po., 10. červen 2024 15:39

Analýza: Český knižní trh v roce 2020 a 2022/2023

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Zdroj: Unsplash/Susan Q Yin
Mnoho lidí se v důsledku lockdownů ěhem pandemie covidu-19 a omezení společenských aktivit obrátilo ke čtení jako k prostředku trávení volného času a úniku od reality. Naopak v současné době, kdy všechna omezení pominula a svět se vrátil k normálnímu životu, je situace úplně jiná. Měly panedmické události vliv na prodeje tištěných českých autorů a českých autorek? Které knihy od českých spisovatelů a spisovatelek četli lidé za covidu a které nyní?

Svaz českých knihkupců a nakladatelů pravidelně vydává žebříček nejprodávanějších tištěných knih, audioknih a e-knih. Žebříček prodeje tištěných knih je týdenní a je sestavován na základě dat prodejů z různých knihkupectví napříč republikou. Data obvykle přicházejí ze 100 a více knihkupectví. Z prodejů audioknih a e-knih zveřejňuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů měsíční žebříčky. Tato analýza bere v úvahu pouze prodeje tištěných knih.

Rok 2020
Za rok 2020 se v českých knihkupectvích nejvíce prodávaly tištěné knihy v žánru beletrie od 15 českých autorů a 11 českých autorek.

Někteří autoři ovládli žebříček na několik desítek týdnů. Veliký úspěch zaznamenala kniha Gump od Filipa Rožka. Tento titul se v žebříčku udržel 35 týdnů. Kniha dokonce získala i prestižní ocenění Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů. To bylo pro autora velké překvapení. „Samozřejmě jsem vnímal, že se kniha dobře prodává, věděl jsem, že se mnoha lidem Gumpův příběh líbí. Dostávám pozitivní zpětnou vazbu od různých organizací, pejskařů, ale i dalších čtenářů. Knížka se dostala i do škol, kde si ji děti čtou. Takže jsem věděl, že lidé mají Gumpa rádi, ale žádná ocenění jsem dopředu neočekával. Maximálně tak doufal,“ uvedl Rožek pro Knihy Dobrovského.

Druhou nejvíce prodávanou knihou se stal Šikmý kostel od české autorky Karin Lednické, který v žebříčku slavil úspěch 28 týdnů. I pro Lednickou byla úspěšnost knihy nečekaná. „Vlastně jsem v něco takového ani nedoufala. První náklad byl dva tisíce výtisků a já se modlila, aby se prodal do konce roku. K mému úžasu – a nejen k mému – se prodal během několika dní. Pamatuju si, jak mi ten nečekaný šrumec přišel až malinko neskutečný, snový,“ řekla v rozhovoru pro Respekt.

Pomyslné třetí místo patřilo Radce Třeštíkové s knihou Foukneš do pěny. Velmi kupovanou knihou byly také Tiché roky od Aleny Mornštajnové, v žebříčku se ukázaly na 17 týdnů. Další kniha Mornštajnové, Hana, zůstala v žebříčku 9 týdnů. Hana v předešlých letech získala i několik knižních ocenění. Autory, kteří se v žebříčku za rok 2020 objevili nejvíckrát, jsou Vlastimil Vondruška a Halina Pawlowská.

V roce 2020 se čeští autoři a české autorky umístili v žebříku celkem 206krát. U žebříčků z roku 2020 je třeba přihlédnout k tomu, že z důvodu nouzového stavu byla knihkupectví zavřená, a proto chybí data pro 12. – 17. týden a 43. – 48. týden roku 2020.

Celospolečenská omezení ale neměla vliv pouze na popularitu jednotlivách titulů, ale na celý nakaldatelský byznys. Jak uvádí ročenka Svazu, „obrat knihkupectví poklesl výrazně, a to o 15–30 procent, a státní kompenzace jejich ztráty ani zdaleka nevyrovnaly“. Graf níže ukazuje, jak se propadl počet nových titulů uváděných na český trh v covidovém roce 2020 s lety předchozími. Zkratky označující dvě křivky reprezentují dva zdroje dat - ČNB (Česká národní bibliografie) a VNP (Výkaz o neperiodických publikacích), poskytované Národní knihovnou. Necelé dvě třetiny těchto titulů přitom tvořily knihy domácí provenience, tedy ty českých autorů a autorek. Celkový objem českého knižního trhu pak Svaz odhadoval v roce 2020 na 8 miliard korun. To po letech růstu znamenalo pokles o asi 4 % (tedy asi 300 milionů korun). Z celkového obratu pak pouze 630 milionů tvořil obrat za knihy do ČR dovezených ze zahraničí. Z uvedených údajů je tak zřejmé, že český trh tištěných knih je dominantně postaven na českých autorech a jejich práci.

Snímek obrazovky 2024 06 10 154914

Rok 2023

V roce 2023 se v českých knihkupectvích nejvíce prodávaly tištěné knihy v žánru beletrie od 11 českých autorů a 14 českých autorek.

