st., 18. duben 2018 19:39

Letem světem

  Samostatný projekt - DTP/sportovní žurnalistika

Cíl práce

Po svrženírhnutí komunismu v Československu v roce 1989 a po otevření hranicc, začali lidé pomalu ochutnávat krásu cestování, poznávání nových kultur, míst, zemí a lidí. Zpočátku začala většina z nich objevovat krásy okolních států, mířila hlouběji dál do Evropy, odpočívala na relaxačních dovolených ve státech severní Afriky a pěstovala svou asi nikdo již Čechy nedokáže odnaučit jejich až extravagantní tradici tráveníávení rodinných dovolených o prázdninách v Chorvatsku. Nové milénium a dospívání mladých lidí, již nepoznamenaných komunismem, nebo těch, co ho zažili jen jako děti, však otevřelo trh novým způsobům trávení volného času a dovolených. Jedním z těchto nových typů jsou i extrémnější outdoorové aktivity a náročnější cestovatelské dovolené. Cestovat do exotických zemí bez cestovních agentur, na vlastní pěst, pohybovat se tam pěšky, nebo místní dopravou nebo, na kole tam zakoupeném, přespávat venku, kde se dá, sám si vařit, poznávat místní přírodu, překonávat své limity, zvedat si hladinu adrenalinu – to vše patří do odlišného způsobu trávení dovolených, kterému stále více Čechů přichází na chuť. Tento trend vidím okolo sebe mezi svými vrstevníky a, možná trochu překvapivě, i u čím dál většího počtu lidí ze staršíích generaceí, než jsem já. I kvůli tomu jsem se rozhodla zpracovat svůj samostatný projekt jako časopis inspirující lidi, kteří podnikají outdoorové aktivity a cestují netradičnějšími způsoby nebo se k tomu chystají a hledají inspiraci.

Cílem mého samostatného projektu je zkombinovat mou profesní a tematickou profilaci, tedy zkombinovat mou sportovní žurnalistickou specializaci a specializaci v DTP. Výsledkem bude časopis Letem světem, který bude tematicky zaměřený na outdoorové aktivity a cestování. Kvůli specifickému zaměření bude zaměřen na čtenářeurčen čtenářům ve věkovém rozmezí 18 až 40 let. P, předpokládám však, že témata ke čtení si v něm najdou i osoby mladší a starší. Časopis se bude zaměřovat na tipy na výlety, zážitkové aktivity v přírodě, na možnosti extrémnějších pobytů a na články a rozhovory s lidmi, kteří si sami takovými pobyty či aktivitami prošli nebo se jim i profesně věnují. Layout a grafika časopisu bude čistá, jednoduchá a srozumitelná, přesně taková, jakou čtenáři v současné době vyžadují. Důraz bude kladen více na fotografie a design, doplněn bude kvalitními textovými přílohami, které moderním čtenářům dnes imponují.

Zdůvodnění volby tématu

Pocházím z města Vrchlabí, kterému se takéy říká „Brána Krkonoš“. Snad kKaždý obyvatel města se věnuje alespoň jednomu zimnímu sportu a, v létě vyráží na vrcholšpičky hor. Ani já nejsem výjimkou, i když preferuji spíše zimní pobyty na horách než ty letní, což má naopak zbytek mé rodiny má naprosto naopak. Blízkost hor, národního parku, který nám začíná prakticky za humny, a nádherné přírody – to ovlivní každého, kdo na horách žije. Proto jsem si jakoza téma svého časopisu zvolila outdoor – tedy venkovní aktivity. A protože také ráda cestuji do zahraničí, myslela jsem, že bych to mohla spojit. Můj návrh časopisu bude tedy zaměřený hlavně jako inspirace pro aktivční pobyty v zahraničí, na rozhovory se zkušenými lidmi a nadšenci a na outdoorové aktivity, což propojí oba mé zájmy. Zaměření se na konkrétní sporty jsem se vyhnula, protože jednotlivé sporty sleduji spíše povrchně než do hloubkyjsem v tomto ohledu spíše povrchněji zaměřená – sleduji toho spoustu, ale ne do hloubky. Pobyty v přírodě, hory a aktivní dovolené – to mi ovšem blízké je.

