pá., 9. prosinec 2016 21:26

Kudy kam, když se v právech nevyznám

Budova právnické fakulty UP Budova právnické fakulty UP Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci
Studentská právní poradna funguje pod záštitou Právnické fakulty Univerzity Palackého. O co v ní vlastně jde? No znáte to, nejste zrovna při penězích, nejste ani právník a dostali jste se do situace, kterou by vám pomohla vyřešit právní rada na kterou sami nestačíte a opotřebujete odbornou právní pomoc. Tohle je vaše spása!

A vypomůžete si se studenty navzájem. Oni vám poskytnou materiály a podklady, navedou vás kudy dál, vy jim dáte zkušenosti, které využijí v následujícím studiu. A pár kreditů k tomu.

Studentská právní poradna funguje od roku 2008 a až do letošního roku byla v české republice jediná. Tehdy se nechala Právnická fakulta inspirovat americkým modelem, který je už nějakou dobu zaběhlý a má své výsledky.

S čím vším se na naše studenty můžete obrátit? Je toho víc, ovšem prioritní část klientů je navštěvuje s dotazy ohledně občanského či rodinného práva. Tím se rozumí problémy týkající se například závazkového práva, jakou jsou smlouvy, darování či nejrůznější půjčky. Co se týče rodinného práva, pak mezi nejčastější problémy patří porozvodové spory nebo úprava výživného.  Dále se zde vyskytují nejrůznější případy z oblasti práva sociálního zabezpečení, správního práva či trestního.

Může vás napadnout „A co když se zmýlí?“. Taková situace by neměla nastat, studenti pracují ve dvojicích a před vydáním jakékoli rady ji musí nejprve prokonzultovat a nechat schválit supervizorem, což jsou právníci vyučující zpravidla na právnické fakultě.

A jak to tedy probíhá? Studentská právní poradna má své otvírací hodiny, ve kterých můžete přijít se svým problémem. V kanceláři vás přivítá některý ze studentů, který má tou dobou v poradně službu. Ten vás usadí a spustí povinný monolog o tom, jak poradna funguje, že je bezplatná, že vás nesmí zastupovat, ale pouze vám poradí, že vypracování takové rady zabere i vice než 30 dní a že doporučují vlastního právníka, můžete-li si jej dovolit. Následuje podepsání souhlasu o poskytnutí informací a potvrzení, že jste byl poučený.

„Co když si otevřou pusu na špacír?“ Neotevřou, všichni studenti podepsali již při nástupu do tohoto institutu slib o mlčenlivosti. Po podepsání výše uvedených lejster následuje vypsání úvodního dotazníku, kde uvedete, co vás to vlastně trápí a v čem by se vám hodila pomocná ruka. Pokud máte nějaké dokumenty, které celý případ upřesňují a přinesli jste je s sebou, studenti si udělají jejich kopie a celý spis založí.

Tyto spisy přebírá vedoucí kanceláře Lucie Valentová, která je roztřídí podle agend a pošle jednotlivým supervizorům. Ti pak spisy přerozdělí mezi konkrétní studenty k vyřešení.

Výstupem z tohoto celého koloběhu je pak předání a vysvětlení právní rady klientovi, který předání podepíše. Tím ale práce studentů nekončí. Aby spis mohl být archivován, musí ještě sepsat závěrečnou zprávu, která je zároveň jejich zpětnou vazbou k danému případu a slouží taktéž jako sebehodnocení studentů.

Zobrazeno 2652 krát
Naposledy upraveno: so., 10. prosinec 2016 20:38
Pro psaní komentářů se přihlaste