st., 19. duben 2017 18:09

Monsanto možná porušuje základní lidská práva

Monsanto Tribunal Monsanto Tribunal Zdroj: Facebooková stránka Monsanto Tribunal
Haag - Monsantnský tribunál odprezentoval právní názory pěti mezinárodních soudců. Cílem bylo objasnění důsledků některých činností společnosti Monsanto, která je jedním z největších producentů fosfátových herbicidů a jiných ropných derivátů. Otázkou zůstává, můžeme mluvit o tzv. ekocidě?

V úterý 18. dubna se na popud občanské společnosti konal mezinárodní Tribunál pro veřejné mínění, který měl objasnit právní závazky a důsledky některých činností společnosti Monsanto. Při této příležitosti se sešlo pět mezinárodních soudců, aby prezentovali své právní postoje. Došli k důležitým závěrům, které se týkají nezbytného vývoje mezinárodního práva a také chování a činností společnosti Monsanto. Praktiky společnosti mají podle nich negativní dopad jak na životní prostředí, tak například na samotná lidská práva.

Během slyšení, které se konalo ve dnech 15. a 16. října 2016 v Haagu, byli soudci obeznámeni se svědectvím, které se týkalo šesti otázek předložených Tribunálem. Tyto otázky byly podrobeny právní analýze s ohledem na mezinárodní právo. Soudci dospěli k názoru, že se samotné závazky společnosti neslučují s reálnou ochranou životního prostředí. Mezinárodní právo by mělo přesně prosazovat ochranu životního prostředí a vymezovat samotné trestné činy. Pokud by byl takový trestný čin uznán v mezinárodním právu, činnosti společnosti Monsanto by mohly představovat trestný čin tzv. ekocidy.

Tribunál si vytvořil určité vazby a sdílel informace mezi právníky a organizacemi, které zastupují oběti. „Společnosti, poškozující zdraví, potraviny a životní prostředí by měly nést a ponesou odpovědnost za své činy,“ uvádí Monsanto Tribunal na svých webových stránkách.   

Společnosti Monsanto je nadnárodní americká společnosti podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů.

Zobrazeno 1768 krát
Naposledy upraveno: st., 19. duben 2017 21:32
Pro psaní komentářů se přihlaste