Volba profesního zaměření byla složitější, absolvovala jsem jak psanou specializaci, tak specializaci DTP. Obě dvě jsem si oblíbila, ale nakonec jsem se rozhodla pro podle mě větší výzvu pro mě – pro grafický návrh časopisu, kde budu moci prokázat určitý posun a rozvoj svých schopností, protože hodiny DTP pro mě byly vlastně první příležitostí v životě vyzkoušet si práci s nějakým grafickým programem. Částečně jsem si pak už tvorbu jednoho časopisu vyzkoušela během své praxe v časopise Krkonoše – Jizerské hory, tam jsem ovšem nepracovala s programem Adobe InDesign, ale využívala jsem Quark.

Zdroje/stav problematiky

V sSoučasnostiě na trhu vychází několik časopisů, které se zaměřujísměřují své zaměření na svět outdooru. Nejblíže mému záměru má určitě čtvrtletník Svět outdooru, který velmi zeširoka zahrnuje články ze všech možných outdoorových aktivit. Také obsahuje spoustu a spoustu stran testování vybavení a produktů. Právě to a jeho široký záběr z něho dělá asi nejlepší outdoorový časopis v současné nabídce. Největší konkurencí mu pak je měsíčník Outdoor, který se obsahově drží podobného zaměření. Další čtvrtletník zaměřený na outdoor je čtvrtletník Treking. Ten se zaměřuje na pěší túry a vybavení k tomu určené. Zahrnout bychom sem mohli i časopis Turista, což je klubový časopis Klubu českých turistů. Dále bychom do rešerše mohli uvést i časopis Everest zabývající se tématikou horolezectví, časopisy Bike, Cykloturistika, Velo, 53x11, Dirtbiker a Elektrokola určené všem aktivním cyklistům, časopis BUDDY Potápění určený pro milovníky potápění, časopis Yacht, který měsíčně přináší čtenářům novinky ze světa jachtingu, časopisy zaměřené na běh jako Běhej a Run a takéy časopisy, které svým čtenářům přinášejí informace ze světa zimních sportů, jako jsou Nordic, Premium SKI a Snow Mag. Právě z důvodu existence těchto časopisů se po rešerši přikláním k názoru, že by můj návrh časopisu mohl vycházet například jako půlroční příloha časopisu Svět outdooru nebo časopisu Outdoor, která by čtenářům předkládala tipy na trávení aktivní dovolené, představovala jim nové možnosti, jak ji trávit, seznamovala je s novými aktivitami a činnostmi nebo či novinkami v jichž zažitých outdoorových aktivitách nebo přinášela rozhovory a články, které se do základního čísla nevešly nebo tam tematicky nezapadaly. Druhým případem by mohlo být využití navržené nové, mladistvější a současnější grafiky časopisu pro již zažitý outdoorový časopis. Ta by mohla současné outdoorové časopisy oživit, dodat jim styl a určitý rámec grafické jednotnosti a čistoty, která spoustě z nich dle mého názoru nyní chybí.

Ideový plán

Mým plánem bylo vytvořit outdoorový časopis s moderním zajímavým layoutem a grafikou. Chtěla jsem vytvořit časopis, který by zaujamul čtenáře především v rozmezí 18 až 40 let. Chtěla jsem mu dát zajímavou obálku, která by upoutala na první pohled, protože v současné době si lidé čím dál tím víc vybírají, co budou číst, právě podle obálky. O jakou mediální organizaci se jedná, už nyní nehraje takovou roli. Tematicky jsem časopis chtěla zaměřit na aktivní cestování, outdoorové aktivity, rozhovory se zajímavými lidmi, tipy a triky pro vybavení, zajímavosti a novinky. To jsem se po rešerši mediálního prostředí v Česku zaměřeného na podobná témata musela upravit. Vznikl z toho časopis, který přináší hlavně cestovatelské tipy, rozhovory s lidmi z „praxe“ a informace o různých outdoroových aktivitách. Protože si nejsem úplně jistá, jestli by se uživil jako samostatný časopis, mohl by vycházet jako půlroční předloha s tipy na jaro/léto a podzim/zimu nějakého již zažitého velkého časopisu. Potencionálně by se jeho design dal využít ke změně image současných outdoorových časopisů, které jsou podle mého názoru dosti fádní. Potenciál mají přitom sportovní časopisy jako celek velký. A to i ty outdoorové. Možné dokonce i větší, protože se nezaměřují pouze na sportovce, ale na běžnou populaci.

