po., 17. říjen 2016 14:43

Výuka v Austrálii brojí proti výsadám mužů

Ilustrační foto Ilustrační foto Zdroj: Pixabay.com
Sydney - Kontroverzní vzdělávací program v australském státě Victoria má za úkol seznámit děti a mladistvé s problematikou genderových rolí, domácího násilí a nerovného postavení mužů a žen ve společnosti. Cílem je odstranění těchto negativních jevů. Projekt nesoucí název Respectful relationship (v překladu Ohleduplný vztah) se představí na základních a středních školách příští rok coby povinná součást vzdělávání victoriánských studentů. Vláda druhého největšího státu Austrálie počítá s investicí téměř 22 milionů australských dolarů (asi 410 milionů korun) pro úspěšné spuštění programu.

Výuka na základních školách odsoudí především genderové stereotypy a pokusí se dostat do podvědomí dětí tvrzení typu „dívky mohou být lékařkami, mohou být silné“ stejně jako „chlapci mohou být něžní, mohou plakat, když pociťují bolest a mohou pečovat o děti“. Žáci tak budou opouštět vzdělávací instituce s ideou mužů a žen hrajících fotbal či vykonávajících domácí práce, a to bez jakýchkoliv rozdílů.

Střední školy se pak zaměří především na problematiku výsad mužů v dnešním světě, které Respectful relationship popisuje jako automatické a nezasloužené výhody udělené dominantní skupině založené na pohlaví, sexualitě, lidské rase a společenské třídě. „Jste-li narozeni jako muži, máte určité výhody - například fakt, že jste až příliš zastoupeni ve veřejných sférách. A toto bude vždy pravda, ať už toto tvrzení osobně schvalujete, nebo se domníváte, že máte na tuto výsadu nárok,“ uvádějí podklady k připravovanému projektu. Studenti si osvojí také pojem hegemonické maskulinity, který dle vzdělávacího programu „vyžaduje po chlapcích a mužích heterosexualitu, tvrdost, fyzickou zdatnost, potlačování citů a vybízí tak k dominanci nad ženským pohlavím“.

Všichni muži jsou špatní

Statistiky uvádí, že v Austrálii jedna ze čtyř žen ve věku 15 let a starší zažila projev násilného chování ze strany partnera. V souvislosti s těmito údaji kritici Respectful relationship odsuzují projekt jako ideologický a kladoucí nadměrný důraz na mylný dojem, že každý muž je špatný a každá z žen představuje oběť. „To, že smyslem tohoto programu je, že všichni muži jsou od přírody latentní násilníci, považuji za myšlenku, kterou by mohli milovat pouze od světa izolovaní feminističtí akademici,“ říká Jeremy Sammut, vedoucí výzkumný pracovník Centre for Independent Studies. „Z mnoha důkazů vyplývá, že stejně jako násilí na dětech, i domácí násilí je vedlejším produktem sociální dysfunkce: blaha, návykových látek, rozpadu rodiny,“ dodává Sammut.

„Není pochyb o tom, že v drtivé většině jsou oběťmi domácího násilí ženy a je zapotřebí toho podniknout více,“ tvrdí Kevin Donnelly, vedoucí výzkumný pracovník na Australian Catholic University. Program však hodnotí jako založený na nedostatku objektivity a vyváženosti. Kritici také připomínají fakt, že ve 25 procentech jsou oběťmi muži, což je fakt mnohdy přehlížený.

Australský ministr školství James Merlino obavy ohledně pochybného přínosu programu zamítl. „Nebudeme nečinně přihlížet, zatímco každý týden zemře v Austrálii jedna žena v důsledku domácího násilí,“ říká. „Je ohromující,“ pokračuje Merlino, „že by si někdo mohl myslet, že učení našich potomků o vzájemném respektu je špatná věc.“ Vše uzavírá tvrzením, že právě vzdělávání je klíčem k ukončení bludného kruhu domácího násilí.

Projekt Respectful relationship prošel testováním již v průběhu letošního roku, a to na 19 vzdělávacích ústavech. Výsledky dokazují, že v některých školách docházelo k napětí mezi studenty a téma násilnického chování založeného na pohlaví jedince často vedlo k náročným diskuzím.

Zobrazeno 2206 krát
Naposledy upraveno: po., 17. říjen 2016 21:24

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste