Matěj Vrba

Matěj Vrba

Masaryk, Frank, Gorkij nakonec Bílina. Jáma, která na Teplicku vznikla už několik desítek let zásobuje Česko hnědým uhlím. Vedení kraje a Severočeských dolů (SD) nyní začíná přemýšlet, co s jámou v budoucnu bude.
Jedinečná hráz v Česku zadržuje několik milionů hektolitrů pitné vody, která zásobuje města v podkrušnohorské oblasti. Voda v nádrži přímo zatopila obci, po které se přehrada jmenuje, Fláje. Kvůli rozhodnutí o vybudování ochranného pásma následně zanikly další dvě vesnice.
I po téměř dvaceti letech se Radovesická výsypka zbavuje pověsti měsíční krajiny. Jedna z největších výsypek svého druhu v Evropě v minulosti pohřbila pět vesnic. Na místo jsem se vydal v doprovodu bývalého pracovníka Severočeských dolů, který mi popsal, jak zakládání výsypky probíhalo.
Důl Masaryk, K. H. Frank, Velkolom Maxim Gorkij a nakonec lom Bílina. Několik chodeb, kde se dobývalo hnědé uhlí, se po polovině 20. století změnilo v obrovskou jámu, která hlavně během sedmdesátých spolkla několik větších i menších vesnic a jejich obyvatelé se museli přestěhovat do nedaleké Bíliny. O rozšiřování dolu jsem se bavil s Antonínem Růžičkou , který na lomu Bílina pracoval a také s Jiřím Houdkem, který bydle v jedné ze zrušených vesnic.
Stovky zaniklých obcí, vesnic a osad bychom našli po celém území České republiky. V teplickém okrese jich je hned několik desítek. Vesnice zanikaly z mnoha důvodů, nejčastěji za to mohla těžba uhlí. V dalších případech za to mohl odsun původních obyvatel, to se týkalo hlavně osad v blízkosti státní hranice.
Teplice - Celý objekt teplické nemocnice prochází poslední dobou rozsáhlou revitalizací. Nejzásadnější změnou je zcela nová budova pavilonu s operačními sály. V areálu vzniká také nové parkoviště pro návštěvníky i pro personál. 
Teplice - I v době světové pandemie myslí zastupitelé na zelenější budoucnost. Na začátku dubna pořídilo město pět dalších trolejbusů na bateriový pohon.
Ústecký kraj - Už čtvrtým týdnem jezdí cestující integrovanými linkami zadarmo. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) totiž z hygienických důvodů zakázala prodej jízdenek u řidičů. Většina linek jezdí pouze v prázdninovém režimu.
Teplice – Tělocvična na Letné slouží svým účelům více než sto let. Nyní se zdá, že by objekt mohl mít v budoucnu problémy se statikou.
Poslední pravidelný spoj vyjel na dráhu, která svůj název získala díky kozám, které se kolem ní často pásly v roce 2007. Od té doby kraj žádnou dopravu pro tuto trať neobjednal. Nyní se zdá, že by se vlaky mohly na trať vrátit.
Strana 1 z 2