Graficky jsem časopis plánovala vytvořit velmi různorodě. Nosným prvkem měly být barevné fotografie, které by upoutaly pozornost. Nejzajímavější a nejkontroverznější jsem plánovala umístit na obálku, aby okamžitě v obchodě upoutala pozornost potencionálního čtenáře. V časopise měly fotografie také hrát nejdůležitější roli a plánem bylo dát jim co největší prostor. Proto, pokud byla pro podklad stránky zvolena fotografie, nebyl článek umístěn na celou stranu, ale tak, aby vynikla i fotografie.

Postup práce

Prvním krokem mé práce pro mě bylo vytvoření názvu a loga časopisu. Nakonec jsem se rozhodla pro název Letem světem, který odkazuje k hlavnímu zaměření časopisu – tipům na aktivní cestování a outdoorové aktivity nejenom u nás, ale v celém světě. Logo jsem vytvořila v Adobe Illustratoru CC, který jsem si obzvlášť oblíbila pro jeho nabídku stylů štětce. Logo je kombinací ručně vytvořeného prvního písmena L, které svým tvarem připomíná koloběžku, a zbytku názvu, který je psán písmem Trattatello. Název kombinuje i barvy. První ručně psané L je vždy černé, zbytek názvu se může měnit podle titulky z bílé na černou, což je velmi praktické.

Dalším krokem bylo nalezení vhodné fotografie na obálku. Nakonec jsem zvolila fotografii pohoří Sierray Nevady, která je zvláštní svými neobvyklými barvami. Je laděna od světlé fialové a růžové, až po jejich syté odstíny. Hora je umístěna více vpravo a nahoru, aby kompozice odpovídala co nejlépe zlatému řezu.

Poté jsem na obálku vytvářela odkazy na články. Celý časopis jsem se snažila nemít unylý a jednotvárný, ale graficky zábavný. S tím souviselo i používání různýchnejen jednoho fontůu písma, velikostí, i originální ručně psané názvy. Na titulní stranu jsem kvůli tmavšímu pozadí použila do kontrastu bílé písmo různých fontů. Jeden řádek je dokonce i žlutý. K rozmístění odkazů na články jsem využila jak levou, tak pravou a dolní stranu obálky. Odkazy samotné jsem vytvářela v Adobe Illustratoru. Na první odkaz o interview jsem použila font Arial (30 b), Market Felt (26 b), tenký Market Felt (20 b) a Apple Chancery (20 b). Na odkaz na článek Alexandry Vokurkové jsem použila fonty Chalkduster (24 b) a Apple Chancery (22 b). Na odkaz na jarní výlety jsem použila font Market Felt Wide (26 b) a Arial Italic (18 b). Na odkaz na Pacific Crest Trail jsem použila font Phosphate (34 b), Copperplate (22 b) jednou Regular a jednou Bold. Poslední věc, kterou jsem na titulku dávala, bylo číselné označení. Váhala jsem mezi klasickým číslováním a tím, které jsem nakonec zvolila. Označení jsem zvolila jako obdélníkem ohraničené datum na levé straně a stejně ohraničený nápis Jarní číslo na pravé straně. Poslední věc, kterou jsem přidala, byl čárový kód, který jsem vložila jako obrázek.

Na druhou stranu jsem umístila celostránkovou inzerci. Nejprve jsem našla dva vhodné obrázky Land Roveru Discovery, upravila jejich barvy, mezi ně jsem umístila na černé pozadí text reklamy vyvedený ve třech různých fontech a znak Land Roveru, který jsem nejprve ořezala ve Photoshopu. Na text jsem použila fonty Copperplate Bold (34 a 16 b) a Copperplate Light (14 b). Vše jsem psala verzálkami.