Nejdelší čas v žebříčku prodaných tištěných knih v žánru beletrie byla kniha Les v domě od Aleny Mornštajnové, a to celých 34 týdnů. Alena Mornštajnová se řadí mezi populární české autorky, v žebříčcích se dobře umístila i v roce 2020. I ji přesto úspěch jejích knih stále překvapuje. „Když jsem psala první knihu a přišla jsem do knihkupectví nebo do knihovny, padal na mě pocit zoufalství. Proč by ti lidé měli věnovat čas zrovna mojí knize? Nemyslela jsem si, že mě budou tolik číst, ale mám z toho samozřejmě velkou radost.“

Radka Třeštíková se, se svou knihou Kde jsi, když nejsi, v žebříčku objevovala po dobu 22 týdnů. I přes úspěchy se ale Třeštíková setkává se silnou kritikou. Ta jí ale, podle jejích slov pro Český rozhlas, nevadí. „Vadí mi, když z toho cítím nepochopení textu, nebo mi do toho někdo vkládá záměry, které jsem nechtěla. Ohlasy většinou čekám různé a tentokrát jsem věděla, že se pohybuji na hraně.“

Dámské duo doplňuje autor Leoš Kyša. Jeho kniha Sudetenland byla v žebříčku 13 týdnů. „Chtěl jsem se vypsat ze svého sudetského traumatu. Nečekal jsem, že z toho bude bestseller. Myslím ale, že jsem napsal vše maximálně poctivě, že ten příběh by se tak skutečně odehrál, tedy v té mé realitě bez odsunu. Že ti lidé by skutečně žili a skutečně se tak chovali,“ komentoval úspěch své knihy pro ostravan.cz.

Vlastimil Vondruška zůstal kupovaným autorem i v roce 2023. V žebříčcích se objevilo 5 knih s jeho autorstvím. I přestože se jeho knihy dlouhodobě řadí mezi nejprodávanější, v rozhovoru pro Čtenáře vysvětlil, že on sám na čtení beletrie příliš času nemá. „Pravda je, že mi na čtení beletrie příliš času nezbývá, protože kromě vlastní práce musím neustále sledovat odborné publikace. Pokud však sáhnu po beletrii, je to často spíše dílo starší, klasické. Rád se vracím k titulům svého mládí, protože po letech v nich nacházím úplně jiný úhel pohledu, zajímá mne, jak s výstavbou motivů pracovali velikáni literatury.“

Mezi další autory a autorky, kteří se dostali do žebříčku s více než jednou knihou patří Štěpán Javůrek. Jeho kniha Sudetský dům byla v žebříčku 3 týdny a druhý díl, Sudentský dům 2, 8 týdnů. V roce 2023 se čeští autoři a české autorky umístili v žebříku celkem 212krát.

Pro analýzu knižního trhu se ale musíme zastavit u roku 2022, protože pro rok 2023 zatím Svaz českých knihkupců a nakladatelů ještě nemá zveřejněnu výroční zprávu. Nicméně se dá předpokládát, že po dvou letech pandemických omezení se knižní trh vrátí do čísel z předpandemického roku 2019.

K tomu došlo jen částečně. Zatímco počet nově vydaných titulů zejména mezi lety 2021 a 2022 prudce vzrostl, jak je vidět na grafu níže, zejméná kvůli rostoucí inflaci obrat knihupců a nakladatelství klesal.
Snímek obrazovky 2024 06 10 160913 2

Byl to první popandemický rok 2021, kdy Svaz zaznamenal prudký nárůst tržeb v nakladatelské činnosti. Meziročně mezi lety 2020 a 2021 trh rostl o 8 %. V roce 2022 se ale trend znovu obrátil a objem tržeb poklesl o 3 %. Vyjádřeno v korunách tak obrat v roce 2022 dosahoval asi 8,4 miliardy korun. Zajímavým údajem pak může být průměrná cena knihy v roce 2022. Pokud jste si v tomto roce zakoupili fascikl v kamenné prodejně, průměrně jste za něj zaplatili 316 koru. Při nákupu na internetu pak 255 korun. Jak ale upozorňuje Svaz ve své zprávě, „To vypadá jako průměrná sleva 19 % u nákupů na internetu, rozdíl však může být ovlivněn i nestejnou strukturou zákazníky nakupovaného knižního sortimentu v jednotlivých prodejních kanálech“.

Od 1.1.2024 začala platit nulová DPH pro prodej knih, od které si knihkupci a nakladateltsví slibují oživení nakladatelského trhu. Budeme tedy dále sledovat vývoj a další výroční zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, abychom viděli, jak se trh s knihami vyvíjel i v roce 2023 a dále.

Zobrazeno 172 krát
Naposledy upraveno: po., 10. červen 2024 18:28
Pro psaní komentářů se přihlaste