st., 25. listopad 2020 14:15

Domácí násilí v době pandemie

domácí násilí domácí násilí Zdroj: pixabay.com
Pandemie zásadně ovlivnila různé oblasti našich životů. Pojďme se ale podívat na to, jak se projevila ve výskytu domácího násilí. Je samozřejmé, že kvůli karanténě rodiny tráví více času doma. Což následně s sebou nese, co se domácího násilí týče, fatální následky. Karanténa zásadně ovlivnila nárůst domácího násilí v celém světě. Např. v Česku stouplo o cca 30 až 40 procent, jak ukazuje výzkum Fakulty humanitních studií UK a Sociologického ústavu AV ČR. Kvůli domácímu násilí v naší republice policie přikročila už k více než 16 000 vykázáním z domova (uvádí data intervenčních center v ČR).

Projevy domácího násilí

Domácí násilí se projevuje hned v několika způsobech. Může k tomu patřit např.: slovní napadání, urážky, psychické týrání, omezování svobody, styku s přáteli, nebo rodinou. Bohužel to není zdaleka vše. Domácí násilí se většinou posouvá mnohem dál a přechází do podob, jako je sexuální zneužívání nebo třeba fyzické útoky. "Evidujeme případy, kdy své agresivní jednání podpoří zbraní, zejména nožem, ale i sekyrou" říká vedoucí intervenčního centra Eva Chalupníková. Můžeme tedy vidět, že násilníci nemají žádné zábrany. „Viděla jsem zmrzačené ženy, na těle jizvy po řezných ranách, na duši rány po ztrátách svých dětí. Jednu ženu jsem odvážela k lékaři s monoklem a otokem na už nevidoucím oku. O oko ji její přítel už dříve připravil,“ popisuje Noemi Trojanová, sociální pracovnice Farní charity Starý Knín, která má roky zkušenosti s pomocí obětem domácího násilí. V těchto situacích lidé většinou neskutečně trpí, ale bojí se vyhledat pomoc.

Oběti násilí

Mezi oběti patří především ženy, které tvoří až přes 90 procent (jak uvádí intervence v případech domácího násilí ze stránky stopnasili.cz). Ročně je podle sociologa Kamila Kunce ohrožováno domácím násilím až 400 tisíc žen. Samozřejmě mezi oběti patří také muži, děti, rodiče a často taky senioři. Jak už jsem zmínila, lidé v této situaci se většinou bojí vyhledat pomoc. Strach zde hraje klíčovou roli, protože daná osoba má obavy ze zhoršení celé situace, pokud daný problém vyjde najevo. Acorus z. ú. (organizace pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím) zmiňuje, že většinou tyto osoby (nejčastěji ženy) vyhledají pomoc až po 7 letech. Proto apeluje, aby se lidé v těchto situacích neváhali obrátit na různá podpůrná centra, která se věnují právě pomoci těmto obětem. Tato organizace taky uvádí, že v 69 procentech jsou u domácího násilí přítomné děti, co zásadně ovlivňuje jejich zdravý vývoj a může se to velmi negativně projevit v budoucnosti.

Jak můžete pomoct

Buďte všímaví, protože tito lidé zřejmě sami od sebe pomoc vyhledávat nebudou. Snažte se volit a správně formulovat svá slova, která budou pravdivě odrážet realitu, ale zároveň neublíží. Vysvětlete jim, že v této situaci se nachází spousta jiných a nejsou v tom sami. Zároveň ale ji/jemu zanechejte svobodu rozhodnutí, jak se vším naložit. Pokud se již tahle osoba rozhodne jednat, zkuste spolu najít dostupnou pomoc. Nezapomeňte také pořád daného člověka podporovat, protože podpora je to, co jedinec v této situaci potřebuje. Psychologové uvádí, že je důležité, aby tyto osoby měly pořád u sebe nabitý telefon. "Je potřeba říkat obětem domácího násilí, že i v korona době, mohou otevřít dveře tím, že zavolají na linku 116606, nebo na policii," podotýká policejní psycholožka Ludmila Čírtková. V roce 2020 byla dokonce vytvořena ve Velké Británií aplikace Bright sky, která má za úkol ochránit bezpečí oběti na sociálních sítích. "Mnoho obětí se setkává s tím, že i když se chtějí schovat v například utajeném bezpečném bydlení, tak přes některé aplikace je násilný partner může sledovat. Aplikace obsahuje informace o tom, jak ochránit svoje bezpečí na sociálních sítích, v e-mailech - ve virtuálním světě, " shrnula Marvánova Vargová, která se podílela na vývoji aplikace. Alternativ, jak dané osobě pomoct, nebo ji alespoň podpořit, je opravdu velká spousta.

Domácí násilí je téma, které by nemělo být opomíjené a mělo by mu být věnováno více pozornosti. Proto jestli je ve vašem okolí někdo, komu můžete pomoct, neváhejte a pusťte se do toho.

 

Zobrazeno 309 krát
Naposledy upraveno: čt., 3. prosinec 2020 12:05
Pro psaní komentářů se přihlaste