Třetí stranu jsem věnovala obsahu. Jako pozadí jsem zvolila přechod od bílé (navrchu) po černou (vespod) s tím, že světlá plocha byla větší než tmavá. Na vrchu jsem vytvořila reliéf hor. Pod něj jsem umístila pět fotografií, ke kterým šipkou směřují odkazy na články a číslo strany, na které jsou umístěny. Obrázky jsem ohraničila tenkým černým rámečkem. Odkazy jsou psány fontem Charter, první část ve velikosti 14 b a druhá 12 b. Podle toho, jestli jsou umístěny na světlém či tmavém pozadí, jsou vždy do kontrastu napsány černou nebo bílou barvou. Názvy pravidelných rubrik jsou napsány verzálkami.

Čtvrtá a pátá strana je vytvořená jako dvoustrana. Tematicky se věnuje Pacific Crest Trailu, jednomu z nejtěžších treků na světě. Článek je psaný publicistickým stylem.

Na čtvrté straně je umístěna velká fotografie jednoho z nejtěžších výstupů během Pacific Crest Trailu hory Tuolumne Meadows ve vysokém rozlišení. Hlavní titulek je vytvořen v Adobe Illustratoru za pomocí fontu Phosphate ve velikosti 60 b a je bílý, aby kontrastoval s pozadím. Podtitul je pak napsán bílou polotučnou kurzívou fontu Source Sans Variable ve velikosti 24 b a vytvořen ve stejném programu. Jméno autorky je již dopsáno v Adobe Indesignu v černé barvě a fontu Arial. Černou barvou jsem zvolila proto, aby nebyl celýveškerý text na stránce psanýjen jenv bíloué barvouě. Břicho strany je nechané prázdné, aby na čtenáře mohla působit krása fotografie a monumentálnost hory na ní. V dolní třetině jsem pak umístila poloprůsvitné růžové pozadí a do něj umístila perex s prvním odstavcem článku a mapu celého treku. Pro perex jsem použila font Copperplate ve velikosti 12 b a je napsánnapsala ho verzálkami. Také jsem z prvního písmene perexu vytvořila třířádkovou iniciálu ve fialové barvě, která celý text ozvláštňuje. Na zbylý text článku jsem použila font Minion Pro ve velikosti 11 b. Vše psáno v bílé barvě.

Pátá strana obsahuje pokračování článku z předchozí strany. Na pozadí je umístěna celostránková fotografie z pochodu na Pacific Crest Trailu v jižní Kalifornii s výhledem na Oriflame Mountain. Na něm je umístěné zprůhledněné fialové pozadí, do kterého je vedo dvou sloupcíchů umístěn zbytek článku. Na text je opět použit font Minion Pro ve velikosti 11 b v bílé barvě. Mezititulky jsou psány fontem Copperplate ve velikosti 12 b a verzálkami. V levém sloupci je dole umístěna další malá fotka z treku, která ozvláštňuje textovou plochu. Pozadí s textem je umístěno v horní části stránky, ve spodní je ponechán prostor pro fotografii.

Šestá a sedmá strana je opět vytvořena jako dvoustrana. Věnovány jsou pravidelné rubrice Interview. Abych je sjednotila, použila jsem jako podklad fototgrafii Českého Švýcarska na obě strany. Nejzajímavějším prvkem těchto stran je určitě název rubriky. Je vytvořen ručně v Adobe Illustratoru za pomoci funkce štětecce. Několikrát jsem ho předělávala, než jsem byla s výslednou podobou spokojená. Úmyslem bylo vytvořit vcelku běžné, a hlavně pravidelné, rubrice do očí bijící nápis. Jednotlivá písmena rostou zleva doprava, a protože jsou psaná ručně, jsou vždyvždy od sebe trochu odlišená. Tento nápis podle mě dodává rubrice šťávu, přidává trochu punkového akcentu, rozbíjí zažité představy. Rozhodla jsem se pro něj hlavně proto, že samotné interview je těžké vystavět jinak, než jak je běžné. Nápis jsem navíc umístila doprostřed strany na zajímavý prvek fotky – mlhu. Text jsem tentokrát na obou stranách umístila na stejně barevný podklad. Prosvítající tmavě zelené pozadí na sobě na levé straně nese titulek článku, kde jméno zpovídaného je napsané fontem Menlo ve velikosti 22 b a perex článku fontem Minion Pro ve velikosti 12 b. Perex jsem navíc ozvláštnila graficky většími mezerami mezi jednotlivými řádky.

