdali portfolio své práce. Další možností je také ústní pohovor se studenty.

Podle organizace není vhodné, aby vysoké školy zkoušely studenty ze znalostí, které neměli čas si osvojit. České školství by se podle nich mělo inspirovat v zahraničí, kde již podobné změny přijali. „Již v loňském roce schválená novela zákona z dílny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dává vysokým školám možnost přizpůsobit podobu a termíny přijímacího řízení aktuálním podmínkám studentů. Cílem by mělo být jim v nelehké situaci maximálně pomoci," sdělil Karel Gargulák, konzultant EDUin. „Zároveň by vysoké školy měly skutečně klást důraz na podporu – především v otázce socializace, a to i v její online podobě – po nástupu ke studiu vysněného oboru. Tak mohou zabránit předčasnému odchodu a zvýšit pravděpodobnost úspěchu ukončení studia.” 

Jak budou vypadat zkoušky v Olomouci?

Na Univerzitě Palackého se o finální podobě přijímacího řízení u většiny oborů také ještě nerozhodlo. Každá fakulta si podmínky přijetí určuje sama. Cyrilometodějská teologická fakulta počítá s oběma variantami – offline i online. Rozhodné slovo bude mít až vývoj epidemie.

Filozofická fakulta se teprve minulý týden rozhodla k přesunutí veškerých částí přijímacího řízení do online podoby. Pevně je dáno také datum, zkoušky se uskuteční o víkendech 15.–16. května a 22.–23. května 2021. Na všechny uchazeče čeká test ze studijních předpokladů, který trvá 50 minut a má 50 otázek rozdělených do sekcí verbálního myšlení a jazykových kompetencí, logicko-analytického myšlení, kritického myšlení a všeobecného přehledu, s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e. U vybraných oborů pak budou muset studenti ještě absolvovat písemný oborový test. Ten se ale kvůli přesunutí přijímacího řízení do online podoby u mnoha oborů zrušil. U několika programů pak budou muset zájemci doložit ještě portfolio své práce, také online.

Na Přírodovědecké fakultě stále ještě plánují uskutečnit testy prezenčně v původních termínech. Pokud by to ale nebylo možné, uvažují o zrušení zkoušek u některých programů a následné vybrání uchazečů na základě známek ze střední školy.

Pedagogická fakulta rozhodla o finální online podobě u svých písemných zkoušek, zatímco talentové a ústní zkoušky by ráda realizovala prezenčně v Olomouci – samozřejmě za předpokladu, že to neznemožní mimořádná opatření.

Jasno mají na Lékařské fakultě, kde vzhledem k povaze zkoušky (písemné testy z fyziky, chemie a biologie) chtějí zachovat standardní prezenční formu.

Právnickou fakultu také nečekají velké změny oproti předchozím rokům. Uchazeči musí pro přijetí absolvovat testy společnosti SCIO, a to konkrétně test Obecných předpokladů ke studiu a Základů společenských věd. 

Fakulta zdravotnických věd pouze přesunula termín přijímacích zkoušek a provedla úpravy u písemných testů (snížení počtu otázek a tomu odpovídající snížení časových limitů). Rámcový obsah zkoušky zůstává ale beze změn a počítá se s prezenční formou.

Fakulta tělesné kultury učinila asi nejzásadnější změny ze všech. Tou největší je úplné prominutí talentové části přijímacího řízení a u většiny programů také úplné prominutí motivačních pohovorů. Jako kompenzace talentových zkoušek bude letos sloužit pouze čestné prohlášení o schopnosti uchazeče souvisle uplavat vzdálenost 200 metrů.

Zobrazeno 117 krát
Naposledy upraveno: pá., 19. březen 2021 11:43
Pro psaní komentářů se přihlaste