Na sedmé straně je umístěno pokračování článku. Na stejně barevném podkladu je vedo dvou sloupcíchů umístěn zbytek textu a fotografie zpovídaného s popiskem. Otázky jsou psány tučně fontem Charter ve velikosti 12 b, odpovědi fontem Minion Pro stejné velikosti. Popisek je psán kurzívou fontem Charter opětzase ve velikosti 12 b.

Osmá strana je věnována úvahovému článku Alexandry Vokurkové. Na pozadí jsem v Adobe Illustratoru vytvořila směs grafických prvků za pomoci funkce rozstřikovače, ty jsem potom zesvětlila a vytvořila z nich pozadí. Titulek článku jsem rozepsala na dva řádky a obě věty jsem vystředila. Použila jsem výraznou červenou barvu a tučné písmo Phosphate ve velikosti 36 b. Jméno autorky jsem umístila do obdélníku k pravé straně titulku a tento obdélník jsem spojila s vnitřní hranou stránky. Na jméno jsem použila font PT Serif Caption v kurzívě a ve velikosti 14 b. Text jsem rozdělila do dvou sloupců. Perex jsem v prvním sloupci oddělila linkou, písmem i tloušťkou. Je napsán fontem Times New Roman ve velikosti 12 b, zbytek článku je napsán fontem Minion Pro ve stejné velikosti. Na mezititulek je opět použito písmo jako na perex, ale verzálkami. Do spodní části strany jsem umístila reklamu. Od článku je oddělena výraznou linkou, pod ní je drobným písmem přidán nápis komerční sdělení (Copperplate, 8 b). Většinu prostoru zabírá propagační obrázek Trabantem kolem světa, nad ním je umístěn text reklamního sdělení. První řádek je psán fontem Copperplate (20 b) a verzálkami, druhý a třetí řádek Arialem (12 b) a kurzívou. Název stránky, kde je možno přispívat na cestu, je pak napsán verzálkami. Na konci je opět fontem Copperplate (14 b) dopsáno TÚTÚ!

Poslední osmá strana je věnována inspiraci na treky pro páry. Složila jsem ji z fotek a černého pozadí na spodní straně stránky. Největší fotka zobrazuje pár sedící zády k fotografovi s batohy a kochukající se na výhledem na hory. Napravo od nich je umístěn titulek. Je napsán tučně fontem Menlo ve velikosti 72 b. První dva řádky jsou napsány černě, zbylé dva bíle. Pod tím je do dvou řad umístěno pět fotografií z jednotlivých destinací. Na nich jsou umístěna čísla, pod nimi jsou pak k číslům přiřazovány názvy treků a země, kde se nacházejí. Vše je psáno fontem Impact ve velikosti 14 b.

Jako poslední grafický prvek jsem vytvořila čísla stránek. Tam, kde zrovna na stránce bylo místo, jsem umístila poloprůsvitný bílý obdélník spojený vždy s hranou stránky. Do něho jsem umístila čísla stránek.

Na konci celé práce jsem se věnovala úpravě textu, aby nezůstávaly na konci řádku samotné předložky a podobně.

Ve své práci jsem tedy vytvořila přední obálku z vnější a vnitřní strany, stranu s obsahem, dvoustranu s cestovatelskou inspirací, ovšem pokaždé jinak naformátovanou, dvoustranu s rozhovorem, stranu s publicistickým článkem a reklamou a stranu vytvořenou jako seznam treků. Druhou vnější a vnitřní stranu obálku, umístěnou na konci časopisu, jsem nevytvořila. Pokud bych ji tvořila, vnitřní list by byl věnovaný reklamě, vnější by pak byl pokrytý velkoformátovou fotografií bez dalšího textu.

Sebehodnocení

Pokud se mám zaměřit na největší komplikace spojené s tvorbou návrhu mého outdoorového časopisu, musím sama sobě přiznat, že největším problémem je to, že v českém mediálním prostředí existuje několik podobných periodik, které se světem outdooru zabývají, a můj návrh tedy postrádá jistý stupeň originality. Jedná se především o čtvrtletník Svět outdooru. Ostatní bývají více specificky zaměřené. Řešila jsem to tak, že původní koncept široce zaměřeného časopisu jsem upravila a obsahově zúžila. Nyní by se mohl využít jako předloha pro půlroční přílohu výše zmíněného časopisu, která by čtenářům předkládala hlavně zajímavé tipy na trávení aktivních dovolených a přinášela články o nových možnostech provozování outdoorových aktivit v Česku i zahraničí. Objevovat by se v této příloze pak mohlyěly i rozhovory a články, které dávají náhled do „praxe“ tohoto způsobu trávení volného času. Vycházela by pak vždy jako příloha jarního čísla některého outdoorového časopisu jako inspirace na léto a podzim a na podzim jako inspirace na outdoorové aktivity a dovolené vhodné pro podzim a zimu.

Dalším problémem bylo sháněehnání kvalitních fotografií ve vysokém rozlišení, které by byly volně dostupné a mohla bych je tedy využít pro svůj projekt. Jelikož umělecká fotografie mě osobně nikdy nelákala, zůstala jsem v rámci fotografování poznamenána spíše jen tím fotografováním, které je doprovodné pro zpravodajskou činnost. V rámci praxe v populárně naučném časopisu jsem absolvovala focení v Krkonoších, ale během praxeovozu jsem poznala, že tyto fotografie jsou i v běžném časopise využívány jen v menším formátu a jako malé doplňkové fotografie k textům. Valnou většinu fotografiích dostávají redakce těchtoakových to časopisů od profesionálů, se kterými mají nasmlouvanou spolupráci. Jelikož tedy sama nemám nijak blízko k profesionálnímu focení a ani nemám kontakty mezi profesionálními fotografy, nemohla jsem ani využít fotografie ze soukromých zdrojů.

Sebereflektivně Při zpětném hodnocení sama sebe také musím uvést, že mám stále ještěpořád velké rezervy, které se týkajíco se týče ovládání grafických programů využívajících se při tvorbě časopisů. Největší mezery mám určitě u programu Photoshop na úpravu fotek a obrázků. Přisuzuji to tomu, že jsem s ním poprvé pracovala až v rámci seminářů DTP zde na škole a mám s ním tudíž jen malou praxi. Programu Adobe InDesign jsem sice na seminářích používala také poprvé, ale věnovali jsme mu mnohem více času, a proto jsem se ho naučila lépe ovládat a při tvorbě využívat více jeho funkcí. Určitě i v této oblasti se ovšem mohu praxí zlepšit.

Zdroje článků

Pacific Crest Trail – autor: Marie Cicvárek Fléglová, originální název: Cesta, kde naleznete sami sebe: Pacific Crest Trail, zdroj: Žena-in (18. 8. 2017); http://zena-in.cz/clanek/cesta-kde-naleznete-sami-sebe-pacific-crest-trail [cit. 9. 4. 2018]

Jaroslav Derner: Pěšky kolem republiky za 100 dní – autor: Vladimír Vlasák, originální název: Pěšky kolem Česka za sto dní, zdroj: MF Dnes (20. 5. 2002); http://pozorstatnihranice.sweb.cz/texty/derner.htm [cit. 9. 4. 2018] + autor: Otakar Brandos, originální název: Pěšky kolem ČR, zdroj: Treking (23. 12. 2006); https://www.treking.cz/archiv/kolem-cech.htm [cit. 9. 4. 2018]

Od pěší túry po treking, kdo vlastně jsme? – autor: Alexandra Vokurková, originální název: Od čundru po treking, zdroj: 6000 kroků; http://6000kroku.cz/clanek/od-cundru-po-treking [cit. 9. 4. 2018]

Zdroje obrázků

titulní strana

Sierra Nevada – autor: Mark Evans, zdroj: https://www.mordeo.org/wallpapers/sierra-nevada-mountains-landscape/

druhá strana

Land Rover poušť – autor: Rob Fraser, zdroj: https://www.ozroamer.com.au/land-rover-journey-of-discovery-off-road-in-the-taklimakan-desert/

Land Rover sníh – autor: Land Rover, zdroj: https://www.autorevue.cz/land-rover-discovery-dostal-dve-nove-edice-landmark-a-graphite

Land Rover znak – autor: Land Rover, zdroj: https://worldvectorlogo.com/logo/land-rover-2

třetí strana

Pěšky kolem ČR – autor: Václav Malinský, zdroj: https://wave.rozhlas.cz/pesky-kolem-ceskoslovenska-divil-jsem-se-jak-odlehla-mista-tu-jsou-rika-vaclav-5995740

Cestování v noci – autor: Václav Malinský, zdroj: https://wave.rozhlas.cz/pesky-kolem-ceskoslovenska-divil-jsem-se-jak-odlehla-mista-tu-jsou-rika-vaclav-5995740

Pacific Crest Trail – autor: Alasdair Fowler, zdroj: http://www.sidetracked.com/crossing-the-mojave/

Cesta Inků – autro: E. + P. Vojáčkovi, zdroj: https://efkaonthemove.com/2016/06/27/machupicchu/

W trek – autor: Cascada, zdroj: https://www.cascada.travel/en/Tour/Patagonia-Torres-del-Paine-5-Day-Short-W-Trek

čtvrtá strana

Tuolumne Meadows – autor: neznámý, zdroj: http://www.amazing-places.com/top-10-hikes-pacific-crest-trail-pct/

Mapa – autor: pekosek13, zdroj: http://www.nalehko.com/PCT

pátá strana

Velké foto – autor: Aaron Doss, zdroj: https://www.pcta.org/discover-the-trail/geography/southern-california/

Malé foto – autor: Samantha Levang, zdroj: https://www.flickr.com/people/88714478@N04

šestá strana

Podkladové foto – autor: Reginhard Baumgartner, zdroj: http://natbg.com/morning-fog-bohemian-forest-bi-switzerland-national-park-czech-republic-sunrise-grass-mountains-trees-beautiful-green-haze-dual-wallpaper/

Jaroslav Derner – autor: archiv Jaroslava Dernera, zdroj: https://cestovani.idnes.cz/pouti-po-hranicich-si-chodec-plni-svuj-sen-fgv-/po-cesku.aspx?c=A020624_112325_igcechy_bla

sedmá strana

Trabant – autor: Trabantem napříč kontinenty, zdroj: https://www.facebook.com/TransTrabant/

osmá strana

Batohy – autor: Hudy, zdroj: https://www.hudy.cz

Overland Trek – autor: Lindsay, zdroj: http://frugalfrolicker.com/hiking-the-overland-track/

Annapurna Circuit – autor: Tourradar, zdroj: https://www.tourradar.com/t/5541

John Muir Trek – autor: Earth Trekkers Family, zdroj: https://www.earthtrekkers.com/mist-trail-vs-john-muir-trail-vernal-and-nevada-falls/

Baradüzü – autor: Roman Businský, zdroj: https://botany.cz/cs/bazarduzu/

W Trek – autor: Jackie, zdroj: https://travelingjackie.com/hiking-the-w-circuit-of-torres-del-paine-national-park-chile/

Použité programy

Adobe InDesign CC, 2018

Adobe Illustrator CC, 2018

Adobe Photoshop CC, 2018

 

 • Letem světem
 • Zobrazení: 271
 • Letem světem
 • Zobrazení: 268
 • Letem světem
 • Zobrazení: 266
 • Letem světem
 • Zobrazení: 270
 • Letem světem
 • Zobrazení: 274
 • Letem světem
 • Zobrazení: 266
 • Letem světem
 • Zobrazení: 243
 • Letem světem
 • Zobrazení: 264

Zobrazeno 1075 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:49
Pro psaní komentářů se přihlaste